UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
5 p, 202.1 KB Tant de bo trobem maneres d'utilitzar el llenguatge per unir i no per dividir / Gil Farrero, Judit (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Juan Uriagereka, Catedràtic de Lingüística a la University of Maryland, va ser a la UAB impartint el curs Projecting from the Lexicon, convidat pel Centre de Lingüística Teòrica de la universitat. [...]
Juan Uriagereka, Catedrático de Lingüística en la University of Maryland, estuvo en la UAB impartiendo el curso Projecting from the Lexicon, invitado por el Centro de Lingüística Teórica de la universidad. [...]
Juan Uriagereka, Professor of Linguistics at the University of Maryland, was at the UAB teaching the course "Projecting from the Lexicon", invited by the Centre for Theoretical Linguistics of the university. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016 (Entrevistes)
3 documents
2.
3 p, 487.5 KB Desvelen un mecanisme pel qual els bacteris esquiven els antibiòtics / Campoy Sánchez, Susana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Barbé García, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Investigadors de la UAB han descrit per primera vegada, en un article publicat a PLoS ONE, el model de comportament d'una colònia bacteriana que demostra com es protegeix davant la presència de substàncies tòxiques, com ara els antibiòtics, durant el procés de colonització. [...]
Investigadores de la UAB han descrito por primera vez, en un artículo publicado en PLoS ONE, el modelo de comportamiento de una colonia bacteriana que demuestra cómo se protege ante la presencia de sustancias tóxicas, como los antibióticos, durante el proceso de colonización. [...]
Researchers from UAB describe for the first time, in a work published in PLOS ONE, a model of behaviour of a bacterial colony that shows how the colony protects itself against toxic substances, like antibiotics, during the colonisation process. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
3.
2 p, 149.7 KB Nou llibre : "La comunicación hispanoalemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo" / Springer, Bernd F. W. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Bernd F. W. Springer, professor del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB, és l'editor del llibre La comunicación hispano-alemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo. [...]
Bernd F. W. Springer, profesor del Departamento de Filología Inglesa y Germanística de la UAB, es el editor del libro La comunicación hispano- alemana. Por qué no nos entendemos y cómo conseguirlo. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
4.
2 p, 57.5 KB La crisi econòmica condiciona l'aparició d'un nou perfil de risc en viatgers internacionals? / Roure, Sílvia (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)
La crisi econòmica ha comportat un augment dels viatges de treballadors europeus cap a països de renda baixa amb economies emergents. Un estudi pioner ha observat que aquests viatgers tenen més factors de risc d'emmalaltir durant el viatge perquè, en comparació amb els viatgers que es desplaçaven per motius laborals abans de la crisi econòmica, aquests tenen més edat, més malalties associades i realitzen viatges de major durada i a zones rurals. [...]
La crisis económica ha comportado un aumento de los viajes de trabajadores europeos hacia países de renta baja con economías emergentes. Un estudio pionero ha observado que estos viajeros tienen más factores de riesgo de enfermar durante el viaje porque, en comparación con los viajeros que se desplazaban por motivos laborales antes de la crisis económica, éstos tienen más edad, más enfermedades asociadas y realizan viajes de mayor duración y a zonas rurales. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
5.
3 p, 95.9 KB Els "Bojos per la Física" ja tenen el seu programa / Grinschpun, Sebastian (Institut de Física d'Altes Energies)
El programa educatiu Bojos per la Ciència ofereix l'oportunitat d'aprofundir en la teoria i les tècniques científiques de diferents camps de la ciència als estudiants de batxillerat que hi tinguin interès i mostrin aptituds. [...]
El programa educativo Locos por la Ciencia ofrece la oportunidad de profundizar en la teoría y las técnicas científicas de diferentes campos de la ciencia a los estudiantes de bachillerato que tengan interés y muestren aptitudes. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
6.
3 p, 65.0 KB Migracions històriques a Olesa de Montserrat, 1581-1930 / Millàs i Castellví, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Els processos migratoris no són un fenomen recent, sinó que han existit des d'antic. Aquesta tesi ha estudiat la població d'Olesa de Montserrat entre 1581 i 1930. Les dades de les més de cent mil persones que hi van viure en aquest període ha permès reconstruir les característiques i les tendències dels moviments migratoris, així com relacionar-los amb el procés d'industrialització i modernització, i assenyalar els canvis i les continuïtats de la mobilitat de la població olesana en el pas de l'antic règim demogràfic al nou.
Los procesos migratorios no son un fenómeno reciente, sino que han existido desde antiguo. Esta tesis ha estudiado la población de Olesa de Montserrat entre 1581 y 1930. Los datos de las más de cien mil persona que vivieron allí en este periodo ha permitido reconstruir las características y las tendencias de los movimientos migratorios, así como relacionarlos con el proceso de industrialización y modernización, y señalar los cambios y las continuidades de la movilidad de la población olesana en el paso del antiguo régimen demográfico al nuevo.
Migration is not a recent phenomenon but has existed since ancient times. This thesis studies the population of Olesa de Montserrat between 1581 and 1930. The data on the hundred thousand people who lived there in that period has made it possible to reconstruct the characteristics and trends of migratory movements, relate them to the process of industrialization and modernization, and point to the changes and continuities in the movements of Olesa's population in the transition from the old demographic regime to the new one.

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
7.
3 p, 64.5 KB La selecció de tècniques i cultius pot determinar l'impacte ambiental i econòmic dels horts en terrat / Sanyé Mengual, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Investigadors del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB, en col·laboració amb el Departament de Ciències Agràries de la Universitat de Bolonya, analitzen els impactes ambientals i els costos econòmics de la producció d'aliments en horts comunitaris en terrat des d'una perspectiva quantitativa. [...]
La selección de técnicas y cultivos puede determinar el impacto ambiental y económico de los huertos en azotea.
Researchers from the Institute of Environmental Sciences and Technology (ICTA) of UAB, in collaboration with the Department of Agricultural Sciences of the University of Bologna, evaluated the environmental impacts and economic costs of community rooftop gardens from a quantitative perspective. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
8.
2 p, 50.1 KB Les vivències i pràctiques espacials de les joves són iguals a tot arreu del món? / Solana Villanueva, Nélyda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquesta tesi doctoral ha analitzat les experiències de les dones joves de dues comunitats del Sud i el Sud-est de Mèxic en els seus espais a través de les seves pràctiques a la llar, la comunitat i amb els seus propis cossos. [...]
Esta tesis doctoral ha analizado las experiencias de las mujeres jóvenes de dos comunidades del Sur y el Sureste de México en sus espacios a través de sus prácticas en el hogar, la comunidad y con sus propios cuerpos. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
9.
3 p, 408.5 KB Datació del canvi cultural de la inhumació a la cremació dels difunts a l'edat del Bronze / Capuzzo, Giacomo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
En el segon mil·lenni aC es va difondre per Europa, des dels Carpats i la vall del Danubi fins al nord-est de la península Ibèrica, el costum de cremar els difunts i dipositar les seves restes i els de la pira en urnes funeràries de ceràmica. [...]
En el segundo milenio a. C. se difundió por Europa, desde los Cárpatos y el valle del Danubio hasta el nordeste de la península ibérica, la costumbre de quemar los difuntos y depositar sus restos y los de la pira en urnas funerarias de cerámica. [...]
The tradition of burning the dead and placing their remains and those of the funeral pyre in ceramic urns spread in the second millennium BC throughout Europe, from the Carpathians and the Danube valley to the northeast of the Iberian Peninsula. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
10.
3 p, 144.4 KB Volem protegir i tornar la visibilitat a la Vall del Zat, que és el bressol del Marroc / Lopera, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Ouidad Tebbaa, degana de la Facultat de Lletres i Ciències Humanes de la Université Cadi Ayyad (Marroc) va assistir a la trobada d'investigadors del projecte Geopark, finançat per la UE a través del programa Horizon 2020 i en què participa el Departament de Geologia (coordinador del mòdul Work Package 1) i l'ICTA.
Ouidad Tebbaa, decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Université Cadi Ayyad (Marruecos) asistió al encuentro de investigadores del proyecto Geopark, financiado por la UE a través del programa Horizon 2020 y en que participa el Departamento de Geología (coordinador del módulo Work Package 1) y el ICTA.

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
11.
2 p, 160.8 KB Enriquiment sensorial amb feromones per millorar el benestar de lleons en captivitat / Martínez Macipe, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Els felins es comuniquen mitjançant feromones. Un estudi ha posat a prova l'efectivitat de dues feromones segregades pel gat domèstic a l'hora de millorar el benestar de lleons que viuen en un zoo. [...]
Los felinos se comunican mediante feromonas. Un estudio ha puesto a prueba la efectividad de dos feromonas segregadas por el gato doméstico a la hora de mejorar el bienestar de leones que viven en un zoo. [...]
Felines use pheromones to communicate. A study tested the effectiveness of two pheromones secreted by the domestic cat in improving the welfare of lions living in a zoo. In gel diffusor form and placed around the animals' enclosure, it was found that they increase the quantity of time that lions employ in "play", in social behaviour and activity, and reduce the anxiety and stress caused by captivity.

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
12.
3 p, 124.8 KB La UAB i Aeris participen en un projecte per millorar la gestió dels residus orgànics / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Compostatge
Investigadors de la UAB i de l'spin-off Aeris participen en el projecte europeu DECISIVE, dotat amb 7 M d'euros amb una durada de quatre anys, per desenvolupar un sistema de gestió de residus orgànics descentralitzat, que permeti reduir i valoritzar les deixalles urbanes, convertint-les en bioproductes i energia neta que es puguin utilitzar a nivell local.
Investigadores de la UAB y de la spin-off Aeris participan en el proyecto europeo DECISIVE, dotado con 7 M de euros, para desarrollar un sistema de gestión de residuos orgánicos descentralizado, que permita reducir y valorizar los desechos urbanos, convirtiéndolos en bioproductos y energía limpia.

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
13.
3 p, 189.2 KB Impacte ambiental dels rebutjos generats en instal·lacions de tractament de la Fracció Orgànica de Residus Municipals / Font i Segura, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
A les instal·lacions de tractament biològic de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), aquesta es valoritza mitjançant un pretractament, un procés de digestió anaeròbica (on es genera biogàs) i finalment un de compostatge. [...]
En las instalaciones de tratamiento biológico de la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), ésta se valoriza mediante un pretratamiento, un proceso de digestión anaeróbica (donde se genera biogás) y finalmente uno de compostaje. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
14.
2 p, 220.2 KB Intervenció grupal per reduir la violència de parella entre consumidores de drogues / Torrens Mèlich, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
Diversos estudis realitzats en països desenvolupats han mostrat que la violència de parella és més freqüent entre les dones que presenten trastorns per consum d'alcohol i/o altres substàncies. En aquest context, el Grup de Recerca en Addiccions de l'IMIM ha adaptat, dissenyat i dut a terme una intervenció grupal de 10 sessions per a dones d'elevat risc. [...]
Varios estudios realizados en países desarrollados han mostrado que la violencia de pareja es más frecuente entre las mujeres que presentan trastornos por consumo de alcohol y/u otras sustancias. En este contexto, el Grupo de Investigación en Adicciones del IMIM ha adaptado, diseñado y llevado a cabo una intervención grupal de 10 sesiones para mujeres de elevado riesgo. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents
15.
2 p, 134.1 KB Les proteïnes de fase aguda indiquen la gravetat de la sarna sarcòptica en la cabra salvatge / Ráez Bravo, Arián (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; López Olvera, Jorge R. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
Les proteïnes de fase aguda (PFA) són proteïnes del sèrum la concentració de les quals pot variar a causa de malalties o estrès. Un estudi ha analitzat la concentració de PFA en cabres salvatges sanes i afectades per la sarna sarcòptica. [...]
Las proteínas de fase aguda (PFA) son proteínas séricas cuya concentración puede variar a causa de enfermedades o estrés. Un estudio ha analizado la concentración de PFA en cabras monteses sanas y afectadas por la sarna sarcóptica. [...]
The acute phase proteins (APP) are serum proteins whose concentrations may vary because of diseases or stress. A study has analysed the concentrations of APP in healthy Iberian ibexes and others affected by sarcoptic mange. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
16.
3 p, 146.0 KB Producció enzimàtica de biodièsel a partir d'olis de rebuig : una nova alternativa / Bonet, Kírian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El biodièsel és una alternativa als combustibles fòssils que a més compta amb avantatges mediambientals com són la reducció de certes emissions contaminants. Ara bé, el fet que provingui majoritàriament d'olis aptes per al consum humà comporta un dilema ètic sobre la idoneïtat de destinar terrenys cultivables per produir biodièsel en comptes d'aliment. [...]
El biodiésel es una alternativa a los combustibles fósiles que además cuenta con ventajas medioambientales como son la reducción de ciertas emisiones contaminantes. Ahora bien, el hecho de que provenga mayoritariamente de aceites aptos para el consumo humano conlleva un dilema ético sobre la idoneidad de destinar terrenos cultivables para producir biodiesel en vez de alimento. [...]
Biodiesel isan alternative to fossil fuels which also has environmental benefits such as reducing emissions of certain pollutants. But, the fact that biodiesel mainly comes from edible oils for human consumption involves an ethical dilemma about the appropriateness of allocating farmland to production of biodiesel instead of food. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
3 documents
17.
2 p, 151.0 KB Mobilitat de proximitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana / Marquet Sardà, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Aquesta tesi doctoral ha analitzat la mobilitat quotidiana a Barcelona i la seva Regió Metropolitana tenint en compte no només el transport públic i el privat, sinó també els moviments de curta distància, la mobilitat a peu i les necessitats de mobilitat de les persones sense accés al transport motoritzat. [...]
Esta tesis doctoral ha analizado la movilidad cotidiana en Barcelona y su Región Metropolitana teniendo en cuenta no sólo el transporte público y el privado, sino también los movimientos de corta distancia, la movilidad a pie y las necesidades de movilidad de las personas sin acceso al transporte motorizado. [...]

2016
UAB divulga, Febrer 2016
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.