UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 160.9 KB Qui ha participat en el darrer informe de mitigació de l'IPCC? / Corbera, Esteve (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) té per objectiu proporcionar avaluacions integrals dels coneixements sobre el canvi climàtic, les seves causes, possibles repercussions i estratègies de resposta. [...]
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) tiene por objetivo proporcionar evaluaciones integrales de los conocimientos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
2.
2 p, 45.1 KB Nanopartícules d'òxid de ceri per descontaminar aigües amb diversos metalls pesants / Sanchez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
La nanotecnologia està cada cop més present en àrees com les energies renovables, la millora de la qualitat de l'aire i l'aigua o la descontaminació de sòls i aigües. Una recerca desenvolupada en aquesta darrera àrea ha estudiat el potencial de nanopartícules d'òxid de ceri per eliminar metalls pesants presents en aigües contaminades amb tres metalls diferents alhora, situació molt poc estudiada fins ara. [...]
La nanotecnología está cada vez más presente en áreas como las energías renovables, la mejora de la calidad del aire y el agua o la descontaminación de suelos y aguas. Una investigación desarrollada en esta última área ha estudiado el potencial de nanopartículas de óxido de cerio para eliminar metales pesados presentes en aguas contaminadas con tres metales diferentes al mismo tiempo, situación muy poco estudiada hasta ahora. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
3.
4 p, 860.9 KB L'obsessió d'un país en construcció democràtica: "És el nostre avantpassat l'Home d'Orce?" / Carandell Baruzzi, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
El 1983 es presentava un fragment de crani, trobat en un jaciment del poble d'Orce (Granada), que es convertia en les restes del primer europeu, l'Home d'Orce. Un any més tard, part dels seus descobridors i altres científics es retractaven i atribuïen l'os a un membre prehistòric del gènere dels cavalls i ases, convertint-lo en "el Burro d'Orce". [...]
En 1983 se presentaba un fragmento de cráneo, hallado en un yacimiento del pueblo de Orce (Granada), que se convertía en los restos del primer europeo, el Hombre de Orce. Un año más tarde, parte de sus descubridores y otros científicos se retractaban y atribuían el hueso a un miembro prehistórico del género de los caballos y los burros, convirtiéndolo en "el Burro de Orce". [...]
In 1983, a skull fragment found at a site in the village of Orce (Granada, Spain) was presented. It became the remains of the first European, the Orce Man. One year later, part of its discoverers and other scientists retracted the claim and attributed the bone to a member of the genus of prehistoric horses and donkeys, making it "the Orce Donkey". [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
4.
3 p, 69.4 KB Nou llibre: "Energía verde a partir de microalgas" / Rossi, Sergio (Rossi Heras) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Sergio Rossi, de l'ICTA-UAB, David Santos de la Universidad Politécnica de Sinaloa i Angel Valdez de la Autónoma de Sinaloa han publicat el llibre Energía verde a partir de microalgas: Biogás como estrategia para una biorefinería sustentable. [...]
Sergio Rossi, del ICTA-UAB, David Santos de la Universidad Politécnica de Sinaloa y Angel Valdez de la Autónoma de Sinaloa han publicado el libro Energía verde a partir de microalgas: Biogás como estrategia para una biorefinería sustentable. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
5.
2 p, 35.5 KB Identificada una malformació dental no gaire comuna en un individu del III mil·lenni aC / López Onaindia, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Subirà, M. Eulàlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Un estudi de la UAB ha permès identificar el cas més antic de macrodòncia bilateral aïllada a les segones premolars inferiors descrit fins a la data. Es tracta d'una malformació dental no gaire comuna que s'ha trobat en un individu de la Cova del Pantà de Foix (Castellet i la Gornal, Barcelona), les inhumacions de la qual estan datades al III mil·lenni aC. [...]
Un estudio de la UAB ha permitido identificar el caso más antiguo de macrodoncia bilateral aislada en los segundos premolares inferiores descrito hasta la fecha. Se trata de una malformación dental no muy común que se ha encontrado en un individuo de la Cova del Pantà de Foix (Castellet i la Gornal, Barcelona), cuyas las inhumaciones están fechadas en el III milenio a. [...]
A new study from the UAB has identified the most ancient case of isolated bilateral macrodontia of mandibular second premolars reported to date. It is a relatively uncommon dental malformation that has been found in an individual from "Cova del Pantà de Foix" (Castellet i la Gornal, Barcelona), whose burials date to the 3rd millennium BC. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
6.
2 p, 32.7 KB Fabricació de microrobots magnètics per al tractament d'aigües residuals / Guerrero Hernández, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Peciller, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
En aquest treball hem desenvolupat microrobots híbrids per al tractament d'aigües residuals. Aquests microrobots consten d'una part ferromagnètica i estan acoblats a un segment porós fet d'un material semiconductor amb propietats fotocatalítiques. [...]
En este trabajo hemos desarrollado microrobots híbridos para el tratamiento de aguas residuales. Estos microrobots constan de una parte ferromagnética y están acoplados a un segmento poroso hecho de un material semiconductor con propiedades fotocatalíticas. [...]
We have developed novel hybrid microrobots for wastewater treatment. These microrobots consist of a ferromagnetic piece stacked onto a porous semiconducting segment containing photocatalytic properties. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
7.
2 p, 39.0 KB Història de la vegetació i ús del territori durant el Neolític a l'Estany de Banyoles / Revelles, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
A través de l'estudi de la successió de vegetació i dades sedimentològiques, geoquímiques i geomorfològiques provinents de l'Estany de Banyoles (Girona), una recerca ha demostrat que l'Holocè mitjà va estar marcat per canvis climàtics d'aridesa i refredament i per l'ús territorial propi del neolític. [...]
A través del estudio de la sucesión de vegetación y datos sedimentológicos, geoquímicos y geomorfológicos provenientes del Estany de Banyoles (Girona), una investigación ha demostrado que el Holoceno medio estuvo marcado por cambios climáticos de aridez y enfriamiento y por el uso territorial propio del neolítico. [...]
Through the study of the vegetation succession and sedimentological, geochemical and geomorphological data from the Lake of Banyoles (Girona, Spain), one study has shown that the Middle Holocene was marked by drying and cooling oscillations and by Neolithic land-use. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
8.
3 p, 136.1 KB Electricitat a partir de la fotosíntesi de les plantes / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
Javier Rodríguez, estudiant de Nanociència i Nanotecnologia de la UAB, i Pablo Manuel Vidarte i Rafael Rebollo, estudiants d'Enginyeria Multimèdia de La Salle Universitat Ramon Llull, són tres joves andalusos instal·lats a Barcelona que han creat l'empresa Arkyne Technologies, una startup especialitzada en la innovació en energies renovables, telecomunicacions i videojocs. [...]
Javier Rodríguez, estudiante de Nanociencia y Nanotecnología de la UAB, y Pablo Manuel Vidarte y Rafael Rebollo, estudiantes de Ingeniería Multimedia de La Salle Universidad Ramon Llull, son tres jóvenes andaluces instalados en Barcelona que han creado la empresa Arkyne Technologies, una startup especializada en la innovación en energías renovables, telecomunicaciones y videojuegos. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
9.
2 p, 159.0 KB Diferències de forma del zooplàncton del Golf de Mèxic durant l'última desglaciació / Mortyn, P. Graham (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Especialistes en oceanografia i en l'estudi del canvi climàtic han estudiat restes fòssils de foraminífers planctònics provinents del Golf de Mèxic amb l'objectiu d'investigar la temperatura, salinitat i productivitat oceàniques durant l'última desglaciació. [...]
2016
UAB divulga, Març 2016  
10.
4 p, 211.5 KB Grup de Recerca Catàlisi d'Oxidació Selectiva (SelOxCat) / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sala Román, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Escriche Martínez, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La demanda energètica de les societats actuals és cada vegada més elevada, mentre que les reserves de combustibles d'origen no renovable, les més utilitzades, van minvant. En aquesta situació, la recerca de fonts d'energia renovables adquireix una importància rellevant. [...]
La demanda energética de las sociedades actuales es cada vez más elevada, mientras que las reservas de combustibles de origen no renovable, las más utilizadas, van disminuyendo. En esta situación, la búsqueda de fuentes de energía renovables adquiere una importancia relevante. [...]
The energy demand of modern societies is increasingly high, while the reserves of non-renewable fuel sources, the most common, are diminishing. In this situation, the search for renewable energy sources acquires considerable importance. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
11.
4 p, 221.4 KB XIV workshop "Mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària" / Capellas Puig, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Yuste Puigvert, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Del 24 al 27 de novembre de 2015, tingué lloc el XIV workshop sobre Mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària (MRAMA),a la Facultat de Veterinària de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès), dirigit per la doctora Marta Capellas Puig i el doctor Josep Yuste Puigvert, professors de Ciència i Tecnologia dels Aliments, i organitzat pel Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA) i el Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. [...]
Del 24 al 27 de noviembre de 2015, tuvo lugar el XIV workshop sobre Métodos rápidos y automatización en microbiología alimentaria (MRAMA), en la Facultad de Veterinaria de la UAB (Bellaterra, Cerdanyola del Vallès), dirigido por la Dra. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
12.
2 p, 130.8 KB Optimització ambiental dels dipòsits municipals d'aigua potable / Sanjuan Delmas, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Una recerca sobre els sistemes d'emmagatzematge d'aigua potable en 147 dipòsits municipals confirma que les característiques materials d'aquests són les principals contribuïdores al seu impacte ambiental, més que no pas el transport o el sistema d'instal·lació. [...]
Una recerca sobre els sistemes d'emmagatzematge d'aigua potable en 147 dipòsits municipals confirma que les característiques materials d'aquests són les principals contribuïdores al seu impacte ambiental, més que no pas el transport o el sistema d'instal·lació. [...]
A study onstorage systems of drinking water in 147 municipal deposits confirms that the material characteristics of these are the main contributors to their environmental impact, rather than transportation or the installation system. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
13.
2 p, 140.9 KB Efectes de l'activitat física en la teràpia de l'anorèxia nerviosa / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Alguns estudis han associat el fracàs terapèutic de l'anorèxia nerviosa amb alta activitat física, tanmateix, hi ha altres investigacions que han presentat resultats discrepants. Una nova recerca mostra que l'èxit terapèutic depèn del nivell d'exercici físic realitzat per les pacients i de l'evolució de la malaltia: els pitjors resultats terapèutics són per a les pacients més malaltes amb menor exercici de nivell moderat i per aquelles menys malaltes però amb major nivell d'activitat física.
2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
14.
2 p, 162.2 KB Caracterització de la talla sobre enclusa desenvolupada al jaciment de Font del Ros / Roda Gilabert, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria)
Investigadors del Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP-UAB) presenten els resultats d'una recerca que ha contribuït a caracteritzar les tècniques de talla desenvolupades al jaciment mesolític de Font del Ros (Berga, Barcelona), entre elles, la poc estudiada talla bipolar o talla sobre enclusa. [...]
Investigadores del Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria (CEPAP-UAB) presentan los resultados de una investigación que ha contribuido a caracterizar las técnicas de talla desarrolladas en el yacimiento mesolítico de Font del Ros (Berga, Barcelona), entre ellas, la poco estudiada talla bipolar o talla sobre yunque. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
15.
3 p, 163.5 KB Factors que influencien l'adopció i l'ús de les comunitats virtuals de pràctica clínica / Lacasta Tintorer, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Flayeh Beneyto, Souhel ; Manresa Domínguez, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Infermeria) ; Torán Monserrat, Pere ; Jiménez Zarco, Ana ; Torrent Sellens, Joan ; Saigí Rubió, Francesc
L'any 2009 es va implementar a diferents centres mèdics de Badalona i Sant Adrià de Besòs ECOPIH, una plataforma de comunicació online entre professionals d'Atenció Primària i Atenció Especialitzada per tal d'establir un sistema de comunicació que permeti agilitzar i optimitzar l'atenció que reben els pacients. [...]
En el año 2009 se implementó en diferentes centros médicos de Badalona y Sant Adrià de Besòs ECOPIH, una plataforma de comunicación online entre profesionales de Atención Primaria y Atención Especializada para establecer un sistema de comunicación que permita agilizar y optimizar la atención que reciben los pacientes. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
16.
2 p, 133.7 KB Antecedents d'abús emocional, físic i sexual i comorbiditat psiquiàtrica en pacients addictes / Daigre, Constanza (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Els trastorns mentals i l'addicció han estat temes de recurrent investigació, tanmateix, no s'han realitzat suficients estudis sobre la relació de les experiències de violència en pacients addictes. [...]
Los trastornos mentales y la adicción han sido temas de recurrente investigación, sin embargo, no se han realizado suficientes estudios sobre la relación de las experiencias de violencia en pacientes adictos. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents
17.
2 p, 117.7 KB Estratègies d'afrontament i símptomes depressius en el postpart / Gelabert, Estel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Malgrat que la maternitat s'associa a benestar emocional, el període perinatal és una etapa de gran vulnerabilitat a patir algun problema psíquic. Al voltant d'un 10% de les mares tindran una depressió postpart, que afecta tant la mare com el futur desenvolupament de l'infant. [...]
A pesar de que la maternidad se asocia a bienestar emocional, el período perinatal es una etapa de gran vulnerabilidad a sufrir algún problema psíquico. Alrededor de un 10% de las madres tendrán una depresión postparto, que afecta tanto a la madre como al futuro desarrollo del niño. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.