UAB Divulga

UAB Divulga 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.07 segons. 
1.
2 p, 56.6 KB Sostenibilitat de l'ús de l'aigua en ecosistemes socials / Madrid, Cristina (Madrid López) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Cabello, Violeta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Giampietro, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Les polítiques de gestió de la sostenibilitat consideren a la societat, el medi ambient i l'economia com tres esferes separades que interaccionaven només en certs moments. Investigadors de l'ICTA-UAB proposen ara estudiar l'ús de l'aigua des de la perspectiva del Socioecosistema, en què aquestes tres esferes no es consideren separadament sinó com diferents nivells jeràrquics d'un mateix sistema: tot el que afecta a un nivell, afecta conseqüentment l'altre. [...]
Las políticas de gestión de la sostenibilidad consideran a la sociedad, el medio ambiente y la economía como tres esferas separadas que interaccionaban sólo en ciertos momentos. Investigadores del ICTA-UAB proponen ahora estudiar el uso del agua desde la perspectiva del Socioecosistema, en el que estas tres esferas no se consideran separadamente sino como diferentes niveles jerárquicos de un mismo sistema: todo lo que afecta a un nivel, afecta consecuentemente al otro. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
2 documents
2.
2 p, 86.2 KB Somnis de consumisme / Xavier, Marlon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
Ha conquerit el consumisme el nostre inconscient? Tenim tan assumits els seus símbols i imaginari que arriben a ser part dels nostres somnis? L'objectiu principal de la tesi doctoral de Marlon Xavier, llegida al Departament de Psicologia Social de la UAB, és explorar de quina manera els somnis representen la colonització de la subjectivitat per l'imaginari de consum. [...]
¿Ha conquistado el consumismo nuestro inconsciente? ¿Tenemos tan asumidos sus símbolos e imaginario que llegan incluso a ser parte de nuestros sueños? El objetivo principal de la tesis doctoral de Marlon Xavier, leída en el Departamento de Psicología Social de la UAB, es explorar cómo los sueños representan la colonización de la subjetividad por el imaginario de consumo. [...]
Has Consumerism conquered our unconscious? Have we assumed its symbols and imagery to such an extent that they even become part of our dreams? Marlon Xavier's doctoral thesis, read at the Department of Social Psychology at the UAB, has explored how night dreams represent the colonization of subjectivity by the imaginary of consumerism. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
3 documents
3.
2 p, 54.4 KB Segregació sexual en cérvols / Cassinello, Jorge (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya)) ; Bartolomé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Molts herbívors de gran mida habitualment viuen en grups separats de mascles i femelles amb les cries que només es troben en època de reproducció. Una investigació conduïda a la UAB i a l'Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) ha analitzat aquesta segregació sexual en cérvols ibèrics (Cervus elaphus hispanicus) arribant a la conclusió de que les raons de la separació són complexes, sent important l'ambient climàtic del mediterrani i les necessitats tròfiques dels animals.
Muchos herbívoros de gran tamaño habitualmente viven en grupos separados de machos y hembras con las crias que sólo se encuentran en época de reproducción. Una investigación conducida en la UAB y el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) ha analizado esta segregación sexual en ciervos ibéricos (Cervus elaphus hispanicus) llegando a la conclusión de que las razones de la separación son complejas, siendo importante el ambiente climático del mediterráneo y las necesidades tróficas de los animales.

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
2 documents
4.
4 p, 89.3 KB Reconstruint aparells científics amb H. Otto Sibum / Sibum, H. Otto (Uppsala University) ; Carandell Baruzzi, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Fer un experiment clàssic amb una rèplica serveix per entendre com ha funcionat la ciència històricament. Aquest és l'objectiu del projecte "Història de la ciència experimental", iniciat i desenvolupat per H. [...]
Hacer un experimento clásico con una réplica sirve para entender cómo ha funcionado la ciencia históricamente. Este es el objetivo del proyecto "Historia de la ciencia experimental", iniciado y desarrollado por H. [...]
Performing a canonical experiment with a replica is a complementary means to investigate how science has worked historically. And "Experimental history of science" is the respective research programme, initiated and developed by H. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-4 (Entrevistes)
3 documents
5.
2 p, 58.5 KB Nanopartícules de plata contra els bacteris / Alonso González, Amanda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Una investigació conduïda a la UAB ha desenvolupat una nova tecnologia que permet utilitzar nanopartícules metàl·liques en la neteja d'aigua potable sense l'ús de reactius químics i, per tant, sense causar danys al medi ambient. [...]
Una investigación conducida en la UAB ha desarrollado una nueva tecnología que permite utilizar nanopartículas metálicas en la limpieza de agua potable sin el uso de reactivos químicos y, por tanto, sin causar daños al medio ambiente. [...]
Research conducted at the UAB has developed a new technology for using metal nanoparticles to clean drinking water without the use of chemical reagents and therefore without causing environmental damage. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
3 documents
6.
3 p, 44.5 KB Més democràcia en la presa de decisions mediambientals / Walter, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
L'ICTA-UAB ha participat en el projecte d'investigació europeu ENGOV, que ha redactat un document que ha estat distribuït entre els caps d'estat d'Amèrica Llatina i la Unió Europea que es van reunir a Santiago de Chile. [...]
El ICTA-UAB ha participado en el proyecto de investigación europeo ENGOV que ha redactado un documento que ha sido distribuido entre los jefes de estado de América Latina y la Unión Europea que se reunieron en Santiago de Chile. [...]
The ICTA-UAB has participated in the European research project ENGOV who wrote a Policy Brief that was distributed to the Latin America and the European Union chief of States Summit held in Santiago de Chile. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-3
3 documents
7.
1 p, 71.1 KB Les comèdies animades ens ensenyen televisió / Gómez Morales, Beatriz María (Universitat Autònoma de Barcelona)
Les comèdies nord-americanes animades de gran audiència i emeses en prime time, les més conegudes serien els Simpsons o Family Guy, es caracteritzen per la utilització de diferents gèneres, l'ús de textos d'altres productes culturals i l'autoreferència. [...]
Las comedias norteamericanas animadas de gran audiencia y emitidas en prime time, las más conocidas serían los Simpsons o Family Guy, se caracterizan por la utilización de diferentes géneros, el uso de textos de otros productos culturales y la autorreferencia. [...]
The prime time American animated comedy, the best known would be the Simpsons or Family Guy, are characterized by the use of different genres, referencing texts from other cultural products and self-reference. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-1
3 documents
8.
1 p, 99.9 KB La cosmovisió mesoamericana / Camacho, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia)
La tesi doctoral de Montserrat Camacho, "La imagen bajo la perspectiva de la cosmovisión: cuatro cosmogramas precolombinos mesoamericanos" llegida a la UAB, ha interpretat quatre diferents cosmogrames, o representacions del cosmos, de quatre cultures, formats i períodes diferents del que s'anomena Mesoamèrica. [...]
La tesis doctoral de Montserrat Camacho, "La imagen bajo la perspectiva de la cosmovisión: cuatro cosmogramas precolombinos mesoamericanos" leída en la UAB, ha interpretado cuatro diferentes cosmogramas, o representaciones del cosmos, de cuatro culturas, formatos y períodos diferentes de lo que se llama Mesoamérica. [...]
Montserrat Camacho's doctoral dissertation, "La imagen bajo la perspectiva de la cosmovisión: cuatro cosmogramas precolombinos mesoamericanos" read at the UAB, has interpreted four different cosmograms, or representations of the cosmos, from four different cultures, formats and periods of the area called Mesoamerica. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-1
3 documents
9.
2 p, 97.1 KB Els gens paterns milloren la raça bovina Bruna dels Pirineus / Fina, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Investigadors del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB han estudiat com la selecció de gens heretats per via paterna pot millorar la raça bovina Bruna dels Pirineus. Aquests gens, normalment ignorats en els processos de selecció genètica, són importants tant pel que fa a la productivitat ramadera com al progrés genètic de la raça. [...]
Científicos del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la UAB han estudiado cómo la selección de genes heredados por vía paterna puede mejorar la raza bovina "Bruna dels Pirineus". Estos genes, normalmente ignorados en los procesos de selección genética, son importantes tanto en lo referente a la productividad ganadera como al progreso genético de la raza. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
2 documents
10.
3 p, 159.4 KB Dones viatgeres a finals del segle XIX / Ferrús, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
Les dones que van viatjar entre la Península Ibèrica i Amèrica durant la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, moment en que nous transports i el nou ordre mundial van permetre aquests viatges, i que van deixar constància escrita dels seus periples, són l'objecte d'estudi de Beatriz Ferrús, membre del Departament de Filologia espanyola de la UAB. [...]
Las mujeres que viajaron entre la Península Ibérica y América durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, momento en que nuevos transportes i el nuevo orden mundial permitieron estos viajes, y que dejaron constancia escrita de sus periplos, son el objeto de estudio de Beatriz Ferrús, miembro del Departamento de Filología española de la UAB. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-3
2 documents
11.
2 p, 49.4 KB Descrita una nova espècie del Prepirineu català / López-Alvarado, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Un grup d'investigadors de la UAB ha descrit una nova espècie de planta, anomenada Centaurea tripontina, a la zona del congost de Tres Ponts al Prepirineu. Aquesta nova espècie, que ha aparegut després de la revisió d'antic material d'herbari, ha estat descrita gràcies a l'exploració i recol·lecció d'espècimens al congost de Tres Ponts, a l'estudi morfològic i anatòmic de tots els òrgans de la planta i a l'estudi del seu ADN. [...]
Un grupo de investigadores de la UAB ha descrito una nueva especie de planta, llamada Centaurea tripontina, en la zona del desfiladero de Tres Ponts en el Prepirineo. Esta nueva especie, que ha aparecido tras la revisión de antiguo material de herbario, ha sido descrita gracias a la exploración y recolección de especímenes en el desfiladero de Tres Ponts, al estudio morfológico y anatómico de todos los órganos de la planta y al estudio de su ADN. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
2 documents
12.
1 p, 85.5 KB Compromís social dels ciutadans / Blancafort Alias, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Una investigació realitzada en forma d'enquesta al llarg de 2011 a una mostra de 3. 000 persones de la població espanyola major de 18 anys i resident a llars amb telèfon ha analitzat la implicació social d'aquesta població arribant a la conclusió que el 36% dels espanyols esta compromés socialment. [...]
Una investigación, realizada en forma de encuesta a lo largo de 2011 a una muestra de 3. 000 personas de la población española mayor de 18 años y residente en hogares con teléfono, ha analizado la implicación social de esta población llegando a la conclusión de que el 36% de los españoles está comprometido socialmente. [...]
This study conducted as a survey in 2011 to a sample of 3,000 people of the Spanish population over 18 years old and living in households with telephones, has analyzed the social engagement of this population and concluded that 36% of Spanish people is socially engaged. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-1
3 documents
13.
2 p, 44.3 KB Com estudien els alumnes de secundària? / Castelló, M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Liesa, E. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Monereo, C. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Una de les activitats habituals dels alumnes d'educació secundaria obligatòria és la que genèricament anomenem "estudi" que, quasi sempre, és un requisit indispensable per superar l'avaluació d'una matèria o un curs. [...]
Una de las actividades habituales de los alumnos de educación secundaria obligatoria es la que genéricamente llamamos "estudio" que, casi siempre, es un requisito indispensable para superar la evaluación de una materia o un curso. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
2 documents
14.
1 p, 46.3 KB Comerç atlàntic en època romana / Carreras Monfort, César (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Un estudi realitzat recement a la UAB recull noves evidències arqueològiques provinents de diversos jaciments de les costes d'Alemanya, Holanda i el nord oest de França, Portugal i la Península Ibèrica que semblen confirmar l'existència d'un comerç d'aliments entre les costes atlàntiques en època romana. [...]
Un estudio realizado recientemente en la UAB recoge nuevas evidencias arqueológicas provenientes de diversos yacimientos de las costas de Alemania, Holanda y el noroeste de Francia, Portugal y la Península Ibérica que parecen confirmar la existencia de un comercio de alimentos entre las costas atlánticas en época romana. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-1
2 documents
15.
2 p, 82.8 KB Avaluació ambiental de l'extracció del suro a Catalunya / Rives, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Gabarrell Durany, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Rieradevall, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química)
Sense cap mena de dubte, el suro és un material natural i renovable. Tanmateix cal realitzar balanços materials i energètics per a determinar els impactes ambientals associats a l'extracció del material en els boscos. [...]
Sin lugar a dudas, el corcho es un material natural y renovable. Sin embargo hay que realizar balances materiales y energéticos para determinar los impactos ambientales asociados a la extracción del material en los bosques. [...]

2013
UAB divulga, gener 2013, p. 1-2
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.