UAB Divulga

UAB Divulga 16 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
2 p, 58.8 KB Relació entre la productivitat biològica de l'oceà i l'entrada de nutrients / Mortyn, P. Graham (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Des de fa uns anys s'estan duent a terme recerques sobre la relació entre la productivitat biològica de l'oceà i l'entrada de nutrients. Recentment, l'estudi de tres nuclis de sediments procedents de l'Oceà Atlàntic Sud subantàrtic han permès als investigadors interpretar l'estimulació de la productivitat com una resposta directa a l'entrada de pols (font de micronutrients de ferro) a la regió. [...]
Desde hace unos años se están llevando a cabo investigaciones sobre la relación entre la productividad biológica del océano y la entrada de nutrientes. Recientemente, el estudio de tres núcleos de sedimentos procedentes del Océano Atlántico Sur subantártico han permitido a los investigadores interpretar la estimulación de la productividad como una respuesta directa a la entrada de polvo (fuente de micronutrientes de hierro) en la región. [...]
For some years now, researches on the relationship between oceanic biological productivity and the entry of nutrients have been carried out. Recently, the study of three sediment cores from the Subantarctic South Atlantic Ocean have allowed researchers to interpret the stimulation of productivity as a direct response to dust supply (source of Fe micro- nutrients) in the region. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
3 documents
2.
2 p, 54.7 KB Relació del temperament i el sistema endocanabinoide amb l'exercici i el pes en dones adultes / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
L'obesitat i el sobrepès s'han incrementat de manera alarmant a nivell mundial, fins arribar a proporcions epidèmiques. Els models biològics disponibles mostren que el sistema endocanabinoide (format per un grup de lípids neuromoduladors els receptors dels quals participen en processos fisiològics) i el patró de temperament estan relacionats amb els nivells d'activitat física, que ajuda a controlar el pes, i amb l'índex de massa corporal. [...]
La obesidad y el sobrepeso se han incrementado de manera alarmante a nivel mundial, alcanzando proporciones epidémicas. Los modelos biológicos disponibles muestran que el sistema endocanabinoide (formado por un grupo de lípidos neuromoduladores cuyos receptores participan en procesos fisiológicos) y el patrón de temperamento están relacionados con los niveles de actividad física, que ayuda a controlar el peso, y con el índice de masa corporal. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
3.
2 p, 102.7 KB Referèndums amb propostes alternatives / Camps i Camprubí, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Mora Giné, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Saumell i Ariñó, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Hi ha referèndums de diversos tipus. Els que es convoquen per decidir si s'adopta o no una única proposta (A) no comporten cap problema. Ara bé, es pot donar el cas que arran de la proposta A se'n plantegi una altra (B), de manera que hi ha tres opcions: A, B i deixar les coses com estan (O). [...]
Hay referéndums de varios tipos. Los que se convocan para decidir si se adopta o no una única propuesta (A) no comportan ningún problema. Ahora bien, puede darse el caso de que a raíz de la propuesta A se plantee otra (B), por lo que hay tres opciones: A, B y dejar las cosas como están (O). [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
4.
2 p, 127.1 KB Novetats sobre l'organització de les comunitats prehistòriques de Nasca (Perú) / Castro Martínez, Pedro V. (Pedro Vicente) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Un equip de recerca de la UAB continua les investigacions arqueològiques del jaciment de El Trigal, a la Vall de Nasca (Perú), on s'han documentat per primera vegada interessants novetats sobre la forma d'organització de les comunitats prehistòriques de la zona. [...]
Un equipo de la UAB continúa las investigaciones arqueológicas del yacimiento de El Trigal, en el Valle de Nasca (Perú), donde se han documentado por primera vez interesantes novedades sobre la forma de organización de las comunidades prehistóricas de la zona. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
5.
2 p, 63.5 KB Novetats en el diagnòstic de lesions tumorals al pulmó / Sánchez Font, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Hospital del Mar-Institut Municipal d'Investigació Mèdica. Unitat d'Endoscòpia Respiratòria
S'ha publicat un estudi sobre l'ús d'una nova tecnologia mínimament invasiva en el diagnòstic de lesions tumorals al pulmó, l'ultrasonografia endobronquial (USEB), que consisteix en una minisonda ecogràfica que s'introdueix pel canal de treball del broncofibroscopi i pot accedir a les ramificacions bronquials per localitzar una lesió tumoral. [...]
Se ha publicado un estudio sobre el uso de una nueva tecnología mínimamente invasiva en el diagnóstico de lesiones tumorales en el pulmón, la ultrasonografía endobronquial (USEB), que consiste en una minisonda ecográfica que se introduce por el canal de trabajo del fibrobroncoscopio y puede acceder a las ramificaciones bronquiales para localizar una lesión tumoral. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
6.
2 p, 144.1 KB Nou procés menys contaminant en l'adob de pell de boví / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El Grup de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics de la UAB ha dut a terme un estudi sobre un nou procés per adobar pell de boví sense utilitzar agents químics altament bàsics i oxidants que no només té un menor impacte ambiental sinó que també permet tancar el cicle de la matèria orgànica, de manera que es minimitza la producció d'aigües residuals i de residus sòlids. [...]
El Grupo de Compostaje de Residuos Sólidos Orgánicos de la UAB ha llevado a cabo un estudio sobre un nuevo proceso para curtir piel de vacuno sin utilizar agentes químicos altamente básicos y oxidantes que no sólo tiene un menor impacto ambiental sino que también permite cerrar el ciclo de la materia orgánica, por lo que se minimiza la producción de aguas residuales y de residuos sólidos. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
7.
2 p, 145.8 KB Millores en l'aprenentatge de l'alumnat de centres de primària i secundària / Marqués Graells, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Departament de Pedagogia Aplicada
El grup de recerca DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) de la UAB va dur a terme dos estudis durant el curs 2013-2014 sobre el potencial pedagògic de l'aplicació del currículum bimodal i de l'ús de les tauletes digitals en estudiants de diverses etapes educatives. [...]
El grupo de investigación DIM (Didáctica, Innovación y Multimedia) de la UAB llevó a cabo dos estudios durante el curso 2013-2014 sobre el potencial pedagógico de la aplicación del currículum bimodal y del uso de las tabletas digitales en estudiantes de diversas etapas educativas. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
8.
2 p, 37.4 KB Llenguatge i cognició humana / Martín-Pascual, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Andreu Sánchez, Celia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
El problema de l'origen del llenguatge és una de les preguntes més controvertides per als defensors de la seva gènesi cultural o els que sostenen la seva base biològica. Avui ja sabem que el llenguatge té unes profundes arrels biològiques en el còrtex cerebral. [...]
El problema del origen del lenguaje es una de las preguntas más controvertidas para los defensores de su génesis cultural o los que sostienen su base biológica. Hoy ya sabemos que el lenguaje tiene unas profundas raíces biológicas en el córtex cerebral. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
9.
2 p, 96.2 KB L'obtenció de fusta a la zona de Banyoles durant el neolític / Caruso Fermé, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Piqué i Huerta, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Dues investigadores de la UAB han estudiat les restes de fusta carbonitzada recuperades al jaciment de la Draga (Banyoles), ocupat durant el període 5300-5000 a. C. , per conèixer l'aprofitament dels recursos de l'entorn de les primeres comunitats agrícoles del NE peninsular. [...]
Dos investigadoras de la UAB han estudiado los restos de madera carbonizada recuperadas en el yacimiento de la Draga (Banyoles), ocupado durante el período 5300-5000 a. C. , para conocer el aprovechamiento de los recursos del entorno de las primeras comunidades agrícolas del NE peninsular. [...]
Two UAB researchers have studied the remains of charred wood recovered from the site of La Draga (Banyoles), occupied during the period 5300-5000 B. C. , to discover the use of environmental resources of the first farming communities in the peninsular NE. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
3 documents
10.
1 p, 96.4 KB Immigració estrangera a l'entorn d'espais d'interès natural / Mas Palacios, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Aquesta tesi doctoral té com a objectiu principal, d'una banda, analitzar el paper que han tingut els espais naturals en l'arribada i l'establiment de població de nacionalitat estrangera en dues àrees d'estudi; i de l'altra, conèixer el tipus de relació que tenen els residents estrangers amb aquests espais naturals. [...]
Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal, por una parte, analizar el papel que han tenido los espacios naturales en la llegada y el establecimiento de población de nacionalidad extranjera en dos áreas de estudio; y por otro, conocer el tipo de relación que tienen los residentes extranjeros con estos espacios naturales. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
11.
1 p, 47.3 KB Estudi del microorganisme Staphylococcus aureus present en fauna salvatge / Lavín González, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Un treball ha analitzat més de 2. 000 mostres de diferents espècies de fauna salvatge per estudiar el microorganisme Staphylococcus aureus, que causa malalties com pneumònies i infeccions del torrent sanguini i que ha desenvolupat resistència enfront dels antibiòtics. [...]
Un trabajo ha analizado más de 2. 000 muestras de diferentes especies de fauna salvaje para estudiar el microorganismo Staphylococcus aureus, que causa enfermedades como neumonías e infecciones del torrente sanguíneo y que ha desarrollado resistencia frente a antibióticos. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
12.
2 p, 96.8 KB El genoma del porc ibèric gairebé no ha canviat en cinc segles / Perez-Enciso, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Agrigenòmica ; Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Un equip d'investigadors espanyols ha obtingut per primera vegada una seqüència parcial del genoma del porc antic. Extret d'una femella domèstica del segle XVI del jaciment del Castell de Montsoriu (Girona), data anterior a la introducció del porc asiàtic a Europa, les dades obtingudes indiquen que aquest porc antic està estretament emparentat amb el porc ibèric actual i que hi va haver encreuaments ocasionals entre porcs antics i senglars, però descarten l'encreuament de porcs asiàtics amb els porcs ibèrics moderns.
Un equipo de investigadores españoles ha obtenido por primera vez una secuencia parcial del genoma del cerdo antiguo. Extraído de una hembra doméstica del siglo XVI del yacimiento del Castell de Montsoriu (Girona), fecha anterior a la introducción del cerdo asiático en Europa, los datos obtenidos indican que este cerdo antiguo está estrechamente emparentado con el cerdo ibérico actual y que hubo cruces ocasionales entre cerdos antiguos y jabalís, pero descartan el cruce de cerdos asiáticos con los cerdos ibéricos modernos.

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
13.
2 p, 604.7 KB El foc també pot ser una vacuna contra els incendis forestals catastròfics / Ramon, Anna (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Un estudi recent del CREAF, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la UAB adverteix que, si no reduïm amb urgència la continuïtat de la vegetació forestal en grans extensions del territori, hi haurà cada cop més incendis forestals molt virulents, que són els que tenen pitjors conseqüències ambientals i socioeconòmiques i suposen un risc més alt per a la població. [...]
Un estudio reciente del CREAF, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y la UAB advierte que, si no reducimos con urgencia la continuidad de la vegetación forestal en grandes extensiones del territorio, habrá cada vez más incendios forestales muy virulentos, que son los que tienen peores consecuencias ambientales y socioeconómicas y suponen un riesgo más alto para la población. [...]
A recent study from CREAF, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, and the UAB warns that if the continuity of forest vegetation cover over large parts of the territory is not reduced with urgency, the most virulent fires, those which have the worst environmental and social-economic consequences, and which represent the highest risk to populated areas, will become more and more common. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
3 documents
14.
2 p, 110.6 KB Contacte de poblacions i estrangeria al món grec antic / Santiago Álvarez, Rosa-Araceli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Oller Guzmán, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Faventia, la revista del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB, va publicar en la darrera edició el volum monogràfic Contacto de poblaciones y extranjería en el mundo griego antiguo. [...]
Faventia, la revista del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de la UAB, publicó en la última edición el volumen monográfico Contacto de poblaciones y extranjería en el mundo griego antiguo. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
15.
2 p, 103.9 KB Avenços en l'estudi de la variació estructural dels genomes / Barbadilla Prados, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí"
La segona fase d'un projecte genòmic internacional amb la participació d'investigadors de la UAB ha detectat i analitzat les variants esctructurals de 205 genomes d'una població natural de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster). [...]
La segunda fase de un proyecto genómico internacional con la participación de investigadores de la UAB ha detectado y analizado las variantes estructurales de 205 genomas de una población natural de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster). [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
2 documents
16.
2 p, 76.3 KB Adaptació dels mons real i virtual per a la detecció de vianants / Vázquez Bermúdez, David (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya))
Avui en dia, la detecció de vianants és un component clau en àrees com l'automoció, la videovigilància o les indústries de multimèdia. No obstant això, aquesta aplicació requereix un treball de recopilació i anotació de grans quantitats de dades que són necessàries per al seu entrenament. [...]
Hoy en día, la detección de peatones es un componente clave en áreas como la automoción, la videovigilancia o las industrias de multimedia. Sin embargo, esta aplicación requiere un trabajo de recopilación y anotación de grandes cantidades de datos que son necesarios para su entrenamiento. [...]
Pedestrian detection is currently a key component of systems present in many markets such as the automotive, surveillance and multimedia industries. However, this application involves a tiresome collection and annotation of large amount of data required for its training. [...]

2014
UAB divulga, Novembre 2014
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.