UAB Divulga

UAB Divulga 20 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
1 p, 49.0 KB Què provoca l'esterilitat femenina? / Martínez Ramírez, Paz (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
Un equip d'investigadors de la Unitat d'Immunologia de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB ha publicat, conjuntament amb altres investigadors europeus, un important llibre sobre aquest tema. [...]
2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-1  
2.
2 p, 122.3 KB Quan els taus es desintegren / Jamin, Matthias (Institut de Física d'Altes Energies) ; Portolés, Jorge (Universitat de València. Institut de Física Corpuscular (IFIC))
En els primers minuts de l'Univers van existir nombroses partícules que ara ja no existeixen en circumstàncies normals. Una d'elles va ser el tau, un germà pesat de l'electró, que quan es desintegra resulta molt adequat per entendre la dinàmica que genera la força forta en el nucli dels àtoms. [...]
2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2  
3.
2 p, 99.2 KB Nou procés per obtenir nanopartícules metàl·liques / Muraviev, Dmitri, 1948-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les propietats físiques i químiques de la matèria canvien en el món nanomètric. Per això, la calor, l'elasticitat, la resistència, entre d'altres propietats, actuen de manera diferent a la qual estem acostumats a observar. [...]
Las propiedades físicas y químicas de la materia cambian en el mundonanométrico. Por ello, el calor, la elasticidad, la resistencia, entre otraspropiedades, actúan de manera diferente a la que estamosacostumbrados a observar. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 63.3 KB Les plantes usen metalls contra l'estrès biòtic / Tolrà Pérez, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Barceló Coll, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les plantes són atacades continuament per fongs, virus i herbívors i sotmeses a un estrès biòtic que pot arribar a matar-les. Davant d'aquests atacs, s'ha comprovat que hi han plantes que acumulen els metalls del sòl per defensar-se. [...]
Las plantas son atacadas continuamente por hongos, virus y herbívorosy sometidas a un estrés biótico que puede llegar a matarlas. Ante estosataques, se ha comprobado que hay plantas que acumulan metales delsuelo para defenderse. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
5.
1 p, 49.5 KB Les persones impulsives podrien ser més propenses a desenvolupar addiccions / Peña Oliver, Yolanda (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Un estudi, fet públic per la revista Science, mostra que les rates més impulsives tenen un nombre menor de receptors de dopamina D2/3 al nucli accumbens, una regió del cervell relacionada amb el plaer, i són més propenses a desenvolupar addiccions. [...]
Un estudio hecho público por la revista Science muestra que las ratasmás impulsivas tienen un número menor de receptores de dopaminaD2/3 en el núcleo accumbens, una región del cerebro relacionada con elplacer, y son más propensas a desarrollar adicciones. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-1
2 documents
6.
2 p, 186.5 KB La miopatia de captura també afecta als sisons / Marco Sánchez, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge) ; Mentaberre García, Gregorio (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge) ; Ponjoan, Anna (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Àrea de Biodiversitat) ; Bota, Gerard (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Àrea de Biodiversitat) ; Mañosa Rifé, Santiago (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Animal) ; Lavín González, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge)
La miopatia de captura causa lesions musculars molt greus als mamífers i a algunes aus salvatges, com a conseqüència de l'estrès que pateixen en veure's capturats. Un equip d'investigadors ha descrit ara per primera vegada aquesta malaltia en el sisó, un ocell present a les planes de Lleida, al qual han estudiat durant dos anys.
La miopatía de captura causa lesiones musculares muy graves a losmamíferos y aves salvajes, como consecuencia del estrés que sufren alverse capturados. Un equipo de investigadores ha descrito ahora porprimera vez esta enfermedad en un sisón, un ave presente en lasplanicies de Lérida, al cual han estudiado durante dos años.

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 71.8 KB Fongs, les seves toxines i els nostres aliments / Cabañes, F. Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Segons la FAO el 25% de la collita mundial de cereals pot estar contaminada per alguna micotoxina. Malgrat això, poc es coneix sobre les condicions ambientals que permeten, a les principals espècies fúngiques, produir aquestes substàncies cancerígenes. [...]
Según la FAO el 25% de la cosecha mundial de cereales puede estarcontaminada por alguna micotoxina. A pesar de ello, poco se conoce delas condiciones ambientales que permiten, a las principales especiesfúngicas producir estas sustancias cancerígenas. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
8.
2 p, 77.1 KB Estudi sobre les visites dels immigrants a urgències / Cots Reguant, Francesc (Institut Municipal d'Assistència Sanitària. Servei d'Avaluació i Epidemiologia Clínica) ; Castells, Xavier (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Garcia, Oscar (Institut Municipal d'Assistència Sanitària. Servei Pediàtric) ; Riu i Camps, Marta (Institut Municipal d'Assistència Sanitària. Servei d'Avaluació i Epidemiologia Clínica) ; Felipe, Aida (Institut Municipal d'Investigació Mèdica Unitat de Recerca d'Infància i Entorn) ; Vall Combelles, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública)
Els immigrants tendeixen a utilitzar el servei d'urgències dels hospitals amb preferència a altres serveis de salut. Tot i això, el cost de les visites que els immigrants adults van fer al servei d'urgències de l'Hospital del Mar de Barcelona durant els anys 2002 i 2003, va ser menor que el generat per les visites d'adults autòctons, amb l'excepció de les visites de dones embarassades. [...]
Los inmigrantes tienden a utilizar el servicio de urgencias de loshospitales con preferencia a otros servicios de salud. Aun así, el costede las visitas que los inmigrantes adultos hicieron al servicio deurgencias del Hospital del Mar de Barcelona, durante los años 2002 y2003, fue menor que el generado por las visitas de adultos autóctonos,con la excepción de las mujeres embarazadas. [...]
Immigrants tend to use hospital emergency services of the hospitals withpreference to other services of health. Researchers of the UAB and theMunicipal Institute of Sanitary Assistance of Barcelona (IMAS) haveanalysed the visits of the emergency services of the Hospital of the Marduring 2002 and 2003. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
3 documents
9.
2 p, 36.3 KB Els territoris cromosòmics en l'evolució dels primats / Mora, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Sánchez, Inma (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Bioestadística) ; Garcia, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Ponsà, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
En els humans, el DNA s'empaqueta formant territoris cromosòmics. Se sap que succeeix el mateix en altres espècies d'animals, com ara alguns primats, però es desconeix si aquests territoris ocupen la mateixa posició que en humans o si aquesta posició respon als mateixos paràmetres. [...]
En los humanos, el ADN se empaqueta formando territorioscromosómicos. Se sabe que sucede lo mismo en otras especies deanimales, como por ejemplo algunos primates, pero se desconoce siestos territorios ocupan la misma posición que en humanos o si estaposición responde a los mismos parámetros. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 37.4 KB Els metalls i la formació de lligands / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Un lligand és un compost orgànic capaç d'enllaçar-se a un centre metàl·lic a través d'un o varis àtoms. Quan l'enllaç entre el metall i el lligand es pot trencar fàcilment, es parla de lligands làbils; si la probabilitat que l'enllaç entre el metall i l'àtom es trenqui és baixa, els lligands es consideren inerts. [...]
Un ligando es un compuesto orgánico capaz de enlazarse a un centro metálico a través de uno o varios átomos. Cuando el enlace entre el metal y el ligando se puede romper fácilmente se habla de ligandos lábiles; si la probabilidad de que el enlace entre el metal y el átomo se rompa es baja, los ligandos se consideran inertes. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
11.
1 p, 48.1 KB Els fetus pateixen els efectes de la nicotina / García Algar, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva)
El consum de tabac durant l'embaràs exposa al fetus a possibles efectes deleteris de la nicotina que poden afectar els resultats perinatals i la salut del nen. La nicotina sembla afectar el desenvolupament neurològic normal del fetus al principi de la vida. [...]
El consumo de tabaco durante el embarazo expone al feto a posibles efectos dañinos de la nicotina que pueden afectar a los resultados perinatales y a la salud del niño. La nicotina parece afectar el desarrollo neurológico normal del feto al principio de la vida. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-1
2 documents
12.
1 p, 68.0 KB Els faigs es defensen del canvi climàtic / Jump, Alistair S. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), del CSIC i de la Universitat Autònoma de Barcelona han descobert que les poblacions de faigs mostren capacitat d'adaptar-se a l'escalfament climàtic que estem vivint. [...]
Investigadores del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), del CSIC y de la UAB han descubierto que las poblaciones de hayas muestran capacidad de adaptarse al calentamiento global que estamos viviendo. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-1
2 documents
13.
3 p, 203.0 KB El paper dels anticossos a les miopaties / Selva O'Callaghan, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Les malalties autoimmunes són aquelles en les que es produeix una agressió incontrolada de les nostres pròpies estructures degut a un error del sistema immunològic que les reconeix com a estranyes. [...]
Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que se produce una agresión incontrolada de nuestras propias estructuras debido a un error del sistema inmunológico que las reconoce como extrañas. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-3
2 documents
14.
2 p, 83.9 KB El CReSA estudia millorar la detecció de virus en aus / Busquets i Martí, Núria (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Serrano del Pozo, Erika (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Alba Casals, Anna (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Núñez Garrote, José Ignacio (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Majó i Masferrer, Natàlia (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal)
La Influença Aviària (IA) és una malaltia molt contagiosa, causada per un virus del gènere Influenzavirus tipus A, que pot arribar a causar elevada mortalitat en aus de producció. El Centre de Recerca en Sanitat Animal de la UAB estudia, entre altres aspectes, la detecció i prevalença d'aquest virus. [...]
La Influenza Aviar (IA) es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus del género Influenzavirus tipo A, que puede llegar a causar elevada mortalidad en aves de producción. El Centre de Recerca en Sanitat Animal de la UAB estudia, entre otros aspectos, la detección y prevalencia de este virus. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
15.
1 p, 84.9 KB Conèixer els superfluids / Jou i Mirabent, David, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
La física quàntica s'enfronta a sorprenents propietats de la matèria que es donen només a nivell microscòpic i que desafien la realitat que podem observar a la nostra escala. La superfluïdesa és un fenomen quàntic a escala macroscòpica: els superfluids tenen una gran capacitat per transportar la calor o per fluir per capil·lars molt fins. [...]
2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-1  
16.
2 p, 133.2 KB Com detectar una anomalia en el creixement? / Carrascosa Lezcano, Antonio 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
La variació de la talla de les persones està subjecta a factors genètics. Com podem saber si la talla d'un individu respon al marge normal de variabilitat o a un defecte genètic? Un grup d'investigadors de la UAB ha descrit els 25 polimorfismes que pot presentar el gen d'una hormona que regula, en gran part, el creixement. [...]
2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2  
17.
2 p, 75.2 KB Com aprenen a escriure els nens? / Soler Vilageliu, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Nens que comencen a escriure amb lletra lligada tracen en una taula digital les paraules que els dicten els seus professors. Els seus traços queden registrats i permeten als investigadors dur a terme diferents experiments. [...]
2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2  
18.
3 p, 63.1 KB Antonio Lazcano / Lazcano Araujo, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Gallegos Riera, Pablo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Antonio Lazcano va presentar a les instal·lacions de la UAB la seva conferència sobre Genòmica comparada i els primers estadis de l'evolució cel·lular: entre l'optimisme i la desesperança. Vam mantenir una entrevista amb ell i ens va mostrar les diverses vessants de la seva personalitat: la de Lazcano el científic, la del mexicà, i la de l'humanista compromès amb la cultura, en general, i amb l'educació científica en particular.
Antonio Lazcano presentó en las instalaciones de la UAB su conferencia sobre Genómica comparada y los primeros estadios de la evolución celular: entre el optimismo y la desesperanza. Mantuvimos una entrevista con él y compartió el punto de vista de Lazcano el científico, el mexicano, del humanista comprometido con la cultura en general y con la educación científica en particular.
Antonio Lazcano gave a paper on Comparative Genomics and the first stages of cellular evolution: between optimism and desperation in the facilities of the UAB. We interviewed him and shared the views of Lazcano the scientist, the Mexican and the committed humanist on "culture in general and scientific education in particular".

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-3 (Entrevistes)
3 documents
19.
2 p, 88.9 KB Acromegàlia : test sobre el seu impacte en la qualitat de vida / Webb, S. M. q (Susan M.), 1952- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Badia, Xavier (Health Economics and Outcomes Research IMS Health®) ; Lara Suriñach, Nuria (Health Economics and Outcomes Research IMS Health®)
L'acromegàlia, denominada també popularment gegantisme, és una malaltia que causa un creixement anormal en algunes parts i òrgans del cos. Per valorar-ne l'impacte sobre la qualitat de vida de les persones que la pateixen, especialistes de diferents hospitals espanyols han desenvolupat un senzill test: l'AcroQol.
La acromegalia, también denominada popularmente gigantismo, es una enfermedad que causa un crecimiento anormal en algunas partes y órganos del cuerpo. Para valorar su impacto sobre la calidad de vida de las personas que la padecen, especialistas de diferentes hospitales españoles han desarrollado un sencillo test, denominado AcroQol.

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-2
2 documents
20.
1 p, 51.1 KB "Orion", l'espectacle de dansa de Cesc Gelabert, a la revista "Science" / Universitat Autònoma de Barcelona. Càtedra "El cervell social"
L'últim número de la revista Science es fa ressò de l'espectacle de dansa Orion, una coreografia de la companyia Gelabert-Azzopardi inspirada en algunes de les idees científiques del nostre temps. [...]
El último número de la revista Science se hace eco del espectáculo de danza Orion, una coreografía de la compañía Gelabert-Azzopardi inspirada en algunas de las ideas científicas de nuestro tiempo. [...]

2007
UAB divulga, abril 2007, p. 1-1
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.