UAB Divulga

UAB Divulga 14 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
3 p, 431.5 KB Vulnerabilitat de les zones urbanes ubicades dins la coberta forestal davant els incendis / Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Valldeperas Belmonte, Natàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La revista Scripta Nova ha publicat un article que aporta un marc de referència teòric sobre la vulnerabilitat, pel que fa als incendis forestals, d'aquelles zones urbanes que se situen dins de la coberta forestal. [...]
Recientemente, la revista Scripta Nova ha publicado un artículo que aporta un marco de referencia teórico sobre la vulnerabilidad, en cuanto a los incendios forestales, de aquellas zonas urbanas que se sitúan dentro de la cubierta forestal. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
2 documents
2.
3 p, 199.6 KB El dany oxidatiu en el DNA facilita l'aparició de tumors associats a l'exposició a l'arsènic / Bach Griera, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'arsènic inorgànic és un carcinogen en humans, és a dir, provoca o afavoreix l'aparició de càncer, i ho fa mitjançant múltiples mecanismes d'acció. Aquesta tesi doctoral ha estudiat concretament la relació entre la generació de dany oxidatiu en el DNA i la carcinogènesi associada a l'exposició d'arsènic. [...]
El arsénico inorgánico es un carcinógeno en humanos, es decir, provoca o favorece la aparición de cáncer, y lo hace mediante múltiples mecanismos de acción. Esta tesis doctoral ha estudiado concretamente la relación entre la generación de daño oxidativo en el DNA y la carcinogénesis asociada a la exposición de arsénico. [...]
Inorganic arsenic is a carcinogen in humans, that is, it causes or favours the development of cancer, and it does so though multiple mechanisms of action. This doctoral thesishas studied specifically the relationship between the generation of oxidative DNA damage and carcinogenesis associated with arsenic exposure. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
3.
2 p, 160.9 KB Posada al dia del mètode de classificació taxonòmica del circovirus porcí tipus 2 / Segalés Coma, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals) ; Cortey, Martí (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Un equip internacional i multidisciplinar de científics ha publicat un estudi al Virology Journal on s'estudia la classificació taxonòmica del circovirus porcí tipus 2 (PCV2), un dels principals patògens que afecten el sector porcí a nivell mundial.
Un equipo internacional y multidisciplinar de científicos han publicado un estudio en el Virology Journal donde se estudia la clasificación taxonómica del circovirus porcino tipo 2 (PCV2), uno de los principales patógenos que afectan al sector porcino a nivel mundial. [...]
A multidisciplinary international team of scientists have published a study in Virology Journal revisiting the taxonomic classification of porcine circovirus type 2 (PCV2), one of the major pathogens affecting the pig industry worldwide. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
4.
3 p, 172.7 KB La invenció de les "Foguerades Patriòtiques de Sant Joan" / Castellví i Girbau, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Aquesta tesi estudia a nivell teòric el fenomen de la gènesi dels significats, i utilitza com a cas de mostra l'episodi històric de les Foguerades Patriòtiques de Sant Joan de 1906 i 1907, resposta a una crida publicada a La Veu de Capellades que convida a encendre fogueres a les muntanyes més altes de cada poble la Nit de Sant Joan com a símbol de la unitat dels catalans. [...]
Esta tesis estudia a nivel teórico el fenómeno de la génesis de los significados, y utiliza como caso de estudio el episodio histórico de las Foguerades Patriòtiques de San Juan de 1906 y 1907, respuesta a una llamada publicada en La Veu de Capellades que invita a encender hogueras en las montañas más altas de cada pueblo la Noche de San Juan como símbolo de la unidad de los catalanes. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
2 documents
5.
3 p, 134.6 KB Els drets de les minories religioses : un repte per a hospitals i presons / Griera i Llonch, Ma. del Mar 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Investigadores del grup de recerca ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió) han estudiat com es gestiona la diversitat religiosa en els centres hospitalaris i penitenciaris a l'Estat espanyol. [...]
Investigadoras del grupo de investigación ISOR (Investigaciones en Sociología de la Religión) han estudiado cómo se gestiona la diversidad religiosa en los centros hospitalarios y penitenciarios de España. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
2 documents
6.
3 p, 173.2 KB Activacions cerebrals en una presa de decisions social en persones addictes a la cocaïna i amb trastorns de personalitat / Soriano Mas, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
La dependència a la cocaïna sovint s'acompanya de trastorns de la personalitat, una característica essencial dels quals és la mala qualitat de les relacions interpersonals. Aquesta recerca va estudiar amb ressonància magnètica funcional les activacions cerebrals regionals evocades durant un joc de presa de decisions social en subjectes amb addicció a la cocaïna i trastorns de la personalitat, addictes sense trastorns de la personalitat i subjectes sans. [...]
La dependencia a la cocaína a menudo se acompaña de trastornos de la personalidad, una de cuyas características esenciales es la mala calidad de las relaciones interpersonales. Esta investigación estudió con resonancia magnética funcional las activaciones cerebrales regionales evocadas durante un juego de toma de decisiones social en sujetos con adicción a la cocaína y trastorno de la personalidad, adictos sin trastorno de la personalidad y sujetos sanos. [...]
Cocaine dependence is often accompanied by personality disorders, one of whose essential features is the poor quality of interpersonal relationships. This research used functional magnetic resonance to study regional brain activations evoked during a game of social decision making in subjects with cocaine addiction and personality disorders, addicts without personality disorders and healthy subjects. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
7.
3 p, 167.4 KB El consum d'alcohol durant l'embaràs altera la producció d'hormones placentàries / Garcia-Algar, Oscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva)
El trastorn de l'espectre alcohòlic fetal és la principal causa de retard mental evitable i no genètica. Fins a dia d'avui el diagnòstic de l'exposició a l'alcohol s'ha basat en qüestionaris i biomarcadors de consum d'alcohol. [...]
El trastorno del espectro alcohólico fetal es la principal causa de retraso mental evitable y no genética. Hasta día de hoy el diagnóstico de la exposición al alcohol se ha basado en cuestionarios y biomarcadores de consumo de alcohol. [...]
Fetal Alcohol Spectrum Disorder is the main cause of preventable non- genetic mental retardation. Until today the diagnosis of alcohol exposure has been based on questionnaires and biomarkers of alcohol consumption. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
8.
3 p, 173.5 KB Gestió de la caça : efectes col·laterals del subministrament de pinso / Bartolomé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Miranda, Maria ; Cristóbal, Ignacio ; Díaz, Leticia ; Sicilia, Marisa ; Cassinello, Jorge ; Molina Alcaide, Eduarda ; Fierro, Yolanda
En zones rurals de tot el món la caça de mamífers herbívors té sovint una gran importància econòmica. Per això, està molt estès en aquestes zones l'ús de mesures de gestió que afavoreixin la supervivència i les bones condicions de les espècies d'interès cinegètic. [...]
En zonas rurales de todo el mundo la caza de mamíferos herbívoros tiene a menudo una gran importancia económica. Por ello, está muy extendido en estas zonas el uso de medidas de gestión que favorezcan la supervivencia y las buenas condiciones de las especies de interés cinegético. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
2 documents
9.
2 p, 180.7 KB El turisme xinès, un nou repte per a la indústria turística a Espanya / Lojo, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El turisme xinès, que destaca pel seu increment sostingut i la seva capacitat de despesa, està començant a conèixer Espanya. Aquests turistes no estan interessats pel sol i la platja i tenen una cultura, costums i idioma molt diferents. [...]
El turismo chino, que destaca por su incremento sostenido y su capacidad de gasto, está empezando a conocer España. Estos turistas no están interesados por el sol y la playa y tienen una cultura, costumbres e idioma muy diferentes. [...]
Chinese tourism, which is noted for its sustained growth and spending power, is discovering Spain. These tourists are not interested in the sun and sand product, and their culture, customs and language are very different from Spain's. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
10.
2 p, 120.4 KB Resolent els misteris de la Terra : els grans dipòsits sedimentaris de ferro tindrien el seu origen en el plàncton dels oceans primitius / Llirós, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
La cubeta de Kabuno, al nord del llac Kivu, en ple centre d'Àfrica (República Democràtica del Congo), permet viatjar en el temps i fer una ullada a com eren els oceans primitius i com l'activitat d'uns microorganismes va generar, ara fa milions d'anys, els enormes dipòsits de ferro existents a la Terra. [...]
La cubeta de Kabuno, al norte del lago Kivu, en pleno centro de África (República Democrática del Congo), permite viajar en el tiempo y echar un vistazo a cómo eran los océanos primitivos y cómo la actividad de unos microorganismos generó, hace millones de años, los enormes depósitos de hierro existentes en la Tierra. [...]
Kabuno bay, located in the north of Lake Kivu, in the heart of Africa (Democratic Republic of the Congo) offers a glimpse into the early oceans, showing how a tiny group of microbes developed the biggest iron deposits on Earth. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
11.
3 p, 179.9 KB Un nou estudi demostra que els conills no són resistents a la infecció per prions / Vidal Barba, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Un projecte dut a terme a l'IRTA-CReSA (Barcelona) i el CNB (Madrid), liderat pel CIC bioGUNE (Bilbao), demostra que els conills són susceptibles a les encefalopaties espongiformes, malalties neurodegeneratives causades per prions. [...]
Un proyecto llevado a cabo en el IRTA-CReSA (Barcelona) y el CNB (Madrid), liderado por el CIC bioGUNE (Bilbao), demuestra que los conejos son susceptibles a las encefalopatías espongiformes, enfermedades neurodegenerativas causadas por priones. [...]
A project carried out in IRTA-CReSA (Barcelona) and the CNB (Madrid), led by CIC bioGUNE (Bilbao), shows that rabbits are susceptible to spongiform encephalopathies, neurodegenerative diseases caused by prions. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
3 documents
12.
2 p, 146.8 KB Anàlisi del pacient trasplantat hepàtic després de 20 anys de supervivència / Dopazo, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia)
Hi ha nombrosos estudis de supervivència a curt i mig termini post-trasplantament hepàtic, però molt pocs que analitzin el seguiment a llarg termini. Aquest treball analitza l'estat del pacient i la funció de l'empelt després de 20 anys de supervivència post-trasplantament hepàtic, les principals causes de mortalitat i factors de risc. [...]
Hay numerosos estudios de supervivencia a corto y medio plazo post- trasplante hepático, pero muy pocos que analicen el seguimiento a largo plazo. Este trabajo analiza el estado del paciente y la función del injerto tras 20 años de supervivencia post-trasplante hepático, las principales causas de mortalidad y factores de riesgo. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
2 documents
13.
3 p, 191.8 KB Arabidopsis thaliana, no només una planta de laboratori. Importància de les poblacions silvestres catalanes / Busoms, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Arabidopsis thaliana, la planta més estudiada del món a nivell genètic i fisiològic, es troba distribuïda per tots els continents, adaptada a l'hàbitat on viu, fet que implica una interessant variabilitat genètica de les seves poblacions silvestres. [...]
Arabidopsis thaliana, la planta más estudiada del mundo a nivel genético y fisiológico, se encuentra distribuida por todos los continentes, adaptada al hábitat en el que vive, lo que implica una interesante variabilidad genética de sus poblaciones silvestres. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016
2 documents
14.
3 p, 204.6 KB "En igualtat de gènere tenim molts arguments; ara falta la política real" / Hubert, Agnès
Agnès Hubert porta molts anys treballant a la Comissió Europea, els darrers dins l'òrgan que assessora al president. Es va graduar en Econòmiques i Ciència Política a la Universitat de Paris. Ha treballat de periodista. [...]
Agnès Hubert lleva muchos años trabajando en la Comisión Europea, los últimos en el órgano que asesora al presidente. Se graduó en Económicas y Ciencia Política en la Universidad de Paris. Ha trabajado de periodista. [...]
Agnès Hubert has worked for many years in the European Commission, most recently in the president's advisory body. She graduated in Economics and Political Science from the University of Paris. She has worked as a journalist. [...]

2016
UAB divulga, Gener 2016, p. 1-3 (Entrevistes)
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.