UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.03 segons. 
1.
2 p, 178.0 KB Tuberculosi en aus rapinyaires de Mallorca / Millán Gasca, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge
Aquest treball ha estudiat la incidència de la tuberculosi aviària en aus rapinyaires de l'illa de Mallorca que havien arribat malaltes o ferides al Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) entre els anys 2004 i 2007. [...]
El presente trabajo ha estudiado la incidencia de la tuberculosis aviar enaves rapaces de la isla de Mallorca que habían llegado enfermas oferidas al Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears(COFIB) entre los años 2004 y 2007. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 262.7 KB Residus orgànics per facilitar la degradació dels hidrocarburs poliaromàtics / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Entre les tecnologies del medi ambient, un dels camps de recerca que està agafant força és la bioremediació de sòls contaminats. Al mateix temps, i al nostre país, és de suposar que la neteja de sòls també tingui cada vegada més presència a la vida quotidiana si es consulten les noves regulacions aplicables a Catalunya, que tenen específicament aquest objectiu. [...]
Entre las tecnologías del medio ambiente, uno de los campos de investigación que está cogiendo fuerza es la biorremediación de suelos contaminados. A la vez, y en nuestro país, es de suponer que la limpieza de suelos también tenga cada vez más presencia en la vida cotidiana si se consultan las nuevas regulaciones aplicables enCataluña, que tienen específicamente este objetivo. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
3.
2 p, 189.0 KB Primer centre tecnològic d'investigació i transferència agroalimentàries d'Àfrica / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments
La UAB, a través del Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) i de la Facultat de Veterinària, i la Universitat José Eduardo dos Santos d'Angola col·laboraran en la construcció i la posada en marxa del primer centre tecnològic de recerca i transferència agroalimentàries d'Àfrica, un projecte de cooperació interuniversitària dedicat a la formació de tècnics especialistes en aquest camp i a la transferència de tecnologia a microempreses, petites empreses i mitjanes empreses. [...]
La UAB, a través del Centro Especial de Investigación Planta deTecnología de los Alimentos (CERPTA) y de la Facultad de Veterinaria, yla Universidad José Eduardo dos Santos de Angola colaborarán en la construcción y puesta en marcha del primer centro tecnológico de investigación y transferencia agroalimentarias de África, un proyecto de cooperación interuniversitaria dedicado a la formación de técnicos especialistas en este campo y a la transferencia de tecnología a micro, pequeñas y medianas empresas. [...]
UAB's Food Technology Plant Special Research Centre (CERPTA) andFaculty of Veterinary Medicine, and Universidad José Eduardo dos Santos of Angola, will work jointly to construct and put into operation the first food technology research and transfer centre in Africa, aninter university collaboration project dedicated to training specialists in this field and to the transfer of technology to micro, small and medium-sized firms. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
3 documents
4.
2 p, 297.3 KB Percepcions urbanes i rurals sobre àrees protegides: Santuari Dandeli, Índia / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
La conservació de la biodiversitat es veu afavorida per la creació d'àrees protegides. La població humana es pot veure beneficiada per elles encara que també li pot suposar algun cost pel que fa a l'accés als recursos naturals. [...]
La conservación de la biodiversidad se ve favorecida por la creación de áreas protegidas. La población humana puede verse beneficiada porellas aunque también les puede suponer algún coste en cuanto al acceso a los recursos naturales. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 142.6 KB Nou sistema per localitzar llocs d'aparcament al carrer / López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
Investigadors de la UAB, de l'empresa WorldSensing i del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) han desenvolupat un sistema que localitza places d'aparcament lliures al carrer i guia l'usuari fins a la més propera. [...]
Investigadores de la UAB, de la empresa WorldSensing y del CentroTecnológico de Telecomunicaciones de Catalunya (CTTC) han desarrollado un sistema que localiza plazas de aparcamiento libres en la calle y que guía al usuario hasta la más próxima. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
6.
1 p, 130.3 KB Microscòpia de més resolució per lluitar contra la tuberculosi / Luquín Fernández, M. (Marina) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El Grup de Recerca en Micobacteris, amb la col·laboració del Servei de Microscòpia de la UAB, ha publicat la seva recerca en l'ús de microscòpia electrónica, de major resolució que l'òptica, per estudiar les formacions de "cording" que adopten els micobacteris, causants de malalties com la lepra o la tuberculosi. [...]
El Grupo de Investigación en Micobacterias con la colaboración delServicio de Microscopia de la UAB, ha publicado su investigación en el uso de microscopía electrónica, de mayor resolución que la óptica, para estudiar las formaciones de "cording" que adoptan las micobacterias, causantes de enfermedades como la lepra o la tuberculosis. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-1
2 documents
7.
3 p, 154.4 KB Massimo Altarelli dirigeix el projecte XFEL, un làser europeu per estudiar la matèria / Mora Casanova, Jordi
El mes de maig passat va tenir lloc a Barcelona el I Congrés Internacional GENNESYS de Nanotecnologia i Infraestructures de Recerca, el primer esdeveniment a nivell internacional sobre aquest camp, organitzat pel Parc de Recerca de la UAB, l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona i el sincrotró alemany DESY. [...]
El pasado mes de mayo se celebró en Barcelona el I CongresoInternacional GENNESYS de Nanotecnología e Infraestructuras deInvestigación, el primer evento a nivel internacional sobre este campo, organizado por el Parc de Recerca de la UAB, el Institut de Ciència deMaterials de Barcelona y el sincrotrón alemán DESY. [...]
Last May Barcelona hosted the First International GENNESYS Congresson Nanotechnology and Research Infrastructures, the first international event in this field, organised by the UAB Research Park, the MaterialsScience Institute of Barcelona and the german synchrotronDESY. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-3
3 documents
8.
2 p, 173.6 KB Lluitar contra la mixomatosi / García-Bocanegra, Ignacio (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
En les últimes dècades, la població de conills a Europa, especialment a la Península Ibèrica, es va reduir dràsticament per l'aparició de la mixomatosi, una malaltia vírica que afecta el conill silvestre. [...]
En las últimas décadas, la población de conejos en Europa, especialmente en la Península Ibérica, se redujo drásticamente por la aparición de la mixomatosis, una enfermedad vírica que afecta al conejo silvestre. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
9.
2 p, 188.3 KB L'ensenyament formal sobre qüestions ambientals complementa o substitueix els coneixements tradicionals? / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Ruiz Mallén, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
L'educació formal als pobles indígenes sol suposar un increment en el coneixement acadèmic, en detriment del tradicional. Pel que fa a l'ensenyament sobre el medi en que viuen, aquesta relació negativa es deu a la diferència de perspectiva amb què s'aborden les qüestions. [...]
La educación formal en los pueblos indígenas suele suponer un incremento en el conocimiento académico, en detrimento del tradicional. En cuanto a la enseñanza sobre el medio en que viven, esta relación negativa se debe a la diferencia de perspectiva con que se abordan las cuestiones. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 146.5 KB Identificar diferents tipus de pernil amb llum sincrotró / Valiente Malmagro, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Experiments a la instal·lació europea de radiació sincrotró de Grenoble (ESRF) estan permetent a científics de la UAB i la Universitat de la Sapienza de Roma (Itàlia) una possible identificació dels diferents tipus de pernils, segons la criança i l'alimentació del porc i el procés de curació. [...]
Experimentos en la instalación europea de radiación sin crotrón deGrenoble (ESRF) están permitiendo a científicos de la UAB y laUniversidad de la Sapienza en Roma (Italia) una posible identificación de los diferentes tipos de jamones según la crianza y alimentación del cerdo y el proceso de curación. [...]
Experiments at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)allow researchers from Universitat Autònoma de Barcelona and Sapienza University of Rome, Italy, to discover ways of identifying different types of ham according to what pigs are fed and curing processes. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
3 documents
11.
2 p, 149.3 KB Els fòssils de puma més antics són europeus / Madurell-Malapeira, Joan (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia, encapçalats per en Joan Madurell-Malapeira, han publicat recentment a la prestigiosa revista Comptes Rendus Palevol, un treball sobre l'origen i l'evolució d'un dels fèlids més grans de la terra, el puma. [...]
Investigadores del Instituto Catalán de Paleontología, dirigidos por JoanMadurell-Malapeira, han publicado recientemente en la prestigiosarevista Comptes Rendus Palevol, un trabajo sobre el origen y laevolución de uno de los felinos más grandes de la tierra, el puma. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
12.
2 p, 173.1 KB El rol de l'opinió pública en projectes mediambientals / Espluga, Josep, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Aquest treball té com a objectiu comprendre el paper que juga la confiança del ciutadans en les classes dirigents, en una situació en què la informació pública és escassa, en relació amb la instal·lació d'un Centre de Recerca en Tecnologies Avançades, CITA. [...]
Este trabajo tiene como objetivo comprender el papel que juega la confianza de los ciudadanos, en una situación en la que la información pública es escasa, en relación con la instalación de unCentro de Investigación en Tecnologías Avanzadas, CITA. [...]
The aim of this work is to understand the role of trust in a situation in which public information is scarce; in this case regarding thein stallation of a Centre for Advanced Research in Technology, CITA. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
3 documents
13.
2 p, 146.7 KB Doble nanocapa concèntrica per controlar la posició del plasmó de les nanopartícules / Peña, Ovidio (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
L'ús de nanopartícules està cada vegada més estès i algunes de les seves característiques depenen de factors com el diàmetre i la geometria de la nanopartícula. Aquest és el cas del plasmó de superfície en una nanocapa. [...]
El uso de nanopartículas está cada vez más extendido y algunas de sus características dependen de factores como el diámetro y la geometría dela nanopartícula. Éste es el caso del plasmón de superficie en una nanocapa. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
14.
2 p, 152.3 KB Desxifren un mecanisme clau per mitjà del qual l'oli d'oliva protegeix del càncer / Escrich, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Investigadors de la UAB, dirigits pel doctor Eduard Escrich, professor del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia, han descobert un mecanisme a través del qual l'oli d'oliva verge, a diferència d'altres olis vegetals, protegeix contra el càncer de mama. [...]
Investigadores de la UAB, dirigidos por el doctor Eduard Escrich, profesor del Departamento de Biología Celular, de Fisiología y deInmunología, han descubierto un mecanismo a través del cual el aceite de oliva virgen, a diferencia de otros aceites vegetales, protege contra el cáncer de mama. [...]
Researchers at UAB, led by Dr Eduard Escrich, lecturer of theDepartment of Cell Biology, Physiology and Immunology, have discovered a mechanism by which virgin olive oil, in contrast to other vegetable oils, protects the body against breast cancer. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
3 documents
15.
2 p, 218.8 KB Desvetllada la complexitat dels preparats comercials d'albúmina humana / Abian, Joaquin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Instituto de Aplicaciones Biomédicas de Barcelona
La importància de l'albúmina rau en la seva utilització com a proteïna majoritària en els preparats comercials de sèrum humà. La presència poc coneguda d'altres pèptids i proteïnes sèriques en el sèrum comercial ha motivat aquesta investigació, a causa de la importància de possibles efectes adversos per a l'activitat biològica que poguessin tenir aquests pèptids minoritaris. [...]
La importancia de la albúmina radica en su utilización como proteína mayoritaria en los preparados comerciales de suero humano. La presencia poco conocida de otros péptidos y proteínas séricas en el suero comercial ha motivado esta investigación, debido a la importancia de posibles efectos adversos por la actividad biológica que pudieran tener esos péptidos minoritarios. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents
16.
2 p, 141.3 KB Descobreixen un patró sorprenentment regular en l'energia dels huracans / Corral, Álvaro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Centre de Recerca Matemàtica
Investigadors del Centre de Recerca Matemàtica i de la UAB han descobert que existeix una relació matemàtica entre el nombre d'huracans que tenen lloc a una determinada zona del planeta i l'energia que alliberen. [...]
Investigadores del Centre de Recerca Matemàtica y de la UAB han descubierto que existe una relación matemática entre el número de huracanes que se producen en una determinada zona del planeta y, la energía que liberan. [...]
Researchers at Mathematics Research Centre and Universitat Autònomade Barcelona have discovered the mathematical relation between the number of hurricanes produced in certain parts of the planet and the energy they release. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
3 documents
17.
2 p, 141.1 KB Connexió genètica entre ramats bovins aparellats amb munta natural / Tarrés Font, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
L'encreuament entre ramats, per tal de millorar les característiques físiques del bestiar, ha de considerar els valors genètics que hi són implicats. L'efectivitat d'aquests encreuaments serà més gran quan més gran sigui la compatibilitat dels caràcters entre els ramats escollits. [...]
El cruce entre rebaños, con el fin de mejorar las características físicas del ganado, ha de considerar los valores genéticos implicados. La efectividad de estos cruces será mayor cuando más grande sea la compatibilidad de los caracteres entre los rebaños escogidos. [...]

2010
UAB divulga, Juliol 2010, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.