UAB Divulga

UAB Divulga 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
2 p, 83.0 KB Un test per la faringits aguda / Madurell, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
La faringitis aguda és una de les raons més freqüents de consulta del metge d'atenció primària i en la major part dels casos es prescriu un antibiòtic. Ara bé, segons l'evidència científica només han de ser tractats amb antibiòtics aquells episodis de faringitis causats per un bacteri determinat, l'estreptococ β-hemolític del grup A (EBHGA). [...]
La faringitis aguda es una de las razones más frecuentes de consulta del médico de atención primaria y en la mayor parte de los casos se prescribe un antibiótico. Ahora bien, según la evidencia científica sólo deben ser tratados con antibióticos aquellos episodios de faringitis causados por una bacteria determinada, el estreptococo β-hemolítico del grupo A (EBHGA). [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
2 documents
2.
3 p, 177.5 KB Un nou mecanisme d'inhibició enzimàtica, que actua "cap per avall" / Reverter i Cendrós, David (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Avilés, Francesc X. (Francesc Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Dos grups d'investigació de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina i del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB, dirigits respectivament pel Dr. Francesc X. Avilés, que fa anys que estudia les carboxipeptidases, i pel Dr. [...]
Dos grupos de investigación del Instituto de Biotecnología y de Biomedicina y del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB, dirigidos respectivamente por el Dr. Francesc X. Avilés, que hace años que estudia las carboxipeptidasas, y por el Dr. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-3
2 documents
3.
2 p, 34.9 KB La influença aviària en aus domèstics i salvatges / Bertran, Kateri (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Una tesi doctoral llegida al CReSA a la UAB ha estudiat el virus de la influença aviària, o grip aviària, en tres espècies d'aus autòctones que tant poden ser salvatges com domèstiques: la perdiu roja, la guatlla europea i el falcó sacre-grifó. [...]
Una tesis doctoral leída en el CReSA en la UAB ha estudiado el virus de la influenza aviar, o gripe aviar, en tres especies de aves autóctonas que se encuentran en el término medio entre aves salvajes y domésticas: la perdiz roja, la codorniz europea y el halcón gerifalte-sacre. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
2 documents
4.
1 p, 48.1 KB La didàctica de l'arquitectura, analitzada / Guevara Álvarez, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Una tesi doctoral llegida a la UAB ha tingut com a objectiu principal analitzar els problemes que es presenten en el procés d'ensenyament i aprenentatge del Projecte Arquitectònic, en la carrera d'Arquitectura, una qüestió que gairebé no ha estat tractada fins al moment. [...]
2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
2 documents
5.
2 p, 34.8 KB L'impacte científic de la col·laboració universitat-empresa / Banal Estañol, Albert (Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia) ; Macho-Stadler, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Pérez-Castrillo, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Un estudi del Departament d'Economia i Història Econòmica de la UAB ha analitzat l'èxit dels projectes científics en què col·laboren universitat i empresa en base a l'impacte en les revistes científiques. [...]
Un estudio del Departamento de Economía y Historia Económica de la UAB ha analizado el éxito de los proyectos científicos en los que colaboran universidad y empresa en base al impacto en las revistas científicas. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-2
2 documents
6.
1 p, 44.8 KB L'ètica de l'enginyeria en el segle XXI / Basart, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Investigadors del Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB i de la UOC han analitzat quina ha de ser l'ètica de l'enginyeria en el món actual, molt dependent de la tecnologia però, alhora, preocupat per la gran quantitat d'energia que utilitzem. [...]
Investigadores del Departamento de Ingeniería de la Información y de las Comunicaciones de la UAB y la UOC han analizado cuál debe ser la ética de la ingeniería en el mundo actual, muy dependiente de la tecnología pero al mismo tiempo preocupado por la gran cantidad de energía que utilizamos. [...]
Researchers at the UAB's Department of Information and Communications Engineering and at the UOC have tried to answer the question: what should the ethics of engineering be in today's world, which is so dependent on technology but at the same time so concerned about the large amounts of energy we use? Their study concludes that the ethics of engineering should not take only engineers into account, but also the needs, interests, responsibilities and commitments of many other groups, institutions and individuals in society.

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
3 documents
7.
1 p, 62.6 KB Immigrants en el mercat de treball espanyol / cat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
L'interès principal d'aquesta tesi doctoral, llegida al Departament de Sociologia de la UAB, és estudiar el procés d'integració laboral de la immigració en el mercat de treball espanyol. Aquest estudi ha seguit una estratègia teòrica i metodològica que ha utilitzat com a instrument principal les trajectòries laborals dels immigrants arribats a l'estat espanyol.
El interés principal de esta tesis doctoral, leída en el Departamento de Sociología de la UAB, es estudiar el proceso de integración laboral de la inmigración en el mercado de trabajo español. Este estudio ha seguido una estrategia teórica y metodológica que ha utilizado como instrumento principal las trayectorias laborales de los inmigrantes llegados a España.

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
2 documents
8.
2 p, 83.7 KB Factors socials en formigues / Ruel, Camille (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Una tesi llegida al CREAF, a la UAB, ha provat de caracteritzar els factors socials que intervenen en la diferenciació entre obreres i reines en les colònies de formigues. Investigant els mecanismes de comportament, fisiològics i feromonals de les formigues, aquest treball ha confirmat que tant la reina com les obreres influeixen en la producció de noves reines, que incentiven els conflictes dins de la colònia.
Una tesis leída en el CREAF, en la UAB, ha intentado caracterizar los factores sociales que intervienen en la diferenciación entre obreras y reinas en las colonias de hormigas. Investigando los mecanismos de comportamiento, fisiológicos y feromonales, de las hormigas, este trabajo ha confirmado que tanto la reina como las obreras influyen en la producción de nuevas reinas, que incentivan los conflictos dentro de la colonia.
A doctoral thesis read at the CREAF, at the UAB, attempts to characterise the social factors involved in the differentiation between workers and queens in ant colonies. Investigating ants' behavioural mechanisms, both physiological and pheromonal, this work confirms that both the queen and the workers influence the production of new queens, who provoke conflict within the colony.

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
3 documents
9.
2 p, 87.7 KB Els residus són recursos amb Rafael Luque / Luque Álvarez de Sotomayor, Rafael (Universidad de Córdoba) ; Carandell Baruzzi, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
El Departament de Química de la UAB ha organitzat recentment la tercera edició de les "Jornades Doctorals", en què es pretén interrelacionar la recerca doctoral que es porta a terme en aquest departament amb les iniciatives empresarials en el món de la química. [...]
El Departamento de Química de la UAB ha organizado recientemente la tercera edición de las "Jornadas Doctorales", en las que se pretende interrelacionar la investigación doctoral que se lleva a cabo en este departamento con las iniciativas empresariales en el mundo de la química. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-2 (Entrevistes)
2 documents
10.
2 p, 211.9 KB Després de Fukushima, cent vegades més estroci radioactiu a la costa est de Japó / Casacuberta, Núria (ETH-Zurich) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han estudiat la presència i la dispersió d'estronci radioactiu en les aigües costaneres de l'Est de Japó en els tres mesos posteriors a l'accident nuclear de Fukushima, ocorregut el març del 2011. [...]
Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) y del Departamento de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han estudiado la presencia y dispersión de estroncio radiactivo en las aguas costeras del Este de Japón en los tres meses posteriores al accidente nuclear de Fukushima, ocurrido en marzo del 2011. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-2
2 documents
11.
2 p, 78.8 KB Com fomentar les vocacions científico-tècniques? / Artigas Roig, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pintó, R. (Roser) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Rios Font, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Des de diversos sectors de la societat, com ara universitats, centres de recerca o administració pública, s'impulsa habitualment un gran ventall d'iniciatives adreçades a fer créixer l'interès per la ciència i la tecnologia entre el públic. [...]
Desde varios sectores de la sociedad, tales como universidades, centros de investigación o administración pública, se impulsa habitualmente un gran abanico de iniciativas dirigidas a hacer crecer el interés por la ciencia y la tecnología entre el público. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-2
2 documents
12.
2 p, 34.1 KB Com es forma una hèrnia incisional? / Guillem Martí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Una tesi llegida a la UAB ha buscat millorar el coneixement del procés d'iniciació i formació de l'hèrnia incisional (HI) abdominal, una de les complicacions més freqüents que apareixen posteriorment a una intervenció quirúrgica abdominal de qualsevol tipus. [...]
Una tesis leída en la UAB ha buscado mejorar el conocimiento del proceso de iniciación y formación de la hernia incisional (HI) abdominal, una de las complicaciones más frecuentes que aparecen posteriormente a una intervención quirúrgica abdominal de cualquier tipo. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-2
2 documents
13.
2 p, 41.2 KB Amor mortal a la Macedònia clàssica / Antela Bernárdez, Borja (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Un estudi realitzat al Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB ha tractat la mort de Filip II de Macedònia a mans del seu guardaespatlles Pausanies des d'un punt de vista diferent, la sexualitat. [...]
Un estudio realizado en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la UAB ha tratado la muerte de Filipo II de Macedonia en manos de su guardaespaldas Pausanias desde un punto de vista diferente, la sexualidad. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-2
2 documents
14.
1 p, 22.4 KB "Llegim en parella" : els familiars com uns molt bons tutors de lectura / Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Duran, David, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Valdebenito, Vanessa ; Flores Coll, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
El programa Llegim en parella es proposa millorar la comprensió lectora de l'alumnat a través de la tutoria entre iguals i la participació familiar. Aquest programa impulsat pel GRAI (Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) de la UAB, es va dur a la pràctica per primera vegada l'any 2005 en un centre pilot. [...]
El programa Leemos en pareja, se propone mejorar la comprensión lectora del alumnado a través de la tutoría entre iguales y la participación familiar. Este programa impulsado por GRAI (Grupo de Investigación sobre Aprendizaje entre Iguales) de la UAB, se llevó a la práctica por primera vez en 2005 en un centro piloto. [...]

2013
UAB divulga, Juny 2013, p. 1-1
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.