UAB Divulga

UAB Divulga Encontrados 12 registros  La búsqueda tardó 0.01 segundos. 
1.
4 p, 277.9 KB Grup d'Investigació en Compostatge (GICOM) / Sánchez, Toni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
A les societats occidentals, cada any es genera una enorme quantitat de residus, la destinació habitual dels quals ha estat durant molt de temps l'abocador o la incineració. El Grup d'Investigació en Compostatge (GICOM) de la UAB centra la seva recerca en la transformació biològica de residus en productes de valor afegit, com per exemple el compost, que pot ser utilitzat com a esmena orgànica en agricultura, i altres bioproductes d'interès, i en la millora del procés de compostatge pel que fa al seu control, la seva eficiència i la minimització dels seus impactes ambientals derivats.
En las sociedades occidentales, cada año se genera una enorme cantidad de residuos, cuyo destino habitual ha sido durante mucho tiempo el vertedero o la incineración. El Grupo de Investigación en Compostaje (GICOM) de la UAB centra su investigación en la transformación biológica de residuos en productos de valor añadido, como por ejemplo el compost, que puede ser utilizado como abono orgánico en agricultura, y otros bioproductos de interés, y en la mejora del proceso de compostaje con respecto a su control, su eficiencia y la minimización de sus impactos ambientales derivados.
In Western societies, each year a huge amount of waste is generated. For a long time, its regular destination has been landfill or incineration. The UAB Composting Research Group (GICOM) focuses on transforming organic waste into value-added products, such as compost, which can be used as an organic amendment in agriculture, and into other useful bioproducts, and on improving the composting process with regard to its control, efficiency and environmental impact.

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos
2.
2 p, 138.1 KB Mai a mi! Ocultació de la violència en la parella a Querétaro (Mèxic) / Meza de Luna, María Elena (Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) ; Cantera Espinosa, Leonor M. (María) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
En la majoria de les nacions occidentals, una de cada quatre dones està en risc de patir violència en la parella. A Mèxic, aquesta proporció és encara més elevada. Tanmateix, la violència en la parella no només afecta les dones, sinó també els homes. [...]
En la mayoría de las naciones occidentales, una de cada cuatro mujeres está en riesgo de sufrir violencia en la pareja. En México, esta proporción es aún más elevada. Sin embargo, la violencia en la pareja no sólo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. [...]
In most Western nations one in four women are at risk of suffering intimate partner violence. In Mexico, this proportion is even higher. However, intimate partner violence affects not only women but also men. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos
3.
2 p, 326.5 KB Regulació de la regeneració de les fibres nervioses sensorials després d'una lesió / Navarro, Xavier (Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Després d'una lesió de nervi perifèric les neurones posen en marxa mecanismes que permeten regenerar els axons sensorials, per tal d'intentar recuperar la seva funció. Malgrat tot, en la majoria dels casos la recuperació funcional és insuficient i es produeixen alteracions en el processament de la informació. [...]
Después de una lesión de nervio periférico las neuronas ponen en marcha mecanismos que permiten regenerar los axones sensoriales, para intentar recuperar su función. Sin embargo, en la mayoría de los casos la recuperación funcional es insuficiente y se producen alteraciones en el procesamiento de la información. [...]
After a peripheral nerve injury, neurons activate mechanisms that allow the regeneration of sensory axons, to try to restore their function. However, in most cases, functional recovery is insufficient and there are alterations in the processing of information. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos
4.
2 p, 162.6 KB La recepció de Joan Brossa al Brasil / Farrés, Ramon 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
L'obra de Joan Brossa (Barcelona 1919-1998) té una presència en publicacions de tota mena al Brasil que sobrepassa de molt el que és habitual per a un poeta català en qualsevol país llatinoamericà i fins i tot en la major part de països europeus. [...]
La obra de Joan Brossa (Barcelona 1919-1998) tiene una presencia en publicaciones de todo tipo en Brasil que sobrepasa con mucho lo que es habitual para un poeta catalán en cualquier país latinoamericano e incluso en la mayor parte de países europeos. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
2 documentos
5.
3 p, 141.4 KB Identificat un bacteri al riu Besòs que només respira contaminants organoclorats tòxics / Marco Urrea, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Un dels problemes ambientals més greus al nostre país i a la resta d'Europa és la contaminació dels aqüífers amb compostos organoclorats. Una estratègia per recuperar aquestes aigües subterrànies és la bioaumentació, que consisteix en l'addició de bacteris que poden eliminar els contaminants. [...]
Uno de los problemas ambientales más graves en nuestro país y en el resto de Europa es la contaminación de los acuíferos por compuestos organoclorados. Una estrategia para recuperar estas aguas subterráneas es la bioaumentación, que consiste en la adición de bacterias que pueden eliminar los contaminantes. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
2 documentos
6.
3 p, 121.8 KB Nou llibre : "Diplomacias de la paz. Negociar con grupos armados" / Fisas Armengol, Vicenç (Escola de Cultura de Pau)
Encara que alguns conflictes armats del present semblen irresolubles, la veritat és que en les últimes tres dècades, quatre de cada cinc dels conflictes armats que han finalitzat, ho han fet en una taula de negociació i amb un acord de pau. [...]
Aunque algunos conflictos armados del presente parecen irresolubles, la verdad es que en las últimas tres décadas, cuatro de cada cinco de los conflictos armados que han finalizado, lo han hecho en una mesa de negociación y con un acuerdo de paz. [...]
Although some of today's armed conflicts seem unsolvable, the fact is that in the last three decades, four out of five of the armed conflicts have concluded with a peace agreement at a negotiating table. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos
7.
4 p, 2.6 MB Pliobates cataloniae, un nou primat a l'arrel de l'arbre dels hominoïdeus actuals / Crusafont, Miquel (Institut Català de Paleontologia)
Un equip d'investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont descriu a la revista Science el nou gènere i espècie, Pliobates cataloniae, a partir d'un esquelet procedent de l'abocador de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Catalunya). [...]
Un equipo de investigadores del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont describe en la revista Science el nuevo género y especie,Pliobates cataloniae, a partir de un esqueleto procedente del vertedero de Can Mata (els Hostalets de Pierola, Cataluña). [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
2 documentos
8.
2 p, 115.8 KB Els beneficis del suport social durant el càncer / Castellano Tejedor, Carmina (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca)
Aquest article explora i descriu l'associació entre el suport social que reben nens i joves amb un diagnòstic de càncer i la qualitat de vida resultant un cop superen la malaltia. Els resultats obtinguts mostren com el suport social, en concret el suport emocional que proporciona el col·lectiu d'infermeria, afavoreix la qualitat de vida a mitjà i llarg termini d'aquests joves. [...]
Este artículo explora y describe la asociación entre el apoyo social que reciben niños y jóvenes con un diagnóstico de cáncer y la calidad de vida resultante una vez superan la enfermedad. Los resultados obtenidos muestran cómo el apoyo social, en concreto el soporte emocional que proporciona el colectivo de enfermería, favorece la calidad de vida a medio y largo plazo de estos jóvenes. [...]
This article explores and describes the association between social support perceived by children and young people diagnosed with cancer, and health-related quality of life once they overcome the oncological illness. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos
9.
3 p, 194.9 KB El rol de les reserves de la biosfera en l'adaptació local al canvi global / Ruiz Mallén, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Aquest treball ha estudiat la vulnerabilitat i l'adaptació locals al canvi global en dues Reserves de la Biosfera habitades per població rural i indígena, a Mèxic i a Bolívia. S'ha detectat que unes normes de conservació estrictes afecten la capacitat local per desenvolupar estratègies d'adaptació a llarg termini, i que la manca d'aplicació de la cogestió és una amenaça important per als mitjans de vida locals. [...]
Este trabajo ha estudiado la vulnerabilidad y la adaptación locales al cambio global en dos Reservas de la Biosfera habitadas por población rural e indígena, en México y en Bolivia. Se ha detectado que unas normas de conservación estrictas afectan a la capacidad local para desarrollar estrategias de adaptación a largo plazo, y que la falta de aplicación de la cogestión es una amenaza importante para los medios de vida locales. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
2 documentos
10.
2 p, 157.6 KB Parentiu i distribució de coneixement ecològic tradicional / Salpeteur, Matthieu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un equip del laboratori d'etnoecologia de l'ICTA-UAB ha fet un estudi amb una comunitat de pastors seminòmades de Gujarat (Índia) per estudiar com es transmeten els coneixements ecològics tradicionals. [...]
Un equipo del laboratorio de etnoecología del ICTA-UAB ha hecho un estudio con una comunidad de pastores seminómadas de Gujarat (India) para estudiar cómo se transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales. [...]
A team from the Ethnoecology laboratory hosted by ICTA at the UAB has done a study with a community of semi-nomadic herders from Gujarat (India) to determine how traditional ecological knowledge is transmitted. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos
11.
3 p, 155.9 KB La capacitat d'adaptació del Projecte 22@Barcelona / Dot Jutglà, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquesta tesi doctoral analitza la capacitat de resposta del barri del Poblenou davant dels reptes generats pel model de desenvolupament econòmic i urbà en el període 2000-2013. Aquí es localitza el projecte urbanístic 22@Barcelona, on s'ha passat de sòl industrial tradicional a activitats terciàries i intensives en coneixement. [...]
Esta tesis doctoral analiza la capacidad de respuesta del barrio del Poblenou ante los retos generados por el modelo de desarrollo económico y urbano en el periodo 2000 a 2013. Aquí se localiza el proyecto urbanístico 22@Barcelona, donde se ha pasado de suelo industrial tradicional a actividades terciarias e intensivas en conocimiento. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
2 documentos
12.
3 p, 168.6 KB Descobreixen un micobacteri ambiental amb capacitat antitumoral / Julián Gómez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Actualment, el càncer superficial de bufeta es tracta amb Mycobacterium bovis BCG, eficaç a l'hora d'evitar l'aparició de nous tumors però que comporta tota una sèrie d'efectes adversos en els pacients. [...]
Actualmente, el cáncer superficial de vejiga se trata con Mycobacterium bovis BCG, eficaz a la hora de evitar la aparición de nuevos tumores pero que conlleva toda una serie de efectos adversos en los pacientes. [...]
Nowadays, superficial bladder cancer is treated with Mycobacterium bovis BCG, which is effective in preventing tumour recurrence but can have several adverse effects in patients. The Mycobacteria Research Group at the UAB has discovered the antitumour capacity of Mycobacterium brumae. [...]

2015
UAB divulga, Desembre 2015
3 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.