UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
2 p, 132.2 KB Un nou mecanisme de regulació cel·lular al descobert / Reverter i Cendrós, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
Les proteïnes són les encarregades de dur a terme les funcions cel·lulars. I per a fer-ho és molt important la seva forma: cada forma fa una funció. Però el coneixement actual del genoma ens diu que tota la varietat necessària de formes per a la gran quantitat de funcions de la cèl·lula no està codificada en els gens. [...]
Las proteínas son las encargadas de llevar a cabo las funciones celulares. Y para hacerlo es muy importante su forma: cada forma hace una función. Pero el conocimiento actual del genoma nos dice que toda la variedad necesaria de formas para la gran cantidad de funciones de la célula no está codificada en los genes. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 172.4 KB Una correcta aplicació de les TIC pot millorar els resultats acadèmics / Marqués Graells, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup DIM-Didàctica, Innovació, Multimèdia)
Un estudi realitzat conjuntament per la UAB i la Universitat Ramon Llull demostra que l'aplicació adequada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'aula pot ser una eina efectiva per millorar significativament els resultats acadèmics dels estudiants. [...]
Un estudio realizado conjuntamente por la UAB y la Universitat Ramon Llull demuestra que la aplicación adecuada de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula puede ser una herramienta efectiva para mejorar significativamente los resultados académicos de los estudiantes. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
3.
2 p, 214.6 KB Seguretat alimentària i combustibles fòssils, una dependència preocupant? / Arizpe, Nancy (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Giampietro, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Ramos Martín, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
La preocupació per la limitació de les reserves de combustibles fòssils i l'ús que se'n fa a càmera ràpida en relació amb la seva lenta producció natural planteja molts problemes respecte a l'actual infraestructura vital i de provisionament dels països desenvolupats. [...]
La preocupación por la limitación de las reservas de combustibles fósiles y su uso en cámara rápida en relación con su lenta producción natural plantea muchos problemas respecto a la actual infraestructura vital y de abasteciminento de los países desarrollados. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 184.7 KB Seguint la traça als elements traça / Sardans i Galobart, Jordi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Montes, Fernando (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Trace elements are elements with a concentration of less than one hundred parts per million in a sample, but which are of great interest due to their harmful effects. Trace element emission from human activities has risen in the past decades, causing accumulation in soil and sediments and constituting a risk for many ecosystems, including crops. [...]
Els elements traça són elements que presenten una concentració de menys de cent parts per milió a la mostra, però que són de gran interès pels seus efectes nocius. L'increment de l'emissió d'elements traça en les últimes dècades degut a les activitats humanes n'ha implicat un augment de l'acumulació en sòls i sediments, augmentant el risc de contaminació per molts ecosistemes incloent els agrícoles. [...]
Los elementos traza son elementos que presentan una concentración de menos de cien partes por millón en la muestra, pero que son de gran interés por sus efectos nocivos. El incremento de la emisión de elementos traza en las últimas décadas debido a las actividades humanas ha implicado un aumento de la acumulación en suelos y sedimentos, aumentando el riesgo de contaminación de muchos ecosistemas incluyendo los agrícolas. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
3 documents
5.
2 p, 258.3 KB Més a prop de determinar el virus causant de la proventriculitis transmissible dels pollastres / Majó i Masferrer, Natàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Grau-Roma, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
La proventriculitis vírica transmissible (PVT) és una malaltia infecciosa que afecta els pollastres, causant un increment del gruix i una major fragilitat de l'estómac glandular (proventricle). La malaltia es caracteritza per lesions microscòpiques específiques que inclouen necrosi de les cèl·lules glandulars epitelials (cèl·lules oxíntico-pèptiques), hiperplàsia dels conductes epitelials i inflamació limfocítica. [...]
La proventriculitis vírica transmisible (PVT) es una enfermedad infecciosa que afecta a los pollos, causando un incremento del grosor y una mayor fragilidad del estómago glandular (proventrículo). [...]
Transmissible viral proventriculitis (TVP) is an infectious disease of chickens which results in an enlarged and fragile proventriculus. The disease is characterised by specific microscopic lesions including glandular epithelial (oxynticopeptic) cell necrosis, ductal epithelial hyperplasia, and lymphocytic inflammation. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
3 documents
6.
2 p, 165.3 KB Les nanopartícules inorgàniques : cura o malaltia per al medi ambient? / Puntes, Víctor (Institut Català de Nanotecnologia) ; Casals, Eudald (Institut Català de Nanotecnologia)
L'enginyeria de nanopartícules inorgàniques ha augmentat exponencialment en els últims anys i es preveu que aquest seguirà en la mateixa línia en un futur pròxim. Això implica un inevitable increment de la presència d'aquests compostos en el medi ambient, sobretot en el cas del seu ús en remediació ambiental. [...]
2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 222.1 KB L'increment de CO2 no ha fet augmentar el creixement dels arbres / Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Canadell i Gili, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Ogaya Inurrigarro, Romà (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Durant el segle passat la concentració atmosfèrica de CO2 va augmentar en 50 parts per milió, provocant un increment en l'eficiència en l'ús de l'aigua per part de les diverses espècies d'arbres que viuen en els boscos d'arreu del món. [...]
Durante el siglo pasado la concentración atmosférica de CO aumentóen 50 partes por millón, provocando un incremento en la eficiencia en eluso del agua de las diversas especies de árboles que viven en losbosques de todo el mundo. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
8.
2 p, 155.2 KB L'or, la plata i el coure en la química d'avui / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica)
Els lligands, molècules orgàniques unides a metalls, poden formar compostos amb interessants propietats i aplicacions potencials en molts camps, com ara la medicina. En aquest treball, investigadors de la UAB han estudiat la reacció del coure, la plata i l'or amb un lligand que prèviament havien sintetitzat i caracteritzat, el lligand "L". [...]
Los ligandos, moléculas orgánicas unidas a metales, pueden formar compuestos con interesantes propiedades y aplicaciones potenciales en muchos campos, como la medicina. En este trabajo, investigadores de laUAB han estudiado la reacción del cobre, la plata y el oro con un ligandoque previamente habían sintetizado y caracterizado, el ligando "L". [...]
Ligands, organic molecules attached to metals, can form compounds with interesting properties and potential applications in many fields suchas medicine. In this study, UAB researchers studied the reaction of copper, silver and gold with a previously synthesised and character isedligand, the L ligand. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
3 documents
9.
2 p, 154.4 KB El ressorgiment de l'estètica de la natura / Tafalla, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
L'estètica de la natura, la disciplina que estudia com apreciem la bellesa d'un paisatge, un animal, una planta o fins i tot el firmament, va ser expulsada de la filosofia acadèmica a principis del segle XIX per Hegel, que va considerar que l'estètica s'havia de limitar a estudiar l'art que, en ser una creació humana, era superior a la bellesa natural. [...]
La estética de la naturaleza, la disciplina que estudia cómo apreciamos la belleza de un paisaje, un animal, una planta o incluso el firmamento, fue expulsada de la filosofía académica a principios del siglo XIX porHegel, quien consideró que la estética debía limitarse a estudiar el arteque, al ser una creación humana, era superior a la belleza natural. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 151.2 KB El recobriment dels embotits : una causa poc coneguda de pneumonitits per hipersensibilitat / Muñoz, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Cruz Carmona, María Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Morell Brotad, Ferran, 1944-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
La pneumonitis per hipersensibilitat (PH) comprèn un grup de malalties pulmonars produïdes per la inhalació de certes substàncies, principalment orgàniques, que, en individus susceptibles, poden desencadenar una reacció inflamatòria a nivell dels alvèols, els bronquíols i l'interstici pulmonar. [...]
La neumonitis por hipersensibilidad (PH) comprende un grupo deenfermedades pulmonares producidas por la inhalación de ciertas sustancias, principalmente orgánicas, que, en individuos susceptibles,pueden desencadenar una reacción inflamatoria a nivel de los alvéolos,los bronquiolos y el intersticio pulmonar. [...]
Hypersensitivity pneumonitis (HP) comprises a group of lung diseasescaused by inhaling certain substances, mainly organic, which insusceptible individuals can trigger an inflammatory reaction of alveoli,bronchioles and pulmonary interstices. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
3 documents
11.
2 p, 268.4 KB El deteriorament dels ecosistemes marins del Mediterrani s'accelera per l'increment de CO2 / Ziveri, Patrizia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Els ecosistemes marins són la base de l'economia de molts països costaners però aquests ecosistemes són molt sensibles a canvis en l'acidificació de l'aigua. Un equip de científics experts en l'estudi dels oceans ha descobert que l'increment de temperatures pot augmentar-ne l'acidificació. [...]
Los ecosistemas marinos son la base de la economía de muchos país escosteros pero estos ecosistemas son muy sensibles a cambios en la acidificación del agua. Un equipo de científicos expertos en el estudio delos océanos ha descubierto que el incremento de temperaturas puedeaumentar la acidificación. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-2
2 documents
12.
4 p, 293.6 KB Ciència, indústria i ideologia : l'Institut Ravetllat-Pla / Lugo-Márquez, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
L'Institut Ravetllat-Pla, al barri del Guinardó de Barcelona, va ser fundat pel veterinari Joaquim Ravetllat i Estech i el metge Ramon Pla i Armengol l'any 1919. Allí gestaren una teoria per al tractament de la tuberculosi que fou definida com a heterodoxa per les institucions mèdiques de l'època. [...]
El Instituto Ravetllat-Pla, en el barrio del Guinardó de Barcelona, fuefundado por el veterinario Joaquín Ravetllat y Estech y el médico RamonPla y Armengol en 1919. Allí gestaron una teoría para el tratamiento dela tuberculosis que fue definida como heterodoxa por las institucionesmédicas de la época. [...]
The Ravetllat-Pla Institute, located in the Guinardó district of Barcelona,was founded by the veterinary doctor Joaquim Ravetllat and doctorRamon Armengol in 1919. There, they conceived a theory for thetreatment of tuberculosis that was defined as heterodox by the medicalinstitutions of the time. [...]

2011
UAB divulga, octubre 2011, p. 1-4
3 documents
13.
2 p, 280.6 KB Les possibilitats energètiques dels nostres residus / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Els nostres residus poden ser tractats per generar energia. Un d'aquests tractaments és la digestió anaeròbia que, a partir dels residus orgànics, permet obtenir biogàs, una de les fonts d'energia renovable més interessants en la actualitat. [...]
Nuestros residuos pueden ser tratados para generar energía. Uno de estos tratamientos es la digestión anaerobia que, a partir de los residuos orgánicos, permite obtener biogás, una de las fuentes de energía renovable más interesantes en la actualidad. [...]

2011
UAB divulga, Octubre 2011, p. 1-2
2 documents
14.
3 p, 288.7 KB Les campanyes de vacunació front al virus de la grip aviària, són eficaces? / Vergara Alert, Júlia (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Durant les últimes dècades s'han detectat brots de grip aviària causants d'una elevada mortalitat en aus, tant domèstiques com salvatges. La presència de virus de la influença (o grip) aviària d'alta patogenicitat (IAAP) suposa un risc elevat per l'economia i per la sanitat animal i humana. [...]
Several avian influenza outbreaks have been reported to be responsible of high mortality in both domestic and wild birds. Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses are a threat to the economy and animal and human health. [...]
Durante las últimas décadas se han detectado brotes de gripe aviar causantes de una elevada mortalidad en aves, tanto domésticas como salvajes. La presencia de virus de la influenza (o gripe) aviar de alta patogenicidad (IAAP) supone un riesgo elevado para la economía y para la sanidad animal y humana. [...]

2011
UAB divulga, Octubre 2011, p. 1-3
3 documents
15.
2 p, 302.2 KB La Vaca de l'Albera : una raça bovina en perill d'extinció / Fina, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
La Vaca de l'Albera pren el nom del massís de l'Albera, on viu en estat de semi-llibertat. Aquesta raça bovina presenta una excel·lent aptitud desbrossadora i de neteja del bosc per la seva capacitat d'aprofitar tant els recursos alimentaris herbacis de la zona, com els forestals. [...]
La Vaca de la Albera toma su nombre del macizo de la Albera, donde vive en estado de semi-libertad. Esta raza bovina presenta una excelente aptitud desbrozadora y de limpieza del bosque por su capacidad de aprovechar tanto los recursos alimentarios herbáceos de la zona, como los forestales. [...]

2011
UAB divulga, Octubre 2011, p. 1-2
2 documents
16.
2 p, 133.5 KB La prescripció emocional : emocions rere les receptes mèdiques / Figueras, Albert, 1961- (Institut Català de Farmacologia)
Sembla que l'ús dels medicaments tant als hospitals com a l'atenció primària podria millorar substancialment quant a la idoneïtat del fàrmac triat, tant pel que fa a la despesa com pel que fa a la salut del pacient. [...]
Parece que el uso de los medicamentos tanto en los hospitales como enl la atención primaria podría mejorar sustancialmente en cuanto a la idoneidad del fármaco elegido, tanto en lo referente al gasto como a la salud del paciente. [...]

2011
UAB divulga, Octubre 2011, p. 1-2
2 documents
17.
3 p, 220.8 KB El "cervell" a la punta de l'arrel? / Martínez, M. Carmen (María Carmen) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
L'àpex de l'arrel podria tenir una funció similar a la del cervell dels animals inferiors, rebent senyals i coordinant moviments. Aquesta idea no és nova: ja l'havia formulada Darwin l'any 1880, i està recolzada pel fet que s'han detectat a l'arrel senyals químics i elèctrics que podrien ser anàlegs als del nostre sistema nerviós. [...]
El ápice de la raíz podría tener una función similar a la del cerebro de losanimales inferiores, recibiendo señales y coordinando movimientos. Estaidea no es nueva: ya la había formulado Darwin en 1880, y estáapoyada por el hecho de que se han detectado en la raíz señales químicas y eléctricas que podrían ser análogos a los de nuestro sistema nervioso. [...]

2011
UAB divulga, Octubre 2011, p. 1-3
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.