UAB Divulga

UAB Divulga 18 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 156.3 KB Una nova tècnica permet el cultiu in vitro d'oòcits fetals humans / Garcia-Caldés, Montserrat (Montserrat) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Una de les dificultats que troba la reproducció assistida en humans és la manca de coneixement sobre els processos que regeixen la meiosi en els gàmetes femenins. Fins al moment, no hi ha hagut models in vitro que permetessin reproduir el que passa in vivo. [...]
Una de las dificultades que encuentra la reproducción asistida en humanos es la falta de conocimiento sobre los procesos que rigen la meiosis en los gametos femeninos. Hasta el momento, no han existido modelos in vitro que permitieran reproducir lo que ocurre in vivo. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 159.6 KB Rostre i cervell : dues cares d'una mateixa realitat / Gabarre Mir, Julián (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
El treball desenvolupat en aquesta tesi conclou que la morfologia de la cara pot informar-nos sobre la psicologia de les persones. Al llarg del s. XIX es va estendre l'ús de la frenologia, que postulava una relació entre les característiques psicològiques i la forma del crani, però a poc a poc va caure en desús i va ser titllada de pseudociència. [...]
El trabajo desarrollado en esta tesis concluye que la morfología del rostro puede informarnos sobre la psicología de las personas. A lo largo del s. XIX se extendió el uso de la frenología, que postulaba una relación entre las características psicológicas y la forma del cráneo, pero poco a poco cayó en desuso y fue tachada de pseudociencia. [...]
The work carried out in this thesis concludes that facial morphology can reveal aspects of human psychology. Phrenology, which postulated a direct link between psychological characteristics and the shape of the skull, was popular throughout the 19th century. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
3 documents
3.
2 p, 128.4 KB Ratolins obesos i malalties autoimmunes : el paper de la citoquina IL-6 / Hidalgo Pareja, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La implicació de la citocina IL-6 en el control del sistema immunitari i la seva influència en els sistemes nerviós i endocrí ha estat demostrada en un treball de la Universitat de Copenhaguen i la UAB, que ha relacionat l'expressió d'IL-6 en el cervell amb el control del pes corporal. [...]
La implicación de la citoquina IL-6 en el control del sistema inmunitario y su influencia en los sistemas nervioso y endocrino ha sido demostrada en un trabajo de la Universidad de Copenhague y la UAB, que ha relacionado la expresión de IL-6 en el cerebro con el control del peso corporal. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 140.4 KB Productivitat, impostos i mediambient : l'efectivitat del doble dividend / Sancho Pifarré, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Les taxes ambientals estan dissenyades per promoure una reducció en les emissions contaminants i, alhora, intentar compensar les ineficiències econòmiques generades per la presència d'altres impostos. [...]
Las tasas ambientales están diseñadas para promover una reducción en las emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, intentar compensar las ineficiencias económicas generadas por la presencia de otros impuestos. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 183.4 KB Nous lligands híbrids pirazole-èter per als catalitzadors de pal·ladi / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Guerrero, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La importància dels catalitzadors rau en la seva influència en la velocitat sobre les reaccions químiques. Si aquests són complexos de coordinació, la seva estructura i els lligands que els conformen són fonamentals per definir el seu comportament. [...]
La importancia de los catalizadores radica en su influencia en la velocidad sobre las reacciones químicas. Si estos son complejos de coordinación, su estructura y los ligandos que los conforman son fundamentales para definir su comportamiento. [...]
Catalysts are important as they increase the speed of chemical reactions. If these compounds are coordination complexes, their structure and ligands present in the composition are fundamental when defining their behaviour. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
3 documents
6.
2 p, 154.5 KB Mamífers amb cervells grans viuen més temps / González Lagos, César Alejandro (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Molts mamífers tenen cervells considerablement més grans de l'esperat per la seva grandària corporal, però les raons per explicar això són ambigües. Cervells grans són metabòlicament més cars i requereixen períodes de desenvolupament més llargs, de manera que la selecció natural només els afavorirà si produeix avantatges que serveixin de contrapès. [...]
Muchos mamíferos tienen cerebros considerablemente más grandes de lo esperado para su tamaño corporal, pero las razones para explicarlo son ambiguas. Cerebros grandes son metabólicamente más caros y requieren períodos de desarrollo más largos, por lo que la selección natural sólo los favorecerá si produce ventajas que sirvan de contrapeso. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 184.3 KB Les granges de pollastres i de porcs, un risc potencial d'Escherichia coli / Llagostera Casas, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Barbé García, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El grup de Microbiologia Molecular del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, coordinat pels professors Jordi Barbé i Montserrat Llagostera, porta força anys estudiant la problemàtica de la resistència als antibiòtics en l'àmbit de les granges de producció animal i la seva disseminació i vinculació amb la salut humana. [...]
El grupo de Microbiología Molecular del Departamento de Genética y Microbiología de la UAB, coordinado por los profesores Jordi Barbé y Montserrat Llagostera, lleva bastantes años estudiando la problemática de la resistencia a los antibióticos en el ámbito de las granjas de producción animal y su diseminación y vinculación con la salud humana. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
8.
1 p, 162.6 KB La UAB estudiarà l'esquelet de neandertal més complet que s'ha trobat fins ara / Subirà, M. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Un grup d'investigadors, entre els quals hi ha els professors d'Antropologia Física de la UAB Eulàlia Subirà i Jordi Ruiz, ha descobert l'esquelet de neandertal més complet trobat fins ara a Espanya. [...]
Un grupo de investigadores, entre los cuales se hallan los profesores de Antropología Física de la UAB Eulàlia Subirà y Jordi Ruiz, ha descubierto el esqueleto de neandertal más completo encontrado hasta el momento en España. [...]
A group of researchers, including UAB lecturers in Physical Anthropology Eulàlia Subirà and Jordi Ruíz, discovered the most complete Neanderthal skeleton found to date in Spain. The remains, connected anatomically in a remarkable manner, were found during an excavation campaign carried out at the site of Cova Foradà in Oliva, Valencia. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-1
3 documents
9.
2 p, 140.3 KB La UAB celebra el 25è aniversari del nomenament de Manuel Cardona com a doctor honoris causa per la UAB / Mora Casanova, Jordi
El passat dijous 7 d'octubre, es va celebrar un homenatge al professor Manuel Cardona, en ocasió del 25 aniversari de la seva investidura com a Doctor honoris causa per la UAB. Companys, amics i familiars van acompanyar a l'eminent físic català durant un acte que va comptar amb les intervencions dels professors Jordi Marquet, Xavier Obradors, Ramon Pascual, Jordi Pascual i del mateix Manuel Cardona, qui es va mostrar profundament agraït i emocionat.
2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 162.9 KB La influència de l'aspecte en l'eficiència del missatge gràfic publicitari / Martínez Bouza, José Manuel
Aquesta tesi estudia una de les variables que afecta el rendiment comunicatiu dels missatges gràfics publicitaris: l'aspecte. La investigació se centra en com millorar l'eficiència del missatge gràfic publicitari des de la perspectiva formal del disseny i concreta la variació de la preferència del receptor davant els canvis en els estímuls visuals provocats pels canvis d'aspecte del missatge gràfic publicitari, així com la importància de l'aspecte en el rendiment comunicatiu.
Esta tesis estudia una de las variables que afectan al rendimiento comunicativo de los mensajes gráficos publicitarios: el aspecto". La investigación se centra en cómo mejorar la eficiencia del mensaje gráfico publicitario desde la perspectiva formal del diseño y concreta la variación de la preferencia del receptor ante los cambios en los estímulos visuales provocados por los cambios de aspecto del mensaje gráfico publicitario, así como la importancia del aspecto en el rendimiento comunicativo.
This research focuses on how to improve the efficiency of visual advertising messages from the formal perspective of design, and specifies variations in preference depending on changes in visual stimuli caused by changes in the appearance of the advertising message, as well as the importance of appearance in communication performance.

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
3 documents
11.
2 p, 125.9 KB La fi de l'última glaciació va incrementar ràpidament el CO2 de l'atmosfera / Zahn, Rainer (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Una recerca publicada a Nature descriu per primer cop com el desgel de l'última glaciació i les modificacions en els corrents van alliberar a l'atmosfera grans quantitats de CO2 emmagatzemades al fons dels oceans, tot accelerant l'escalfament del planeta per efecte hivernacle i la fi de l'era glacial. [...]
Una investigación publicada en Nature describe por primera vez cómo el deshielo de la última glaciación y las modificaciones en las corrientes liberaron a la atmósfera grandes cantidades de CO2 almacenadas en el fondo de los océanos, acelerando el calentamiento del planeta por efecto invernadero y el fin de la era glacial. [...]
A research published in Nature for the first time describes how the thaw of the last glacial age produced changes in ocean currents which caused large quantities of CO2 stored deep in the oceans to be released into the atmosphere. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
3 documents
12.
2 p, 157.1 KB La difícil traducció del nom de Déu / Golden, Seán, 1948- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
En aquest treball, el professor Sean Golden ha estudiat el debat al voltant de la possibilitat de traduir fidelment els conceptes teològics catòlics al xinès clàssic, iniciat al segle XVII arran dels esforços evangelitzadors a la Xina. [...]
En este trabajo, el profesor Sean Golden ha estudiado el debate en cuanto a la posibilidad de traducir fielmente los conceptos teológicos católicos al chino clásico, iniciado en el siglo XVII a raíz de los esfuerzos evangelizadores en China. [...]
In this work, Prof. Sean Golden studies the debate on the possibility of accurate translations into Chinese of classic concepts from Catholic theology, which began in the 17th century as a result of missionary efforts conducted in China. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
3 documents
13.
2 p, 144.5 KB Estudien els efectes de l'eixut als ecosistemes mediterranis / Sandans, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Estiarte, Marc (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Experiments realizats per investigadors de la Unitat d'Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC durant els últims anys han permès constatar que, de fer-se realitat les projeccions d'augment de l'eixut per les properes dècades a la nostre àrea mediterrània, es produirà un efecte limitant sobre la capacitat de mineralització del sòl, la qual cosa empitjorarà la seva fertilitat, multiplicant així l'efecte negatiu directe que suposa la disminució de la disponibilitat de l'aigua en els nostres boscos i matollars mediterranis.
Experimentos realizados por investigadores de la Unidad de Ecología Global CREAF-CEAB-CSIC durante los últimos años han permitido constatar que, de hacerse realidad las proyecciones de aumento de la sequía para las próximas décadas en nuestra área mediterránea, se producirá un efecto limitante sobre la capacidad de mineralización del suelo, lo que empeorará su fertilidad, multiplicando así el efecto negativo directo que supone la disminución de la disponibilidad del agua en nuestros bosques y matorrales mediterráneos.

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
14.
2 p, 169.6 KB Els virus circulants de la grip aviària en aus salvatges a Catalunya / Busquets, Núria (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Una recerca que s'ha publicat recentment a la revista Virus Research, en què han participat investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), ha demostrat que els virus circulants d'influença aviària en les aus salvatges de Catalunya estan relacionats filogenèticament amb els virus eurasiàtics. [...]
Una investigación que se ha publicado recientemente en la revista Virus Research, en la que han participado investigadores del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), ha demostrado que los virus circulantes de gripe aviar en las aves salvajes de Cataluña están relacionados filogenéticamente con los virus euroasiáticos. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
15.
2 p, 158.1 KB Coneixements ecològics tradicionals en perill / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Gómez-Baggethun, Erik (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Ecología
La pressió que ha sofert el camp, per la intensificació de la producció en les últimes dècades, ha provocat l'abandonament de certs coneixements tradicionals de gran valor ecològic. Aquest treball, desenvolupat per investigadors de la UAB i la Universitat Autònoma de Madrid, ha palesat l'alteració en el coneixement transmès en les tres últimes generacions de ramaders i d'agricultors al voltant de l'Espai Natural de Doñana, entre Huelva i Sevilla.
La presión que ha sufrido el campo, por la intensificación de la producción en las últimas décadas, ha provocado el abandono de ciertos conocimientos tradicionales de gran valor ecológico. El presente trabajo, desarrollado por investigadores de la UAB y la Universidad Autónoma de Madrid, ha puesto de manifiesto la alteración en el conocimiento transmitido en las tres últimas generaciones de ganaderos y agricultores en los alrededores del Espacio Natural de Doñana, entre Huelva y Sevilla.

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
16.
3 p, 264.1 KB Compostatge casolà, una alternativa assequible i eficient / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El compostatge s'ha convertit en un dels tractaments dels residus més populars, atès que tot i ser un procés biològic força complicat, es pot realitzar, no solament en instal·lacions industrials, sinò també a petita escala de treball, fent accessible aquesta tecnologia de reciclatge a qualsevol usuari particular. [...]
El compostaje se ha convertido en uno de los tratamientos de los residuos más populares pues, aunque es un proceso biológico bastante complicado, se puede realizar, no sólo en instalaciones industriales, sino también a pequeña escala de trabajo, haciendo accesible esta tecnología de reciclaje a cualquier usuario particular. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-3
2 documents
17.
2 p, 163.7 KB Biofiltres i nous materials per eliminar les olors de les emissions gasoses / Hernández Sicilia, Jerónimo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Els biofiltres són una alternativa eficient i sostenible per reduir les olors de les emissions gasoses. El contaminant és degradat per uns microorganismes que romanen adherits a un material de rebliment. [...]
Los biofiltros son una alternativa eficiente y sostenible para reducir los olores de las emisiones gaseosas. El contaminante es degradado por unos microorganismos que quedan adheridos a un material de relleno. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents
18.
2 p, 182.5 KB Acepromacina, un tranquil·litzant per a cabres salvatges / Casas Díaz, Encarna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
El control i la gestió de les poblacions d'ungulats salvatges passa, molt sovint, per la realització d'operacions de captura dels animals i per la seva alliberació posteriorment. L'estrès provocat en el maneig i el trasllat pot provocar alteracions fisiològiques que es poden pal·liar amb l'ús de tranquil·litzants. [...]
El control y la gestión de las poblaciones de ungulados salvajes pasa, muy a menudo, por la realización de operaciones de captura de los animales y por la posterior liberación. El estrés provocado en el manejo y el traslado puede provocar alteraciones fisiológicas que se pueden paliar con el uso de tranquilizantes. [...]

2010
UAB divulga, Octubre 2010, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.