UAB Divulga

UAB Divulga 12 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
2 p, 269.1 KB Si la musaranya mor, vigila! / Furio, Marc (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont) ; Mein, Pierre (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)
Fa uns 3 milions d'anys, les musaranyes del gènere Deinsdorfia van arribar a la Península Ibèrica. Mentres a Europa ja vivien tot just es va inicià el Pliocè -fa 5,3 milions d'anys-, no atravessaren la frontera fins l'arribada d'una primera glaciació que va tenir lloc durant el Pliocè Superior, i que va afectar a tot l'hemisferi nord del planeta. [...]
Hace unos 3 millones de años, las musarañas del género Deinsdorfia llegaron a la Península Ibérica. Mientras en Europa ya vivían nada más se inició el Plioceno -hace 5,3 millones de años-, no atravesaron la frontera hasta la llegada de una primera glaciación que tuvo lugar durante el Plioceno Superior, y que afectó a todo el hemisferio norte del planeta. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 190.1 KB Residus més biodegradables / Ruggieri, Luz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Gea Leiva, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química) ; Artola Casacuberta, Adriana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El tractament de residus sòlids orgànics per obtenir compost -esmena orgànica estable i aplicable al sòl- és un procés d'àmplia aplicació, però complex. Aconseguir que un residu sigui compostat amb èxit, dependrà de que aquest tingui certes característiques químiques i biològiques. [...]
El tratamiento de residuos sólidos orgánicos para obtener compuesto - enmienda orgánica estable y aplicable al suelo- es un proceso de amplia aplicación, pero complejo. Conseguir que un residuo sea compostado con éxito, dependerá de que éste tenga ciertas características químicas y biológicas. [...]
The treatment of organic solid waste to obtain compost - which can be used as soil conditioner or fertilizer - is a complex process. However, certain physico-chemical and biological characteristics are required in a waste to be successfully composted. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents
3.
2 p, 155.1 KB Qüestionaris espanyols de salut : més reduïts i igualment fiables / Ferrer Forés, Maria Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Els qüestionaris de salut constitueixen una de les tècniques més utilitzades per avaluar la qualitat de vida i salut dels individus. Per a elaborar-los, a Espanya es van publicar els valors de referència de la població al 1998. [...]
Los cuestionarios de salud constituyen una de las técnicas más utilizadas para evaluar la calidad de vida y salud de los individuos. Para elaborarlos, en España se publicaron los valores de referencia de la población en 1998. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 160.4 KB Nova estratègia diagnòstica per la Tuberculosi : sí, però amb matisos / Vilaplana, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ruiz Manzano, J. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gil, O. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cuchillo, F. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Montane, E. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Singh, Mahavir (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spallek, R. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ausina, Vicente (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cardona, Pere-Joan (Universitat Autònoma de Barcelona)
La realització de nous tests per diagnosticar la Infecció Latent per M. tuberculosi (ITBL), els TIGRAs, basats en la detecció d'una citosina relacionada amb la Resposta Immunològica Cel·lular que es desencadena contra el bacil tuberculós, sembla aportar noves llums al tractament de la infecció: són més sensibles i específics que el tractament estàndard de la Tuberculina (TST). [...]
La realización de nuevos tests para diagnosticar la Infección Latente por M. tuberculosis (ITBL), los TIGRAs, basados en la detección de una citosina relacionada con la Respuesta Inmunológica Celular que se desencadena contra el bacilo tuberculoso, parece aportar nuevas luces al tratamiento de la infección: son más sensibles y específicos que el tratamiento estándar de la Tuberculina (TST). [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 159.4 KB Lawrence Friedman, historiador nord-americà / Friedman, Lawrence M. (Stanford University) ; Santos Botana, Lucas (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'historiador Lawrence M. Friedman (Chicago, 1930) és un dels principals experts en l'evolució del dret als Estats Units. Ha rebut diverses distincions. Entre les seves nombroses publicacions, destaquen A History of American Law (1973), The Horizontal Society (1999) o American Law in the 20th Century (2003). [...]
El historiador Lawrence M. Friedman (Chicago, 1930) es uno de los principales expertos en la evolución del derecho en los Estados Unidos. Ha recibido diversas distinciones. Entre sus numerosas publicaciones, destacan History of American Law (1973), The Horizontal Society (1999) o American Law in the 20th Century (2003). [...]
Historian Lawrence M. Friedman (Chicago, 1930) is one of the main experts in the evolution of law in the United States. He has received numerous prizes and is author of several works, including History of American Law (1973), The Horizontal Society (1999) and American Law in the 20th Century (2003). [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2 (Entrevistes)
3 documents
6.
2 p, 192.6 KB La nostra història està escrita als ossos / Piga, Giampaolo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Malgosa Morera, Assumpció, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Thompson, TJU. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Enzo, Stefano (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Mitjançant l'anàlisi de l'espectre de raigs X (XRD) de l'hidrofosfat de calci -principal component de l'os-, els arqueòlegs poden comprovar si una determinada civilització feia ús del foc en les seves pràctiques funeràries, a quina temperatura arribaven i durant quant temps d'exposició. [...]
Mediante el análisis del espectro de rayos X (XRD) del hidrofosfato de calcio -principal componente del hueso-, los arqueólogos pueden comprobar si una determinada civilización hacía uso del fuego en sus prácticas funerarias, qué temperatura alcanzaban y durante cuánto tiempo de exposición. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 177.0 KB Jove i participatiu : requisits del nou model de transmissió cultural / Reyes-García, Victoria (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Broesch, James ; Calvet Liñan, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Huanca, Tomás (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Saus, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Tanner, Susan ; Leonard, William ; McDade, Thomas W.
La imitació com a mètode d'aprenentatge humà mai ha estat un procés simple. L'evolució cultural de l'espècie humana que d'ella es deriva segueix arrelada a una actitud selectiva -els models escollits es caracteritzen per ser individus amb prestigi-, però sembla ser que aquesta reputació ja no recau en els mateixos de sempre. [...]
La imitación como método de aprendizaje humano nunca ha sido un proceso simple. La evolución cultural de la especie humana que de ella se deriva sigue arraigada a una actitud selectiva -los modelos escogidos se caracterizan por ser individuos con prestigio-, pero parece ser que esa reputación ya no recae en los mismos de siempre. [...]
Imitation as a method of human learning has never been a simple process. The cultural evolution of the human species based on this method continues to be established in a selective attitude - the selected models are characterized for being prestigious individuals. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents
8.
2 p, 227.0 KB Gens de superviviència bacteriana / Sánchez Martínez, M. Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Un nou pas en l'estudi de la genòmica permetrà entendre una mica més la vida cel·lular i molecular present als oceans. En aquest cas, l'anàlisi s'ha centrat en el bacteri Polaribacter sp. MED152, un microorganisme abundant en el mar que ha sabut sobreviure en ambients pobres en carboni en els quals no sempre pot trobar els compostos necessaris per al seu creixement. [...]
Un nuevo paso en el estudio de la genómica permitirá entender un poco más la vida celular y molecular presente en los océanos. En este caso, el análisis se ha centrado en la bacteria Polaribacter sp. [...]
A new advance in genomics research will allow for a better understanding of cellular and molecular life in oceans. In this case, the analysis focuses on the marine bacterium Polaribacter sp. MED152, a microorganism widely found in oceans which has survived in carbon- deficient environments and cannot always find all the compounds it needs to grow. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents
9.
2 p, 137.5 KB Els fars davanters a ull de càmara / Serrat Gual, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Diego, Ferran. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lumbreras Ruiz, Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Álvarez, Jose Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Lopez, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Elvira, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
La contínua innovació en els sistemes d'il·luminació dels automòbils comporta també una millora en els sistemes d'avaluació. Aquests estan basats en la comparació dinàmica, és a dir, que siguin els propis experts o usuaris qui comprovin la qualitat dels fars durant una sèrie de proves de conducció. [...]
La continua innovación en los sistemas de iluminación de los automóviles comporta también una mejora en los sistemas de evaluación. Éstos están basados en la comparación dinámica, es decir, que sean los propios expertos o usuarios quienes comprueben la calidad de los faros durante una serie de pruebas de conducción. [...]
Continuous innovation in headlamp systems also implies an improvement in how they are assessed. These assessment systems are based on dynamic comparison, i. e. , experts or users themselves assess the quality of headlamps by means of different driving tests. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents
10.
2 p, 187.5 KB El secret de la matemática artesanal / Albertí Palmer, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Des del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i Ciències Experimentals ens descobreixen les Etnomatemàtiques, una disciplina centrada en la recerca de coneixements matemàtics en pràctiques artesanals. [...]
Desde el Departamento de Didáctica de las Matemáticas y Ciencias Experimentales nos descubren las Etnomatemàticas, una disciplina centrada en la búsqueda de conocimientos matemáticos en prácticas artesanales. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
2 documents
11.
2 p, 191.7 KB El prió de la tremolor ovina atípica no presenta limfotropisme / Vidal Barba, Enric (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Tortosa Méndez, Raül (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Costa Riu, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Benavides, J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Francino, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Sánchez i Robert, Elisenda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Pérez, Valentín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Dins el marc del programa de vigilància activa de les encefalopaties espongiformes transmissibles (EETs) a Catalunya, el laboratori Priocat del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) ha evidenciat la inexistència de limfotropisme per part de la proteïna resistent associada a la tremolor ovina atípica. [...]
En el marco del programa de vigilancia activa de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs) de Catalunya, el laboratorio Priocat del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha evidenciado la inexistencia de limfotropismo por parte de la proteína resistente asociada al temblor ovino atípico. [...]
From the active TSE surveillance programme in Catalonia, the Priocat laboratory of animal health research centre (CReSA) has detected a noticeable lack of lymphotropsim as far as scrapie-associated prion protein deposition is concerned. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-2
3 documents
12.
1 p, 171.9 KB Acumulació de metalls pessants en molses sotmeses a eixut / Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Investigadors de la Unitat d'Ecofisiologia CSIC-CREAF han volgut estudiar els possibles efectes que pot tenir l'augment de l'eixut sobre l'ecosistema de la conca Mediterrània. Basant-se en un experiment amb un alzinar madur a les muntanyes de Prades, on des de 1999 fins 2005 s'ha provocat artificialment la sequedat de la terra, s'ha observat que les molses augmentaven les concentracions d'alguns dels elements vinculats als mecanismes d'estalvi d'aigua, mentres que disminuïen les concentracions d'altres elements relacionats amb la capacitat fotosintètica. [...]
Investigadores de la Unidad de Ecofisiología CSIC-CREAF han estudiado los posibles efectos negativos que puede tener el avance de la sequía sobre el ecosistema de la cuenca Mediterránea. Basándose en un experimento con un encinar maduro en las montañas de Prades, dónde desde 1999 hasta 2005 se ha provocado artificialmente la sequedad de la tierra, se ha observado que el musgo aumentaba las concentraciones de algunos de los elementos vinculados a los mecanismos de ahorro de agua, mientras disminuían las concentraciones de otros elementos relacionados con la capacidad fotosintética. [...]
Researchers at the Ecophysiology Unit of CSIC-CREAF have studied the possible negative effects of an increase in dryness would have in ecosystems of the Mediterranean Basin. Based on an experiment with adult holm oaks found in the Prades mountains in which the earth was dried out artificially from 1999 to 2005, researchers discovered that the moss found in the grove increased its concentration of several elements connected to water-saving mechanisms whereas decreased the concentration of other elements related to photosynthetic capacity. [...]

2008
UAB divulga, Novembre 2008, p. 1-1
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.