UAB Divulga

UAB Divulga Encontrados 17 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
2 p, 152.4 KB Trobades al Carib noves espècies de tricomicets Asellaria amb espores de reprodució sexual / Guàrdia Valle, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Cafaro, Matías (Universidad de Puerto Rico. Departamento de Biología)
Investigadors de la UAB i de la Universitat de Puerto Rico han descobert, a Puerto Rico i a República Dominicana, dos nous tipus de tricomicets Asellaria, uns fongs que viuen en el tub digestiu de diversos artròpodes, amb espores de reproducció sexual. [...]
Investigadores de la UAB y de la Universidad de Puerto Rico han descubierto, en Puerto Rico y República Dominicana, dos nuevos tipos de tricomicetos Asellaria, unos hongos que viven en el tubo digestivo de varios artrópodos, con esporas de reproducción sexual. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
2 documentos
2.
2 p, 146.2 KB Noves troballes sobre diabetis tipus 2 a nivell cel·lular / Roher Armentia, Nerea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Els autors d'aquest treball van analitzar una proteïna present en el teixit muscular: el transportador de glucosa 4 o GLUT4, molt important en la regulació dels nivells de glucosa de la sang. Les conclusions de l'estudi permeten conèixer amb més profunditat els mecanismes cel·lulars implicats en el desenvolupament de la diabetis tipus 2.
Los autores de este trabajo analizaron una proteína presente en el tejido muscular: el transportador de glucosa 4 o GLUT4, de gran importancia en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
2 documentos
3.
2 p, 132.7 KB Noves estratègies per al control automàtic de processos industrials / Vilanova i Arbós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
El grup d'Automatització i Sistemes Avançats de Control (ASAC) ha desenvolupat una configuració automàtica, per gestionar, de manera simultània i automàtica, els problemes de seguiment i regulació que poden ocórrer en alguns processos industrials.
El grupo de Control y Sistemas Avanzados de Control (ASAC) ha desarrollado una configuración automática, para gestionar de forma simultánea y automática los problemas de seguimiento y regulación que pueden ocurrir en algunos procesos industriales.
Nowadays, the practical whole of industrial processes takes place in a fully automated way. As a matter of fact it would be quite complicated from finding some case in that the task is, still, carried out in a manual way. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
4.
2 p, 169.6 KB Nova tècnica per a la detecció de Legionella / Domínguez Benítez, José Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
En aquest treball es demostra que una tècnica de detecció d'antigen de Legionella pot ser, paral·lelament als mètodes d'aïllament tradicionals, una eina útil i ràpida com a mètode de cribatge d'un gran nombre de mostres en situació de brot epidèmic.
En este trabajo se demuestra que una técnica de detección de antígeno de Legionella puede ser, de forma paralela a los métodos de aislamiento tradicionales, una herramienta útil y rápida como método de cribaje de un gran número de muestras en situación de brote epidémico.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
2 documentos
5.
2 p, 218.8 KB Nou factor predictiu del càncer prostàtic / Paciucci Barzanti, Rosanna (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca)
Aquest estudi conclou que, en pacients amb biòpsies prostàtiques i amb diagnòstic de neoplàsia intraepitelial prostàtica d'alt grau, l'expressió d'un nou gen, conegut com PTOV1, és un bon factor predictiu de càncer i condicionarà la rebiòpsia immediata.
Este estudio concluye que, en pacientes con biopsias prostáticas y diagnóstico de neoplasia intraepitelial prostática de alto grado, la expresión de un nuevo gen, conocido como PTOV1, es un buen factor predictivo de cáncer de próstata y condicionará la rebiopsia inmediata.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
2 documentos
6.
2 p, 120.8 KB Llengües electròniques per al monitoratge ambiental remot / Valle Zafra, Manuel del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les llengües electròniques són sistemes capaços de proporcionar informació analítica química en temps real i in situ. Aquest treball explora amb èxit l'ús de diferents llengües electròniques potenciomètriques en aplicacions de monitoratge ambiental, amb transmissió de dades a distància mitjançant radiofreqüència.
Las lenguas electrónicas son sistemas de análisis capaces de ofrecer información analítica química en tiempo real in-situ. Este trabajo explora exitosamente el uso de varias lenguas electrónicas potenciométricas en aplicaciones de monitoreo ambiental, con transmisión de datos mediante radiofrecuencia.
Electronic tongues are systems capable of providing chemical analytical information in real time and in-situ. This study successfully explores the possibility of using different potentiometric electronic tongues in environmental monitoring applications with remote data transmission through radio-frequency.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
7.
2 p, 184.4 KB La paradoxa del sud d'Europa : tenim cura dels nostres cors? / Grau, Maria (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Universitat Autònoma de Barcelona
Malgrat el baix nombre de casos d'infart agut de miocardi a la regió ibèrica, resulta sorprenent que la prevalença de factors de risc cardiovascular (FRC) sigui en ocasions molt més elevada que la de països amb taxes d'incidència dues i tres vegades superiors a les nostres. [...]
A pesar del bajo número de casos de infarto agudo de miocardio en la región ibérica, resulta sorprendente que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular supere a veces con creces la de países con mayores índices de incidencia. [...]
Despite the low number of cases of acute myocardial infarction in the Iberic region, the prevalence of classical cardiovascular risk factors (CRF) is very high, in some instances higher than that of countries with incidence rates are two and three times higher than ours. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
8.
2 p, 254.4 KB L'obesitat provoca lesions renals / Serra, Assumpta (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)
Malgrat estar relacionada amb la hipertensió arterial, altres malalties cardiovasculars o la diabetis, l'obesitat no havia estat, fins ara, considerada com a responsable de la malaltia renal. Un estudi a llarg termini, basat en les manifestacions clíniques i histològiques renals de pacients amb obesitat extrema (mòrbida), permet concloure que l'obesitat provoca, per ella mateixa, lesions al ronyó.
A pesar de estar relacionada con la hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares o la diabetes, hasta ahora no se había considerado a la obesidad responsable de la enfermedad renal. Un estudio a largo plazo, basado en las manifestaciones clínicas e histológicas renales de pacientes con obesidad extrema (mórbida), permite concluir que ésta produce, por sí misma, lesiones en el riñón.

2088
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
2 documentos
9.
2 p, 173.3 KB Intel·ligència computacional en arqueologia / Barceló, Juan A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Es pot construir una màquina que pugui fer arqueologia per si mateixa? Serà aquesta màquina capaç d'actuar com un científic? Podria aquesta màquina ser capaç d'entendre com actuen i pensen actualment els éssers humans i com ho feien en el passat? Aquest llibre intenta oferir algunes solucions possibles a aquestes preguntes i investigar què vol dir resoldre problemes arqueològics automàticament.
Is it possible to build a machine to research archaeology? Will this machine be capable of acting like a scientist? Will this machine be capable of understanding how humans act, or how humans think they acted in the Past? This book tries to offer some possible solutions to these questions and to investigate what does it means to solve "automatically" archaeological problems.

2008 - 10.4018/978-1-59904-489-7
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
10.
2 p, 140.0 KB El decolorant i els bronquis del perruquer / Muñoz, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Gómez Ollés, Susana (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Cruz Carmona, María Jesús (Hospital Universitari Vall d'Hebron) ; Untoria, M.D. (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias) ; Orriols, R. (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias) ; Morell Brotad, Ferran 1944- (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
L'exposició a les sals de persulfat, molt freqüents en la indústria cosmètica, són una de les causes més freqüents de l'asma ocupacional, especialment dins del gremi de la perruqueria. Aquest estudi analitza l'evolució de 10 pacients en funció del seu grau d'exposició al agent. [...]
La exposición a las sales de persulfato, muy frecuentes en los productos decolorantes, son una de las causas más frecuentes del asma ocupacional, especialmente en el gremio de la peluquería. Este estudio analiza la evolución de 10 pacientes en función de su grado de exposición al agente. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
2 documentos
11.
2 p, 178.8 KB Detecció oportuna de la septicèmia en poltres nounats / Armengou, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Els poltres nounats pateixen, freqüentment, una greu infecció a la sang coneguda com a septicèmia, la qual sol manifestar-se tard i té conseqüències fatals. Després de realitzar un ampli estudi, els autors d'aquest treball van determinar la utilitat d'uns fragments de proteïnes, conegudes com a D-dimers, per detectar a temps aquesta malaltia.
Los potros recién nacidos sufren a menudo una grave infección en la sangre conocida como septicemia, que suele manifestarse cuando ya está avanzada y tiene consecuencias fatales. Un estudio de amplio alcance ha comprobado la utilidad de unos fragmentos de proteínas, conocidos como D-dimers, para detectar a tiempo esta enfermedad.
Neonate foals frequently suffer a bacterial infection of the blood known as septicemia, which is usually detected when it has fatal consequences for the animals. After a complete study, the authors of this work have determined the usefulness of some protein fragments, known as D- dimers, for the early detection of this disease.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
12.
4 p, 182.9 KB Creen un sistema computacional per mesurar el fluix sanguini del cor després d'una angioplàstia / Gil Resina, Debora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Els autors d'aquest treball han desenvolupat un mecanisme computacional que permet calcular el fluix sanguini d'una artèria coronària, un pas molt important quan s'intenta regular la circulació de la sang després d'un infart al miocardi.
Los autores de este trabajo han desarrollado un mecanismo computacional que permite calcular el flujo sanguíneo (perfusión) que recibe el territorio cardíaco irrigado por una determinada arteria coronaria, un paso muy importante cuando se intenta regular la circulación de la sangre en el corazón después de un infarto de miocardio.
The authors of this work created a computational mechanism to calculate blood flow in a coronary artery, a very important step in the restoration of blood flow after a myocardial infarction.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-4
3 documentos
13.
2 p, 287.5 KB Com va arribar el metall a la carretera? / Valiente Malmagro, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els sediments dipositats al llindar de les carreteres, dins dels quals s'han detectat grans quantitats de metalls, són un potencial risc medi ambiental donada la possible transmissió dels contaminants que contenen. [...]
Los sedimentos depositados en los bordes de las carreteras, dentro de los cuales se han detectado grandes cantidades de metales, son un potencial riesgo ambiental debido a la fácil transmisión de sus contaminantes. [...]
Roadside sediments, in which high amounts of sediments have been detected, are an environmental concern of great interest due to the possible transmission of their pollutants from traffic activities and road maintenance to humans and environment. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
14.
2 p, 154.0 KB Com era el món del futur en el cinema primitiu? / Delgado Leyva, Rosa ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Aquest treball, estructurat de manera inusual, sorgeix de l'anàlisi de pel·lícules realitzades entre els anys 1907 i 1936, amb el propòsit de descriure l'imaginari futurista revelat al cinema primitiu universal i treure, d'aquesta manera, a la llum els mecanismes que permeten construir aquests imaginaris.
Este proyecto, de estructura inusual, surge del análisis de películas realizadas entre 1907 y 1936, con el objetivo de describir el imaginario futurista revelado en el cine primitivo universal, y sacar a la luz los mecanismos a través de los cuales se construyen estos imaginarios.
This project, which structure is unusual, begins with the analysis of several movies made from 1907 to 1936, in order to describe the imaginary futurist detected in primitive universal cinema, and extract to the light the mechanisms used to construct them.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
15.
2 p, 140.7 KB Anàlisi de molècules molt eficients per millorar la síntesis orgànica / Montoya García, Vanessa (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica) ; Branchadell Gallo, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Física) ; García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica) ; Solans, Xavier 1949-2007 (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Font-Bardia, Mercè (Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals) ; Ros i Badosa, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica)
Mitjançant tècniques experimentals i informàtiques, els autors d'aquest treball van analitzar l'eficiència d'alguns grups de molècules, derivades de compostos de pirazol, usades com a precatalitzadors en els processos de síntesis orgàniques realitzats amb la reacció de Heck.
A través de técnicas experimentales e informáticas, los autores de este trabajo analizaron la efectividad de algunos grupos de moléculas, derivados de compuestos de pirazol, usadas como precatalizadores en los procesos de síntesis orgánica realizados mediante la Reacción de Heck.
Based on a combined experimental and computacional study, authors of this work analized the effectiveness of some groups of molecules derivated from pirazol, used as precatalists in organic synthesis developed by Heck reactions.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-2
3 documentos
16.
3 p, 191.6 KB A la recerca d'un nou procés per fer més biodegradables els compostos fenòlics / Suárez Ojeda, María Eugenia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El tractament biològic dels efluents fenòlics industrials, potencialment tòxics, presenta sovint una baixa eficiència, per la qual cosa cal utilitzar un altre tipus de tecnologies com ara l'Oxidació Humida amb Aire i l'Oxidació Humida amb Peròxid. [...]
El tratamiento biológico de efluentes fenólicos industriales, potencialmente tóxicos, suele ser poco eficiente y, para mejorarlo, se deben combinar varios procedimientos como la Oxidación Húmeda con Aire y la Oxidación Húmeda con Peróxido. [...]
Biological treatment of phenolic industrial effluents usually has low removal efficiency. Therefore, other technologies such as Wet Air Oxidation and Wet Peroxide Oxidation could be applied. The main objective of this research was to integrate the benefits of both techniques in an intensified process to give an effluent that could be later biologically treated.

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-3
3 documentos
17.
3 p, 135.1 KB Alan Berliner, documentalista / Berliner, Alan ; Santos, Lucas
El director de cinema Alan Berliner és un dels documentalistes nordamericans més destacats de l'actualitat. Especialista del muntatge i de l'ús de material d'arxiu (a The Family Album, va utilitzar exclusivament fragments de pel·lícules casolanes alienes), s'ha destacat indagant la naturalesa de les relacions familiars i, als seus últims films, ha desenvolupat un innovador cinema en primera persona on ell mateix i la seva família tenen el protagonisme. [...]
El director de cine Alan Berliner es uno de los documentalistas norteamericanos más destacados de la actualidad. Especialista del montaje y el uso de material de archivo (en The Family Album, utilizó exclusivamente fragmentos de películas caseras ajenas), se ha destacado indagando la naturaleza de las relaciones familiares y, en sus últimas películas, ha desarrollado un innovador cine en primera persona donde él mismo y su familia toman el protagonismo. [...]

2008
UAB divulga, Juliol 2008, p. 1-3 (Entrevistes)
2 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.