UAB Divulga

UAB Divulga 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.03 segons. 
1.
2 p, 134.2 KB Taller d'història de la paleontologia i de la paleoantropologia a Catalunya / Florensa, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció)
El divendres 29 d'abril va tenir lloc a la sala de reunió del Centre d'Història de la Ciència de la UAB (CEHIC) el primer "Taller d'història de la paleontologia i de la paleoantropologia a Catalunya". [...]
El viernes 29 de abril tuvo lugar en la sala de reunión del Centre d'Història de la Ciència de la UAB (CEHIC) el primer "Taller de historia de la paleontología y de la paleoantropología en Cataluña". [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 147.0 KB Organitzacions Líders pel Coneixement i l'Aprenentatge / Barrera-Corominas, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El passat 12 de maig va tenir lloc al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) la I Jornada CEJFE/EDO "Organitzacions Líders pel Coneixement i l'Aprenentatge". L'acte va reunir més de 350 assistents provinents de l'administració pública i l'empresa privada interessats en la gestió i direcció del coneixement, elements clau per a aquelles organitzacions que busquen l'eficiència i eficàcia en el segle XXI i fou organitzat conjuntament pel CEJFE i l'Equip de Desenvolupament Organitzacional (SGR2009-397) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
3.
1 p, 128.8 KB Nova tècnica que optimitza la transmissió de vídeo en xarxa / Aulí Llinàs, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions)
En l'actualitat existeixen múltiples aplicacions que requereixen de la transmissió de vídeo per Internet: vídeo sota demanda, televisió a la carta, o videoconferència en són alguns exemples presents en la nostra vida quotidiana. [...]
En la actualidad existen múltiples aplicaciones que requieren de la transmisión de vídeo por Internet: vídeo bajo demanda, televisión a la carta, o videoconferencia son algunos ejemplos presentes en nuestra vida cotidiana. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 130.4 KB Nanotecnologia per a la detecció de contaminants en aigua / de la Osa, Ana (Institut Català de Nanotecnologia)
Una de les múltiples aplicacions que té la nanotecnologia és la detecció de metalls pesants en l'aigua, tant dolça com salada, amb instruments petits i fàcilment transportables. L'Institut Català de Nanotecnologia (ICN) està treballant en dues tècniques noves: la detecció electroquímica amb elèctrodes nanoestructurats de carboni i la detecció òptica, que es basa en el canvi de color de les nanopartícules d'or funcionalitzades en atrapar el metall contaminant. [...]
Una de las múltiples aplicaciones que tiene la nanotecnología es la detección de metales pesados en el agua, tanto dulce como salada, con instrumentos pequeños y fácilmente transportables. El Institut Català de Nanotecnologia (ICN) está trabajando en dos técnicas nuevas: la detección electroquímica con electrodos nanoestructurados de carbono y la detección óptica que se basa en el cambio de color de las nanopartículas de oro funcionalizadas al atrapar el metal contaminante. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 151.4 KB Les poblacions de pi roig de la Península Ibèrica amenaçades pel canvi climàtic / Galiano, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
L'augment d'aridesa que prediuen els models climàtics per la Conca Mediterrània afectaria la Península Ibèrica, límit inferior latitudinal de la distribució del pi roig. Un estudi del CREAF/Unitat d'Ecologia de la UAB sobre els efectes d'un episodi extrem de sequera en una població de pi roig localitzada als Pirineus Occidentals Catalans preveu, si les projeccions dels models climàtics es fan realitat, una substitució d'aquesta espècie en aquelles altituds on actualment és dominant a favor de la migració ascendent d'alzines i roures, pròpies d'altituds més baixes, amb el risc de desaparèixer a les àrees més meridionals de la seva distribució.
El aumento de aridez que predicen los modelos climáticos para la Cuenca Mediterránea afectaría a la Península Ibérica, límite inferior latitudinal de la distribución del pino silvestre. Un estudio del CREAF/Unidad de Ecología de la UAB sobre los efectos de un episodio extremo de sequía en una población de pino silvestre localizada en los Pirineos Occidentales Catalanes prevé, si las proyecciones de los modelos climáticos se hacen realidad, una sustitución de esta especie en aquellas altitudes donde actualmente es dominante a favor de la migración ascendente de encinas y robles, propias de altitudes más bajas, con el riesgo de desaparecer en las áreas más meridionales de su distribución.

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 167.5 KB La traducció dels referents culturals / Santamaria, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
La sèrie nord-americana, The Nanny, que Televisió de Catalunya va doblar al català fa uns anys, ha servit a Laura Santamaria, investigadora de la UAB de l'àrea de traducció i interpretació, per estudiar com ha de ser la traducció dels objectes, conceptes i personatges associats a referents culturals si volem que els destinataris de les traduccions entenguin el referent d'una manera similar als destinataris del text original. [...]
La serie estadounidense, The Nanny, que Televisió de Catalunya dobló al catalán hace unos años, ha servido a Laura Santamaria, investigadora de la UAB del área de traducción e interpretación, para estudiar cómo debe ser la traducción de los objetos, conceptos y personajes asociados a referentes culturales si queremos que los destinatarios de las traducciones entiendan el referente de una manera similar a los destinatarios del texto original. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 170.0 KB La química del món "nano" / Florensa, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció)
El dijous 5 de maig tingué lloc la tercera i última sessió del cicle de conferències "La química que t'envolta", organitzat dins del marc d'activitats de l'Any de la Química de la UAB i adreçat a professorat de secundària de l'àmbit científic, especialment del ram de la química, amb l'objectiu de crear un pont entre la química dels laboratoris i la de les aules. [...]
El jueves 5 de mayo tuvo lugar la tercera y última sesión del ciclo de conferencias "La química que t'envolta", organizado dentro del marco de actividades del Año de la Química de la UAB y dirigido a profesorado de secundaria del ámbito científico, especialmente del àrea de la química, con el objetivo de crear un puente entre la química de los laboratorios y la de las aulas. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
8.
3 p, 248.8 KB La disfunció telomèrica promou la pèrdua de cromosomes sencers en cèl·lules primàries / Pampalona Sala, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Biologia Cel·lular)
Les cèl·lules de la majoria de tumors sòlids pateixen canvis en el genoma cada cop que es divideixen. És l'anomenada inestabilitat cromosòmica. Aquests canvis poden ser guanys o pèrdues de cromosomes sencers i/o de fragments cromosòmics. [...]
Las células de la mayoría de tumores sólidos sufren cambios en el genoma cada vez que se dividen. Es la llamada inestabilidad cromosómica. Estos cambios pueden ser ganancias o pérdidas de cromosomas enteros y/o de fragmentos cromosómicos. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-3
2 documents
9.
1 p, 153.4 KB La "Viagra" podria reduir els símptomes de l'esclerosi múltiple / Pifarré, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Investigadors de l'IBB han descobert que la "Viagra" redueix dràsticament els símptomes de l'esclerosi múltiple en un model animal de la malaltia. L'estudi, publicat a Acta Neuropathologica, demostra una recuperació pràcticament total en el 50% dels animals en només vuit dies de tractament. [...]
Investigadores del IBB han descubierto que la "Viagra" disminuye drásticamente los síntomas de la esclerosis múltiple en un modelo animal de la enfermedad. El estudio, publicado en Acta Neuropathologica, demuestra una recuperación prácticamente total en el 50% de los animales al cabo de ocho días de tratamiento. [...]
IBB researchers have discovered that "Viagra" drastically reduces multiple sclerosis symptoms in animal models with the disease. The research demonstrates that a practically complete recovery occurs in 50% of the animals after eight days of treatment. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-1
3 documents
10.
2 p, 157.1 KB L'exercici té efectes neuroprotectors en la malaltia d'Alzheimer / Gimenez-Llort, Lydia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
L'exercici físic voluntari té un efecte protector i terapèutic contra l'Alzheimer: millora les funcions sinàptiques neuronals, l'aprenentatge i la memòria, la funció sensoriomotora i l'ansietat. [...]
El ejercicio físico voluntario tiene un efecto protector y terapéutico contrae l Alzheimer: mejora las funciones sinápticas neuronales, el aprendizaje y la memoria, la función sensoriomotora y la ansiedad. [...]
Voluntary physical exercise has a protective and therapeutic effect against Alzheimer's disease by improving synaptic functions between neurons, learning and memory, sensory-motor functions and less anxiety. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
3 documents
11.
2 p, 180.5 KB Informe sobre el sistema legal espanyol en violència de gènere i delictes contra la infància / Freixes Sanjuán, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Dret Constitucional)
Agilitzar la implementació dels dispositius electrònics de vigilància de les persones agressores, disposar de bases de dades relacionades entre els diferents organismes o millorar la regulació de les penes pel turisme sexual que afecta la infància i pels matrimonis forçats. [...]
Agilizar la implementación de los dispositivos electrónicos de vigilancia de las persones agresoras, disponer de bases de datos relacionadas entre los diferentes organismos o mejorar la regulación de las penas por el turismo sexual que afecta a la infancia y los matrimonios forzados. [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
12.
1 p, 199.0 KB Estudi retrospectiu de la infecció per pestivirus en l'isard pirinenc / Marco Sánchez, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge
El 2001, la població de l'isard pirinenc va patir un brot d'una malaltia no descrita fins ara, que es va associar a la introducció d'un nou virus, concretament a un Pestivirus (família Flaviviridae) del grup dels virus de la Malaltia de la Frontera o "Border Disease Virus" (BDV). [...]
En 2001, la población del rebeco pirenaico sufrió un brote de una enfermedad no descrita hasta la fecha, que se asoció a la introducción de un nuevo virus, concretamente a un Pestivirus (familia Flaviviridae) del grupo de los virus de la Enfermedad de la Frontera o "Border Disease Virus" (BDV). [...]
In 2001, the population of Pyrenean chamois was an outbreak of an unreported to date disease, which is associated with the introduction of a new virus, specifically a pestivirus (family Flaviviridae) viruses group of Border Disease or "Border Disease Virus (BDV). [...]

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-1
3 documents
13.
2 p, 223.2 KB Els xenòlits aporten informació sobre el mantell litosfèric de la regió volcànica de Catalunya / Galán García, Gumer (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Petrologia i de Geoquímica) ; Oliveras, Valentí (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Petrologia i de Geoquímica)
Mitjançant estudis d'algunes colades de lava i escòries en les zones volcàniques de La Garrotxa i de La Selva, a Catalunya, que inclouen xenòlits (petits fragments de roques mantèl·liques, única prova tangible de la naturalesa del mantell subcontinental a aquesta zona), investigadors de la UAB han establert que la base de la litosfera és a 70-60 km de profunditat, dels quals aproximadament 26 km correspondrien al gruix de l'escorça continental que hi ha a les depressions on es localitza el vulcanisme recent de Catalunya.
Mediante estudios de algunas coladas de lava y escorias en las zonas volcánicas de La Garrotxa y de La Selva, en Cataluña, que incluyen xenolitos (pequeños fragmentos de rocas mantélicas, única prueba tangible de la naturaleza del manto subcontinental en esta zona), investigadores de la UAB han establecido que la base de la litosfera está a 70-60 km de profundidad, de los cuales aproximadamente 26 km corresponderían al grueso de la corteza continental que hay en las depresiones donde se localiza el vulcanismo reciente de Cataluña.

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
2 documents
14.
1 p, 127.0 KB El comportament exòtic dels dispositius mecànics quan arriben a la nanoescala / Bachtold, Adrian (Institut Català de Nanotecnologia) ; Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2)
Els ressonadors mecànics s'utilitzen àmpliament en la indústria d'alta tecnologia, per marcar el temps en els components electrònics i per estabilitzar les transmissions d'ones de radiofreqüència. [...]
Los resonadores mecánicos se utilizan ampliamente en la industria de alta tecnología, para marcar el tiempo en los componentes electrónicos y para estabilizar las transmisiones de ondas de radiofrecuencia. [...]
Mechanical resonators are extensively used in hightech industry, to mark time in electronic components, and to stabilise radio transmissions. Most mechanical resonators damp (slow down) in a wellunderstood linear manner, but groundbreaking work by professor Adrian Bachtold and his research group at the Catalan Institute of Nanotechnology has shown that resonators formed from nanoscale graphene and carbon nanotube sexhibit nonlinear damping, opening up exciting possibilities forsupersensitive detectors of for ce or mass.

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-1
3 documents
15.
2 p, 152.1 KB Avenços en el diagnòstic de l'anèmia de Fanconi / Surrallés i Calonge, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'anèmia de Fanconi es una malaltia poc freqüent que provoca anèmia progressiva i predisposició al càncer. Actualment, el seu diagnòstic, basat en un test de fragilitat cromosòmica, no és precís. [...]
La anemia de Fanconi es una enfermedad poco frecuente que provoca anemia progresiva y predisposición al cáncer. Actualmente, su diagnóstico, basado en un test de fragilidad cromosómica, no es preciso. [...]
Fanconi anemia is a rare disease that causes progressive anemia and predisposition to cancer. Currently, the diagnosis based on a chromosomal fragility test is not accurate. Researchers from the UAB and the Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), in collaboration with eleven hospitals in Spain, have proposed a new index of fragility chromosome that determines a threshold level of diagnostic value to distinguish unambiguously patients with Fanconi anemia from individuals not affected.

2011
UAB divulga, Maig 2011, p. 1-2
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.