UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 188.0 KB Un investigador de l'ICTA-UAB expressa a Nature la seva preocupació per la Pachamama boliviana / Fernández-Llamazares, Álvaro (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
El decret suprem del govern bolivià que permet obrir les portes dels parcs nacionals del país a l'exploració d'hidrocarburs i la seva intenció de construir una controvertida carretera a través del Territori Indígena Parc Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han motivat un investigador de l'ICTA-UAB i un de la Universitat de Lisboa a escriure una carta a Nature. [...]
El reciente decreto supremo del gobierno boliviano que permite abrir las puertas de los parques nacionales del país a la exploración de hidrocarburos y su intención de construir una controvertida carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han motivado a un investigador del ICTA-UAB y a uno de la Universidad de Lisboa a escribir una carta a Nature. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
2 documents
2.
2 p, 129.7 KB Quins socis comercials són rellevants per als últims membres de la Unió Europea? / Gómez Tello, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'ampliació de la Unió Europea (UE) cap a l'est el 2004 va suposar un important repte econòmic i social. En aquest article s'analitzen els efectes que aquesta ampliació van provocar en la direcció i composició del comerç dins de la UE. [...]
La ampliación de la Unión Europea (UE) hacia el este en 2004 supuso un importante reto económico y social. En este artículo se analizan los efectos que dicha ampliación provocaron en la dirección y composición del comercio dentro de la UE. [...]
The Eastern enlargement (2004) represented an important challenge for the European Union (EU). In this article, we analyze the changes incurred in the trade direction and composition inside the EU after 2004. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
3.
2 p, 208.2 KB Biodiversitat i biogeografia de les aranyes de mar (Pycnogonida) ibèriques / Soler Membrives, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Els resultats d'aquest treball, que ha estudiat les 65 espècies d'aranyes de mar presents en aigües ibèriques, mostren una major riquesa en diversitat de picnogònids a la regió mediterrània respecte l'atlàntica i sobretot, a l'estret de Gibraltar i el mar d'Alboran. [...]
Las arañas de mar (picnogónidos) son unos artrópodos marinos que habitan desde las aguas más tropicales a las polares, en aguas superficiales y hasta grandes profundidades. Los resultados de este trabajo, que ha estudiado las 65 especies de arañas de mar presentes en aguas ibéricas, muestran una mayor riqueza en diversidad de picnogónidos en la región mediterránea respecto a la atlántica y sobre todo, en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. [...]
Sea spiders (pycnogonids) are marine arthropods that inhabit all waters: from tropical to polar and from very shallow to very deep. In this work 65 species of sea spiders found in Iberian waters were studied. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
4.
2 p, 151.3 KB Fabricació d'òxids de molibdè per electrodeposició / Pellicer Vilà, Eva Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Quintana Romero, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Els òxids de metalls de transició són un material indispensable per a molts processos industrials. Una de les tècniques que s'utilitza per fabricar-los en forma de capa és l'electrodeposició, que consisteix en el creixement d'un material sobre un substrat mitjançant l'aportació d'electrons a ions presents en una dissolució. [...]
Los óxidos de metales de transición son un material indispensable para muchos procesos industriales. Una de las técnicas que se utiliza para fabricarlos en forma de capa es la electrodeposición, que consiste en el crecimiento de un material sobre un sustrato mediante la aportación de electrones a iones presentes en una disolución. [...]
Transition metal oxides are an essential material for many industrial processes. Electrodeposition, which consists in the growth of a material on a substrate through the reduction (gain of electrons) of an ion present in an electrolyte (dissolution), allows preparing transition metal oxides in thin film form. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
5.
3 p, 149.9 KB Nou llibre : "Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto" / Cervelló Autuori, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Josep Cervelló Autuori, professor d'egiptologia i director de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic de la UAB, ha publicat el llibre Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto. Buscant l'equilibri entre la divulgació i el rigor acadèmic, el llibre proposa una mirada cultural a la història de la llengua i de les escriptures egípcies. [...]
Josep Cervelló Autuori, profesor de egiptología y director del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la UAB, ha publicado el libro Escrituras, lengua y cultura en el antiguo Egipto. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
2 documents
6.
3 p, 140.3 KB Com veuen les competències en Educació per al Desenvolupament Sostenible els futurs docents? / Cebrián, Gisela (Universidad Camilo José Cela) ; Junyent i Pubill, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
Un estudi ha explorat la percepció de les competències de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) en 32 estudiants del grau d'educació primària. Els resultats mostren quins aspectes jutgen com a més importants en EDS els futurs docents, els quals gairebé no valoren elements considerats importants pels experts en el tema. [...]
Un estudio ha explorado la percepción de las competencias de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 32 estudiantes del grado de educación primaria. Los resultados muestran qué aspectos juzgan más importantes en EDS los futuros docentes, quienes apenas valoran elementos considerados importantes por los expertos en el tema. [...]
A study has explored how 32 students of elementary education perceive Education for Sustainable Development. The results show which are the most important aspects in EDS as judged by future teachers, who barely appreciate elements considered important by experts in the field. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
7.
2 p, 289.2 KB Efectivitat dels pagaments per conservar la biodiversitat a Mèxic / Costedoat, Sébastien (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Corbera, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Les polítiques de conservació de la biodiversitat basades en l'ús d'incentius econòmics s'estan estenent per tot el món, especialment als països en desenvolupament, però manquen estudis sobre la seva efectivitat. [...]
Las políticas de conservación de la biodiversidad basadas en el uso de incentivos económicos se están extendiendo por todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, pero faltan estudios sobre su efectividad. [...]
Biodiversity conservation policies based on the use of economic incentives are spreading around the world, especially in developing countries, but there is a lack of studies on their effectiveness. This paper has evaluated the forest cover protected by 13 rural communities in Chiapas, Mexico. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
8.
4 p, 263.6 KB Nou Grup de Recerca Neuro-Immunity / Barcia, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
El grup de recerca Neuro-Immunity, de l'Institut de Neurociències, centra la seva recerca en aspectes comuns immunològics de la malaltita de Parkinson i als gliomes.
El cerebro es uno de los órganos que genera más investigación, sobre todo porque aún falta mucha comprensión de sus mecanismos de funcionamiento. Es el caso de la causa y el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas, muy extendidas en los países occidentales, y que provocan una importante pérdida de la calidad de vida de las personas que las sufren y de su entorno familiar. [...]
The brain is one of the organs that generate most research, especially because there is still a lack of understanding of its operating mechanisms. Two examples are the cause and development of neurodegenerative diseases, widespread in Western countries, which cause a significant loss of quality of life for people who suffer them and their families. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
9.
2 p, 151.6 KB Efectes duals del seleni en cultius de blat / Guerrero López, Beatriz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Llugany i Ollé, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
El seleni és un element essencial per a l'ésser humà. Una de les fonts de seleni més importants és el blat, que obté el seleni del sòl, on es troba majoritàriament en forma inorgànica. Un estudi realitzat en cultius hidropònics explica de quina manera es comporten les dues principals formes inorgàniques i mostra que baixes concentracions de seleni actuen com a estimulant del creixement, mentre que concentracions altes redueixen la longitud de les arrels i la producció de biomassa, alterant l'absorció i moviment d'altres nutrients.
El selenio es un elemento esencial para el ser humano. Una de las fuentes de selenio más importantes es el trigo, que obtiene el selenio del suelo, donde se encuentra mayoritariamente en forma inorgánica. [...]
Selenium is an essential element for human beings. One of the most important sources of selenium is wheat, which obtains selenium from the soil. A study in hydroponics explains how the two main inorganic forms behave and shows that low concentrations of selenium act as a stimulant to growth, while high concentrations reduce the length of the roots and biomass production, altering the absorption and movement of other nutrients.

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
10.
3 p, 138.9 KB Fer entre 2 i 5 hores d'esport setmanals i dormir 9-10 hores al dia, la millor recepta per un bon rendiment escolar a primària / Cladellas, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Clariana, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Badia Martín, M. del Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
La gran majoria d'infants d'entre 5 i 10 anys realitzen alguna activitat extraescolar. Les activitats físico-esportives comporten beneficis com l'augment de l'autoestima i l'optimització del rendiment acadèmic. [...]
La gran mayoría de niños y niñas de entre 5 y 10 años realizan alguna actividad extraescolar. Las actividades físico-deportivas conllevan beneficios como el aumento de la autoestima y la optimización del rendimiento académico. [...]
The vast majority of children aged 5 to 10 years do some extracurricular activity. Sporting activities entail benefits like increased self-esteem and academic performance optimization - all this within limits. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
11.
2 p, 160.4 KB Minimitzant l'impacte ambiental de les xarxes urbanes de clavegueram / Petit, Anna (Petit Boix) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
El grup Sostenipra (ICTA-UAB) ha estudiat la xarxa de clavegueram de 68 ciutats espanyoles per tal d'obtenir-ne una anàlisi ambiental i econòmica del cicle urbà de l'aigua. Els resultats mostren diferències en el consum elèctric entre ciutats mediterrànies i atlàntiques i la influència de la distància de la ciutat al mar. [...]
El grupo Sostenipra (ICTA-UAB) ha estudiado la red de alcantarillado de 68 ciudades españolas con el fin de obtener un análisis ambiental y económico del ciclo urbano del agua en ellas. Los resultados muestran diferencias en el consumo eléctrico entre ciudades mediterráneas y atlánticas y la influencia de la distancia de la ciudad al mar. [...]
Sostenipra research group (ICTA-UAB) has studied the sewer networks of 68 Spanish cities to perform an environmental and economic analysis of the urban water cycle. The results show differences in electricity consumption between Atlantic and Mediterranean cities and the influence of the distance from the city to the sea. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
12.
2 p, 142.1 KB Mobilitat residencial a la Regió Metropolitana de Barcelona / Medina Cruz, Antonio José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquesta tesi doctoral caracteritza socioresidencialment el territori de la Regió Metropolitana de Barcelona i analitza els fluxos de mobilitat residencial per establir els espais migratoris en què s'estructura el territori metropolità, a partir de les dades del Cens de Població i Habitatge de 2001, així com de l'Estadística de Variacions Residencials i del Registre d'Altes i Baixes de l'Ajuntament de Barcelona.
Esta tesis doctoral caracteriza socioresidencialmente el territorio de la Región Metropolitana de Barcelona y analiza los flujos de movilidad residencial para establecer los espacios migratorios en los que se estructura el territorio metropolitano, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2001, así como de la Estadística de Variaciones Residenciales y del Registro de Altas y Bajas del Ayuntamiento de Barcelona.
This doctoral thesis describes socio-residential patterns in the Metropolitan Region of Barcelona and studies residential mobility flows in order to determine the migrant spaces within the metropolitan area. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
3 documents
13.
3 p, 136.8 KB Adults grans i publicitat integrada a la TV : atenció sense processament / Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
La publicitat integrada és la que apareix introduïda en la programació, sense interrompre-la. Aquest estudi ha analitzat de quina manera capten i processen la informació que apareix a la pantalla els adults majors de 68 anys quan hi apareix publicitat integrada. [...]
La publicidad integrada es aquella que aparece introducida en la programación, sin interrumpirla. Este estudio ha analizado de qué manera captan y procesan la información que aparece en la pantalla los adultos mayores de 68 años cuando en ella aparece publicidad integrada. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
2 documents
14.
2 p, 113.4 KB Predictors de recaigudes i abandonament en pacients addictes al joc / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
El joc patològic es caracteritza per un comportament disfuncional de tipus recurrent i persistent envers el joc que provoca deteriorament clínic de caràcter biopsicosocial. Un estudi recent ha analitzat l'eficàcia terapèutica del tractament d'aquest trastorn, explorant les variables que poden predir les recaigudes i els bandonaments durant els dos anys posteriors a la finalització de la intervenció, que poden arribar a un 50%, i la relació entre el sexe dels pacients i el resultat del tractament.
El juego patológico se caracteriza por un comportamiento disfuncional de tipo recurrente y persistente hacia el juego que provoca deterioro clínico de carácter biopsicosocial. Un estudio reciente ha analizado la eficacia terapéutica del tratamiento de este trastorno, explorando las variables que pueden predecir las recaídas y los abandonos durante los dos años posteriores a la finalización de la intervención, que pueden llegar a un 50%, y la relación entre el sexo de los pacientes y el resultado del tratamiento.

2015
UAB divulga, Novembre 2015
2 documents
15.
3 p, 293.1 KB "Hulki", un cocodril musculós entre els dinosaures dels Pirineus / Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Un equip d'investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i la Universitat de Barcelona descriuen en un treball publicat a la revista PeerJ una nova espècie de cocodril del Cretaci que va conviure amb els últims dinosaures dels Pirineus. [...]
Un equipo de investigadores del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont y la Universidad de Barcelona describen en un trabajo publicado en la revista PeerJ una nueva especie de cocodrilo del Cretácico que convivió con los últimos dinosaurios de los Pirineos. [...]

2015
UAB divulga, Novembre 2015
2 documents
16.
3 p, 494.4 KB "En deu anys seria possible que la majoria del consum energètic del país fos generat a través d'energies renovables" / Vila, Joan (LC Paper 1881)
Joan Vila és enginyer industrial i empresari, expert en energia i estalvi energètic. A principis de novembre va participar al Fòrum de Tecnologies i Innovació, organitzat per l'Ajuntament de Sabadell, el Parc de Recerca UAB i el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya.
Joan Vila es ingeniero industrial y empresario, experto en energía y ahorro energético. A principios de noviembre participó en el Foro de Tecnologías e Innovación, organizado por el Ayuntamiento de Sabadell, el Parc de Recerca UAB y el Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña.

2015
UAB divulga, Novembre 2015, p. 1-3 (Entrevistes)
2 documents
17.
5 p, 437.1 KB "Intentem esbrinar com pensen els grans simis" / Call, Josep (University of St. Andrews (Regne Unit))
Josep Call, director del Centre de Recerca en Primats Wolfgang Köhler de l'Institut d'Antropologia Evolutiva Max Planck, (Leipzig, Alemanya) i professor a la Facultat de Psicologia i Neurociència de la Universitat Saint Andrews (Regne Unit).
Josep Call, director del Centro de Investigación en Primates Wolfgang Köhler del Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck, (Leipzig, Alemania) y profesor a la Facultad de Psicología y Neurociència de la Universidad Saint Andrews (Reino Unido).
Josep Call, head of the Wolfgang Köhler Primate Research Center at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, Germany) and lecturer at the University of Saint Andrews (United Kingdom).

2015
UAB divulga, Novembre 2015, p. 1-5 (Entrevistes)
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.