UAB Divulga

UAB Divulga 15 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
2 p, 171.7 KB Una ròtula amb molt de joc per a en Pau / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
La pelvis i la forma de les falanges de Pierolapithecus catalaunicus (conegut popularment com en Pau) indicarien que es desplaçava a quatre potes per sobre les branques. Una nova recerca, liderada per la investigadora predoctoral de l'ICP Marta Pina, descriu la ròtula d'en Pau, que permetria un ampli rang de moviments, semblant al que mostren els actuals ximpanzés, goril·les i orangutans. [...]
La pelvis y la forma de las falanges de Pierolapithecus catalaunicus (conocido popularmente como Pau) indicarían que se desplazaba a cuatro patas por encima de las ramas. Una nueva investigación, liderada por la investigadora predoctoral del ICP Marta Pina, describe la rótula de Pau, que permitiría un amplio rango de movimientos, parecido al que muestran los actuales chimpancés, gorilas y orangutanes. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
2.
2 p, 118.1 KB Richard Owen i la concepció materialista de la ment / Balari, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Richard Owen (1804-1892) va ser el primer a utilitzar les paraules 'dinosaure' i 'dentina' i el fundador del Museu d'Història Natural de Londres, però en canvi és recordat com un dels naturalistes que es va oposar a la teoria de la selecció natural de Charles Darwin, tot i que tenia un model evolutiu propi, la Hipòtesi Derivativa, que no atorgava un paper central als processos selectius. [...]
Richard Owen (1804-1892) fue el primero en utilizar las palabras 'dinosaurio' y 'dentina' y el fundador del Museo de Historia Natural de Londres, pero en cambio es recordado como uno de los naturalistas que se opuso a la teoría de la selección natural de Charles Darwin, aunque tenía un modelo evolutivo propio, la Hipótesis Derivativa, que no otorgaba un papel central en los procesos selectivos. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
3.
2 p, 169.3 KB Primera enquesta serològica de la infecció per Besnoitia spp. en els remugants salvatges a Espanya / Marco Sánchez, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
La besnoitiosis bovina és una malaltia emergent, crònica i debilitant provocada pel paràsit Besnoitia besnoiti que afecta el bestiar boví i els bòvids salvatges europeus i de la qual es desconeixen molts aspectes de la seva epidemiologia. [...]
La besnoitiosis bovina es una enfermedad emergente, crónica y debilitante provocada por el parásito Besnoitia besnoiti que afecta al ganado vacuno y a los bóvidos salvajes europeos y de cuya epidemiología se desconocen muchos aspectos. [...]
Bovine besnoitiosis is an emergent, chronic and debilitating disease caused by the parasite Besnoitia besnoiti. It affects cattle and wild European bovidae, but many aspects of its epidemiology are unknown. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
3 documents
4.
2 p, 45.5 KB Predictors de la conducta suïcida en el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) / Ferraz, Liliana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Aquest treball investiga els factors de risc relacionats amb la conducta suïcida en persones amb trastorn límit de la personalitat (TLP), un trastorn mental greu i freqüent però no molt conegut fora de l'àmbit de la salut mental. [...]
Este trabajo investiga los factores de riesgo relacionados con la conducta suicida en personas con trastorno límite de la personalidad (TLP), un trastorno mental grave y frecuente pero no muy conocido fuera del ámbito de la salud mental. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
5.
2 p, 92.1 KB Per què l'expansió de l'Univers és accelerada? / Pavón Coloma, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
A la dècada de 1930 es va constatar que la distància entre les galàxies augmenta, i a finals del segle passat es va observar que el ritme d'expansió de l'Univers s'està incrementant. Aquest fet segueix plantejant problemes teòrics, i cap de les explicacions plantejades sobre què provoca aquesta expansió gaudeix de consens general. [...]
En la década de 1930 se constató que la distancia entre las galaxias aumenta, y a finales del siglo pasado se observó que el ritmo de expansión del Universo también. Este hecho sigue planteando problemas teóricos, y ninguna de las explicaciones planteadas acerca de qué provoca esta expansión goza de consenso general. [...]
In the 1930s, it was confirmed that the distance between galaxies was increasing, and at the end of the century it was observed that the rate of expansion of the universe was accelerating as well. This remains a theoretical problem, and there has been no consensus on any of the explanations about what causes this expansion. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
3 documents
6.
2 p, 120.7 KB Pastors i llocs d'estabulació de bestiar al nord-est d'Ibèria durant la Prehistòria / Polo, Ana (Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de Geografia, Prehistoria y Arqueologia) ; Martínez Moreno, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria) ; Benito, Alfonso (Centro Nacional de Investigacionces sobre la Evolucion Humana (CENIEH)) ; Mora Torcal, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
El registre arqueològic del jaciment de la Cova Gran de Santa Linya, un abric de més de 2. 000 m2 localitzat al Prepirineu de Lleida, registra la presència humana en aquesta zona durant els últims 50. [...]
El registro arqueológico del yacimiento de la Cova Gran de Santa Linya, un abrigo de más de 2. 000 m2 localizado en el Prepirineo de Lleida, muestra el uso de esa zona durante los últimos 50. 000 años. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
7.
2 p, 74.1 KB Maneig de l'hemorràgia digestiva alta no varicosa / Gallach Montero, Marta (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Calvet Calvo, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Corporació Parc Taulí. Servei d'Aparell Digestiu
En els últims anys s'han produït avenços en el maneig de l'hemorràgia digestiva alta no varicosa, originada en estómac i duodè i no provocada per varius esofàgiques. Aquests avenços, recollits en noves guies de pràctica clínica, fan èmfasi en la prevenció de les complicacions cardiovasculars durant l'hemorràgia, l'ús d'adequats medicaments per reduir la secreció d'àcid gàstric, antiinflamatoris menys lesius i protectors gàstrics, l'ús de tractaments menys invasius que la cirurgia i la curació d'infeccions.
En los últimos años se han producido avances en el manejo de la hemorragia digestiva alta no varicosa, originada en estómago y duodeno y no provocada por varices esofágicas. Estos avances, recogidos en nuevas guías de práctica clínica, hacen énfasis en la prevención de las complicaciones cardiovasculares durante la hemorragia, el uso de adecuados medicamentos para reducir la secreción de ácido gástrico, antiinflamatorios menos lesivos y protectores gástricos, el uso de tratamientos menos invasivos que la cirugía y la curación de infecciones.

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
8.
2 p, 42.0 KB Les spin-offs universitàries són més productives a llarg termini que altres empreses tecnològiques / Ortín Ángel, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
Sembla àmpliament acceptat que una forma de potenciar el desenvolupament d'una economia és estimular les iniciatives empresarials en l'entorn acadèmic. No obstant això, l'evidència empírica disponible mostra que els resultats econòmics d'aquestes empreses, de mitjana, solen ser pitjors que els resultats d'altres empreses de base tecnològica. [...]
Investigadores del Departamento de Empresa de la UAB y de la Universidad de Birmingham han analizado la productividad de las empresas de base tecnológica españolas, con el fin de comparar las características de las spin-offs universitarias con las del resto. [...]
Researchers from the Department of Business of the UAB and of the University of Birmingham have analysed the productivity of technology- based companies in Spain with the aim of comparing the characteristics of spin-offs with all other companies. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
3 documents
9.
2 p, 119.1 KB La pesca d'arrossegament intensiva provoca la desertització biològica dels fons marins / Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Un estudi dut a terme al canyó submarí de La Fonera, amb la participació d'investigadors de la UAB, ha determinat que la pesca d'arrossegament intensiva provoca, a llarg termini, la desertització biològica dels ecosistemes sedimentaris dels fons marins. [...]
Un estudio llevado a cabo en el cañón submarino de la Fonera, con la participación de investigadores de la UAB, ha determinado que la pesca de arrastre intensiva provoca, a largo plazo, la desertificación biológica de los ecosistemas sedimentarios de los fondos marinos. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
10.
2 p, 93.8 KB La divulgació científica, el Franquisme i la Guerra Freda : el cas de Miquel Masriera / Nieto-Galan, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Malgrat la seva sòlida formació com a químic, Miquel Masriera (1901-1981) fou exclòs del món acadèmic en tornar a Catalunya després de l'exili de la Guerra Civil. No obstant això, aviat esdevingué un divulgador científic molt prestigiós. [...]
Malgrat la seva sòlida formació com a químic, Miquel Masriera (1901- 1981) fou exclòs del món acadèmic en tornar a Catalunya després de l'exili de la Guerra Civil. No obstant això, aviat esdevingué un divulgador científic molt prestigiós. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
11.
1 p, 34.9 KB Estudi genètic dels virus de la influença A circulants en porcs a Espanya / Montoya González, María (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Un estudi genètic dels virus de la influença A circulants en porcs al nord-est d'Espanya durant el període 2006-2007 revela la seva pertinença a tres subtipus de soques de grip porcina. La majoria estaven genèticament relacionades amb d'altres europees, fet que indica la seva introducció o reintroducció transfronterera en ramats espanyols. [...]
Un estudio genético de los virus de la influenza A circulantes en cerdos en el noreste de España durante el periodo 2006-2007 revela su pertenencia a tres subtipos de cepas de gripe porcina. La mayoría estaban genéticamente relacionadas con otras europeas, lo que indica su introducción o reintroducción transfronteriza en rebaños españoles. [...]
A genetic study of influenza virus circulating in pigs in the north-east of Spain during the period 2006-2007 reveals their belonging to three family subtypes of influenza virus. Most were genetically related to other European strains, indicating its cross-border introduction or reintroduction in Spanish herds. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
3 documents
12.
3 p, 451.9 KB Connexió entre sistemes de provisió d'habitatge i formació de llars en els joves europeus / Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La necessitat d'incorporar la intensitat en la formació de llar en la comparació internacional de les opcions residencials de la població ha estat proposada de manera convincent per la literatura recent. [...]
La necesidad de incorporar la intensidad en la formación de hogar en la comparación internacional de las opciones residenciales de la población ha sido propuesta de manera convincente por la literatura reciente. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
13.
1 p, 92.6 KB Com una roca carbonàtica pot esdevenir magatzem de petroli? / Corbella i Cordomí, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
Les roques calcàries es poden transformar en dolomies, un tipus de roca amb una suficient porositat com per acollir aigua, mineralitzacions o hidrocarburs en aquests espais buits. Bona part de les reserves naturals de petroli i gas es troben en aquest tipus de roca, a força profunditat, de manera que és difícil poder-les estudiar. [...]
Las rocas calcáreas se pueden transformar en dolomías, un tipo de roca con una suficiente porosidad como para acoger agua, mineralizaciones o hidrocarburos en estos espacios vacíos. Buena parte de las reservas naturales de petróleo y gas se encuentran en este tipo de roca, a bastante profundidad, por lo que es difícil poderlas estudiar. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents
14.
3 p, 114.6 KB Bogeria, eugenèsia i estadística amb Theodore M. Porter / Gil Farrero, Judit (Universitat Autonoma de Barcelona)
El Dr. Theodore M. Porter (University of California, Los Angeles) va impartir una xerrada titulada "Eugenic Madness: Asylums and the Data of Heredity" en el marc del cicle de col·loquis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) del curs 2013-2014, i amb la col·laboració del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC-UAB). [...]
El Dr. TheodoreM. Porter (University of California, Los Angeles) impartió una charla titulada "Eugenic Madness: Asylums and the Data of Heredity" en el marco del ciclo de coloquios de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) del curso 2013-2014, y con la colaboración del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC-UAB). [...]
Dr. Theodore M. Porter (University of California, Los Angeles) gave a talk entitled "Eugenic Madness: Asylums and the Data of Heredity" within the colloquia series of the Catalan Society for the History of Science and Technology (SCHCT) for the 2013-2014 academic year, and in collaboration with the Centre for the History of Science (CEHIC-UAB).

2014
UAB divulga, Juny 2014 (Entrevistes)
3 documents
15.
2 p, 93.4 KB Assajos sobre desenvolupament econòmic des d'una perspectiva macroeconòmica / Naval Navarro, Joaquin (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
El desenvolupament econòmic estudia la situació dels països amb baixos ingressos per tal d'aconseguir mecanismes que millorin el benestar de les persones que hi viuen. Aquesta tesi se centra en el desenvolupament econòmic des d'un punt de vista macroeconòmic. [...]
El desarrollo económico estudia la situación de los países con bajos ingresos para lograr mecanismos que mejoren el bienestar de las personas que viven allí. Esta tesis se centra en el desarrollo económico desde un punto de vista macroeconómico. [...]

2014
UAB divulga, Juny 2014
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.