UAB Divulga

UAB Divulga 12 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
3 p, 995.3 KB Efectivitat dels consells dels professionals de pediatria per evitar el fum del tabac en nadons / Ortega Cuelva, Guadalupe (Catalunya. Subdirecció general de Promoció de la Salut) ; Martín-Cantera, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
El fum del tabac té efectes perjudicials sobre la salut i, en el cas de la infància és especialment preocupant per les seves característiques, que fa que assimilin més quantitat de tòxics, en tenir major freqüència respiratòria en relació a l'alçada i pes d'un adult i a més, per la immaduresa pròpia que els fa més sensibles als seus efectes. [...]
El humo del tabaco tiene efectos perjudiciales sobre la salud y, en el caso de la infancia es especialmente preocupante por sus características, que hace que asimilen más cantidad de tóxicos, al tener mayor frecuencia respiratoria en relación a la altura y peso de un adulto y, además, por la inmadurez propia que los hace más sensibles a sus efectos. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
2.
3 p, 832.5 KB Quant consens hi ha als comitès executius europeus? / Fernández Pasarín, Ana Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
La comitologia és el sistema que articula les relacions entre el Consell, la Comissió i el Parlament europeu en matèria executiva i consisteix en la creació de comitès compostos per un representant de cada Estat membre, encarregats d'emetre dictàmens sobre les mesures reglamentàries proposades per la Comissió. [...]
La comitología es el sistema que articula las relaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeo en materia ejecutiva y consiste en la creación de comités compuestos por un representante de cada Estado miembro, encargados de emitir dictámenes sobre las medidas reglamentarias propuestas por la Comisión. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
3.
4 p, 1.7 MB Com afecta l'escolta en moviment a l'enganxada amb els continguts sonors? / Soto Sanfiel, María Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Escoltar ràdio mentre ens desplacem no és una cosa nova. La invenció dels mini transistors i de les piles a la dècada dels anys cinquanta va generar el que avui coneixem com la cultura de l'escolta mòbil d'àudio, però fins a la data, no s'havia investigat l'efecte de la mobilitat durant l'escolta en la recepció dels productes d'àudio. [...]
Escuchar radio mientras nos desplazamos no es algo nuevo. La invención de los mini transistores y de las pilas en la década de los años cincuenta generó lo que hoy conocemos como la cultura de la escucha móvil de audio, pero hasta la fecha, no se había investigado el efecto de la movilidad durante la escucha en la recepción de los productos de audio. [...]
Listening to the radio while on the move is nothing new. The invention of mini transistor and battery-powered portable radios back in the 1950s generated the so-called new audio culture of mobile listening. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
4.
3 p, 1.2 MB L'impacte del fonògraf a Barcelona (1877-1880) / Vall, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Es reconstrueix, amb noves dades, la introducció, innovació i divulgació d'aquest aparell. El 1878 els òptics Dalmau en van importar ja un exemplar de Londres per a l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona. [...]
Se reconstruyen, con nuevos datos, la introducción, innovación y divulgación de este aparato. En 1878 los ópticos Dalmau importaron ya un ejemplar del mismo de Londres para la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
5.
4 p, 191.1 KB Ciència a la televisió : un diàleg entre la teoria i la pràctica / Florensa, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (CEHIC)) ; Hochadel, Oliver 1968- (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Institució Milà i Fontanals) ; Tabernero, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (CEHIC))
Què sorgeix quan un acadèmic ha de crear un vídeo divulgatiu i un productor de televisió ha d'impartir una xerrada acadèmica? L'Escola Internacional de Primavera "La ciència a la televisió" va reunir a Menorca, el maig de 2013, acadèmics i professionals d'aquest àmbit, per experimentar amb aquest intercanvi de papers i cercar un espai de trobada. [...]
¿Qué surge cuando un académico debe crear un vídeo divulgativo y un productor de televisión ha de impartir una charla académica? La Escuela Internacional de Primavera "La ciencia en la televisión" reunió en Menorca, en mayo de 2013, académicos y profesionales de este ámbito, para experimentar con este intercambio de papeles y buscar un espacio de encuentro. [...]
What happens when an academic has to make an educational video and a TV producer has to give a formal lecture? In Menorca, in May 2013, the International School of Spring, devoted to "Science on Television" brought together academics and professionals from this field to experiment with this exchange of roles and search for common ground. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
3 documents
6.
3 p, 153.1 KB Modernització activa vs. modernització passiva a Itàlia (1871-2007) / Felice, Emanuele (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Aquest article presenta noves estimacions dels indicadors socials i econòmics per a Itàlia i les seves regions, des de 1871 fins a 2007. Dades d'esperança de vida, educació, PIB per càpita i Índex de Desenvolupament Humà permeten discutir xifres regionals i analitzar l'evolució de la desigualtat entre el Nord i el Sud. [...]
Este artículo presenta nuevas estimaciones de los indicadores sociales y económicos para Italia y sus regiones, desde 1871 hasta 2007. Datos de esperanza de vida, educación, PIB per cápita e Índice de Desarrollo Humano permiten discutir cifras regionales y analizar la evolución de la desigualdad entre el Norte y el Sur. [...]
This paper presents new estimates of social and economic indicators for Italy and its regions from 1871 to 2007. Data for life expectancy, education, GDP per capita and HDI allow discussing regional figures and analysing the evolution of inequality between North and South. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
3 documents
7.
2 p, 134.1 KB Més enllà dels indicadors "Més enllà del PIB" / Kovacic, Zora (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Giampietro, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El 2007, diversos organismes van llançar la iniciativa "Més enllà del PIB", que pretenia avaluar problemes complexos com el benestar social, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic utilitzant més indicadors, i que va resultar en una producció massiva d'indicadors de sostenibilitat. [...]
En 2007, diversos organismos lanzaron la iniciativa "Más allá del PIB", que pretendía evaluar problemas complejos como el bienestar social, la sostenibilidad y el desarrollo económico utilizando más indicadores, y que resultó en una producción masiva de indicadores de sostenibilidad. [...]
In 2007, various organisations launched the "Beyond GDP" campaign, which aimed to assess complex issues such as social welfare, sustainability and economic development using more indicators, and which resulted in an overwhelming production of sustainability indicators. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
3 documents
8.
3 p, 877.6 KB Nou llibre : "Crist i la història" / Jiménez Sureda, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Montserrat Jiménez Sureda, professora titular del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, ha publicat el llibre Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu, on explica com l'Església va començar a perfilar la seva pròpia història, des dels seus orígens (Grècia, Roma i la Bíblia) fins a l'edat mitjana. [...]
Montserrat Jiménez Sureda, profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la UAB, ha publicado el libro Crist i la història. Els inicis de la historiografia eclesiàstica catalana en el seu context europeu, donde explica cómo la Iglesia empezó a perfilar su propia historia, desde sus orígenes (Grecia, Roma y la Biblia) hasta la edad media. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
9.
3 p, 143.8 KB Fonts d'inseguretat enfront del canvi climàtic / Zografos, Christos (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Les amenaces per al benestar humà relacionades amb el canvi climàtic són considerables. Hi ha una anàlisi dominant sobre la relació entre canvi climàtic i seguretat que suggereix que aquest implicarà una reducció de la quantitat d'aigua dolça disponible en determinats llocs, i que això comportarà una emergència de conflictes. [...]
Las amenazas para el bienestar humano relacionadas con el cambio climático son considerables. Existe un análisis dominante sobre la relación entre cambio climático y seguridad que sugiere que éste implicará una reducción de la cantidad de agua dulce disponible en determinados lugares, y que eso conllevará una emergencia de conflictos. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
10.
3 p, 163.6 KB La integració del Mar Negre al món romà (ss. II-I aC) / Arrayás Morales, Isaías (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Aquest article pretén analitzar la situació geopolítica en l'àmbit del Mar Negre en el període previ a les Guerres Mitridàtiques. Mentre a Occident, Roma ha d'afrontar l'amenaça de cimbres i teutons, a Orient plana el perill de tracis, gals escordiscs, escites i sàrmates. [...]
Este artículo pretende analizar la situación geopolítica en el ámbito del Mar Negro en el período previo a las Guerras Mitridáticas. Mientras en Occidente, Roma debe afrontar la amenaza de cimbrios y teutones, en Oriente se cierne el peligro de tracios, galos escordiscos, escitas y sármatas. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
11.
3 p, 167.6 KB "Activisme Mobilitzant Ciència" / Conde Puigmal, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En els conflictes socioambientals és cada vegada més visible l'anomenat "Activisme Mobilitzant Ciència", un procés en què els activistes locals contacten amb experts científics per comprendre els impactes que un projecte pot tenir a la seva terra o salut, coproduint nous coneixements. [...]
En los conflictos socio-ambientales es cada vez más visible el llamado "Activismo Movilizando Ciencia", un proceso en que los activistas locales contactan con expertos científicos para comprender los impactos que un proyecto puede tener en su tierra o salud, coproduciendo nuevos conocimientos. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015
2 documents
12.
3 p, 649.2 KB "Invertir en recerca aeroespacial assegura un fort impuls a la innovació" / Duque, Pedro
L'enginyer aeronàutic Pedro Duque és el primer ciutadà espanyol que ha viatjat a l'espai. Concretament en dues ocasions, primer el 1998 a bord del Discovery i després a l'Estació Espacial Internacional (ISS) el 2003. [...]
El ingeniero aeronáutico Pedro Duque es el primer ciudadano español que ha viajado al espacio. Concretamente en dos ocasiones, primero en 1998 a bordo del Discovery y luego a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2003. [...]

2015
UAB divulga, Juliol 2015, p. 1-3 (Entrevistes)
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.