UAB Divulga

UAB Divulga 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 161.5 KB Presència de paràsits intestinals en uacaris vermells de l'Amazònia peruana / Mayor Aparicio, Pedro Ginés (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
El uacari vermell (Cacajao calvus ucayalii) és una espècie en perill d'extinció la principal àrea de distribució de la qual és la conca del riu Yavarí, si bé sembla que històricament la seva localització era molt més àmplia. [...]
El uácari rojo (Cacajao calvus ucayalii) es una especie en peligro de extinción cuya principal área de distribución es la cuenca del río Yavarí, si bien parece que históricamente su localización era mucho más amplia. [...]

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
2.
2 p, 53.4 KB Microorganismes termofílics en biofilms de sistemes d'irrigació per degoteig en hivernacles / Sánchez Martínez, M. Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El reg per degoteig permet optimitzar la reutilització d'aigua i fer més eficient la irrigació, però el sistema sovint presenta problemes d'obstrucció provocats sobretot per acumulació de material d'origen biològic, que en molts casos comença per biofilms (o biopelícules) de bacteris. [...]
El riego por goteo permite optimizar la reutilización de agua y hacer más eficiente la irrigación, pero el sistema a menudo presenta problemas de obstrucción provocados sobre todo por acumulación de material de origen biológico, que en muchos casos comienza por biofilms (o biopelículas) de bacterias. [...]
Drip irrigation optimises water reuse and makes irrigation more efficient, but the system often presents problems of obstruction caused mainly by the accumulation of material of biological origin, which often begins with bacterial biofilms. [...]

2014
UAB divulga, Juliol 2014
3 documents
3.
2 p, 108.1 KB La inserció laboral dels exreclusos / Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Els resultats d'una investigació sobre l'efectivitat dels programes de formació ocupacional i de treball en tallers amb persones recloses en centres penitenciaris de Catalunya de cara a la seva reinserció laboral i social un cop finalitzada la condemna mostren, entre d'altres aspectes interessants, que els cursos de formació i el treball en els tallers a les presons contribueixen a la reinserció, però per raons que van més enllà dels seus continguts, i que els exreclusos no sempre utilitzen les competències adquirides.
Los resultados de una investigación sobre la efectividad de los programas de formación ocupacional y de trabajo en talleres con personas recluidas en centros penitenciarios de Cataluña de cara a su reinserción laboral y social una vez finalizada la condena muestran, entre otros aspectos interesantes, que los cursos de formación y el trabajo en los talleres en las cárceles contribuyen a la reinserción, pero por razones que van más allá de sus contenidos, y que los ex reclusos no siempre utilizan las competencias adquiridas.

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
4.
2 p, 187.1 KB Emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) associats al compostatge de residus urbans / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El procés de compostatge permet estabilitzar la matèria orgànica per tal que tingui una sortida com a fertilitzant orgànic i obtenir un material que tanqui el cicle de la matèria orgànica. Ara bé, durant el procés s'emeten productes gasosos que poden tenir un efecte negatiu en la salut humana i un cert impacte ambiental. [...]
El proceso de compostaje permite estabilizar la materia orgánica para que tenga una salida como fertilizante orgánico y obtener un material que cierre el ciclo de la materia orgánica. Ahora bien, durante el proceso se emiten productos gaseosos que pueden tener un efecto negativo en la salud humana y un cierto impacto ambiental. [...]

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
5.
3 p, 142.8 KB Els sòls forestals espanyols acumulen tant carboni com el que la seva població emet en 29 anys / Ramon, Anna (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Els resultats d'un estudi mostren que els sòls forestals espanyols mantenen unes reserves de 2. 544 milions de tones de carboni, equivalents al CO2 emès en els darrers 29 anys. El canvi climàtic i el canvi d'usos del sòl podrien minvar aquestes reserves de carboni: un augment de temperatures a les zones humides de la serralada cantàbrica podria promoure l'emissió de CO2 del sòl cap a l'atmosfera, mentre que la disminució de les pluges a l'àrea mediterrània podria frenar el creixement dels arbres i reduir l'aportació de carboni al sòl.
Los resultados de un estudio muestran que los suelos forestales españoles mantienen unas reservas de 2. 544 millones de toneladas de carbono, equivalentes al CO2 emitido en los últimos 29 años. El cambio climático y el cambio de usos del suelo podría mermar estas reservas de carbono: un aumento de temperaturas en las zonas húmedas de la cordillera cantábrica podría promover la emisión de CO2 del suelo hacia la atmósfera, mientras que la disminución de las lluvias en el área mediterránea podría frenar el crecimiento de los árboles y reducir la aportación de carbono al suelo.

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
6.
2 p, 49.8 KB El consum energètic del turisme a Menorca / Sanyé Mengual, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
L'article quantifica per primera vegada els fluxos energètics i les conseqüències ambientals relacionades amb el turisme de masses a Menorca a partir de l'aplicació d'eines socials, geogràfiques i ambientals. [...]
El artículo cuantifica por primera vez los flujos energéticos y las consecuencias ambientales relacionadas con el turismo de masas en Menorca a partir de la aplicación de herramientas sociales, geográficas y ambientales. [...]

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
7.
2 p, 141.0 KB El canvi climàtic podria estar augmentant els nivells pol·línics a l'aire de Catalunya / Belmonte, Jordina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les dades obtingudes per la Xarxa Aerobiològica de Catalunya mostren un augment significatiu de les concentracions pol·líniques entre els anys 1983 i 2011. Això podria comportar un problema de salut pública, atès que moltes de les espècies que produeixen pol·len són altament al·lergògenes. [...]
Los datos obtenidos por la Xarxa Aerobiològica de Catalunya muestran un aumento significativo de las concentraciones polínicas entre los años 1983 y 2011. Esto podría conllevar un problema de salud pública, dado que muchas de las especies que producen polen son altamente alergénicas. [...]

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
8.
2 p, 97.1 KB Efectivitat dels programes a les escoles per reduir la prevalença de l'obesitat infantil i millorar els estils de vida / Moriña, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca d'Amèrica i África Llatines)
Un estudi amb la participació de prop de 2. 000 nenes i nens d'escoles de Reus com a grup intervenció i Cambrils, Salou i Vila-seca com a grup control posa de manifest que, després de 28 mesos d'intervenció a les escoles (amb classes pràctiques sobre hàbits de vida saludables, introducció d'objectius nutricionals i activitats pels infants i les seves famílies), la prevalença de l'obesitat s'ha reduït en un 2,36% en els nens i un 1,66% a les nenes, mentre que al grup control la prevalença ha augmentat.
Un estudio con la participación de cerca de 2. 000 niños y niñas de escuelas de Reus como grupo intervención y Cambrils, Salou y Vila- seca como grupo control pone de manifiesto que, tras 28 meses de intervención en las escuelas (con clases prácticas sobre hábitos de vida saludables, introducción de objetivos nutricionales y actividades para niños y niñas y sus familias), la prevalencia de la obesidad se ha reducido en un 2,36% en los niños y un 1,66% en las niñas, mientras que en el grupo control la prevalencia ha aumentado.

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
9.
2 p, 32.7 KB Efectivitat de les polítiques temporals per reduir el consum de gasolina / Asensio Ruiz de Alda, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Matas i Prat, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
A finals de febrer de 2011, el govern va anunciar un conjunt de mesures encaminades a reduir el consum de gasolina. Les seves previsions eren que aquest caigués en un 15%. Un estudi a partir d'informació públicament disponible ha detectat que aquestes mesures (reducció dels preus dels trens de rodalies, límits més estrictes de velocitat i inclusió de biofuel en el carburant) van obtenir un efecte inferior al previst pel govern a causa del seu caràcter temporal.
A finales de febrero de 2011, el gobierno anunció un conjunto de medidas encaminadas a reducir el consumo de gasolina. Sus previsiones eran que éste cayera en un 15%. Un estudio a partir de información públicamente disponible ha detectado que dichas medidas (reducción de los precios de los trenes de cercanías, límites más estrictos de velocidad e inclusión de biofuel en el carburante) obtuvieron un efecto inferior al previsto por el gobierno debido a su carácter temporal.
In late February 2011, the government announced a set of measures to reduce fuel consumption. His forecast was that it fell by 15%. A study based on publicly available information detected that these measures (reduction of prices of train tickets, stricter speed limits and inclusion of biofuel) had a lower effect than those predicted by the government due to their temporary character.

2014
UAB divulga, Juliol 2014
3 documents
10.
2 p, 56.4 KB Dret i benestar animal amb Andrea Gavinelli / Pluda, Martina
El doctor Andrea Gavinelli es el responsable de la Unidad de Bienestar Animal de la Dirección General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea. Formado como veterinario en Italia, es miembro activo desde el año 2001 del Working Group on Animal Welfare de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y es miembro de grupos de trabajo específicos a nivel internacional con socios comerciales de la Unión Europea.
2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents
11.
1 p, 74.2 KB Detecció del trastorn específic del llenguatge en infants / Cantú Sánchez, Myriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Les persones amb trastorn específic del llenguatge (TEL) tenen dificultats persistents per adquirir i usar certes estructures de la seva llengua nativa, sense una raó evident. Aquesta alteració es manifesta de manera diferent segons la llengua. [...]
2014
UAB divulga, Juliol 2014  
12.
2 p, 69.4 KB Com són i què en fem de certes olors generades en les instal·lacions de tractament de RSU? / Gabriel, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
La manipulació de residus genera olors. És el que succeeix als Ecoparcs, instal·lacions industrials dissenyades per tractar els residus sòlids urbans, on els compostos gasosos emesos són captats a través de sistemes de ventilació i posteriorment tractats. [...]
La manipulación de residuos genera olores. Es lo que sucede en los Ecoparques, instalaciones industriales diseñadas para tratar los residuos sólidos urbanos, donde los compuestos gaseosos emitidos son captados a través de sistemas de ventilación y posteriormente tratados. [...]

2014
UAB divulga, Juliol 2014
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.