UAB Divulga

UAB Divulga 14 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
2 p, 115.9 KB Som fruit de l'atzar i la necessitat / Estévez Escalera, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Fa uns 7. 500 anys a la Terra del Foc va aparèixer una societat basada en l'explotació especialitzada de recursos litorals i estructurada en una estricta divisió sexual del treball. La combinació de dades arqueològiques i geològiques permetrien explicar aquesta aparició sobtada com una estratègia de resposta al canvi climàtic provocat per la megaexplosió del volcà Hudson, les cendres del qual van arribar a cobrir la Terra del Foc amb gruixos de fins a 20 cm, i que va afectar la flora i la fauna terrestres, però no la fauna marítima.
Hace unos 7. 500 años en la Tierra del Fuego apareció una sociedad basada en la explotación especializada de recursos litorales y estructurada en una estricta división sexual del trabajo. La combinación de datos arqueológicos y geológicos permitirían explicar esta aparición repentina como una estrategia de respuesta al cambio climático provocado por la megaexplosión del volcán Hudson, cuyas cenizas llegaron a cubrir la Tierra del Fuego con espesores de hasta 20 cm, y que afectó a la flora y la fauna terrestres, pero no a la fauna marítima.

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
2.
2 p, 51.4 KB Risc d'hemorràgia en el tractament endovascular amb stents en pacients amb ictus isquèmic / Dàvalos, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
L'ictus isquèmic és una alteració del funcionament de l'encèfal deguda a una interrupció de l'aportació sanguínia per oclusió en les artèries. El tractament tradicional té diverses limitacions, per la qual cosa s'ha desenvolupat en l'última dècada un tractament per via endovascular, que sol comportar la col·locació d'stents o cànules. [...]
Los problemas de estimación de grandes cantidades suponen una oportunidad para realizar un trabajo rico desde el punto de vista competencial en las aulas de Educación Secundaria. En concreto, estos problemas se pueden resolver como Problemas de Fermi ambientados en contextos reales y permiten a los estudiantes diseñar sus propias estrategias de resolución. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
3.
2 p, 63.6 KB Problemes d'estimació de grans quantitats: context i modelització / Albarracín Gordo, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Els problemes d'estimació de grans quantitats suposen una oportunitat per realitzar un treball ric des del punt de vista competencial a les aules d'Educació Secundària. En concret, aquests problemes es poden resoldre com a Problemes de Fermi ambientats en contextos reals i permeten als estudiants dissenyar les seves pròpies estratègies de resolució. [...]
Los problemas de estimación de grandes cantidades suponen una oportunidad para realizar un trabajo rico desde el punto de vista competencial en las aulas de Educación Secundaria. En concreto, estos problemas se pueden resolver como Problemas de Fermi ambientados en contextos reales y permiten a los estudiantes diseñar sus propias estrategias de resolución. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
4.
2 p, 90.2 KB Primera tesi doctoral sobre organització d'emergències i protecció civil / Isturitz Pérez, José Julián (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Una tesi doctoral analitza per primera vegada l'evolució de l'atenció d'emergències, tant a Espanya com en d'altres països, dimensiona un sistema qualitatiu d'avaluació d'organitzacions d'atenció d'emergències i caracteritza l'organització d'un nou sistema de resposta asimètric, multifuncional i multifactorial més eficaç, sostenible i amb una millor atenció a l'usuari. [...]
Una tesis doctoral analiza por primera vez la evolución de la atención de emergencias, tanto en España como en otros países, dimensiona un sistema cualitativo de evaluación de organizaciones de atención de emergencias y caracteriza la organización de un nuevo sistema de respuesta asimétrico, multifuncional y multifactorial más eficaz, sostenible y con una mejor atención al usuario. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
5.
2 p, 86.2 KB L'atenció de les rates cap a les seves cries les protegeix contra l'estrès quan són adultes / Nadal, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
Un estudi amb rates mostra que davant d'una situació d'estrès ambiental, la mare augmenta la seva conducta materna cap a les cries, per intentar compensar l'estrès ambiental rebut. Quan són adultes, aquestes cries tenen una menor reactivitat endocrina a l'estrès, afronten més activament noves situacions estressants i manifesten menys interès per situacions noves. [...]
Un estudio con ratas muestra que ante una situación de estrés ambiental, la madre aumenta su conducta materna hacia las crías, para intentar compensar el estrés ambiental recibido. Cuando son adultas, estas crías tienen una menor reactividad endocrina al estrés, afrontan más activamente nuevas situaciones estresantes y manifiestan menos interés por situaciones nuevas. [...]
A study with rats shows that in a situation of environmental stress, the mother increases her maternal behaviour toward offspring, trying to compensate them for the stress received. As adults, these offspring have lower endocrine reactivity to stress, are more active facing stressful situations and show less interest in new situations. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
3 documents
6.
2 p, 43.5 KB Influència de l'ètnia en el comportament farmacocinètic dels antibiòtics / Barrantes-González, Melisa (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya). Servei de Farmàcia) ; Grau Cerrato, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia)
Un estudi retrospectiu realitzat a l'Hospital del Mar ha investigat la relació entre l'antibiòtic amikacina i l'ètnia dels pacients tractats amb ell entre gener de 2003 i desembre de 2010. Els resultats mostren una menor concentració en sang i una major eliminació del medicament en pacients magribins respecte d'altres pacients. [...]
Un estudio retrospectivo realizado en el Hospital del Mar ha investigado la relación entre el antibiótico amikacina y la etnia de los pacientes tratados con él entre enero de 2003 y diciembre de 2010. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
7.
2 p, 49.5 KB Identificat un nou mecanisme pel qual un patogen genera resistència als antibiòtics / Barbé García, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Aranda Rodríguez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Els pacients hospitalitzats, especialment els malalts crítics, són susceptibles a l'acció del microorganisme Acinetobacter baumannii, que pot provocar infeccions greus com septicèmia, pneumònia o meningitis i que té una gran capacitat de desenvolupar resistències a pràcticament tots els antibiòtics en ús clínic. [...]
Los pacientes hospitalizados, especialmente los enfermos críticos, son susceptibles a la acción del microorganismo Acinetobacter baumannii, que puede provocar infecciones graves como septicemia, neumonía o meningitis y que tiene una gran capacidad de desarrollar resistencias a prácticamente todos los antibióticos en uso clínico. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
8.
1 p, 74.2 KB Guanyen més diners els indígenes que han anat a l'escola o els que han viatjat més que la resta? / Ruiz Mallén, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi realitzat amb tres grups ètnics de l'Amazònia brasilera sobre la influència de l'escolarització i dels viatges a zones urbanes en l'obtenció d'ingressos per part dels indígenes mostra que tots dos factors tenen un impacte positiu. [...]
Un estudio realizado con tres grupos étnicos de la Amazonia brasileña sobre la influencia de la escolarización y de los viajes a zonas urbanas en la obtención de ingresos por parte de los indígenas muestra que ambos factores tienen un impacto positivo. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
9.
2 p, 95.3 KB Glissando : un corpus per a estudis prosòdics multidisciplinaris en espanyol i català / Gutiérrez González, Yurena María ; Aguilar, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
La bibliografia actual sobre prosòdia mostra l'absència de corpus de parla extensos en llengua catalana i castellana que possibilitin l'estudi empíric de l'entonació d'aquests idiomes. El corpus Glissando pretén precisament omplir aquest buit i posar a l'abast de tothom gravacions de veu que permetin caracteritzar l'entonació de cada llengua, establir diferències segons diversos criteris (gènere, estil, registre, etc. [...]
La bibliografía actual sobre prosodia revela la ausencia de corpus de habla extensos en lengua catalana y castellana que posibiliten el estudio empírico de la entonación de estos idiomas. El corpus Glissando pretende precisamente llenar ese vacío y poner al alcance de todos los públicos grabaciones de voz que permitan caracterizar la entonación de cada lengua, establecer diferencias según distintos criterios (género, estilo, registro, etc. [...]
A literature review on prosody studies reveals a lack of Catalan and Spanish corpora. Glissando is a Spanish and Catalan corpus which intends not only to fill this gap but furthermore show the capabilities of extensive speech corpora for the empirical study of prosody. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
3 documents
10.
1 p, 44.0 KB Factors que influeixen en la distribució geogràfica de la població / Nicolini, Rosella (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Tradicionalment, la teoria econòmica ha explicat la distribució de la població en funció de la distància física respecte als centres d'interès. Un estudi proposa una nova metodologia que introdueix la idea de distància subjectiva, que també té en compte altres variables. [...]
Tradicionalmente, la teoría económica ha explicado la distribución de la población en función de la distancia física respecto a los centros de interés. Un estudio propone una nueva metodología que introduce la idea de distancia subjetiva, que también tiene en cuenta otras variables. [...]
Traditionally, economic theory explains population distribution according to the physical distance from the centres of interest. One study proposes a new methodology which introduces the idea of subjective distance, which also takes into account other variables. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
3 documents
11.
2 p, 82.2 KB És acceptable posar fi a la vida d'un pacient? / Raich, Rosa M. (Rosa Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
A Espanya, Portugal i França està prohibit per llei posar fi a la vida d'un pacient. Tot i això, diversos estudis han demostrat que moltes persones creuen que hauria d'estar permès en determinades circumstàncies. [...]
En España, Portugal y Francia está prohibido por ley poner fin a la vida de un paciente. Sin embargo, varios estudios han demostrado que muchas personas creen que debería estar permitido en determinadas circunstancias. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
12.
1 p, 90.2 KB El processament per altra pressió allarga la vida útil del formatge fresc comercial / Trujillo, Antonio-José (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CeRPTA))
L'Alta Pressió Hidrostàtica és una tecnologia capaç d'allargar la vida útil dels aliments alhora que manté les seves característiques nutricionals i organolèptiques. El CERPTA (UAB) ha realitzat un dels primers estudis d'aplicació d'aquesta tecnologia en formatge fresc comercial i ha aconseguit gairebé triplicar la vida útil d'aquest producte. [...]
La Alta Presión Hidrostática es una tecnología capaz de alargar la vida útil de los alimentos a la vez que mantiene sus características nutricionales y organolépticas. El CERPTA (UAB) ha realizado uno de los primeros estudios de aplicación de esta tecnología en queso fresco comercial y ha logrado casi triplicar la vida útil de este producto. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
13.
1 p, 44.8 KB Dinàmiques poblacionals i operacionals de biofiltres de dessulfuració de biogàs / Gabriel, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El biogàs que s'obté a partir del tractament de residus acostuma a contenir compostos, com el sulfur d'hidrogen, que s'han d'eliminar mitjançant processos físics, químics o biològics, els quals es basen en l'activitat biològica de microorganismes capaços d'oxidar el sulfur d'hidrogen que creixen sobre un material de suport inert dins de bioreactors. [...]
El biogás que se obtiene a partir del tratamiento de residuos suele contener compuestos, como el sulfuro de hidrógeno, que se deben eliminar mediante procesos físicos, químicos o biológicos, los cuales se basan en la actividad biológica de microorganismos capaces de oxidar el sulfuro de hidrógeno que crecen sobre un material de soporte inerte dentro de biorreactores. [...]

2014
UAB divulga, Maig 2014
2 documents
14.
2 p, 101.4 KB Comprensió de frases passives per part de pacients amb afàsia de Broca / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Els pacients afectats d'afàsia de Broca no només pateixen dèficits en la producció del llenguatge, sinó que també tenen dificultats en la seva comprensió. Un recent estudi s'ha centrat en la comprensió de frases actives i passives amb complement agent explícit o sense ell en català i castellà, i ha establert que els afectats d'afàsia de Broca entenen perfectament les frases actives, però en canvi presenten dèficits de comprensió pel que fa a les passives, tinguin o no complement agent explícit.
Los pacientes afectados de afasia de Broca no sólo sufren déficits en la producción del lenguaje, sino que también tienen dificultades en su comprensión. Un reciente estudio se ha centrado en la comprensión de frases activas y pasivas con complemento agente explícito o sin él en catalán y castellano, y ha establecido que los afectados de afasia de Broca entienden perfectamente las frases activas, pero en cambio presentan déficits de comprensión en cuanto a las pasivas, tengan o no complemento agente explícito.
Patients with Broca's aphasia not only suffer deficits in language production, but also have difficulty in understanding. A recent study has focused on the understanding of active and passive sentences with or without explicit agent added in Catalan and Spanish, and has established that those affected by Broca's aphasia fully understand active sentences, but have deficits in understanding passive phrases, whether or not they present an explicit agent.

2014
UAB divulga, Maig 2014
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.