UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 51.7 KB Ús d'una llengua electrònica en l'anàlisi de cervesa / Valle Zafra, Manuel del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El Grup de Sensors i Biosensors de la UAB ha desenvolupat una llengua electrònica que permet analitzar i identificar diferents tipus de cerveses, així com estimar el seu grau alcohòlic. Aquest dispositiu és la combinació de sensors químics que simulen el sentit del gust amb eines informàtiques avançades que processen la informació provinent dels sensors. [...]
El Grupo de Sensores y Biosensores de la UAB ha desarrollado una lengua electrónica que permite analizar e identificar diferentes tipos de cervezas, así como estimar su grado alcohólico. Este dispositivo es la combinación de sensores químicos que simulan el sentido del gusto con herramientas informáticas avanzadas que procesan la información proveniente de los sensores. [...]
The Group of Sensors and Biosensors at the UAB has developed an electronic tongue to analyze and identify different types of beer, as well as to estimate their alcohol content. This device is a combination of chemical sensors that simulate the sense of taste with advanced tools that process the information from the sensors. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
2.
2 p, 70.5 KB Un programa psicoeducatiu redueix el burnout entre el personal sanitari / Moix Queraltó, Jenny (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Investigadors de la UAB i de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol han demostrat que un programa psicoeducatiu basat en Mindfulness -una tècnica innovadora que millora la autoconsciència i la capacitat d'autoregulació emocional- és positiu per prevenir i reduir la síndrome del treballador cremat entre el personal sanitari. [...]
Investigadores de la UAB y del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol han demostrado que un programa psicoeducativo basado en Mindfulness -una técnica innovadora que mejora la autoconsciencia y la capacidad de autorregulación emocional- es positivo para prevenir y reducir el síndrome del trabajador quemado entre el personal sanitario. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
3.
2 p, 92.7 KB Sobre l'economia de la felicitat i del canvi climàtic / Sekulova, Filka (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Una tesi doctoral analitza els impactes i la política del canvi climàtic des d'una perspectiva de felicitat. Per a això, pren el cas d'unes inundacions de diversa intensitat com a exemples de successos climàtics extrems i equipara la disminució d'ingressos derivada de la crisi actual amb la que es podria donar com a resultat de polítiques climàtiques. [...]
Una tesis doctoral analiza los impactos y la política del cambio climático desde una perspectiva de felicidad. Para ello, toma el caso de unas inundaciones de diversa intensidad como ejemplos de sucesos climáticos extremos y equipara la disminución de ingresos derivada de la crisis actual con la que se podría dar como resultado de políticas climáticas. [...]
A doctoral thesis analyzes climate change impacts and politics from the perspective of happiness. For the purpose, it takes the case of floods of varying intensity as examples of extreme climate events and compares the decrease in income resulting from the current crisis with the one resulting from climate policies. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
4.
2 p, 93.4 KB Presenten l'Atles global de justícia ambiental / Martínez Alier, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Temper, Leah (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Herrero, Amaranta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Un equip internacional d'experts coordinat per investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha presentat a la Delegació del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Brussel·les) l'Atles Global de Justícia Ambiental, una plataforma interactiva de mapes que analitza la trajectòria de més d'un miler de conflictes ecològics i espais de resistència a nivell mundial. [...]
Durante la Edad Media, diversas disciplinas como la adivinación, la astrología, la medicina y la meteorología contenían elementos de pronóstico. Pero así como estas dos últimas se acabaron estableciendo como ciencias, la adivinación y la astrología han quedado fuera del sistema científico occidental. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
5.
2 p, 27.1 KB L'educació i les dimensions del desenvolupament humà a l'Amèrica Llatina / Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Des de fa dues dècades, l'Índex de Desenvolupament Humà mesura el nivell de benestar d'un país a partir del seu producte interior brut, l'esperança de vida, l'alfabetització i l'educació. Un estudi en països llatinoamericans remarca la relació de l'educació amb altres dimensions del desenvolupament, com la pobresa persistent, una salut dèbil, les condicions d'habitatge insalubres i la inseguretat de les zones on viu la major part de la població.
Desde hace dos décadas, el Índice de Desarrollo Humano mide el nivel de bienestar de un país a partir de su producto interior bruto, la esperanza de vida, la alfabetización y la educación. Un estudio realizado en países latinoamericanos subraya la relación entre la educacióny otras dimensiones del desarrollo, como la pobreza persistente, una salud débil, las condiciones de vivienda insalubres y la inseguridad de las zonas donde vive la mayor parte de la población.
Since two decades ago, the Human Development Index has been measuring the level of welfare of a country based on its GDP, life expectancy, literacy and education. A study in Latin America highlights the close relationship of education with other dimensions of development, such as persistent poverty, poor health, unsanitary housing conditions and insecurity in areas where most of the population lives.

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
6.
2 p, 82.7 KB L'e-ciència i el diluvi de dades / Casacuberta, David, 1967- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; Vallverdú, Jordi, 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Els ordinadors són presents en totes les fases de la investigació científica. A primera vista es podria creure que la introducció de tecnologies digitals en ciència és neutra, que només facilita o fins i tot permet la investigació. [...]
Los ordenadores están presentes en todas las fases de la investigación científica. A primera vista se podría creer que la introducción de tecnologías digitales en ciencia es neutra, que sólo facilita o incluso permite la investigación. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
7.
3 p, 130.2 KB Importància de la familiaritat en l'aprenentatge social d'hàbits alimentaris en porcs / Solà Oriol, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Un estudi realitzat per tal d'avaluar l'aprenentatge social en els garrins a l'hora d'acceptar nous aliments mostra que aquests animals poden canviar els seus hàbits alimentaris mitjançant aquest mecanisme, però també destaca la importància de la familiaritat entre els garrins. [...]
Un estudio realizado para evaluar el aprendizaje social en los lechones a la hora de aceptar nuevos alimentos muestra que los cerdos pueden cambiar sus hábitos alimentarios mediante el contacto social, en el que destaca la importancia de la familiaridad entre los lechones. [...]
A study to assess social learning in piglets for accepting new foods shows that these animals can change their feeding behaviour by this mechanism, but also highlights the importance of familiarity among piglets. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
8.
2 p, 100.8 KB Impacte econòmic dels tsunamis a l'antiguitat clàssica / Ñaco del Hoyo, Toni (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) ; Nappo, Dario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
En el marc d'un projecte de recerca sobre la gestió política de les "crisis humanitàries" en l'antiguitat clàssica, s'ha publicat un estudi sobre l'impacte econòmic dels tsunamis en el món grecoromà. [...]
En el marco de un proyecto de investigación sobre la gestión política de las "crisis humanitarias" en la antigüedad clásica, se ha publicado un estudio sobre el impacto económico de los tsunamis en el mundo grecorromano. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
9.
1 p, 36.0 KB Impacte ambiental de la construcció de la xarxa de subministrament d'aigua potable de Betanzos / Sanjuan Delmas, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La construcció de la xarxa necessària per al subministrament d'aigua potable per a la població genera impactes ambientals que han de ser avaluats per tal de reduir-los. L'article desenvolupa una metodologia que permet el càlcul dels impactes ambientals derivats de la construcció de la xarxa de subministrament d'aigua potable en ciutats. [...]
La construcción de la red necesaria para el suministro de agua potable para la población genera impactos ambientales que deben ser evaluados para reducirlos. El artículo desarrolla una metodología que permite el cálculo de los impactos ambientales derivados de la construcción de la red de abastecimiento de agua potable en ciudades. [...]
The construction of networks required to supply drinking water to the population generates environmental impacts that must be assessed in order to be minimized. The article develops a methodology that allows calculation of the environmental impacts derived from the construction of drinking water supply networks in cities. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
10.
1 p, 41.2 KB Estudi de les disciplines de pronòstic a l'Edat Mitjana / Fidora, Alexander (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Durant l'Edat Mitjana, diverses disciplines com l'endevinació, l'astrologia, la medicina i la meteorologia contenien elements de pronòstic. Però així com aquestes dues últimes es van acabar establint com a ciències, l'endevinació i l'astrologia han quedat fora del sistema científic occidental. [...]
Durante la Edad Media, diversas disciplinas como la adivinación, la astrología, la medicina y la meteorología contenían elementos de pronóstico. Pero así como estas dos últimas se acabaron estableciendo como ciencias, la adivinación y la astrología han quedado fuera del sistema científico occidental. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
11.
2 p, 48.6 KB Esteles ibèriques amb llances i tropes auxiliars romanes a Catalunya / Riera Vargas, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Des de l'any 1879 s'han trobat a Catalunya sis esteles de pedra d'època ibèrica, decorades amb llances disposades verticalment, en jaciments laietans, ausetans i indigets. Un estudi de conjunt d'aquestes esteles ha arribat a la conclusió que són el testimoni del pas de tropes iberes procedents del Baix Aragó, zona on s'ha trobat una alta concentració d'esteles d'aquest tipus, de camí cap als Pirineus, on anaven a lluitar a les ordres dels romans per tal d'aturar les invasions de cimbris i teutons.
Desde el año 1879 se han encontrado en Cataluña seis estelas de piedra de época ibérica, decoradas con lanzas dispuestas verticalmente, en yacimientos layetanos, ausetanos e indigetes. Un estudio de conjunto de estas estelas ha llegado a la conclusión de que son el testimonio del paso de tropas íberas procedentes del Bajo Aragón, zona donde se ha encontrado una alta concentración de estelas de este tipo, de camino hacia los Pirineos, donde iban a luchar a las órdenes de los romanos para detener las invasiones de cimbrios y teutones.

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
12.
2 p, 46.4 KB Escollir socis per innovar / Martínez Giralt, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Nicolini, Rosella (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Un argument novedós per explicar l'èxit d'una associació de col·laboració en acords d'R+D proposa que la seva dependència rau en la durada de l'acord i en la identificació de les combinacions eficients adequades de les dotacions tecnològiques inicials dels socis. [...]
Un argumento novedoso para explicar el éxito de una asociación de colaboración en acuerdos de I+D propone que su dependencia radica en la duración del acuerdo y en la identificación de las combinaciones eficientes adecuadas de las dotaciones tecnológicas iniciales de los socios. [...]
A novel argument assesses that the success of a collaborative partnership in R&D agreements depends on its length and on identifying suitable efficient combinations of the initial technological endowments of partners. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
13.
2 p, 98.2 KB El professorat d'Educació Física davant la realitat multicultural / Flores-Aguilar, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Aquesta tesi doctoral ha estudiat la pràctica professional del professorat d'Educació Física davant la realitat multicultural de l'escola primària catalana tot centrant-se en la seva percepció sobre l'alumnat, la seva intervenció pedagògica i la seva trajectòria professional. [...]
Esta tesis doctoral ha estudiado la práctica profesional del profesorado de Educación Física ante la realidad multicultural de la escuela primaria catalana centrándose en su percepción sobre el alumnado, su intervención pedagógica y su trayectoria profesional. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
14.
2 p, 35.6 KB Efectes socioeconòmics i distributius de l'expansió dels cultius bioenergètics / Corbera, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La revisió de la literatura sobre els cultius bioenergètics ha permès als autors d'aquest informe sistematitzar i documentar els impactes que aquests cultius estan tenint sobre la seguretat alimentària, l'economia, l'accés i els drets de propietat sobre la terra, i la salut de les famílies que els cultiven al Sud global. [...]
La revisión de la literatura sobre los cultivos bioenergéticos ha permitido a los autores de este informe sistematizar y documentar los impactos que estos cultivos están teniendo sobre la seguridad alimentaria, la economía, el acceso y los derechos de propiedad sobre la tierra, y la salud de las familias que los cultivan en el Sur global. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
15.
2 p, 65.8 KB Desenvolupat un nou sistema per detectar i tractar el plom d'aigües contaminades / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La major part de les tècniques per a la detecció de metalls tòxics desenvolupades fins el moment necessita aparells cars i personal especialitzat. Darrerament, però, s'ha començat a estudiar l'ús de diverses nanopartícules que permeten treballar amb menys costos monetaris i ambientals. [...]
La mayor parte de las técnicas para la detección de metales tóxicos desarrolladas hasta el momento necesita aparatos caros y personal especializado. Últimamente, sin embargo, se ha comenzado a estudiar el uso de diversas nanopartículas que permiten trabajar con menos costes monetarios y ambientales. [...]
Most of the techniques for the detection of toxic metals developed up to now require expensive equipment and skilled personnel. Lately, however, the use of various nanoparticles which can work with less environmental and monetary costs has begun to be explored. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents
16.
2 p, 50.4 KB Descobertes noves espècies d'endosimbionts d'insectes aquàtics / Guàrdia Valle, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Els tricomicets són fongs i protozous simbionts que viuen al tracte digestiu de diversos grups d'artròpodes, sobretot en els insectes aquàtics, i que són desconeguts a bona part d'Europa. Un projecte desenvolupat a diversos països de la Mediterrània Occidental amb l'objectiu d'augmentar el coneixement sobre aquests organismes ha donat com a resultat el descobriment tant d'espècies noves per al país on s'han trobat com d'espècies noves per a la ciència, així com de característiques inèdites en alguns organismes.
Los tricomicetos son hongos y protozoos simbiontes que viven en el tracto digestivo de diversos grupos de artrópodos, sobre todo en los insectos acuáticos, y que son desconocidos en buena parte de Europa. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
2 documents
17.
2 p, 188.9 KB Control del mosquit tigre : millores en les mesures preventives adoptades a Catalunya / Chebabi Abramides, Gisela (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Giménez, Nuria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
El mosquit tigre (Aedes albopictus) colonitza Catalunya des de 2004. Originari del sud-est asiàtic, s'ha estès per Europa i el món sencer. Frenar la seva expansió és essencial per evitar les molèsties i, sobretot, els brots epidèmics de les malalties que transmet, com el dengue i chikungunya, recentment observades a Itàlia, França i Croàcia. [...]
El mosquito tigre (Aedes albopictus) coloniza Cataluña desde 2004. Originario del sudeste asiático, se ha extendido por Europa y el mundo entero. Frenar su expansión es esencial para evitar sus molestias y, sobre todo, los brotes epidémicos de las enfermedades que transmite, como el dengue y chikungunya, recientemente observados en Italia, Francia y Croacia. [...]
The Asian tiger mosquito (Aedes albopictus) has been colonizing Catalonia since 2004. Native to Southeast Asia, it has spread throughout Europe and around the world. It is essential to curb its expansion, to relieve the discomfort of bites, but above all to prevent epidemics of dangerous diseases transmitted by the mosquito, such as dengue and chikungunya viruses, which have recently been observed in Italy, France and Croatia. [...]

2014
UAB divulga, Març 2014
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.