UAB Divulga

UAB Divulga 13 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
2 p, 91.6 KB Una proteïna, tres funcions / Ariño Carmona, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Ja fa gairebé tres dècades el descobriment de proteïnes que podien realitzar dues funcions diferents va suposar un punt de ruptura en la percepció clàssica de la biologia molecular, desafiant el concepte "una proteïna, una funció". [...]
Hace ya casi tres décadas el descubrimiento de proteínas que podían realizar dos funciones diferentes supuso un punto de ruptura en la percepción clásica de la biología molecular, desafiando el concepto "una proteína, una función". [...]
Almost three decades ago,the discovery of proteins that could perform two different functions was a breaking point in the perception of classical molecular biology, changelling the concept of "one protein, one function". [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
3 documents
2.
1 p, 26.7 KB Síndrome metabòlica i qualitat de vida en individus amb esquizofrènia / Obiols Llandrich, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Un estudi sobre l'associació entre la síndrome metabòlica i la qualitat de vida relacionada amb la salut en individus amb esquizofrènia o trastorn esquizoafectiu revela la presència d'aquesta síndrome en un 36,8% dels pacients i la seva associació amb l'edat i la inactivitat laboral, entre d'altres factors. [...]
Un estudio sobre la asociación entre el síndrome metabólico y la calidad de vida relacionada con la salud en individuos con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo revela la presencia de este síndrome en un 36,8% de los pacientes y su asociación con la edad y la inactividad laboral, entre otros factores. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
2 documents
3.
2 p, 39.9 KB Nova proposta per mesurar la mobilitat educativa / Raymond, Josep Ll. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
L'associació entre els nivells educatius dels pares i el dels fills determina de manera inversa la mobilitat intergeneracional, educativa i en temes de renda. Un nou índex, que parteix de dos ja existents, permet quantificar el grau de mobilitat educativa en diversos països europeus i els seus canvis al llarg del període 1940-1980. [...]
La asociación entre los niveles educativos de los padres y el de los hijos determina de manera inversa la movilidad intergeneracional, educativa y en temas de renta. Un nuevo índice, que parte de dos ya existentes, permite cuantificar el grado de movilidad educativa en varios países europeos y sus cambios a lo largo del período 1940-1980. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
2 documents
4.
2 p, 88.6 KB Normalització del consum de drogues en els darrers vint anys / Martínez Oró, David Pere (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Departament de Psicologia Social
La tesi doctoral Sense passar-se de la ratlla descriu el procés de normalització dels consums de drogues esdevingut en el darrers anys. A més analitza com la immesa majoria de consumidors controla els efectes indesitjats de les drogues i es manté normalitzada socialment. [...]
La tesis doctoral Sense passar-se de la ratlla describe el proceso de normalización de los consumos de drogas acaecido en los últimos años. Además analiza cómo la inmesa mayoría de consumidores controla los efectos indeseados de las drogas y se mantiene normalizada socialmente. [...]
The thesis Sense passar-se de la ratlla (Without Crossing the Line) describes the process of normalisation of drug consumption occurring in recent years. It also discusses how most of consumers control the most adverse effects of drugs and how it continues to be socially normalised. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
3 documents
5.
2 p, 98.9 KB Morbiditat i mortalitat de rapinyaires ingressades al CRFS de Torreferrussa / Molina López, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Els resultats d'una investigació centrada en aus rapinyaires ingressades al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa constata que les causes d'ingrés més freqüents són les antropogèniques, entre les quals destaca la importància dels trets. [...]
Los resultados de una investigación centrada en aves rapaces en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa constata que las causas de ingreso más frecuentes son las antropogénicas, entre las que destaca la importancia de los disparos. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
2 documents
6.
1 p, 33.9 KB Lluitant contra l'acidificació del Mediterrani / Ziveri, Patrizia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Patrizia Ziveri, de l'ICTA, a la UAB, coordina el projecte MedSeA que pretén estudiar l'acidificació del Mar Mediterrani provocada per l'augment de les emissions de CO2d'origen antropogènic. L'acidificació del mar pot provocar la degradació dels ecosistemes. [...]
Patrizia Ziveri, del ICTA, en la UAB, coordina el proyecto MedSeA que pretende estudiar la acidificación del Mar Mediterráneo provocada por el aumento de las emisiones de CO2 de origen antropogénico. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-1
2 documents
7.
2 p, 51.2 KB Lligam emocional i reconstrucció de barris marginals per part dels seus habitants / Anguelovski, Isabelle (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi analitza les característiques de l'activisme ambiental urbà en els barris històricament marginats del Casc Antic de Barcelona, la zona de Cayo Hueso de l'Havana i Dudley, a Boston. El lligam emocional que els habitants tenen amb els seus barris és la principal motivació per a l'acció, que té per objectiu la reconstrucció i revitalització comunitàries de l'entorn veïnal per tal de recuperar la identitat local i la qualitat del medi ambient i revertir l'abandonament i la decadència del barri.
Un estudio analiza las características del activismo ambiental urbano en los barrios históricamente marginados del Casc Antic de Barcelona, la zona de Cayo Hueso de La Habana y Dudley, en Boston. El apego que los habitantes tienen con sus barrios es la principal motivación para la acción, que tiene por objetivo la reconstrucción y revitalización comunitarias del entorno vecinal para recuperar la identidad local y la calidad del medio ambiente y revertir el abandono y la decadencia del barrio.
A study analyzes the characteristics of environmental activism in historically marginalized urban neighborhoods of Casc Antic in Barcelona, the area of CayoHueso in Havana and Dudley in Boston. The place attachment that people have with their neighborhoods is the main motivation for the action, which aims community reconstruction and revitalization of the surrounding neighborhood to restore local identity and environmental quality and reverse abandonment and decay of the neighborhood.

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
3 documents
8.
2 p, 88.7 KB La vulnerabilitat al canvi climàtic als Aiguamolls de l'Empordà / Fatorić, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Els Aiguamolls de l'Empordà són la segona zona humida més important de Catalunya, i van ser la primera àrea natural protegida a la Costa Brava. Un estudi participatiu sobre la vulnerabilitat i l'adaptació al canvi climàtic revela la preocupació de les persones entrevistades pels efectes derivats del canvi climàtic que més afecten l'àrea observada, com l'augment de la temperatura de l'aire, els canvis en les precipitacions i l'augment del nivell del mar. [...]
Los Aiguamolls de l'Empordà son la segunda zona de humedales más importante de Cataluña, y fueron la primera área natural protegida en la Costa Brava. Un estudio participativo sobre la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático revela la preocupación de las personas entrevistadas por los efectos derivados del cambio climático que más afectan al área observada, como el aumento de la temperatura del aire, los cambios en las precipitaciones y el aumento del nivel del mar. [...]
The Aiguamolls de l'Empordà area is the second largest wetland in Catalonia, and was the first to be declared a protected area in the Costa Brava. A participatory study on vulnerability and adaptation to climate change reveals the concern of the people interviewed for the effects of climate change on the observed area, such as increasing air temperatures, changes in precipitation and an increasing sea level. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
3 documents
9.
2 p, 122.2 KB La doble rasadora en la tolerància a la corrupció / Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
No només els polítics, també els ciutadans tenen una doble vara de mesurar a l'hora de jutjar la gravetat de casos de corrupció: un experiment mostra que som més tolerants quan la corrupció afecta als polítics del partit amb el qual simpatitzem. [...]
No solo los políticos, también los ciudadanos tienen un doble rasero a la hora de juzgar la gravedad de casos de corrupción: un experimento muestra que somos más tolerantes cuando la corrupción afecta a los políticos del partido con el que simpatizamos. [...]
Not only politicians, but also citizens have double standards when judging the severity of corruption: an experiment shows that individuals are more tolerant when corruption affects politicians from the party they sympathise with. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
3 documents
10.
2 p, 446.5 KB Estudi dels gens que regulen la floració / Marín González, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Agrigenòmica
La inducció floral de les plantes, que determina el punt d'inici de la formació de les seves estructures reproductores, les flors, s'ha de donar en condicions òptimes, ja que requereix una important inversió d'energia. [...]
La inducción floral de las plantas, que determina el punto de inicio de la formación de sus estructuras reproductoras, las flores, debe darse en condiciones óptimas, puesto que requiere una importante inversión de energía. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2
2 documents
11.
2 p, 102.7 KB Emilia Musumeci, experta en la figura de Cesare Lombroso / Gil-Farrero, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona)
En el marc del cicle de col·loquis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) del curs 2013-2014, i amb la col·laboració del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC-UAB), la Dra. [...]
En el marco del ciclo de coloquios de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) del curso 2013-2014, y con la colaboración del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC-UAB), la Dra. [...]
As part of the colloquia series of the Catalan Society for the History of Science and Technology (SCHCT) for the 2013-2014 course, and in collaboration with the Center for the History of Science (UAB - CEHIC), Dr Emilia Musumeci (Università di Catania) gave a talk entitled "Cesare Lombroso and Villella 's Skull: from Museum of Criminal Anthropology to courtrooms". [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-2 (Entrevistes)
3 documents
12.
1 p, 67.8 KB Comparació de models que prediuen les respostes de la vegetació ibèrica al canvi global / Ninyerola i Casals, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les prediccions de la resposta de la vegetació ibèrica al canvi global es basen en dos tipus de models, uns de base matemàtica (models fisiològics) que reprodueixen el funcionament de les plantes i uns altres de base estadística (models correlatius) que es basen en establir correlacions amb les condicions ambientals actuals. [...]
Las predicciones de la respuesta de la vegetación ibérica al cambio global se basan en dos tipos de modelos, unos de base matemática (modelos fisiológicos) que reproducen el funcionamiento de las plantas y otros de base estadística (modelos correlativos) que se basan en establecer correlaciones con las condiciones ambientales actuales. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-1
2 documents
13.
4 p, 262.0 KB "Els projectes col·lectius tenen més capacitat d'afrontar dificultats i canvis" / Rebollo, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
L'Escola de l'IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) de la UAB ha impulsat Estàrter, una iniciativa formativa que vol ajudar l'emprenedoria col·lectiva i a tirar endavant projectes cooperatius combinant els coneixements de membres de l'empresa cooperativa, el món acadèmic i els moviments socials. [...]
La Escuela del IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas) de la UAB ha impulsado Estàrter, una iniciativa formativa que quiere ayudar la emprendeduría colectiva y a salir adelante proyectos cooperativos combinando los conocimientos de miembros de la empresa cooperativa, el mundo académico y los movimientos sociales. [...]

2014
UAB divulga, Gener 2014, p. 1-4 (Entrevistes)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.