UAB Divulga

UAB Divulga 13 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
100.2 KB Tumors d'hipòfisi : factors determinants per a l'èxit postquirúrgic / Webb, S. M, 1952- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Abans de l'operació d'un tumor d'hipòfisi, hi ha tres factors que permeten identificar els pacients que tindran més probabilitats de curar-se després de la cirurgia: El tamany, el tipus de secreció del tumor i l'experiència dels neurocirurgians. [...]
Antes de la operación de un tumor de hipófisis, existen tres factores que permiten identificar a los pacientes que tendrán más probabilidades de curarse después de la cirugía: El tamaño, el tipo de secreción del tumor y la experiencia de los neurocirujanos. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
2.
2 p, 87.8 KB Prendre antiagregants augmenta el risc de patir una hemorràgia digestiva / Ibáñez, Luisa (Fundació Institut Català de Farmacologia)
Fins ara es coneixia que els fàrmacs antiagregants, malgrat els seus beneficis per prevenir malalties cardiovasculars, podien resultar perjudicials per l'aparell digestiu. Recentment, la Fundació Institut Català de Farmacologia ha evidenciat la seva incidència en els pacients que tenen un risc d'hemorràgia digestiva alta (HDA).
Hasta ahora se conocía que los fármacos antiagregados, a pesar de sus beneficios para prevenir enfermedades cardiovasculares, podían resultar perjudiciales para el aparato digestivo. Recientemente, la Fundació Institut Cátala de Farmacologia ha evidenciado su incidencia en los pacientes que tienen un riesgo de hemorragia digestiva alta (HDA).

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
3.
2 p, 99.8 KB Noves descobertes en la formació de molècules / Montoya García, Vanessa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En l'experimentació química, contínuament es treballa en la combinació de diferents molècules. És fonamental poder ajustar el màxim el resultat d'aquestes associacions per obtenir el resultat esperat. [...]
En la experimentación química, continuamente se trabaja en la combinación de diferentes moléculas. Es fundamental poder ajustar al máximo el resultado de estas asociaciones para obtener el resultado esperado. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 102.5 KB Noves cèl·lules mare per regenerar cors malalts / Bayés-Genís, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Hospital Santa Creu i Sant Pau
El grup de Recerca en Enginyeria Cel·lular, Tissular i Regenerativa, format per investigadors de l'Hospital de Sant Pau, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, ha descobert una nova població de cèl·lules mare provinents del moll de l'os que poden suposar una nova via terapèutica per a la regeneració dels teixits cardíacs.
2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
5.
1 p, 77.6 KB Nou model experimental per estudiar les MII / Porras, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són dos tipus de malalties inflamatòries intestinals (MII) cròniques d'origen desconegut, que es caracteritzen per fases d'activitat i de remissió que varien segons els pacients. [...]
La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son dos tipos de enfermedades inflamatorias intestinales (EII) cròniques de origen desconocido, que se caracterizan por fases de actividad y remisión que varían según los pacientes. [...]
Crohn's disease and ulcerative colitis are two types of chronic inflammatory bowel diseases (IBDs) of unknown origin, which are characterized by phases of activity and remission that vary depending on the patient. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
3 documents
6.
2 p, 142.4 KB Lesions cerebrals : Com reduir els efectes? / Molinero Egea, María Amalia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Els estudis sobre el funcionament del cervell van desvetllant a poc a poc els seus grans misteris. Se sap, per exemple, que davant una lesió traumàtica s'activen certs mecanismes que intenten neutralitzar els seus efectes. [...]
Los estudios sobre el funcionamiento del cerebro van desvelando poco a poco sus grandes misterios. Se sabe, por ejemplo, que ante una lesión traumática se activan ciertos mecanismos que intentan neutralizar sus efectos. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
7.
2 p, 130.1 KB La Petita Edat de Gel, causada per un mínim en el cicle solar? / Rull, Valentí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La Petita Edat de Gel (PEG), un refredament climàtic important de l'hemisferi nord des de la fi de l'Edat Mitjana fins el segle XVIII, també va ocórrer als tròpics i va estar causada molt probablemente per un mínim en el cicle solar. [...]
La Pequeña Edad de Hielo (PEH), un enfriamiento climático importante del hemisferio norte desde el final de la Edad Media hasta el siglo XVIII, también ocurrió en los trópicos y su causa más probable fue un mínimo en el ciclo solar. [...]
The Little Ice Age (LIA), a significate climatic cooling of the Northern Hemisphere between the end of Middle Ages and the 18th century, also ocurred in the tropics, and the more likely cause was a minimum in the solar cycles. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
3 documents
8.
2 p, 143.0 KB La contrarrevolució del Poder Agrari català durant el Franquisme / Tébar Hurtado, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La implantació del règim franquista va significar una profunda reestructuració de la societat espanyola. En la seva tesi doctoral Javier Tébar es va submergir en la història d'aquella època a través d'un col·lectiu específic: Las Hermandades de Labradores y Ganaderos en Catalunya, endinsant-se en les seves formes d'organització, xarxes socials i funcionament.
La implantación del régimen franquista significó una profunda reestructuración de la sociedad española. En su tesis doctoral Javier Tébar se sumergió en la historia de aquella época a través de un colectivo específico: Las Hermandades de Labradores y Ganaderos en Catalunya, adentrándose en su formas de organización, redes sociales y funcionamiento.

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
9.
2 p, 118.1 KB Insectes plaga i plantes, en lluita per la supervivència / Bayés, Àlex (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Rodríguez, Mónica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Avilés, Francesc X. (Francesc Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Vendrell i Roca, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
A la natura hi podem observar innumerables exemples d'evolució adaptable. Un d'aquests mecanismes es pot percebre en la co-evolució d'insectes herbívors i les plantes de què s'alimenten: mentre les preses desenvolupen defenses biològiques, els depredadors reaccionen per fer-se insensibles a l'atac. [...]
En la naturaleza se pueden observar innumerables ejemplos de evolución adaptativa. Uno de estos mecanismos se puede percibir en la co-evolución de insectos herbívoros y las plantas de las que se alimentan: mientras las presas desarrollan defensas biológicas para evitar la agresión de los depredadores, éstos reaccionan para hacerse insensibles al ataque. [...]
In nature we can see many examples of adaptable evolution. On of these mechanisms may be seen in the co-evolution of herbivorous insects and the plants they feed on: while prey develop biological defences, the predators react to make themselves insensitive to attack. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
3 documents
10.
2 p, 86.1 KB Estudien la relació entre el virus de l'hepatits C i la diabetis mellitus / Lecube, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
S'ha detectat un increment de la prevalença de diabetis en els pacients infectats pel VHC, així com una major prevalença d'infecció pel VHC entre els diabètics. Investigadors de la UAB a la secció d'Endocrinologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron revisen la informació disponible i estudien els mecanismes pels quals el VHC desencadena la diabetis.
Se ha detectado un incremento de la prevalencia de diabetes en los pacientes infectados por el VHC, así como una mayor prevalencia de infección por el VHC entre los diabéticos. Investigadores de la UAB en la sección de Endocrinología del Hospital del Vall d'Hebron revisan la información disponible y estudian los mecanismos por los que el VHC desencadena la diabetes.

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
11.
2 p, 93.9 KB Emocions i estratègies davant l'estrès / Rovira Faixa, Tatiana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Fernández-Castro, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Edo Izquierdo, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
L'estat d'ànim amb què ens enfrontem a situacions d'estrès té una influència decisiva en les estratègies que preparem per superar-les i no és, tal com s'havia pensat fins ara, una conseqüència de les mateixes. [...]
El estado de ánimo con que nos enfrentamos a situaciones de estrés tiene una influencia decisiva en las estrategias que preparamos para superarlas y no es, tal como se pensaba hasta ahora, una consecuencia de las mismas. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
12.
2 p, 84.0 KB Descobert el receptor responsable de la relaxació del colon / Gallego, Diana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Hernández, P. (Hospital de Mataró. Consorci Sanitari del Maresme) ; Clavé i Civit, Pere (Fundació de Gastroenterologia Dr. F. Vilardell) ; Jiménez, M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Científics del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en col·laboració amb metges de l'Hospital de Mataró i de la Fundació de Gastroenterologia Dr. [...]
Científicos del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en colaboración con médicos del Hospital de Mataró y de la Fundació de Gastroenterologia Dr. [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents
13.
2 p, 123.7 KB Anomalies cromosòmiques amb gran influència en la reproducció / Anton, Ester (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Hi ha petits defectes als cromosomes que generalment no tenen conseqüències per al nostre organisme, però que poden ser decisius a l'hora de la reproducció. Es el cas de les denominades inversions cromosòmiques, (canvi de sentit d'un fragment cromosòmic dins del cromosoma original). [...]
Hay pequeños defectos en los cromosomas que generalmente no tienen consecuencias para nuestro organismo pero que pueden ser decisivos en el momento de la reproducción. Es el caso de las denominadas inversiones cromosómicas (cambio de sentido de un fragmento cromosómico dentro del cromosoma original). [...]

2006
UAB divulga, setembre 2006, p. 1-1
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.