UAB Divulga

UAB Divulga 20 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
1 p, 146.9 KB Un enzim implicat en el càncer de pulmó dels fumadors / Farrés, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
S'ha descobert que l'enzim AKR1B10 es troba present en grans quantitats als malalts de càncer de pulmó degut al consum de tabac. Aquest enzim pot facilitar un diagnòstic primerenc d'aquest tipus de càncer. [...]
Se ha descubierto que la enzima AKR1B10 se encuentra presente en grandes cantidades en los enfermos de cáncer de pulmón debido al consumo de tabaco. Esta enzima puede facilitar un diagnóstico precoz de este tipo de cáncer. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-1
2 documents
2.
2 p, 137.0 KB Seguiment visual de contorns computeritzat / Ponsa Mussarra, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El contorn d'un objecte és, en molts casos pràctics, un element molt informatiu de la configuració que aquest presenta o de l'activitat que realitza. Això motiva que, en camps tan diferents com la videovigilància, la monitorització del trànsit o la diagnosi mèdica, hi hagi sistemes que utilitzen el seguiment de contorns com a base. [...]
El contorno de un objeto es, en muchos casos prácticos, un elemento muy informativo de la configuración que éste presenta o de la actividad que realiza. Ello motiva que, en campos tan diferentes com la videovigilancia, la monitoritzación del transito o el diagnóstico médico, haya sistemas que utilizan el seguimiento de contornos como base. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
3.
1 p, 140.9 KB Safari prehistòric pel Vallès / Madurell-Malapeira, Joan (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)
Els investigadors del Institut Català de Paleontologia, encapçalats per en Joan Madurell Malapeira, van recuperar el 1997 restes de carnívors prehistòrics i d'altres animals de fa un milió d'anys, a les obres d'ampliació de la Mutua de Terrassa, just al centre del pulmó de la ciutat vallesana, al Parc de Vallparadís. [...]
Los investigadores del Institut Català de Paleontologia, dirigidos por Joan Madurell Malapeira, recuperaron en 1997 restos de carnívoros prehistóricos y de otros animales de hace un millón de años, en las obras de ampliación de la Mutua de Terrassa, justo en el centro del pulmón de la ciudad vallesana, en el Parc de Vallparadís. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 236.3 KB Optimització del rendiment de biocatàlisi / Suau, Trinitat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Darrerament el terme "bio" està de moda, sembla que un producte o procés bio sigui millor. Ara bé, quins avantatges aporta en el camp de la catàlisi? Sabem que els catalitzadors varien la velocitat de reacció, és a dir, la velocitat en la que els reactius es converteixen en productes sense esgotar-se, éssent selectius respecte a la reacció que catalitzen. [...]
Últimamente el término "bio" está de moda, parece que un producto o proceso bio sea mejor. Así pues, ¿qué ventajas conlleva en el campo de la catálisis? Sabemos que los catalizadores varían la velocidad de reacción, es decir, la velocidad con la que los reactivos se convierten en productos sin agotarse, siendo selectivos respecto la reacción que catalizan. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 214.2 KB Millorar el semen dels porcs per filtracions / Rodríguez Gil, Joan Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
La cria selectiva del ganat porcí no passa pels seus millors moments. Malgrat seleccionar els individus més productius i dessitjables des d'un punt de vista ramader, la qualitat de l'esperma dels mascles està disminuint a un ritme alarmant. [...]
La cría selectiva del ganado porcino no pasa por sus mejores momentos. A pesar de seleccionar a los individuos más productivos y deseables desde un punto de vista ganadero, la calidad del esperma de los machos está disminuyendo a un ritmo alarmante. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 179.5 KB Les lluites per l'excel·lència rural / López i Gelats, Feliu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Bartolomé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
El món rural no és un refugi sociològicament aïllat i estancat; al contrari, es troba immers en un procés de remodelació constant, tant a nivell social com a nivell econòmic. Aquests canvis s'han manifestat intensament a les zones de muntanya, les quals són especialment sensibles, com l'estudiada en aquesta recerca, centrada a la comarca del Pallars Sobirà. [...]
El mundo rural no es un refugio sociológicamente aislado y estancado; al contrario, se encuentra inmerso en un proceso de remodelación constante, tanto a nivel social como a nivel económico. Estos cambios se han manifestado intensamente en las zonas de montaña, las cuales son especialmente sensibles, como la estudiada en esta investigación, centrada en la comarca del Pallars Sobirà. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 138.1 KB La UE vol apropar-se als seus veïns / Barbé, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Costa, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Herranz, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Natorski, Michal (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La política de la Unió Europea cap als seus veïns orientals i meridionals s'ha reforçat notablement en els darrers anys, en particular des de la posada en marxa de l'anomenada Política Europea de Veïnatge, el 2004. [...]
La política de la Unión Europea hacia sus vecinos orientales y meriodionales se ha reforzado notablemente en los últimos años, en particular desde la puesta en marcha de la llamada Política Europea de Vecindad, en el 2004. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
8.
2 p, 138.5 KB La nostra personalitat segons l'horari de son / Muro Rodríguez, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Matutinitat-vespertinitat, sexe i el model dels Cinc Factors Alternatius de la Personalitat. Aquests són els paràmetres que poden definir la nostra personalitat. Els nivells de cortisol i melatonina modulen, respectivament, la situació d'alerta o de descans, i aquestes hormones estan implicades en els cicles circadians, que conformen els nostres horaris de son i vigília. [...]
Matutinidad-vespertinidad, sexo y el modelo de los Cinco Factores Alternativos de la Personalidad. Éstos son los parámetros que pueden definir nuestra personalidad. Los niveles de cortisol y melatonina modulan, respectivamente, la situación de alerta o de descanso, y están implicadas estas hormonas en los ciclos circadianos, que conforman nuestros horarios de sueño y vigilia. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
9.
2 p, 196.9 KB La difícil curació de la Síndrome de Cushing / Barahona Constanzo, María José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Els pacients amb la síndrome de Cushing (SC) tenen un excés de cortisol a la sang, fet que comporta tota una sèrie d'alteracions tant físiques (obesitat de predomini troncular) com metabòliques (hipertensió, diabetis, dislipèmia), condicionant un increment del risc cardiovascular (CV). [...]
Los pacientes con el sídrome de Cushing (SC) tienen un exceso de cortisol en la sangre, hecho que conlleva toda una serie de alteraciones tanto físicas (obesidad de predominio troncular) como metabólicas (hipertensión, diabetes, dislipemia), condicionando un incremento del riesgo cardiovascular (CV). [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 265.5 KB L'avi canari de les cabres llatinoamericanes / Amills i Eras, Marcel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
La introducció de la cabra a Amèrica va venir de mà dels conquistadors espanyols, que les portaven amb si mateixos per abastir els seus exèrcits. Tradicionalment s'ha pensat que l'origen de la cabra criolla és andalús, doncs des de Càdis i Sevilla salpaven les expedicions cap Amèrica, portant amb si mateixes les cabres entre d'altres provisions. [...]
La introducción de la cabra en América vino de mano de los conquistadores españoles, que las llevaban consigo para abastecer sus ejércitos. Tradicionalmente se ha pensado que el origen de la cabra criolla es andaluz, pues desde Cádiz y Sevilla zarpaban las expediciones hacia América, llevando en ellas las cabras entre otras provisiones. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
11.
2 p, 182.0 KB L'atur com a senyal positiva de productivitat / Rodríguez Planas, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Recentment, molts empresaris plantegen acomiadaments de regulació d'ocupació (ERO) temporals per fer front a la crisi actual. Per exemple, en els darrers mesos, NISSAN i ESTIBARNA han plantejat acomiadaments temporals per a 2. [...]
Recientemente, muchos empresarios plantean despidos de regulació de empleo (ERE) temporales para hacer frente a la crisis actual. Por ejemplo, en los últimos meses, NISSAN y ESTIBARNA han planteado despidos temporales para 2. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
12.
3 p, 160.1 KB Julia Voss, investigadora de l'Institut Max Planck i experta en les imatges relacionades amb el "Món Darwin" / Voss, Julia (Max Planck Institut) ; Mora Casanova, Jordi
Finalitzant el 2009, que ha estat l'Any Darwin, poques sorpreses pensem que ens pot deparar una de les figures més emblemàtiques de la història de la ciència, com és l'eminent naturalista anglès. [...]
Dando por terminado el 2009, el que ha sido el Año Darwin, pocas sorpresas pensamos que nos puede deparar una de las figuras más emblemáticas de la historia de la ciencia, como es el eminente naturalista inglés. [...]
As we come to the close of 2009, Darwin Year, we may think that one of the most emblematic figures in the history of science, this eminent English naturalist, holds few surprises for us anymore. Still, as it joins this celebration, the Centre for the History of Science and the Faculty of Biosciences invited Julia Voss, an expert in Darwin and images related to his theory of evolution, to deliver seminars on this topic, in which she revealed the secrets concealed in Darwin's iconography.

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-3 (Entrevistes)
3 documents
13.
2 p, 170.0 KB HERMES, l'ull que tot ho veu / Villanueva Pipaón, Juan José (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Un consorci d'institucions europees, coordinat pel Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha desenvolupat HERMES, un sistema cognitiu computacional integrat per càmeres de vídeo i programari, que és capaç de reconèixer i de preveure el comportament humà, així com de descriure'l en llenguatge natural. [...]
Un consorcio de investigadores europeos, coordinado por el Centro de Visión por Computador (CVC) de la UAB, ha desarrollado HERMES, un sistema cognitivo computacional integrado por cámaras de vídeo y software que es capaz de reconocer y de prever el comportamiento humano, así como de describirlo en lenguaje natural. [...]
A consortium of European researchers, coordinated by the Computer Vision Centre (CVC) of Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), has developed HERMES, a cognitive computational system consisting of video cameras and software able to recognise and predict human behaviour, as well as describe it in natural language. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
3 documents
14.
2 p, 176.1 KB Els Neandertals i la Supernanny, parlant en català / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Quines característiques té la traducció de documentals? Quins trets defineixen la llengua dels documentals? Quins emissors hi intervenen i com es tradueixen al català? Quins problemes té el traductor audiovisual a l'hora de traslladar el registre de l'original i els termes que hi apareixen? Aquestes són algunes de les preguntes que respon l'article "Translating documentaries: from Neanderthals to the Supernanny", d'Anna Matamala, traductora audiovisual durant més de deu anys i actualment professora del Departament de Traducció i d'Interpretació, coordinadora del Màster de Traducció Audiovisual i investigadora del grup de recerca Transmedia Catalonia.
¿Qué características tiene la traducción de documentales? ¿Qué rasgos definen la lengua de los documentales? ¿Qué emisores intervienen y cómo se traducen al catalán? ¿Qué problemas tiene el traductor audiovisual al trasladar el registro del original y los términos que aparecen? Éstas son algunas de las preguntas que responde el artículo "Translating documentaries: from Neanderthals to the Supernanny", de Anna Matamala, traductora audiovisual durante más de diez años y actualmente profesora del Departament de Traducció i d'Interpretació, coordinadora del Máster de Traducció Audiovisual e investigadora del grupo de investigación Transmedia Catalonia.

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
15.
2 p, 168.6 KB El cas estrany d'una nena amb tuberculosi renal / Martínez Roig, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
La tuberculosi és una afecció més pròpia de localitzar-se als pulmons, a través del contagi per via aèria, que no pas fora d'ells. La que es produeix als ronyons seria només un 3% i la infecció estaria vinculada a la disseminació per via sanguínia i limfàtica de la tuberculosi pulmonar. [...]
La tuberculosis renal es una afección más propia de localizarse en los pulmones, a través del contagio por vía aérea, que no fuera de ellos. La que se produce en los riñones sería sólo el 3% de los casos y la infección estaría vinculada a la diseminación por vía sanguínea y linfática de la tuberculosis pulmonar. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
16.
2 p, 158.3 KB Bulímia masculina : existeix i és tractada exitosament / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Penelo Werner, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Diversos estudis realitzats al respecte consideren que la incidència dels trastorns alimentaris als homes és menor que a les dones, encara que hi ha dubtes raonables sobre la relació d'aquests trastorns amb el gènere dels afectats. [...]
Ciertos estudios realizados al respecto consideran que la incidencia de los trastornos alimentarios en los hombres es menor que en las mujeres, aunque hay serias dudas sobre la relación de estos trastornos con el género de los afectados. [...]
Recent researches on eating disorders state that the incidence of these disorders in men is fewer than in women, but serious doubts remain about the connection between the disorder and the gender of patients. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
3 documents
17.
2 p, 253.7 KB Bioquímica digital : una qüestió de temps / López, José Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
Imaginem un aparell que té un conjunt de sensors que responen a diversos estímuls externs o interns. Suposem que aquests sensors converteixen les senyals graduals (analògiques) que els arriben, en senyals digitals, és a dir binàries (0, 1) de tot-o-res. [...]
Imaginemos un aparato que tiene un conjunto de sensores que responden a diferentes estímulos externos o internos. Suponemos que estos sensores convierten las señales graduales (analógicas) que les llegan en señales digitales, es decir binarias (0, 1), de todo o nada. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
18.
2 p, 149.3 KB Barcelona com a ciutat turística / Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article presenta una anàlisi de les forces històriques, polítiques, econòmiques i socials que han afectat l'evolució de l'estructura urbana de Barcelona des dels temps medievals fins als anys 1970. [...]
El artículo presenta un análisis de las fuerzas históricas, políticas, económicas y sociales que han afectado la evolución de la estructura urbana de Barcelona desde los tiempos medievales hasta los años 1970. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
2 documents
19.
2 p, 208.8 KB Austria : un nou enfocament per a l'avaluacio de la sostenibilitat / Rodríguez-Labajos, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
De què depèn la sostenibilitat del desenvolupament humà? Respón a aspectes econòmics com el creixement de la renda? Té a veure amb una dimensió ecològica? Potser descansa en elements socials, com una distribució cada vegada més equitativa de l'ingrés? Hi ha força acord en reconèixer que no rau en l'evolució de una sóla d'aquestes dimensions, sinó d'un progres armónic de totes plegades. [...]
¿De qué depende la sostenibilidad del desarrollo humano? ¿Responde a aspectos económicos como el crecimiento de la renta? ¿Tiene que ver con una dimensión ecológica? ¿Descansa quizás en elementos sociales, como una distribución cada vez más equitativa del ingreso? Hay bastante acuerdo al reconocer que no radica en la evolución de una sola de estas dimensiones, sino en un progreso armónico de su conjunto. [...]
What does the sustainability of human development depend upon? Can it be measured by income growth? Is it related to an ecological dimension? Does it rely on social constituents such as a more equitable income distribution? There is agreement when recognizing that what matters is not the individual progress of these elements, but their joint improvement. [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
3 documents
20.
2 p, 142.0 KB Tractaments psicoeducatius per a la bulímia nerviosa / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut) ; Penelo Werner, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
La bulímia nerviosa es defineix com un trastorn mental de la conducta alimentària caracteritzat per episodis recurrents d'afartament (prendre una quantitat ingent de menjar en un molt breu període de temps, experimentant una falta de control sobre la ingesta de menjar durant l'episodi), usualment acompanyat de recurrents conductes compensatòries inadequades per prevenir l'augment de pes (com el vòmit autoinduït, laxants, diurètics i exercici excessiu ). [...]
La bulimia nerviosa se define como un trastorno mental de la conducta alimentaria caracterizado por episodios recurrentes de atracones (comer una cantidad ingente de comida en un muy breve periodo de tiempo, experimentando una falta de control sobre la ingesta durante el episodio), usualmente acompañado de recurrentes conductas compensatorias inadecuadas para prevenir aumento de peso (como el vómito autoinducido, laxantes, diuréticos y excesivo ejercicio). [...]
Bulimia nervosa is defined as a psychiatric mental eating disorder characterized by recurrent episodes of binging (eating an abnormally large amount of food in a very short period of time , experiencing a lack of control over eating during the episode), usually accompanied by recurrent inappropriate compensatory behaviours to prevent weight gain (such as self-induced vomiting, laxatives, diuretics and excessive exercise). [...]

2009
UAB divulga, Desembre 2009, p. 1-2
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.