UAB Divulga

UAB Divulga 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
2 p, 123.7 KB Un nou mètode d'enregistrament de dades magnètiques pot reduir la grandària de les memòries / Gambardella, Pietro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia ; ICREA
La tecnologia dels ordinadors a dia d'avui es basa en l'habilitat d'escriure, llegir, i emmagatzemar informació digital de la manera més eficaç possible i en el mínim espai. La miniaturització, però, comporta molts problemes que físics i enginyers de tot el món s'esforcen en solucionar. [...]
La tecnología de los ordenadores a día de hoy se basa en la habilidad de escribir, leer, y almacenar información digital de la manera más eficaz posible y en el mínimo espacio. La miniaturización, sin embargo, conlleva muchos problemas que físicos e ingenieros de todo el mundo se esfuerzan por solucionar. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 138.7 KB Un fragment d'anticòs que podria actuar contra l'Alzheimer / Villegas Hernández, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Investigadors de la Unitat de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular han produït un fragment d'anticòs específic contra els agregats solubles del pèptid A#, responsables de la toxicitat i la mort cel·lular característiques de la malaltia d'Alzheimer, i han demostrat la seva efectivitat en cultiu de neuroblastoma humà, alhora que han revelat el mecanisme pel qual el fragment d'anticòs retira el pèptid A# de la via amiloide. [...]
Investigadores de la Unitat de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular han producido un fragmento de anticuerpo específico contra los agregados solubles del péptido Aβ, responsables de la toxicidad i la muerte celular características de la enfermedad de Alzheimer, y han demostrado su efectividad en cultivos de neuroblastoma humano, a la vez que han revelado el mecanismo mediante el cual el fragmento de anticuerpo retira el péptido Aβ de la vía amiloide. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
2 documents
3.
1 p, 172.6 KB Nova mesura de l'experiment ATLAS amb xocs de protons / Martínez Pérez, Mario (Institut de Física d'Altes Energies)
Els protons formen part dels raigs còsmics que arriben a la Terra provinents de l'espai exterior i que xoquen amb les capes altes de l'atmosfera, on també hi ha protons. Esbrinar la taxa de xocs inelàstics entre protons és de gran importància en astrofísica per a la creació de models que permetin l'estudi de la interacció dels raigs còsmics amb les capes altes de l'atmosfera. [...]
Los protones forman parte de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra provenientes del espacio exterior y que chocan con las capas altas de la atmósfera, donde también hay protones. Averiguar la tasa de choques inelásticos entre protones es de gran importancia en astrofísica para la creación de modelos que permitan el estudio de la interacción de los rayos cósmicos con las capas altas de la atmósfera. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 124.2 KB Nous avenços contra les infeccions nosocomials / Afonso, Elsa (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
Les infeccions nosocomials són les adquirides durant l'estada en un centre hospitalari. Són causants de mortalitat i s'estima que, en centres catalans, suposen una prolongació d'entre 7 i 10 dies de l'estada hospitalària, amb uns costos addicionals superiors als 2. [...]
Las infecciones nosocomiales son las adquiridas durante la estancia en un centro hospitalario. Son causantes de mortalidad y se estima que, en centros catalanes, suponen una prolongación de entre 7 y 10 días de la estancia hospitalaria, con unos costes adicionales superiores a los 2. [...]
Nosocomial infections are acquired during hospital stays. They are a cause of death and it is estimated that in Catalan centres they can cause a 7 to 10-day prolongation of hospital stays, with additional costs of over 2,000 euros per patient. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
3 documents
5.
2 p, 140.9 KB La seguretat dels nostres centres educatius a examen / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)) ; Díaz Vicario, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional))
La percepció del perill és una habilitat o capacitat que s'aprèn amb l'edat i l'experiència. Tenint en compte aquest fet i la realitat dels centres educatius, on sovint el manteniment de l'edifici i les instal·lacions no és del tot adequada i en els quals hi ha certes franges horàries en les que la concentració d'individus és elevada, és cabdal que el control de la seguretat hi sigui exhaustiu, més enllà del simple compliment de la legislació vigent. [...]
La percepción del peligro es una habilidad o capacidad que se aprende con la edad y la experiencia. Teniendo en cuenta este hecho y la realidad de los centros educativos, donde a menudo el mantenimiento del edificio y las instalaciones no es del todo adecuada y en los que hay ciertas franjas horarias en las que la concentración de individuos es elevada, es fundamental que el control de la seguridad sea exhaustivo, más allá del simple cumplimiento de la legislación vigente. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 149.8 KB La química dels nostres fàrmacs / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Química Inorgànica)
Les estructures anomenades en química lligands híbrids són aquelles que estan formades per dos o més àtoms del tipus donador (com el nitrogen, l'oxigen, el sofre, el fòsfor, etc) que es combinen (es lliguen) amb els metalls. [...]
Las estructuras llamadas en química ligandos híbridos son aquellas que están formadas por dos o más átomos del tipo donador (como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, etc. ) que se combinan (se ligan) con los metales. [...]
In chemistry, structures called "hybrid ligands" are those consisting of two or more donor atoms (such as nitrogen, oxygen, sulphur, phosphorus, etc. ) combined with (linked to) metals. One of these is the hybrid ligand N-pyrazole found in many major pharmaceutical products. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
3 documents
7.
2 p, 156.0 KB La pols dipositada a l'oceà Antàrtic, clau per al clima des de fa més d'un milió d'anys / Rosell Melé, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Un equip de científics liderat per investigadors de la UAB i de l'Institut Federal de Tecnologia de Suïssa (ETH Zürich) ha quantificat per primera vegada els fluxos de pols i ferro dipositats en l'oceà Antàrtic durant els últims 4 milions d'anys. [...]
Un equipo de científicos liderado por investigadores de la UAB y del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (ETH Zürich) ha cuantificado por primera vez los flujos de polvo y hierro depositados en el océano Antártico durante los últimos 4 millones de años. [...]
A group of scientists led by researchers from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and the Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich) has quantified dust and iron fluxes deposited in the Antarctic Ocean during the past 4 million years. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
3 documents
8.
2 p, 260.5 KB La persistència de la tuberculosi bovina / Allepuz Palau, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
La tuberculosi bovina és una malaltia crònica que afecta les vaques, però que també pot afectar els humans. Les campanyes de control d'aquesta malaltia que s'han estat duent a terme des de 1956 no han aconseguit eradicar-la i han quedat estancades en un romanent d'aproximadament un 1%. [...]
La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica que afecta a las vacas, pero que también puede afectar a los humanos. Las campañas de control de esta enfermedad que se han estado llevando a cabo desde 1956 no han conseguido erradicarla, quedando estancadas en un remanente de alrededor de un 1%. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
2 documents
9.
2 p, 127.3 KB L'increment de CO2 pot tenir efectes imprevisibles en el clima del planeta / Grelaud, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
L'ús de combustibles fòssils ha incrementat el CO2 a l'atmosfera i, en conseqüència, l'acidificació dels oceans al llarg dels últims cent anys. I això ha afectat els ecosistemes marins, especialment els organismes amb esquelet calcari com els coralls i certes microalgues. [...]
El uso de combustibles fósiles ha incrementado el CO2 en la atmósfera y, en consecuencia, la acidificación de los océanos en los últimos cien años, lo que ha afectado a los ecosistemas marinos, especialmente a los organismos con esqueleto calcáreo como los corales y ciertas microalgas. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 147.3 KB L'hidrogen, el vector energètic del futur, amb Andreas Züttel / Züttel, Andreas (EMPA (Suïssa)) ; Florensa, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció)
"Amb l'hidrogen podem generar combustible completament verd". La necessitat d'invertir en energies renovables és un fet: el consum dels combustibles fòssils és un miló de vegades més ràpid que el ritme de producció natural. [...]
La necesidad de invertir en energías renovables es un hecho: el consumo de los combustibles fósiles es un millón de veces más rápido que el ritmo de producción natural. El hidrógeno es uno de los candidatos a portador de energía renovable del futuro: tiene una densidad de energía tres veces superior a la de los combustibles fósiles y lo tenemos en grandes cantidades en la naturaleza (el agua es la fuente principal). [...]
The need to invest in renewable energy is a fact. The consumption of fossil fuels is a million of times faster than the rate of natural production. Hydrogen is one of the candidates as a renewable energy carrier in the future: its energy density is three times greater than that of fossil fuels and it exists in large quantities in nature (water being the main source). [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2 (Entrevistes)
3 documents
11.
2 p, 151.0 KB L'alzina podria perdre la seva hegemonia en el bosc mediterrani a causa del canvi climàtic / Ogaya Inurrigarro, Romà (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Peñuelas, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Asensio, Dolores (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Les baixes temperatures de l'hivern i la baixa disponibilitat d'aigua són els dos factors principals que poden inhibir o danyar l'aparell fotosintètic de les espècies mediterrànies. Amb l'augment de les temperatures i la disminució de la disponibilitat d'aigua associades al canvi climàtic, hi ha un seguit d'espècies arbustives, com el fals aladern, que podrien competir amb avantatge amb l'alzina, l'actual espècie dominant dels boscos mediterranis.
Las bajas temperaturas invernales y la baja disponibilidad de agua son los dos factores principales que pueden inhibir o dañar el aparato fotosintético de las especies mediterráneas. Con el aumento de las temperaturas y la disminución de la disponibilidad de agua asociadas al cambio climático, hay algunas especies arbustivas, como el labiérnago negro, que podrían competir ventajosamente con la encina, la actual especie dominante de los bosques mediterráneos.

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
2 documents
12.
2 p, 128.9 KB Investigadors de la UAB dissenyen un antiimant / Sánchez Moreno, Álvaro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Navau Ros, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
El magnetisme és clau a la ciència i a la tecnologia: el 99 per cent de l'energia que consumim es genera gràcies als camp magnètics dins les turbines de centrals tèrmiques, nuclears, eòliques, etc. [...]
El magnetismo es clave en la ciencia y en la tecnología: el 99 por ciento de la energía que consumimos se genera gracias a los campos magnéticos dentro de las turbinas de centrales térmicas, nucleares, eólicas, etc. [...]

2011
UAB divulga, Setembre 2011, p. 1-2
2 documents
13.
2 p, 122.1 KB Genosensors, els sensors fets amb DNA / Valle Zafra, Manuel del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La demanda creixent de mètodes d'anàlisi ràpids, senzills, econòmics i transportables ha incentivat la recerca en el camp dels sensors de DNA o genosensors i el grup de Sensors i Biosensors de la UAB fa temps que hi treballa. [...]
La demanda creciente de métodos de análisis rápidos, sencillos, económicos y transportables ha incentivado la investigación en el campo de los sensores de DNA, o genosensores. La aplicación de la nanotecnología a este tipo de biosensores ha permitido aumentar mucho su eficacia y se les están encontrando aplicaciones en ámbitos tan variados como el control de contaminación de las aguas o los alimentos, el diagnóstico médico detectando patógenos o enfermedades genéticas, el fraude alimentario, o la medicina forense. [...]
The growing demand for rapid, simple, inexpensive and portable testing methods has encouraged research in the field of DNA sensors or genosensors. The application of nanotechnology to these types of biosensors has greatly increased their effectiveness and applications are being found in fields as varied as control of water and food contamination, detection of pathogens and genetic diseases for medical diagnosis, food fraud, and forensic medicine. [...]

2011
UAB divulga, setembre 2011, p. 1-2
3 documents
14.
2 p, 133.4 KB El Bisfenol A altera el desenvolupament del òvuls in vitro / Garcia-Caldés, Montserrat (Montserrat) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona en colaboración con el Departamento de Ginecología y el Banco de Tejidos Fetales del Hospital Vall d'Hebron y el Grupo de Investigación de Endocrinología Pediátrica del Vall d'Hebron Instituto de Investigación, han analizado los efectos del Bisfenol A (BPA), un polímero muy utilizado para la fabricación de plásticos, en cultivos in vitro de ovarios. [...]
Researchers at Universitat Autònoma de Barcelona, in collaboration with the Vall d'Hebron Hospital, analysed the effects of Bisphenol A (BPA), a polymer widely used to manufacture plastics, in an in vitro culture of ovaries. [...]
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb el Departament de Ginecologia i el Banc de Teixits Fetals de l'Hospital de la Vall d'Hebron i el Grup de Recerca d'Endocrinologia Pediàtrica del Vall d'Hebron Institut de Recerca, han analitzat els efectes del Bisfenol A (BPA), un polímer molt utilitzat per a la fabricació de plàstics, en cultius <em>in vitro</em> d'ovaris. [...]

2011
UAB divulga, Setembre 2011, p. 1-2
3 documents
15.
2 p, 126.5 KB Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació entre els adolescents / Raich, Rosa M. (Rosa Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. ; Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
La preocupació pel cos i l'estètica i els mals hàbits en l'alimentació comporten trastorns en la conducta alimentària cada cop més freqüents i persistensts en nens i adolescents. Investigadors de la UAB han dissenyat un original programa de prevenció de trastorns alimentaris a les escoles que combina una acció directa sobre els hàbits alimentaris dels adolescents -corregint falses creences sobre nutrició i alimentació, proporcionant coneixements sobre una alimentació equilibrada i promovent l'anàlisi participatiu dels menús- amb una alfabetització mediàtica que els permeti generar una anàlisi crítica del model estètic imperant i dels anuncis publicitaris. [...]
La preocupación por el cuerpo y la estética y los malos hábitos en la alimentación conllevan trastornos en la conducta alimentaria cada vez más frecuentes y persistentes en niños y adolescentes. [...]

2011
UAB divulga, Setembre 2011, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.