UAB Divulga

UAB Divulga 20 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
2 p, 143.4 KB Trobades noves alteracions immunològiques a l'òrgan diana de la diabetis tipus 1 / Planas Bas, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La diabetis tipus 1 (T1D) és una malaltia metabòlica que s'inicia generalment a la infantesa o adolescència. La DT1 s'esdevé després d'un procés autoimmunitari de destrucció de les cèl·lules beta productores d'insulina dels illots pancreàtics. [...]
La diabetes tipo 1 (T1D) es una enfermedad metabólica que se inicia generalmente en la niñez o adolescencia. La DT1 ocurre tras un proceso autoinmunitario de destrucción de las células beta productoras de insulina de los islotes pancreáticos. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 164.8 KB Metamaterials per a una telefonia mòbil més eficient / Martín, Ferran, (Martín Antolín) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica)
Investigadors del CIMITEC (Departament d'Enginyeria Electrònica) han desenvolupat els primers dispositius planars basats en metamaterials funcionals en quatre bandes (quad-band) simultàniament. Els metamaterials són materials artificials que presenten unes propietats electromagnètiques i òptiques controlables que poden ser aplicades al disseny i fabricació de components de telefonia mòbil i GPS. [...]
Investigadores del CIMITEC (Departamento de Ingeniería Electrónica) han desarrollado los primeros dispositivos planares basados en metamateriales funcionales en cuatro bandas (quad-band) simultáneamente. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
3.
2 p, 172.0 KB Metabolòmica : una nova eina per a l'ecologia / Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Tot i estant l'ecologia encara al principi del desenvolupament de tècniques basades en la genòmica i en la transcriptòmica, se li presenta un nou repte: adaptar els recents avenços en les tècniques metabolòmiques als seus estudis. [...]
A pesar de estar la ecología aún al principio del desarrollo de técnicas basadas en la genómica y en la transcriptómica, se le presenta un nuevo reto: adaptar los recientes avances en las técnicas metabolómicas a sus estudios. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 274.6 KB Massiva assistència a l'acte en memòria del Dr Joan Sola i Casadevall / Mora Casanova, Jordi
El passat dia 5 de maig es va celebrar, a la sala d'actes de la Facultat de Ciències i Biociències, un acte d'homenatge en memòria del doctor Joan Sola i Casadevall, professor de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui va morir el 17 de agost de 2009, a l'edat de 57 anys.
El pasado día 5 de mayo se celebró, en la sala de actos de la Facultad de Ciencias y Biociencias, un acto de homenaje en memoria del doctor Joan Sola i Casadevall, profesor de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, quien falleció el 17 de agosto de 2009, a la edad de 57 años.

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 155.8 KB La migració afavoreix que els ocells tinguin cervells més petits / Sol, Daniel (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), adscrit a UAB, aporten llum nova sobre l'evolució de la mida del cervell dels ocells. Des de fa algun temps se sap que els ocells migradors tenen cervells més petits que els residents. [...]
Investigadores del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), adscrito a la UAB, aportan nueva luz sobre la evolución del tamaño del cerebro en las aves. Desde hace algún tiempo se sabe que las aves migratorias tienen cerebros más pequeños que las residentes. [...]
Researchers at Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF, a UAB-affiliated centre) shed new light on the evolution of brain size in birds. Scientists have known for some time that migratory birds have smaller brains than their resident relatives. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
3 documents
6.
2 p, 178.6 KB La infografia digital, una nova forma de comunicació / Marín Ochoa, Beatriz Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
A la societat actual és indiscutible la importància de la imatge en la transmissió d'informació. El periodisme s'ha contagiat també d'aquesta inèrcia global i aposta per una comunicació mixta, pròpia de la infografia. [...]
En la sociedad actual es indiscutible la importancia de la imagen en la transmisión de información. El periodismo se ha contagiado también de esta inercia global y apuesta por una comunicación mixta, propia de la infografía. [...]
To find out how the reader receives the transmission of knowledge through digital infography is the aim of this PhD thesis. Infographics were characterized on typologies and the researcher conducted interviews with passive and active players of the communication process. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
3 documents
7.
1 p, 134.0 KB La consonància cultural contribueix al benestar psicològic. Un estudi a l'Amazònia Boliviana / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En les últimes dècades diversos investigadors han suggerit que hi ha una relació directa entre la salut d'una persona i com d'identificada se sent amb el model cultural vigent. Específicament, el grau en el qual el comportament d'una persona s'apropa a l'estil de vida predominant -conegut com a consonància cultural- sembla tenir conseqüències en la seva salut física i mental. [...]
2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-1
2 documents
8.
3 p, 312.9 KB La caça sostenible del pecarí labiat a l'Amazònia peruana / Mayor Aparicio, Pedro Ginés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; López Béjar, Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
El pecarí labiat, artiodàctil semblant al senglar europeu, és un recurs de gran importància per als pobladors rurals de l'Amazònia peruana, que els cacen principalment per menjar o vendre la seva carn i per comerciar amb la seva pell. [...]
El pecarí labiado, artiodáctilo similar al jabalí europeo, es un recurso de gran importancia para los pobladores rurales de la Amazonía peruana, que los cazan principalmente para comer o vender su carne y para comerciar con su piel. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-3
2 documents
9.
2 p, 152.1 KB Interrelació entre evolució i desenvolupament embrionari / Salazar Ciudad, Isaac (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El desenvolupament embrionari és un procés complex pel qual una cèl·lula ou es transforma, després de la fecundació, en un organisme adult. Aquestes transformacions estan controlades per xarxes d'interacció entre gens. [...]
El desarrollo embrionario es un proceso complejo por el cual una célula huevo se transforma, tras la fecundación, en un organismo adulto. Estas transformaciones están controladas por redes de interacción entre genes. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 235.9 KB Increment de la qualitat dels biosensors mitjançant arrays de microelèctrodes / Baldrich, Eva (Institut de Microelectrònica de Barcelona. Centro Nacional de Microelectrónica (CNM))
Els investigadors d'aquest estudi han proposat un mètode innovador en el desenvolupament de biosensors. El més habitual és fixar els receptors biològics a la superfície i tractar-la, posteriorment amb un polímer per evitar la resposta inespecífica sobre el sensor, la qual cosa acostuma a comportar problemes en la transducció del senyal. [...]
Los investigadores de este estudio han propuesto un método innovador en el desarrollo de biosensores. Lo habitual es fijar los receptores biológicos en la superficie y tratarla posteriormente, con un polímero para evitar la respuesta inespecífica sobre el sensor, lo que suele acarrear problemas en la transducción de la señal. [...]
An innovative approach in the development of biosensors has been proposed int his research. It is usual to fix biological receptors on the surface and treat it with a polymer to prevent nonspecific response of the sensor, which often lead to problems in signal transduction. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
3 documents
11.
4 p, 285.5 KB Geologia i megalitisme : recursos petris i organització social fa 5.000 anys / Estrada, Rita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
Una recerca interdisciplinària realitzada per investigadors de la UAB i d'altres universitats ha permès determinar de manera precisa la provinença de les lloses, de gran mida i pes, que conformen el sepulcre megalític de Puigseslloses (Folgueroles, Osona). [...]
Una investigación interdisciplinaria realizada por investigadores de la UAB y de otras universidades ha permitido determinar de manera precisa el origen de las losas, de gran medida y peso, que conforman el sepulcro megalítico de Puigseslloses (Folgueroles, Osona). [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-4
2 documents
12.
2 p, 170.7 KB GENNESYS - Primer Congrés Internacional de Nanotecnologia / Parc de Recerca UAB
Centenars de científics i polítics de tot el món han participat, del 26 al 28 de maig, en el Primer Congrés Internacional GENNESYS de Nanotecnologia i Infraestructures de Recerca. Es tracta del primer esdeveniment a nivell internacional sobre aquest camp, que serà clau en el futur per a la recerca científica d'alt nivell i per al desenvolupament d'innovacions industrials. [...]
From 26 to 28 May, hundreds of scientists and politicians around the world have participated at the First International GENNESYS Congress of Nanotechnology and Infrastructure Research. This is the first international event on the field, which will be key in the future for high- level scientific research and development of industrial innovation. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
3 documents
13.
2 p, 170.1 KB Funcionen els programes d'educació ambiental? Una experiència mexicana / Ruiz Mallén, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Els boscos tropicals concentren una gran diversitat biològica i cultural però, alhora, els usos humans del territori plantegen conflictes entre la conservació biològica i el desenvolupament social. [...]
Los bosques tropicales concentran una gran diversidad biológica y cultural pero, al mismo tiempo, los usos humanos del territorio plantean conflictos entre la conservación biológica y el desarrollo social. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
14.
2 p, 193.4 KB El rol dels terpens en la competència entre plantes invasores i natives a Hawaii / Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Llusià, J. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Niinemets, Ülo. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Owen, S. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Carnicer, J. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Rezende, E. (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Els terpens, hidrocarburs derivats de l'isoprè, són emesos i emmagatzemats per moltes plantes. La seva funció biològica i ecològica és estudiada des de fa uns anys, havent estat proposades diverses possibles funcions, com per exemple la protecció davant dels herbívors o com a mecanisme antiestrès metabòlic. [...]
Los terpenos, hidrocarburos derivados del isopreno, son emitidos y almacenados por muchas plantas. Su función biológica y ecológica está siendo estudiada desde hace unos años, habiendo sido propuestas varias posibles funciones, como por ejemplo la protección frente a los herbívoros o como mecanismo antiestrés metabólico. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
15.
2 p, 255.5 KB Eficàcia provada de la quimioteràpia basada en la doxorubicina liposomal no pegilada / Ribera, Jose-Maria (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) ; Moreno, Miriam (Institut Català d'Oncologia)
Els limfomes són un conjunt de malalties canceroses que afecten el sistema limfàtic. Entre aquests hi ha els limfomes de tipus no hodgkinià, la incidència dels quals ha anat en augment en les últimes dècades. [...]
Los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que afectan al sistema linfático. Entre éstos están los linfomas de tipo no hodgkiniano, cuya incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
16.
2 p, 130.9 KB Eficàcia dels psicoestimulants per al tractament de l'addicció a la cocaïna / Castells, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
En els darrers anys, Espanya s'ha convertit en un dels països capdavanters a la Unió Europea quant a consum de cocaïna. Aquesta és una substància prohibida en el marc legal europeu però es consumeix amb finalitats lúdiques, el que genera tant una addicció fisiològica com psicològica. [...]
En los últimos años, España se ha convertido en uno de los primeros países en la Unión Europea en cuanto a consumo de cocaína. Ésta es una sustancia prohibida en el marco legal europeo pero se consume con fines lúdicos, lo que genera tanto una adicción fisiológica como psicológica. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents
17.
3 p, 347.9 KB Ecoparcs : estabilització dels residus i rendiment energètic / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Catalunya, Espanya i Europa estan vivint uns moments molt importants de canvis profunds en la recollida, gestió i tractament dels seus residus municipals, àmbit on se centra el treball que han publicat els investigadors del Grup de Compostatge de Residus Orgànics de la UAB. [...]
Cataluña, España y Europa están viviendo unos momentos muy importantes de cambios profundos en la recogida, gestión y tratamiento de sus residuos municipales, ámbito donde se centra el trabajo que han publicado los investigadores del Grup de Compostatge de Residus Orgànics de la UAB. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-3
2 documents
18.
2 p, 141.6 KB Diagnòstic antemortem de l'arpeig, una neuropatia equina / Armengou, Lara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Un treball dut a terme per investigadors de la UAB confirma, per primer cop, un diagnòstic antemortem de l'anomenat arpeig australià, una afecció nerviosa que altera la movilitat de les extremitats dels cavalls. [...]
Un trabajo llevado a cabo por investigadores de la UAB confirma, por primera vez, un diagnóstico antemortem del llamado arpeo australiano, una afección nerviosa que altera la movilidad de las extremidades de los caballos. [...]
A study conducted by researchers at the UAB confirmed for the first time, an antemortem diagnosis of the Australian stringhalt, a nerve disorder that alters the mobility of the limbs of horses. This form of stringhalt occurs when the animal ingests certain toxic plants, although in the case studied, were not found in the grass. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
3 documents
19.
2 p, 139.4 KB Descobreixen un sorprenent mecanisme dels bacteris per provocar infeccions / Barbé García, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Una recerca que es va publicar el 10 de juny a la revista Nature, en la que han participat els doctors Susana Campoy i Jordi Barbé, del Departament de Genètica i de Microlobiologia de la UAB, ha demostrat que els bacteris empren un mecanisme sorprenent per transferir, entre ells, els gens virulents que provoquen les infeccions. [...]
Una investigación que se publicó el 10 de junio en la revista Nature, en la que han participado los doctores Susana Campoy y Jordi Barbé, del Departamento de Genética y de Microlobiologia de la UAB, ha demostrado que las bacterias utilizan un mecanismo sorprendente para transferir, entre ellas, los genes virulentos que provocan las infecciones. [...]
A research appearing in Nature, with the participation of doctors Susana Campoy and Jordi Barbé from the Department of Genetics and Microbiology at UAB, demonstrates that bacteria have a surprising mechanism to transfer virulent genes causing infections. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
3 documents
20.
2 p, 277.3 KB Cannabinoide endogen per al tractament al·lèrgic / Puigdemont, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
Un dels cannabinoides més coneguts és el tetrahidrocannabinol, ingredient psicoactiu del cànnabis. No obstant aixó, últimament la indústria farmacèutica s'ha interessat en altres cannabinoides menys coneguts, que tenen propietats analgèsiques i antiinflamatòries úniques. [...]
Uno de los cannabinoides más conocidos es el tetrahidrocannabinol, ingrediente psicoactivo del cannabis. Sin embargo, últimamente la industria farmacéutica se ha interesado en otros cannabinoides menos conocidos, que tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias únicas. [...]

2010
UAB divulga, Maig 2010, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.