UAB Divulga

UAB Divulga 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.03 segons. 
1.
2 p, 60.6 KB Primer pas per reduir el temps entre part i part en ovelles de raça Ripollesa / Casellas Vidal, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Les ovelles de la raça Ripollesa són criades sobretot per a l'obtenció de carn, destacant els seus xais lletons, xais de poques setmanes que han begut llet d'ovella i que produeixen una carn molt tendre i de gran qualitat. [...]
Las ovejas de la raza Ripollesa son criadas sobre todo para la obtención de carne, destacando sus "xais lletons", corderos de pocas semanas que han bebido leche de oveja y que producen una carne muy tierna y de gran calidad. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 35.7 KB Per què on hi ha més biodiversitat, hi ha més plantes exòtiques? / Bartomeus, Ignasi (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Sanchez-Humanes, Belén (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Investigadores del CREAF-UAB han encontrado los factores que hacen que en las zonas más biodiversas, donde se esperaría menos invasión de plantas exóticas (experimentos realizados lo corroboran), haya, en la práctica, más plantas exóticas y, por tanto, más invasión. [...]
Investigadors del CREAF-UAB han trobat els factors que fan que en les zones més biodiverses, on s'esperaria menys invasió de plantes exòtiques (experiments realitzats ho corroboren), n'hi hagi, a la pràctica, més plantes exòtiques i, per tant, més invasió. [...]
CREAF-UAB researchers have found why the high biodiversisty areas, where less exotic plants invasion would be expected, have more exotic plants and, therefore, more invasion. The reasons for this are diverse, but human activity is the most prominent. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1
3 documents
3.
1 p, 29.4 KB Noves tecnologies per a un millor suc de taronja / Roig Sagués, Artur Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CeRPTA))
Investigadors del Centre Especial de Recerca - Planta de Tecnologia dels Aliments (CeRPTA) a la UAB estan investigant en l'aplicació de tecnologies alternatives a les tradicionals per obtenir aliments que siguin segurs i lliures de bacteris però que, a la vegada, conservin les seves propietats nutritives i sensorials. [...]
Investigadores del Centre Especial de Recerca - Planta de Tecnologia de los Aliments (CeRPTA) en la UAB están investigando la aplicación de tecnologías alternativas a las tradicionales para obtener alimentos que sean seguros y libres de bacterias pero que, a la vez, conserven sus propiedades nutritivas y sensoriales. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1
2 documents
4.
2 p, 117.2 KB Nou mètode de cerca de paraules en imatges i manuscrits / Rossinyol, Marçal (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Aldavert, David (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Investigadors del Centre de Visió per Computador i del Departament de Ciències de la Computació de la UAB proposen un nou mètode que permet cercar paraules en col·leccions digitals de documents sense haver d'utilitzar un programari de reconeixement òptic de caràcters(OCR). [...]
Investigadores del Centro de Visión por Computador y del Departamento de Ciencias de la Computación de la UAB proponen un nuevo método que permite buscar palabras en colecciones digitales de documentos sin tener que utilizar un software de reconocimiento óptico de caracteres(OCR). [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 77.6 KB Matemàtiques per millorar les estratègies de cerca / Campos, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Méndez López, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Els processos pels quals es realitza una cerca, quan es busquen persones desaparegudes per exemple o quan els animals busquen aliments, han de ser el més eficients possible per a reduir al màxim el temps i l'energia necessaris. [...]
Los procesos por los cuales se realiza una búsqueda, cuando se buscan personas desaparecidas por ejemplo o cuando los animales buscan alimentos, deben ser lo más eficientes posible para reducir al máximo el tiempo y la energía necesarios. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 199.5 KB Les activitats domèstiques del mesolític, a estudi / Roda Gilabert, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Investigadors del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP-UAB) presenten els resultats d'un programa experimental que ha contribuït a caracteritzar les activitats domèstiques desenvolupades al jaciment mesolític de Font del Ros (Berga, Barcelona). [...]
Investigadores del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistoria (CEPAP-UAB) presentan los resultados de un programa experimental que ha contribuido a caracterizar las actividades domésticas desarrolladas en el yacimiento mesolítico de Font del Ros (Berga, Barcelona). [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1
2 documents
7.
2 p, 56.6 KB La percepció del temps amb John Wearden / Wearden, John (University of Keele) ; Carandell Baruzzi, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona)
La gent gran percep el temps de forma diferent que la gent jove? Passa el temps més ràpid si estem passant-nos-ho bé? Més lent com més mirem el rellotge? I els animals, com perceben el temps? En la seva visita a la UAB, coordinada pels investigadors Judit Mate Castellà i Santiago Estaún Ferrer, el professor de Psicologia de la Universitat de Keele al Regne Unit, John Wearden ens ha parlat dels diferents tipus de percepcions temporals, de com percebem el temps segons les nostres condicions i les que ens envolten, i també d'una mica d'història de l'experimentació relacionada amb la percepció del temps.
Las personas mayores perciben el tiempo de forma diferente que la gente joven? Pasa el tiempo más rápido si estamos pasándolo bien? Más lento cuanto más miramos el reloj? Y los animales, cómo perciben el tiempo? En su visita a la UAB, coordinada por los investigadores Judit Castellà Mate y Santiago Estaún Ferrer, el profesor de Psicología de la Universidad de Keele en el Reino Unido, John Wearden nos ha hablado de los diferentes tipos de percepciones temporales, de cómo percibimos el tiempo según nuestras condiciones y lo que nos rodea, y también de un poco de historia de la experimentación relacionada con la percepción del tiempo.
Do old people perceive time differently than young people? Does time go faster when we are having a good time? Does time pass more slowly the more we look at the clock? And how do animals perceive time? During his visit to UAB, coordinated by researchers Judit Castellà Mate and Santiago Estaún Ferrer, a professor of Pychology at Keele University in the UK, John Wearden spoke to us about different sorts of time perception, on how we perceive time depending on our conditions and everything that surrounds us, and also a little on history of experimentation related to time perception.

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2 (Entrevistes)
3 documents
8.
2 p, 205.1 KB La gestió de residus orgànics analitzada / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Catalunya, Espanya i Europa estan canviant les polítiques relacionades amb la recollida, gestió i tractament dels residus orgànics de diferent tipologia, àmbit on se centra el treball que han publicat els investigadors del Grup de Compostatge de la UAB. [...]
2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
2 documents
9.
2 p, 39.8 KB L'impacte de les productores independents en la programació televisiva / Fernández Quijada, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
La majoria de programes televisius que mirem avui en dia són emesos per canals de televisió però produïts per productores independents. Aquestes empreses són el fruit d'una decisió regulatòria presa fa més de vint anys en l'àmbit europeu que es va traduir en la imposició d'unes quotes d'emissió d'aquesta producció independent per part de les televisions. [...]
La mayoría de programas televisivos que miramos cada día son emitidos por canales de televisión pero producidos por productoras independientes. Estas empresas son el resultado de una decisión regulatoria tomada hace más de veinte años en el ámbito europeo que se tradujo en la imposición de unas cuotas de emisión de esta producción independiente por parte de las televisiones. [...]
Television programmes we watch every day at home are broadcast by television channels but are mainly produced by independent producers. These firms are the result of a regulatory decision taken two decades ago at the European level: to impose television operators broadcast quotas for this independent production. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
3 documents
10.
2 p, 158.5 KB Explorant l'estat de salut de les aigües subterrànies / Zarroca Hernández, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
L'investigador Mario Zarroca del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dut a terme un estudi sobre l'evolució de la salinitat en aqüífers litorals de l'Alt Empordà, sobre la base del tractament d'imatges geofísiques corresponents als anys 1982 , 2002 i 2010. [...]
El investigador Mario Zarroca del Departamento de Geología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha llevado a cabo un estudio sobre la evolución de la salinidad en acuíferos litorales del Alt Empordà, en base al tratamiento de imágenes geofísicas correspondientes a los años 1982, 2002 y 2010. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
2 documents
11.
2 p, 71.7 KB Creix la inestabilitat en les trajectòries laborals / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El mercat de treball espanyol es caracteritza pel fort pes de la contractació temporal. Malgrat això, són poques les investigacions que han analitzat l'efecte d'aquesta inestabilitat des d'una perspectiva longitudinal. [...]
El mercado de trabajo español se caracteriza por el fuerte peso de la contratación temporal. Sin embargo, son pocas las investigaciones que han analizado el efecto de esta inestabilidad desde una perspectiva longitudinal. [...]
The Spanish labor market is characterized by its large number of temporary contracts. However, few investigations have analyzed the effect of this labor instability from a longitudinal perspective. UAB researchers have studied how this instability has a continued effect over time, which has even produced permanently precarious employment trajectories. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
3 documents
12.
2 p, 42.4 KB Caracteritzant nous agents al·lèrgics / Basagaña Torrentó, Maria (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Departament de Medicina
La tesi doctoral de Maria Basagaña Torrentó, llegida a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estudiat i caracteritzat les proteïnes que produeixen dos tipus d'al·lèrgies a la nostra zona: d'una banda, l'al·lèrgia al líquid seminal humà o HSPA, una al·lèrgia infreqüent i de la que es desconeixien els agents que la provoquen. [...]
La tesis doctoral de Maria Basagaña Torrentó, leída en la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estudiado y caracterizado las proteínas que producen dos tipos de alergias en nuestra zona: por un lado, la alergia al líquido seminal humano o HSPA, una alergia infrecuente y de la que se desconocían los agentes que la provocan. [...]
Maria Basagaña Torrentó doctoral thesis, read at the Universitat Autònoma de Barcelona, has studied and characterized proteins that produce two kinds of allergies in our area: on one hand, human seminal plasma allergy, or HSPA, a rare allergy with unknown agents that caused it. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
3 documents
13.
1 p, 38.5 KB Característiques de les universitats espanyoles emprenedores / Guerrero, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Urbano, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa)
Les societats emprenedores es caracteritzen per considerar l'emprenedoria i el coneixement com a forces impulsores del creixement econòmic, la creació d'ocupació i la competitivitat en els mercats globals. [...]
Las sociedades emprendedoras se caracterizan por considerar el emprendimiento y el conocimiento como fuerzas impulsoras del crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad en los mercados globales. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1
2 documents
14.
2 p, 70.5 KB Avenços en la identificació de l'escriptura visigòtica gallega / Castro, Ainoa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
La tesi doctoral de Ainoa Castro Correa, llegida recentment a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha aïllat i destacat els punts importants de les característiques regionals de la escriptura visigòtica utilitzada al Regne de Galícia entre els segles X i XII. [...]
La tesis doctoral de Ainoa Castro Correa, leída recientemente en la Universitat Autònoma de Barcelona, ha aislado y puesto de relevancia las características regionales de la escritura visigótica utilizada en el Reino de Galicia entre los siglos X y XII. [...]
Ainoa Castro Correa doctoral thesis, recently read at the Universitat Autònoma de Barcelona, has isolated and made relevant the regional characteristics of the Visigothic script used in the Kingdom of Galicia between the 10th and 12th centuries. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-2
3 documents
15.
2 p, 52.9 KB Analitzant un projecte educatiu a Coyhaique, Xile / Retamal Cisterna, Silvia (Universitat Autonoma de Barcelona) ; Departament de Pedagogia Aplicada
L'anàlisi de les condicions d'èxit d'un programa de desenvolupament educatiu és l'eix central de la tesi doctoral que Sílvia Retamal ha defensat al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
El análisis de las condiciones de éxito de un programa de desarrollo educativo es el eje central de la tesis doctoral que Silvia Retamal ha defendido en el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]

2012
UAB divulga, juny 2012, p. 1-1
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.