UAB Divulga

UAB Divulga Encontrados 17 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
2 p, 80.8 KB Universitat i mercat de treball a Catalunya / Navarro Cendejas, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Una tesi doctoral sobre l'efecte de la crisi i dels factors socials dels titulats a les universitats públiques catalanes en els cursos 2003-2004 i 2006-2007 en la seva inserció laboral confirma l'impacte de la crisi econòmica en el percentatge d'ocupació, però no en les característiques de les ocupacions. [...]
Una tesis doctoral sobre el efecto de la crisis y de los factores sociales de los titulados en las universidades públicas catalanas en los cursos 2003-2004 y 2006-2007 en su inserción laboral confirma el impacto de la crisis económica en el porcentaje de ocupación, pero no en las características de las ocupaciones. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
2.
3 p, 908.6 KB Troben un palau i un ric aixovar de l'Edat del Bronze a La Almoloya / Lull, Vicente 1949- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Rihuete Herrada, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Micó Pérez, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Risch, Robert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Un equip d'arqueòlegs de la UAB ha tret a la llum el ric patrimoni històric i arqueològic de La Almoloya, un jaciment de la Regió de Múrcia, que va ser bressol de la societat d'El Argar que va habitar el sud-est de la península Ibèrica durant l'Edat del Bronze. [...]
Archaeologists from the UAB shed light on the rich historical and archaeological heritage of La Almoloya, a site located in Murcia. It is the cradle of the "El Argar" civilisation which lived in the south-eastern part of the Iberian Peninsula during the Bronze Age. [...]
Un equipo de arqueólogos de la UAB saca a la luz el rico patrimonio histórico y arqueológico de La Almoloya, un yacimiento de la Región de Murcia, que fue cuna de la sociedad de "El Argar" que habitó el sureste de la península Ibérica durante la Edad del Bronce. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
3 documentos
3.
2 p, 96.3 KB Passió i motivació pels videojocs online / Chamarro Lusar, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Un estudi ha analitzat els motius pels quals els joves s'impliquen tant en els videojocs online. Els resultats obtinguts mostren que els joves que juguen per socialitzar-se, explorar el joc i obtenir recompenses, ho fan perquè la seva passió és compatible amb d'altres activitats. [...]
2014
UAB divulga, Octubre 2014  
4.
2 p, 32.6 KB Les màquines del futur pensaran i sentiran / Vallverdú, Jordi, 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Aquest any, la revista International Journal of Synthetic Emotions, líder internacional en l'estudi de les emocions artificials, ha editat dos números especials dedicats a la reflexió sobre emocions, cognició i computació, en honor a Alan Turing, el creador de la intel·ligència artificial i de les computadores i l'expert que va fer possible desxifrar els codis de la màquina Enigma. [...]
Este año, la revista International Journal of Synthetic Emotions, líder internacional en el estudio de las emociones artificiales, ha editado dos números especiales dedicados a la reflexión sobre emociones, cognición y computación, en honor a Alan Turing, el creador de la inteligencia artificial y de las computadoras y el experto que hizo posible descifrar los códigos de la máquina Enigma. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
5.
2 p, 136.2 KB Les arrels de certes plantes seleccionen els microorganismes que les colonitzen / Llirós, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Els aiguamolls són ambients de gran biodiversitat, vàlua ambiental i importància hídrica que juguen un paper rellevant en l'ecosistema. La vegetació d'aquests ambients són plantes aquàtiques a les arrels de les quals viuen microorganismes que, per exemple, poden regular el seu desenvolupament i modificar la circulació de nutrients en els sediments del voltant. [...]
Wetlands are environments of high biodiversity, environmental value and water importance that play a relevant role in the ecosystem. The vegetation in these environments consists of aquatic plants in whose roots microorganisms live which, for example, can regulate their development and modify the circulation of nutrients in the surrounding sediments. [...]
Los humedales son ambientes de gran biodiversidad, valía ambiental e importancia hídrica que juegan un papel relevante en el ecosistema. La vegetación de estos ambientes son plantas acuáticas en cuyas raíces viven microorganismos que, por ejemplo, pueden regular su desarrollo y modificar la circulación de nutrientes en los sedimentos de los alrededores. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
3 documentos
6.
2 p, 29.4 KB La ràdio a Espanya : aparença europea, herència de Franco / Bonet Bagant, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Un treball sobre l'evolució de la indústria radiofònica espanyola privada des de la dictadura franquista fins a l'actualitat desvetlla que la seva transformació com a indústria i sistema ha estat només formal i no ha afectat les estructures latents, de manera que encara s'arrosseguen problemes d'aquell moment. [...]
Un trabajo sobre la evolución de la industria radiofónica española privada desde la dictadura franquista hasta la actualidad desvela que su transformación como industria y sistema ha sido sólo formal y no ha afectado a las estructuras latentes, por lo que aún se arrastran problemas de aquel momento. [...]
A study on the evolution of the private radio industry in Spain from Franco's dictatorship to the present reveals that as an industry and a system its transformation has been only formal, without affecting latent structures, and therefore problems still remain. [...]

2014 - 10.1080/13183222.2014.11009141
UAB divulga, Octubre 2014
3 documentos
7.
2 p, 125.1 KB La placa dental aporta una perspectiva nova sobre la dieta dels nostres ancestres prehistòrics / Hardy, Karen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Un equip internacional d'investigadors ha trobat noves evidències que els nostres avantpassats prehistòrics tenien un coneixement precís de les plantes molt abans del desenvolupament de l'agricultura. [...]
Un equipo internacional de investigadores ha hallado nuevas evidencias de que nuestrosantepasados prehistóricos tenían un conocimiento preciso de las plantas mucho antes del desarrollo de la agricultura. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
8.
2 p, 64.5 KB La neurociència aplicada al màrqueting en el mercat espanyol / Andreu Sánchez, Celia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Martín-Pascual, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Contreras Gracia, Aroa (Universitat de Girona)
El neuromàrqueting és una disciplina recent que uneix les tècniques i els mètodes de la neurociència amb els coneixements del màrqueting i de la comunicació. Aquesta nova àrea de coneixement ha creat diverses línies de recerca en diverses universitats espanyoles i ha estat implantada de manera paral·lela en el sector professional de la comunicació, la publicitat i el màrqueting. [...]
El neuromarketing es una disciplina reciente que aúna las técnicas y los métodos de la neurociencia con los conocimientos del marketing y de la comunicación. Esta nueva área de conocimiento ha creado varias líneas de investigación en diversas universidades españolas y ha sido implantada de manera paralela en el sector profesional de la comunicación, la publicidad y el marketing. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
9.
2 p, 85.2 KB L'estrès juvenil pot afavorir l'aparició de psicopatologies a l'edat adulta / Nadal, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Fuentes, Silvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
Un estudi amb rates mostra que l'exposició a un estrès juvenil afecta la reactivitat a noves situacions d'estrès a l'etapa adulta i pot afavorir l'aparició de certes psicopatologies. Els animals mantinguts en ambients poc estressants en l'edat adulta mostren menys interès per situacions noves, mentre que si se'ls administra un estrès intens hi ha un increment en l'ansietat de l'animal. [...]
A study with rats shows that exposure to juvenile stress affects the reactivity to novel stressful situations in adulthood and may increase the risk to develop certain psychopathologies. Animals maintained in low- stress environments in adulthood show less interest for new situations, whereas if they are exposed to an intense stress there is an increase in animal's anxiety. [...]
Un estudio con ratas muestra que la exposición a un estrés juvenil afecta a la reactividad a nuevas situaciones de estrés en la etapa adulta y puede favorecer la aparición de ciertas psicopatologías. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
3 documentos
10.
2 p, 82.4 KB L'accés de la joventut a l'espai públic de Manresa / Rodó de Zárate, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquesta tesi doctoral analitza des d'una perspectiva feminista interseccional la forma com les diverses identitats (de gènere, sexualitat, ètnia, classe social i edat) condicionen l'accés de la joventut a l'espai públic de Manresa. [...]
Esta tesis doctoral analiza desde una perspectiva feminista interseccional de qué modo las diversas identidades (de género, sexualidad, etnia, clase social y edad) condicionan el acceso de la juventud al espacio público de Manresa. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
11.
2 p, 66.4 KB Francisco José Ayala, especialista en evolució i en filosofia de la biologia / Ayala, Francisco J., 1934- ; Santos Botana, Lucas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dins del XI Congrés Internacional d'Ontologia, Francisco José Ayala (Universitat de Califòrnia, Irvine) va oferir una xerrada sobre la biologia i la cultura humanes a la Facultat de Filosofia i Lletres el 6 d'octubre. [...]
Dentro del XI Congreso Internacional de Ontología, Francisco José Ayala (Universidad de California, Irvine) ofreció una charla sobre la biología y la cultura humanas en la Facultad de Filosofía y Letras el 6 de octubre. [...]
As part of the 11th International Conference on Ontology, Francisco José Ayala (University of California, Irvine) gave a talk on human biology and culture at the Faculty of Philosophy and Arts on 6 October. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014 (Entrevistes)
3 documentos
12.
2 p, 91.6 KB Èxit del curs sobre tècniques de sincrotró aplicades a problemes ambientals / Valiente Malmagro, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Tècniques de Separació
El curs introductori a les tècniques de raigs X sincrotró (EXAFS&XANES) per a la caracterització química en sistemes ambientals va tancar amb èxit el proppassat 9 d'octubre. Durant el curs es van explicar els conceptes bàsics de les tècniques de Sincrotró, el seu origen, la naturalesa de la llum generada i els senyals que es produeixen sobre les mostres en estudi, les aplicacions d'aquestes tècniques a estudis del medi ambient i de biomaterials, i les metodologies i l'anàlisi de dades necessàries per verificar i validar els resultats obtinguts amb les mesures amb llum sincrotró.
El curso introductorio a las técnicas de rayos X sincrotrón (EXAFS&XANES) para la caracterización química en sistemas ambientales cerró con éxito el pasado 9 de octubre. Durante el curso se explicaron los conceptos básicos de las técnicas de Sincrotrón, su origen, la naturaleza de la luz generada y las señales que se producen sobre las muestras en estudio, las aplicaciones de estas técnicas en estudios del medio ambiente y de biomateriales, y las metodologías y el análisis de datos necesarios para verificar y validar los resultados obtenidos con las medidas con luz sincrotrón.

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
13.
2 p, 32.5 KB eTutoring, programa educatiu innovador per millorar l'aprenentatge de l'espanyol i l'anglès / Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals
eTutoring és un programa educatiu innovador que pretén millorar l'aprenentatge de l'espanyol i l'anglès de l'alumnat de primària de Catalunya i Escòcia. El programa es basa en l'aprenentatge virtual entre parelles d'alumnes amb una competència lectora equitativa que fan de tutor i de tutorat. [...]
eTutoring es un programa educativo innovador que pretende mejorar el aprendizaje del español y el inglés del alumnado de primaria de Cataluña y Escocia. El programa se basa en el aprendizaje virtual entre parejas de alumnos con una competencia lectora equitativa que hacen de tutor y de tutorado. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
14.
2 p, 78.5 KB Estudi pioner de la reproducció de la mona llanosa a l'Amazones / Bowler, Mark (San Diego Zoo Global Institute for Conservation Research (Estats Units)) ; Mayor Aparicio, Pedro Ginés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; University of St Andrews. School of Psychology
La regió amazònica està patint una reducció en la densitat de primats a causa de la seva sobreexplotació. Investigadors de la UAB han realitzat, per primera vegada, un estudi que permet estimar la capacitat de recuperació de les poblacions de vida lliure de la mona llanosa a l'Amazones. [...]
La región amazónica está sufriendo una reducción en la densidad de primates debido a su sobreexplotación. Investigadores de la UAB han realizado, por primera vez, un estudio que permite estimar la capacidad de recuperación de las poblaciones de vida libre del mono barrigudo en el Amazonas. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
15.
2 p, 115.8 KB Estudi de l'obtenció de fusta a la Patagònia Argentina durant l'Holocè / Caruso Fermé, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Civalero, María Teresa (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamenricano) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Laboratori d'Arqueobotànica
Un treball ha estudiat la fusta carbonitzada i sense carbonitzar recuperada de sis nivells estratigràfics del jaciment arqueològic Cerro Casa de Pedra 7, a la Patagònia argentina, datat a l'Holocè inicial i mitjà. [...]
Un trabajo ha estudiado la madera carbonizada y sin carbonizar recuperada de seis niveles estratigráficos del yacimiento arqueológico Cerro Casa de Piedra 7, en la Patagonia argentina, fechado en el Holoceno temprano y medio. [...]
A study has examined the charred and non charred wood recovered in six stratigraphic levels of the archaeological site Cerro Casa de Piedra 7, in Argentine Patagonia, dating from the early and middle Holocene. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
3 documentos
16.
2 p, 48.0 KB Com sobreviuen els microorganismes fotosintètics al desert d'Atacama? / Roldán, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Microscòpia)
Amb un índex d'aridesa del 0,0005, el desert d'Atacama (Xile) és el lloc més sec de la Terra. Investigadors del Servei de Microscòpia de la UAB i del Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid han publicat un estudi en el qual es demostren les diferents estratègies que els microorganismes fotosintètics han desenvolupat en aquest ambient d'extrema sequedat per sobreviure a l'interior de les halites, roques compostes de sal comuna (NaCl), on han de fer front a condicions de salinitat extrema i l'excés de llum.
Con un índice de aridez del 0,0005, el desierto de Atacama (Chile) es el lugar más seco de la Tierra. Investigadores del Servicio de Microscopía de la UAB y del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid han publicado un estudio en el cual se demuestran las diferentes estrategias que los microorganismos fotosintéticos han desarrollado en ese ambiente de extrema sequedad para sobrevivir en el interior de las halitas, rocas compuestas de sal común (NaCl), donde tienen que hacer frente a condiciones de salinidad extrema y al exceso de luz.

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos
17.
1 p, 50.3 KB Vidusign, projecte europeu que promou l'ús creatiu del vídeo entre les persones sordes / Serrano Pau, Carrasumada (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL) ; Silvestre, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL) ; Laborda Molla, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL) ; Cambra i Vergés, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d'Altres Dificultats Comunicatives GISTAL)
Les professores Núria Silvestre, Cristina Laborda, Cristina Cambra i Carrasumada Serrano de la Facultat de Psicologia i de Ciències de l'Educació del CER-GISTAL de la UAB, especialitzat en la investigació de la comunicació i el desenvolupament psicoeducatiu de les persones amb sordesa, participen en un projecte europeu que s'emmarca en l'àmbit de la sordesa i la multimèdia juntament amb altres partners de Granada, Alemanya, Àustria, Gran Bretanya i Eslovènia. [...]
Las profesoras Núria Silvestre, Cristina Laborda, Cristina Cámara y Carrasumada Serrano de la Facultad de Psicología y de Ciencias de la Educación del CER-GISTAL de la UAB, especializado en la investigación de la comunicación y el desarrollo psicoeducativo de las personas con sordera, participan en un proyecto europeo que se enmarca en el ámbito de la sordera y la multimedia junto con otros partners de Granada, Alemania, Austria, Gran Bretaña y Eslovenia. [...]

2014
UAB divulga, Octubre 2014
2 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.