UAB Divulga

UAB Divulga 19 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
2 p, 32.4 KB Migració interna, mobilitat residencial i dinàmiques metropolitanes a Colòmbia / Villaraga Orjuela, Hernán G. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquesta tesi doctoral analitza la migració interna a Colòmbia durant el període 1964-2005, així com la mobilitat residencial, els factors sociodemogràfics individuals i contextuals associats a aquest fenomen i els components espacials que intervenen i es configuren al territori colombià a partir del moviment de la població.
Esta tesis doctoral analiza la migración interna en Colombia durante el periodo 1964-2005, así como la movilidad residencial, los factores sociodemográficos individuales y contextuales asociados a este fenómeno y los componentes espaciales que intervienen y se configuran en el territorio colombiano a partir del movimiento de la población. [...]
This doctoral thesis analyses internal migration in Colombia during the period 1964-2005, together with residential mobility, individual sociodemographic and contextual factors associated with this phenomenon, and spatial components that affect and are affected by population movements in Colombian territory. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
2.
3 p, 37.4 KB Avaluació del programa de millora contínua de qualitat amb pacients diabètics / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Entre els anys 1993 i 2002, el Grup d'Estudi de la Diabetis en Atenció Primària de Salut (GEDAPS) de Catalunya ha dut a terme un programa de millora contínua de qualitat entre els professionals d'atenció primària amb l'objectiu de millorar l'atenció dels pacients diabètics i a llarg termini disminuir les seves complicacions. [...]
Entre los años 1993 y 2002, el Grupode Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud (GEDAPS) de Cataluña ha llevado a cabo un programa de mejora continua de calidad entre los profesionales de atención primaria con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes diabéticos y a largo plazo disminuir las complicaciones de los mismos. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
3.
3 p, 72.8 KB Noves estimacions del PIB de l'Europa Llatina (1950-2013) / Maluquer de Motes, Jordi, 1946- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Recentment s'han actualitzat les dades del PIB i el PIB per habitant des de 1950 a Espanya, França, Itàlia i Portugal. Les noves dades mostren que el creixement econòmic dels quatre països ha estat molt semblant, si bé l'economia espanyola va créixer més que les altres, potser per haver partit d'un nivell més baix. [...]
Recientemente se han actualizado los datos del PIB y el PIB por habitante desde 1950 en España, Francia, Italia y Portugal. Los nuevos datos muestran que el crecimiento económico de los cuatro países ha sido muy semejante, si bien la economía española creció más que las otras, quizá por haber partido de un nivel más bajo. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
4.
2 p, 53.7 KB Infecció persistent postnatal amb virus de la pesta porcina clàssica i les seves implicacions immunològiques / Ganges, Llilianne (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
La pesta porcina clàssica és una malaltia viral altament contagiosa que afecta porcs domèstics i salvatges. Una de les principals característiques del virus que la produeix és la seva capacitat d'induir persistència després d'infeccions en què el virus passa de la mare als fetus. [...]
La peste porcina clásica es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y salvajes. Una de las principales características del virus que la produce es su capacidad de inducir persistencia tras infecciones en que el virus pasa de la madre a los fetos. [...]
Classical Swine Fever is a highly contagious viral disease which affects domestic and wild pigs. One of the main characteristics of the virus that produces it is its ability to induce persistence after infection when the virus passes from the mother to the piglet foetus. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
5.
3 p, 136.0 KB Els agresomes, nou material biofuncional en nanomedicina i biotecnologia / Corchero Nieto, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
En base als resultats d'aquest treball, els autors han proposat els agresomes com un nou biomaterial funcional amb un excel·lent potencial com biocatalizador auto-acoblat i immobilitzat, en el context del desenvolupament de materials proteics nanoestructurats.
Los cuerpos de inclusión bacterianos son materiales proteicos nanoestructurados con aplicaciones biomédicas como la entrega de fármacos o las topografías biofuncionales. Sin embargo, muchas enzimas con posibles aplicaciones biomédicas o industriales no pueden ser producidas en sistemas bacterianos. [...]
Bacterial inclusion bodies are nanostructured protein materials produced in bacteria with biomedical applications such as protein drug release and biofunctional topographies. However, many enzymes with possible biomedical or biotechnological applications cannot be produced in bacterial systems. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
6.
3 p, 168.7 KB Nou llibre : "Endangerment, Biodiversity and Culture" / Vidal, Fernando 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Fernando Vidal, professor d'investigació ICREA i membre del CEHIC de la UAB, ha coordinat juntament amb Nélia Dias, professora d'història de l'antropologia a l'Institut Universitari de Lisboa, el llibre col·lectiu "Endangerment, Biodiversity and Culture". [...]
Fernando Vidal, professor de investigación ICREA y miembro del CEHIC de la UAB, ha coordinado junto con Nélia Dias, profesora de historia de la antropología en el Instituto Universitario de Lisboa, el libro colectivo Endangerment, Biodiversity and Culture. [...]

2015 - 10.4324/9781315726823
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
7.
3 p, 212.6 KB Resposta cel·lular a un mal plegament de proteïnes / Sánchez de Groot, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Una de les principals línies de recerca del grup és l'estudi del mal plegament i l'agregació de proteïnes relacionades amb la malaltia. Estudien aquest fenomen des d'un punt de vista biofísic, per conèixer les propietats de les proteïnes que estan involucrades en aquest esdeveniment, i també utilitzant models vius, per entendre la seva relació amb les malalties i les funcions cel·lulars.
El mal plegamiento y la agregación de proteínas están asociados a numerosas enfermedades degenerativas como la diabetes-tipo-II o el Alzheimer. En investigaciones anteriores se había encontrado un umbral a partir del cual una célula empezaba a acumular activamente una proteína en agregados. [...]
Protein misfolding and aggregation is associated with numerous degenerative human disorders such as type-II-diabetes or Alzheimer's disease. In previous research we identifieda threshold abovewhich a cell began to actively accumulate protein aggregates. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
8.
4 p, 188.4 KB Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) / Dooly Owenby, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües GREIP treballa per contribuir a l'educació plurilingüe en tots els nivells educatius, amb un enfocament global i integrador i des de perspectives pròpies de la sociolingüística interaccional, de l'anàlisi de la conversa i de la construcció socialment situada del coneixement.
El Grupo de Investigación en Enseñanza e Interacción Plurilingües (GREIP) trabaja para contribuir a la educación plurilingüe en todos los niveles educativos, con un enfoque global e integrador y desde perspectivas propias de la sociolingüística interaccional, del análisis de la conversación y de la construcción socialmente situada del conocimiento. [...]
The Research Group on Plurilingual Interaction and Teaching (GREIP) works to contribute to plurilingual education at all educational levels, with a global and inclusive approach from the perspectives of interactional sociolinguistics, conversation analysis and socially situated knowledge. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
9.
3 p, 137.1 KB Posició a la llar i gènere : desigualtats en la qualitat de vida relacionada amb la salut / Gumà, Jordi (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Treviño, Rocío (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Cámara, Antonio D (Centre d'Estudis Demogràfics)
Aquest article explora l'associació entre la posició a la llar i la qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) entre la població de 30-64 anys resident a Espanya amb una perspectiva de gènere.
Este artículo explora la asociaciónentre la posición en el hogar y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) entre la población de 30-64 años residente en España con una perspectiva de género. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
10.
3 p, 204.6 KB Necrolemur anadoni, un nou petit primat de Sant Jaume de Frontanyà / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) han descrit la nova espècie "Necrolemur anadoni" a partir d'una mandíbula i diverses restes dentàries trobades al jaciment de Sant Jaume de Frontanyà, al Berguedà.
Investigadores del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) han descrito la nueva especie Necrolemur anadoni a partir de una mandíbula y varios restos dentarios encontrados en el yacimiento de Sant Jaume de Frontanyà-1 (el Berguedà). [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
11.
2 p, 162.3 KB La química de la cuina / Solsona Pairó, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La cuina pot ser un context d'aprenentatge de la química a l'Ensenyament Secundari Obligatori, tal com explica aquest article. A l'hora d'estudiar les substàncies i les seves propietats, mescles, dissolucions i col·loides, canvis físics i químics, l'alumnat s'implica més en un context culinari que no pas en un laboratori escolar.
La cocina puede ser un contexto de aprendizaje de la química en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, tal como explica este artículo. A la hora de estudiar las sustancias y sus propiedades, mezclas, disoluciones y coloides, cambios físicos y químicos, el alumnado se implica más en un contexto culinario que en un laboratorio escolar. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
12.
3 p, 172.5 KB Impacte econòmic de les activitats desenvolupades per les universitats emprenedores / Guerrero, Maribel (Universidad de Deusto) ; Cunningham, James A. (Newcastle Business School)
Una investigació sobre l'impacte econòmic que suposen les activitats desenvolupades per les universitats emprenedores al Regne Unit ha utilitzat dades de 147 universitats durant el període 2005-2007. [...]
Una investigación sobre el impacto económico que suponen las actividades desarrolladas por las universidades emprendedoras en el Reino Unido ha utilizado datos de 147 universidades durante el periodo 2005-2007. [...]
A study on the economic impact of the activities conducted by the entrepreneurial universities in the UK used data from 147 universities for the period 2005-2007. The results show the significant positive economic impact of the activities of universities, and also differences between the Russell Group universities, whose economic impact comes from entrepreneurial activities (spin-offs), and other universities, whose economic impact is associated with knowledge transfer activities.

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
13.
3 p, 256.4 KB Gens, ambient i societat : el significat de les diferències d'alçada entre homes i dones a l'Espanya del segle XX / Cámara, Antonio D (Centre d'Estudis Demogràfics)
Aquest treball investiga la relació entre l'evolució i els diferencials d'estatura mitjana entre homes i dones (dimorfisme sexual) i els canvis en les condicions de vida a l'Espanya del segle XX. Els resultats mostren que les diferències d'estatura mitjana entre homes i dones van ser anormalment baixos entre els espanyols que van néixer i créixer en circumstàncies ambientals de privació. [...]
Este trabajo investiga la relación entre la evolución y los diferenciales de estatura media entre hombres y mujeres (dimorfismo sexual) y los cambios en las condiciones de vida en la España del siglo XX. [...]
This article investigates the relationship between inter-generational changes and social differences in sexual stature dimorphism and the evolution of living conditions in 20th-century Spain. The results display that SSD remained below modern values among cohorts that were exposed to structural deprivation at pre-adult ages. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
14.
2 p, 107.2 KB La Salut Mental: un repte global al segle XXI / Navia, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Nadal i Alemany, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Comunitat de Recerca Estratègica (CORE)
Des de la Universitat Autònoma de Barcelona la xarxa d'investigadors que conformen la CORE en Salut Mental cerca abordar des de la recerca, i amb un enfocament traslacional, els reptes inherents a les diferents etapes de la cadena de valor de la salut mental.
El día 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, con el fin de sensibilizar al mundo sobre la realidad de este ámbito de la salud. Desde la Universitat Autònoma de Barcelona, la red de investigadores que conforman la CORE en Salud Mental busca abordar desde la investigación, y con un enfoque translacional, los retos inherentes a las diferentes etapas de la cadena de valor de la Salud Mental.
World Mental Health Day is held annually on the 10th of October, to raise awareness and inform on mental health issues and win support. At the Universitat Autònoma de Barcelona, the group of researchers that make up the CORE-Mental Health network are working with a translational approach, to address the various challenges inherent to the different stages of the value chain of mental health.

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
15.
2 p, 122.1 KB La teleassistència domiciliària i la persona gran domesticada / Aceros, Juan Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Domènech i Argemí, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
Aquest estudi examina com la teleassistència domiciliària topa amb un nou repte: la conciliació, en la pràctica, de dues formes diferents de "bon envelliment": "l'envelliment en el lloc" i "l'envelliment actiu".
El aumento de la población mayor de 65 años en los países europeos ha llevado a las autoridades e investigadores a preguntarse insistentemente cómo lograr un "buen envejecimiento". Nuevas tecnologías asistenciales y nuevos discursos sobre el envejecimiento están surgiendo como respuesta. [...]
The increasing amount of people over 65 years in Europe has led authorities and researchers to wonder insistently how to achieve a ‛successful aging'. New assistive technologies and new discourses on aging are emerging in response to this question. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
16.
2 p, 159.4 KB L'exercici de sobrecàrrega redueix el risc cardiovascular en dones adultes / Cigarroa, Igor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
La inactivitat física s'associa a una major prevalença de malalties cròniques no transmissibles com les malalties cardiovasculars, diabetis mellitus tipus II i factors de risc com el sobrepès, l'obesitat i la pressió arterial. [...]
La inactividad física se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II y factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad y la presión arterial. [...]
Physical inactivity is associated with a higher prevalence of chronic non- communicable diseases such as cardiovascular disease or type 2 diabetes mellitus, and risk factors such as overweight, obesity and high blood pressure. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
3 documents
17.
3 p, 174.1 KB La història de l'electroquímica de Flix. Qui pagarà els seus deutes socioambientals? / Pujadas i Garriga, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Aquesta tesi doctoral repassa, des de la història ambiental i l'economia ecològica, l'impacte generat per l'activitat de la Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) al territori, quantificant en valor monetari el que suposaria retornar el gran passiu socioambiental acumulat al llarg de la seva història: una xifra de l'ordre de 400 a 500 milions d'euros. [...]
Esta tesis doctoral repasa, desde las perspectivas de la historia ambiental y la economía ecológica, el impacto generado por la actividad de la Sociedad Electroquímica de Flix (EQF) al territorio, cuantificando en valor monetario lo que supondría devolver el gran pasivo socioambiental acumulado a lo largo de su historia: una cifra del orden de 400 a 500 millones de euros. [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015
2 documents
18.
3 p, 73.5 KB Anàlisi de la mobilitat social intergeneracional a Espanya el 2011 / Fachelli, Sandra (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions) ; López-Roldán, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'objectiu de l'article és presentar els resultats obtinguts en una investigació sobre la mobilitat ocupacional intergeneracional a Espanya. S'utilitza l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE de l'any 2011 que permet obtenir informació ocupacional sobre pares i fills. [...]
2015
UAB divulga, Octubre 2015  
19.
8 p, 236.8 KB "No hi ha hagut interès per part de la indústria farmacèutica ni dels sistemes de salut a posar remei a l'addicció com a malaltia" / Rodríguez de Fonseca, Fernando (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga)
Fernando Rodríguez de Fonseca (Institut IBIMA - Hospital Regional Universitari de Màlaga) va impartir un seminari a l'Institut de Neurociències (INc) de la UAB titulat "Oleoylethanolamide as a modulator of drug abuse actions: applications in alcoholism therapeutics". [...]
Fernando Rodríguez de Fonseca (Instituto IBIMA - Hospital Regional Universitario de Málaga) impartió un seminario en el Institut de Neurociències (INc) de la UAB titulado "Oleoylethanolamide as a modulator of drug abuse actions: applications in alcoholism therapeutics". [...]
Fernando Rodríguez de Fonseca (IBIMA Institute - Regional University Hospital of Malaga) gave a seminar at the UAB Institut de Neurociències (INC) entitled "Oleoylethanolamide as a modulator of drug abuse actions: applications in alcoholism therapeutics". [...]

2015
UAB divulga, Octubre 2015, p. 1-8 (Entrevistes)
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.