UAB Divulga

UAB Divulga 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
2 p, 275.0 KB Un fàrmac difícil de substituir / Bonjoch, Anna (Institut Germans Trias i Pujol. Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Sovint, els fàrmacs que s'administren als pacients per tractar malalties comporten algun efecte advers. Aquest és el cas de l'enfurtivida, que s'utilitza per evitar l'augment de les mutacions de resistència del VIH. [...]
A menudo, los fármacos que se administran a los pacientes para tratar enfermedades comportan algún efecto adverso. Ése es el caso de la enfuvirtida, que se utiliza para evitar el aumento de las mutaciones de resistencia del VIH. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 337.0 KB Si poden xocar, els veiem més ràpid / Maiche, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Una recerca internacional codirigida pel professor Alejandro Maiche, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, ha permès plantejar la hipòtesi que el cervell respon davant la possibilitat que dos objectes xoquin entre sí de forma diferent a com reaccionaria davant de dos objectes en moviment amb trajectòries divergents. [...]
Una investigación internacional codirigida por el profesor Alejandro Maiche, del Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la UAB, ha permitido plantear la hipótesis de que el cerebro responde ante la posibilidad de que dos objetos choquen entre sí de forma diferente a como reaccionaría ante dos objetos en movimiento con trayectorias divergentes. [...]
International research co-led by professor Alejandro Maiche, of the Department of Basic, Evolutionary and Educational Psychology at the UAB, has put forward the hypothesis that the brain responds to the possibility that two objects might collide, in a different way to how it would react to two objects in movement with divergent trajectories. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
3 documents
3.
2 p, 204.8 KB Quan comencen les diferències de gènere? / Costas i Moragas, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Des d'un punt de vista biològic, el sexe imprimeix unes diferències morfològiques notables ja des de l'embrió. També s'accepta que existeixen diferències entre homes i dones pel que fa al seu comportament. [...]
Desde un punto de vista biológico, el sexo imprime unas diferencias morfológicas notables ya desde el embrión. También se acepta que existen diferencias entre hombres y mujeres en relación a su comportamiento. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 302.1 KB Millorar la qualitat de vida després d'un trasplantament de fetge / Bilbao, Itxarone (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
Després d'un trasplantament de fetge, s'utilitzen fàrmacs immunosupressors per evitar que el cos rebutgi l'organ. Els medicaments que s'utilitzen habitualment poden provocar, al llarg dels anys, efectes adversos com toxicitat als ronyons, hipertensió arterial o diabetis. [...]
Después de un transplante de hígado, se utilizan fármacos inmunosupresores para evitar que el cuerpo rechace el órgano. Los medicamentos que se utilizan habitualmente pueden provocar, a lo largo de los años, efectos adversos como toxicidad en los riñones, hipertensión arterial o diabetes. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
2 documents
5.
3 p, 534.8 KB Millorant les comunicacions sense fils / Uranga del Monte, Aránzazu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica) ; López Méndez, Joan Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica)
La telefonia mòbil i altres sistemes de comunicacions sense fils s'han convertit en un dels principals motors de l'electrònica de consum. Per tant, aspectes com l'augment de la duració de bateries i la reducció d'àrea han pres una importància cabdal. [...]
La telefonía móvil y otros sistemas de comunicaciones inalámbricas se han convertido en uno de los principales motores de la electrónica de consumo. Por tanto, aspectos como el aumento de la duración de baterías y la reducción de área han tomado una importancia capital. [...]
Cell phones and other wireless communications systems became an important driver of consumer electronics. Therefore, issues like the increase of battery life and area reduction are now important milestones. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-3
3 documents
6.
1 p, 211.5 KB La retenció d'aigua als sòls, explicada mitjançant models fractals / Ojeda Castro, Franklin Gerardo (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Els fractals, construccions matemàtiques que es recargolen fins a l'infinit, es poden aplicar a nombrosos àmbits d'investigació. Científics del CREAF han aplicat un model fractal per predir els nivells de retenció d'aigua en sòls agrícoles i obtenir conclusions de caràcter pràctic.
Los fractales, construcciones matemáticas que se retuercen hasta el infinito, se pueden aplicar a numerosos ámbitos de investigación. Científicos del CREAF han aplicado un modelo fractal para predecir los niveles de retención del agua en suelos agrícolas y obtener conclusiones de carácter práctico.

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-1
2 documents
7.
2 p, 253.0 KB La disfunció de les cordes vocals pot ser una malaltia laboral / Muñoz, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Investigadors de la UAB i de l'Hospital de la Vall d'Hebron han diagnosticat dos pacients afectats de disfunció de les cordes vocals, que provoca tos i dificultat per a respirar, a causa d'agents irritants inhalats en el lloc de treball. [...]
Investigadores de la UAB y del Hospital Vall d'Hebron han diagnosticado dos pacientes afectados de disfunción de las cuerdas vocales, que provoca tos y dificultad para respirar, a causa de agentes irritantes inhalados en el puesto de trabajo. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
2 documents
8.
3 p, 571.7 KB L'estudi de les xarxes socials al món Iberoamericà / Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
A la nostra societat tot sembla estar connectat, "en xarxa", les comunicacions, l'organització del treball, els nous moviments socials, les relacions personals. . . Fins i tot parlem de "societat-xarxa". [...]
En nuestra sociedad, todo parece estar conectado, "en red": las comunicaciones, la organización del trabajo, los nuevos movimientos sociales, las relaciones personales. . . Hablamos incluso de "sociedad- red". [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-3
2 documents
9.
2 p, 258.6 KB Katherine A. High, especialista mundial en teràpia gènica aplicada a l'hemofília / Delgado, María Jesús [Entrevista] (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Zamora Moreno, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Informació. Laboratori de Fotografia)
2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
3 documents
10.
2 p, 424.7 KB Fonts de llum basades en nanocristalls de silici / Barreto, Jorge (Centro Nacional de Microelectrónica)
La tecnologia microelectrònica actual permet dissenyar i fabricar dispositius capaços de manipular la llum i convertir-la en senyals elèctriques, però es troba limitada en l'ús del silici, un material poc adequat per fabricar emissors de llum miniaturitzats. [...]
La tecnología microelectrónica actual permite diseñar y fabricar dispositivos capaces de manipular la luz y convertirla en señales eléctricas, pero se encuentra limitada en el uso del silicio, un material nada adecuado para fabricar emisores de luz miniaturizados. [...]
The microelectronics technology allows to design devices able to manipulate the light and to turn it in electrical signals. But it is limited because the use of silicon, a material unsuitable to make miniaturized light emitting devices. [...]

2007
UAB divulga, Setembre 2007, p. 1-2
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.