UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 86.0 KB Un mètode més precís per al diagnòstic de la dissecció aòrtica / Evangelista Masip, Arturo
La dissecció aòrtica és una malaltia vascular en què s'esquinça la paret de l'aorta i que té una elevada mortalitat. Determinar les variables que caracteritzen la dissecció (localització, extensió, dimensions. [...]
La disección aórtica es una enfermedad vascular en la que se rasga la pared de la aorta y que tiene una elevada mortalidad. Determinar las variables que caracterizan la disección (localización, extensión, dimensiones . [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
2 documents
2.
2 p, 116.6 KB Una molècula sintètica inhibeix de manera controlada la formació de tumors / Castaño, A. Raul (Ángel Raúl) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori d'Immunologia Molecular i Estructural
Investigadors de la UAB i del CSIC han sintetitzat una molècula al laboratori que activa de manera eficient i controlada la resposta immunològica contra la proliferació de tumors. En experiments realitzats amb ratolins, l'administració de la molècula redueix dràsticament la formació de metàstasis als pulmons en un model de melanoma. [...]
Investigadores de la UAB y del CSIC han sintetizado una molécula en el laboratorio que activa de manera eficiente y controlada la respuesta inmunológica contra la proliferación de tumores. En experimentos realizados con ratones, la administración de la molécula reduce drásticamente la formación de metástasis en los pulmones en un modelo de melanoma. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
2 documents
3.
3 p, 202.9 KB Serralades ancestrals / Martínez, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
La Terra no ha tingut sempre el mateix aspecte i el relleu que veiem ha canviat molt si el mirem des d'una escala de temps geològica. Serralades ancestrals ja no s'aixequen davant dels nostres ulls com els Pirineus o el massís de les Guilleries, però en aquestes formacions més modernes podem trobar vestigis d'aquelles: materials "reciclats" d'antigues cadenes muntanyoses. [...]
La Tierra no ha tenido siempre el mismo aspecto y el relieve que vemos ha cambiado mucho si lo miramos desde una escala de tiempo geológica. Cordilleras ancestrales ya no se levantan ante nuestros ojos como Los Pirineos o el macizo de las Guilleries, pero en estas formaciones más modernas podemos encontrar vestigios de aquellas: materiales "reciclados" de antiguas cadenas montañosas. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 105.1 KB Revelen l'empremta de la selecció natural al llarg de tot el genoma / Barbadilla Prados, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
Els primers resultats del projecte internacional The Drosophila Genetic Reference Panel, publicats a Nature, tracen per primera vegada el mapa detallat de l'empremta de la selecció natural al llarg de tot el genoma de l'organisme model de la genètica, Drosophila melanogaster. [...]
Los primeros resultados del proyecto internacional The Drosophila Genetic Reference Panel, publicados en Nature, trazan por primera vez el mapa detallado de la huella de la selección natural a lo largo de todo el genoma del organismo modelo de la genética, Drosophila melanogaster. [...]
The first results of the international project The Drosophila Genetic Reference Panel, published this week in Nature, trace a detailed map of the genomic imprinting of natural selection in the model organism used in the studies of genetics, the Drosophila melanogaster. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
3 documents
5.
2 p, 97.6 KB Noves eines per analitzar la música de Gustav Mahler / Grimalt, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
La música de la modernitat (des del segle XVIII), comptava amb una tradició, manllevada sobretot de la poesia, per associar significats amb sons: la música es podia "entendre". El formalisme del segle XX, però, radicalitzant certes idees romàntiques, ha acabat desproveïnt l'oient actual de les eines necessàries per escoltar a fons el missatge musical. [...]
La música de la modernidad (desde el siglo XVIII), contaba con una tradición, tomada sobre todo de la poesía, para asociar significados con sonidos: la música se podía "entender". El formalismo del siglo XX, sin embargo, radicalizando ciertas ideas románticas, ha acabado desproveyendo al oyente actual de las herramientas necesarias para escuchar a fondo el mensaje musical. [...]
The music of modernity (since the eighteenth century), was based on the tradition, mainly borrowed from poetry, of associating meanings with sounds: the music could be "understood". In contrast, the formalism of the twentieth century, through the radicalisation of certain romantic ideas, ended up depriving the listener of the tools needed to listen fully to the musical message. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
3 documents
6.
2 p, 84.7 KB Nous catalitzadors orgànics, reciclables i eco-compatible / Monge Marcet, Amàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats i Rovira, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els catalitzadors són substàncies que promouen o acceleren certes reaccions químiques. L'alternativa dels organocatalitzadors (catalitzadors orgànics) permet no usar complexos metàl·lics sovint responsables d'impureses tòxiques no desitjades, cosa d'especial importància en medicina. [...]
Los catalizadores son sustancias que promueven o aceleran ciertas reacciones químicas. La alternativa de los organocatalizadores (catalizadores orgánicos) permite no usar complejos metálicos a menudo responsables de impurezas tóxicas no deseadas, lo que es de especial importancia en medicina. [...]
Catalysts are substances that promote or accelerate certain chemical reactions. Using organocatalysts (organic catalysts) as an alternative makes it unnecessary to use metal complexes often responsible for unwanted toxic impurities, something which is particularly important in medicine. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
3 documents
7.
4 p, 177.5 KB Neix SatCat, el servidor més complet d'imatges de satèl·lit de Catalunya / Pons, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
SatCat ja està complet i la UAB i el CREAF poden mostrar la història recent del territori català vista des de l'espai. Aquesta iniciativa, pionera a l'estat espanyol, dóna accés a un banc històric d'imatges del territori català preses pels satèl·lits Landsat entre l'any 1972 i l'actualitat. [...]
SatCat ya está completo y la UAB y el CREAF pueden mostrar la historia del territorio catalán vista desde el espacio. Esta iniciativa, pionera en España, da acceso a un banco histórico de imágenes del territorio catalán tomadas por los satélites Landsat entre el año 1972 y la actualidad. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
2 documents
8.
2 p, 114.3 KB Les plantes s'avisen del perill imminent / Seco, Roger (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Filella, Iolanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Llusià Benet, Joan (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Peñuelas, Josep (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Unitat d'Ecologia Global CREAF-CEAB-CSIC
Les plantes envien senyals a l'atmosfera per comunicar-se amb altres plantes i amb els animals: quan una planta és atacada per un patogen o per un herbívor allibera certs compostos a l'aire que "avisen" les altres del perill imminent, de manera que puguin preparar-se per rebre'l. [...]
Las plantas envían señales a la atmósfera para comunicarse con otras plantas y con los animales: cuando una planta es atacada por un patógeno o por un herbívoro libera ciertos compuestos en el aire que "avisan" a las demás del peligro inminente, de manera que puedan prepararse para recibirlo. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
3 documents
9.
2 p, 127.5 KB La malaltia de l'amor en la medicina medieval / Giralt, Sebastià (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
L'amor no correspost ens ha fet patir a tots alguna vegada. Al llarg de la història, aquest patiment ha estat considerat fins i tot una malaltia. Arnau de Vilanova, metge reputat de reis i papes de l'edat mitjana, va escriure nombroses obres de medicina i teologia, entre elles un tractat sobre l'amor heroic. [...]
El amor no correspondido nos ha hecho sufrir a todos alguna vez. A lo largo de la historia, este padecimiento ha sido considerado incluso una enfermedad. Arnau de Vilanova, médico reputado de reyes y papas de la Edad Media, escribió numerosas obras de medicina y teología, entre ellas un tratado sobre el amor heroico. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 83.7 KB L'ensenyament semipresencial, a examen / Galán-Mañas, Anabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Un estudi experimental dut a terme a la UAB testa dues propostes pedagògiques d'ensenyament semipresencial de la traducció. El treball conclou que s'assoleixen els objectius didàctics i curriculars i que, malgrat suposar més feina i una dependència de les noves tecnologies, les propostes semipresencials ofereixen flexibilitat d'horaris. [...]
Un estudio experimental llevado a cabo en la UAB cabeza dos propuestas pedagógicas de enseñanza semipresencial de la traducción. El trabajo concluye que se alcanzan los objetivos didácticos y curriculares y que, pese a suponer más trabajo y una dependencia de las nuevas tecnologías, ofrecen flexibilidad de horarios. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
2 documents
11.
2 p, 89.8 KB Intervenció primerenca en psicosi, un indici d'esperança / Domínguez-Martínez, Tecelli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
El pronòstic de la psicosi pot canviar en gran mesura en funció de si és tractada precoçment o no: les psicosis tractades tardanament presenten major resistència als fàrmacs i aparició d'anormalitats cerebrals més pronunciades. [...]
El pronóstico de la psicosis puede cambiar en gran medida en función de si es tratada precozmente o no: las psicosis tratadas tardíamente presentan mayor resistencia a los fármacos y aparición de anormalidades cerebrales más pronunciadas. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
2 documents
12.
2 p, 78.2 KB Innovació per estudiar la infertilitat masculina / García-Peiró, Agustín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La UAB ha patentat una innovació per precisar d'una manera senzilla, econòmica i fiable la infertilitat d'un individu mitjançant l'estudi de l'estrès oxidatiu dels espermatozoides, un paràmetre poc estudiat fins ara. [...]
La UAB ha patentado una innovación para precisar de una manera sencilla, económica y fiable la infertilidad de un individuo mediante el estudio del estrés oxidativo de los espermatozoides, un parámetro poco estudiado hasta ahora. [...]
The UAB has patented an innovative system to specify in a simple, cost- effective and reliable manner the infertility of a person through the study of oxidative stress on sperm, a parameter rarely studied until now. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
3 documents
13.
2 p, 117.9 KB El trauma del veterà de guerra en la literatura anglesa / Pividori, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
L'empremta de la Primera Guerra Mundial es palesa en la literatura anglesa amb la figura recurrent del retorn del soldat greument traumatitzat, incapaç de superar l'horror de la guerra. Prenent com a punt de partida la teoria del trauma i la figura del soldat traumatitzat, Cristina Pividori, investigadora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, suggereix que la novel·la de Rebecca West, The Return of the Soldier (1918), a diferència de les seves contemporànies, no només explora el trauma de guerra com a expressió de la pulsió de mort de Freud sinó com a part d'una particular experiència de supervivència.
La huella de la Primera Guerra Mundial se manifiesta en la literatura inglesa con la figura recurrente del regreso del soldado gravemente traumatizado, incapaz de superar el horror de la guerra. Tomando como punto de partida la teoría del trauma y la figura del soldado traumatizado, Cristina Pividori, investigadora del Departamento de Filología Inglesa y de Germanística, sugiere que la novela de Rebecca West, The Return of the Soldier (1918), a diferencia de sus contemporáneas, no sólo explora el trauma de guerra como expresión de la pulsión de muerte de Freud sino como parte de una particular experiencia de supervivencia.
The haunting memory of the Great War in Britain is captured in the literary representation of the traumatised soldier returning home from war. Drawing on trauma theory and taking the figure of the shell-shocked soldier as a point of departure, Cristina Pividori, researcher at the Department of English and German Studies at UAB suggests that, unlike most of its contemporaries, the responses to war trauma posed by Rebecca West's The Return of the Soldier (1918) are not only the enactment of Freud's theory of the death drive, but part of a peculiar experience of survival.

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
3 documents
14.
2 p, 92.8 KB Els neologismes en llengua xinesa / Chia-hua, Wu
Xina, Hong Kong i Taiwan comparteixen bàsicament la mateixa cultura i llengua xineses, però cada un d'aquests tres llocs ha experimentat diferents transformacions socioculturals durant els dos últims segles. [...]
China, Hong Kong y Taiwán comparten básicamente la misma cultura y lengua chinas, pero cada uno de estos tres lugares ha experimentado diferentes transformaciones socioculturales durante los dos últimos siglos. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-1
2 documents
15.
2 p, 105.4 KB Desulfuració del biogàs en bioreactors : una alternativa eficient, robusta i estable / Gabriel, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El biogàs, interessant alternativa energètica als combustibles fòssils, requereix d'un procés de depuració per poder ser utilitzat: el gas, tal com surt de les plantes de tractament de residus, conté contaminants, sobretot sulfur d'hidrogen, que a més de ser tòxic per l'home, corroeix les màquines que han de convertir el gas en energia elèctrica. [...]
El biogás, interessante alternativa energética a los combustibles fósiles, requiere de un proceso de depuración para poder ser utilizado: el gas, al salir de las plantas de tratamiento de residuos, contiene contaminantes, sobre todo sulfuro de hidrógeno que, además de ser tóxico para el hombre, corroe las máquinas que han de convertir el gas en energía eléctrica. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
2 documents
16.
2 p, 95.3 KB Ciència, economia i comunicació, amb Ellis Rubinstein / López Coronado, Octavio (Universitat Autònoma de Barcelona)
El model de comunicació científica canvia amb l'aplicació de les noves tecnologies a les xarxes socials i la crisi, i amb ella les retallades, estan afectant el desenvolupament de la ciència i la tecnologia. [...]
El modelo de comunicación científica cambia con la aplicación de las nuevas tecnologías en las redes sociales y la crisis, y sus recortes, están afectando el desarrollo de la ciencia y la tecnología. [...]
The scientific communication model changed with the implementation of new technologies in social networks, while the crisis and its cutbacks are affecting the development of science and technology. Ellis Rubinstein, editor of the renowned journal Science for nine years, member of the World Economic Forum and advisor to various governments visited UAB, invited by BIOclusterUAB. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
3 documents
17.
2 p, 90.9 KB Arsènic i cèl·lules mare, és el càncer el destí d'aquesta relació? (Premi Aposta UAB 2011) / Hernández Bonilla, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'arsènic causa càncer de pell, de bufeta, de pulmó, de fetge i de ronyó. No obstant això, més de 200 milions de persones al món segueixen exposades a l'arsènic que, de manera natural, es troba present en el sòl i l'aigua de moltes regions. [...]
Al arsénico causa cáncer de piel, vejiga, pulmón, hígado y riñón. Sin embargo, más de 200 millones de personas en el mundo siguen expuestas al arsénico que de manera natural se encuentra presente en el suelo y el agua de muchas regiones. [...]

2012
UAB divulga, febrer 2012, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.