UAB Divulga

UAB Divulga 19 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
4 p, 198.9 KB Què passaria si l'energia solar fos realment barata? Un experiment mental en el "problema del canvi ambiental" / van den Bergh, Jeroen C. J. M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Folke, Carl ; Polasky, Stephen ; Scheffer, Marten ; Steffen, Will
Un estudi sobre el desenvolupament de futures energies ha demostrat la necessitat de considerar les conseqüències subjacents d'aquestes. Per això aborda tres possibles escenaris com són continuar amb la producció de petroli, el desenvolupament d'energia solar barata i un canvi gradual a una nova tecnologia renovable. [...]
Un estudio sobre el desarrollo de futuras energías ha demostrado la necesidad de considerar las consecuencias últimas de éstas. Para ello aborda tres posibles escenarios como son continuar como hasta ahora, el desarrollo de energía solar barata y un cambio gradual a una nueva tecnología renovable. [...]
A study on the development of future energy has shown the need to consider the ultimate consequences of these. For this, it addresses three possible scenarios: business-as-usual, developing cheap solar energy and gradually changing to a new renewable technology. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
2.
3 p, 198.6 KB Escolaritat, coneixement local i memòria de treball : un estudi sobre tres societats caçadores-recol·lectores contemporànies / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi en poblacions indígenes caçadores-recol·lectores ubicades al Congo, Borneo i Bolívia ha permès evidenciar la diferència entre les formes d'adquisició de coneixement de persones escolaritzades i persones que posseeixen només coneixement de l'ambient local. [...]
Un estudio en poblaciones indígenas cazadoras-recolectoras ubicadas en Congo, Borneo y Bolivia ha permitido evidenciar la diferencia entre las formas de adquisición de conocimiento de personas escolarizadas y personas que poseen sólo conocimiento del ambiente local. [...]
A study on indigenous hunter-gatherer populations located in Congo, Borneo and Bolivia has spotlighted the difference between ways of acquiring knowledge of schooled people and people who have knowledge only of their local environment. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
3.
2 p, 149.6 KB Biòpsia líquida per a la identificació de tumors cerebrals de forma menys invasiva i més efectiva / Seoane Suárez, Joan Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular (Universitat Autònoma de Barcelona)
La caracterització molecular dels tumors dels pacients i l'estudi de la seva evolució amb el temps són decisius pel correcte tractament del càncer. Tradicionalment, els tumors cerebrals s'han analitzat a partir d'una biòpsia de teixit, que suposa un risc pel pacient i no sempre permet accedir a una part representativa del tumor. [...]
La caracterización molecular de los tumores de los pacientes y el estudio de su evolución con el tiempo son decisivos para el correcto tratamiento del cáncer. Tradicionalmente, los tumores cerebrales se han analizado a partir de una biopsia de tejido, que supone un riesgo para el paciente y no siempre permite acceder a una parte representativa del tumor. [...]
The identification of each tumour type along with its respective individual molecular makeup is critical in tackling cancer with greater precision. To date, the analysis of brain tumours has consisted of a biopsy, which poses a risk in itself and does not necessarily facilitate access to a representative part of the tumour. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
4.
3 p, 146.2 KB Simulacions computacionals justifiquen la presència de formaldehid i metanol a l'espai / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
El formaldehid i el metanol són les dues molècules basades en carboni més simples, i a partir d'elles es formen altres més complexes. Un estudi recent ha realitzat simulacions computacionals que han permès comprovar que la formació d'aquestes molècules es deu a la hidrogenació successiva a partir de la molècula més simple d'òxid de carboni, a partir de la qual s'afegirien àtoms d'hidrogen que generarien les molècules més grans. [...]
El formaldehído y el metanol son las dos moléculas basadas en carbono más simples, y a partir de ellas se forman otras más complejas. Un estudio reciente ha realizado simulaciones computacionales que han permitido comprobar que la formación de estas moléculas se debe a la hidrogenación sucesiva a partir de la molécula más simple de óxido de carbono, a partir de la cual se añadirían átomos de hidrógeno que generarían las moléculas más grandes. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
2 documents
5.
4 p, 182.0 KB Trajectòries professionals i gènere; parlem de models de carrera en el desenvolupament professional femení? / Selva Olid, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social)
La concepció de poder que rodeja els alts càrrecs de responsabilitat encara allunya, dificulta o dilata el camí de la dona cap a la cúspide organitzativa. Aquesta investigació, mitjançant dues sèries d'entrevistes semiestructurades realitzades a vuit dones en un lapse temporal de dotze anys, reconstrueix les seves trajectòries professionals i vitals i atén a les expectatives relatades en les primeres respecte a la realitat produïda a les segones. [...]
La concepción de poder que rodea los altos cargos de responsabilidad sigue alejando, dificultado o dilatando el camino de la mujer hacia la cúspide organizativa. Esta investigación, mediante dos series de entrevistas semiestructuradas realizadas a ocho mujeres en un lapso temporal de doce años, reconstruye sus trayectorias profesionales y vitales y atiende a las expectativas relatadas en las primeras respecto a la realidad producida en las segundas. [...]
The powerful conception that surrounds the high positions of responsibility are still moving, hindering or delaying the path of women to the top organization level. This research, through two series of semistructured interviews conducted with eight women in a temporary lapse of twelve years, rebuilds their careers and lives and compares the expectations mentioned in the first interview with the reality produced in the second. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
6.
2 p, 131.8 KB Tires de paper per avaluar la toxicitat de l'aigua / Pujol Vila, Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Vigués, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Mas Gordi, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Les tècniques d'anàlisis químiques utilitzades per analitzar mostres d'aigua que poden contenir diversos contaminants tenen certes limitacions. Investigadors del grup de Microbiologia Ambiental del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB han desenvolupat una tècnica senzilla i de baix cost per a la detecció de toxicitat en aigua. [...]
Las técnicas de análisis químicos utilizadas para analizar muestras de agua que pueden contener diversos contaminantes tienen ciertas limitaciones. Investigadores del grupo de Microbiología Ambiental del Departamento de Genética y Microbiología de la UAB han desarrollado una técnica sencilla y de bajo coste para la detección de toxicidad en agua. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
2 documents
7.
2 p, 146.0 KB Com (no) parlar sobre adopció a Espanya / Frekko, Susan E. ; Leinaweaver, Jessaca B. (Brown University) ; Marre, Diana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
A Espanya, que fins el 2008 va tenir un dels índexs de natalitat més baixos del món i un dels més alts en adopcions internacionals, és difícil parlar sobre adopció en l'àmbit de la família, com així també en l'àmbit de les diferents professions i de la investigació relacionada amb la mateixa. [...]
En España, que hasta 2008 tuvo uno de los índices de natalidad más bajos del mundo y uno de los más altos en adopciones internacionales, es difícil hablar sobre adopción en el ámbito de la familia, como así también en el ámbito de las diferentes profesiones y de la investigación relacionada con la misma. [...]
Speaking about adoption in Spain, where until 2008 it was one of the countries with the lowest birth rate and an extremely high adoption rate,is difficult for parents, professionals, and researchers alike. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
8.
3 p, 358.4 KB La participació en les àrees protegides : estudi de la xarxa social de comunicació al parc natural de Sant Llorenç del Munt / Calvet Mir, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Des de fa un temps es destaca la importància de la participació local en la gestió de les àrees protegides i en la presa de decisions respecte aquests espais. Un estudi dut a terme al parc natural de Sant Llorenç del Munt durant dos anys ha analitzat la seva xarxa social de comunicació per tal de proporcionar coneixements sobre l'estructura social dels actors i poder millorar els processos participatius. [...]
Desde hace un tiempo se destaca la importancia de la participación local en la gestión de las áreas protegidas y en la toma de decisiones respecto a estos espacios. Un estudio llevado a cabo en el parque natural de Sant Llorenç del Munt durante dos años ha analizado su red social de comunicación a fin de proporcionar conocimientos sobre la estructura social de los actores y poder mejorar los procesos participativos. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
2 documents
9.
2 p, 120.9 KB Avaluació de coneixements i actituds cap a les addiccions en metges / Barral, Carmen Departament de Medicina (Universitat Autònoma de Barcelona)
S'estima que fins a una cinquena part de l'assistència en els serveis d'urgències està relacionada amb el consum de tòxics, però en ocasions aquest és infradiagnosticat. Un estudi ha avaluat una mostra de metges residents d'un hospital general per identificar els factors pels quals no es detecten aquestes situacions. [...]
Se estima que hasta una quinta parte de la asistencia en los servicios de urgencias está relacionada con el consumo de tóxicos, pero en ocasiones éste es infradiagnosticado. Un estudio ha evaluado una muestra de médicos residentes de un hospital general para identificar los factores por los cuales no se detectan estas situaciones. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
2 documents
10.
2 p, 178.2 KB Les dimensions de l'actual crisi sistèmica : el capitalisme en curtcircuit? / Castells-Quintana, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
La crisi del creixement global basat en les finances reflecteix l'esgotament de l'actual model d'acumulació caracteritzat per taxes de creixement baixes i decreixents quotes laborals, un sistema que s'ha mantingut per un consumisme excessiu mitjançant l'augment de l'endeutament, de les desigualtats i de l'exclusió social i l'esgotament accelerat dels recursos naturals. [...]
La crisis del crecimiento global basado en las finanzas refleja el agotamiento del actual modelo de acumulación caracterizado por tasas de crecimiento bajas y decrecientes cuotas laborales, un sistema que se ha mantenido por un consumismo excesivo mediante el aumento del endeudamiento, de las desigualdades y de la exclusión social y el agotamiento acelerado de los recursos naturales. [...]
The crisis of global financial-led growth reflects evidence of exhaustion of the current model of accumulation, characterized by lower growth rates and decreasing labour shares. A system which so far has only been possible by means of excessive consumerism through increasing indebtedness, accelerated depletion of resources, growing income inequalities and social exclusion and unrest. [...]

2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
11.
2 p, 170.5 KB Catalitzadors químics, electroquímics i fotoquímics de l'oxidació molecular de l'aigua / Bofill Arasa, Roger (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; García-Antón, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Escriche Martínez, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Sala Román, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
L'alliberament d'hidrogen a partir del trencament de l'aigua pel simple ús de la llum solar com a única font d'energia és un vell somni de la humanitat que finalment podria convertir-se en una realitat. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
12.
3 p, 155.2 KB Poblacions microbianes i mecanismes de reacció al procés biològic de dessulfuració de biogàs / Mora Garrido, Mabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
La dessulfuració biològica de biogàs es un procés que s'ha estudiat àmpliament a nivell de reactors però se sap que l'estudi dels bacteris que realitzen aquest procés és molt important ja que són els encarregats del fet que la dessulfuració tingui lloc i determinen en gran part l'eficàcia del procés global. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
13.
3 p, 234.8 KB Relació entre la salut autopercebuda i les concentracions sanguínies de compostos tòxics persistents / Gasull, Magda
Els resultats d'un estudi que ha analitzat la relació entre les concentracions o nivells en sang de diversos compostos tòxics persistents (CTPs) i la salut autopercebuda (SAP) mostren que les persones amb majors concentracions de CTPs tenen una pitjor SAP. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
14.
4 p, 158.1 KB Avenços en l'estudi de la 'mixticitat' : contrastant la relació entre unions mixtes i integració social / Rodríguez García, Dan Departament d'Antropologia Social i Cultural (Universitat Autònoma de Barcelona)
Una investigació pionera del Grup de Recerca INMIX de la UAB fa llum sobre un dels temes que han ocupat als científics socials durant més d'un segle: la relació entre unions/famílies mixtes i integració social. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016
3 documents
15.
2 p, 152.3 KB La UAB, amb les Humanitats Digitals / Valdés, Ramón (Valdés Gázquez) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
El 8 d'abril és el dia de les Humanitats Digitals, una nova disciplina interdisciplinària que reuneix les ciències humanes, les arts i les lletres en la seva relació amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
16.
2 p, 139.7 KB L'amistat cívica a Aristòtil : concòrdia i fraternitat / Farrés Juste, Oriol Departament de Filosofia (Universitat Autònoma de Barcelona)
En la política contemporània, l'amistat s'associa a males pràctiques i corrupció. Aquesta recerca estudia l'obra ètica i política d'Aristòtil, el qual, contràriament a la percepció actual, considerava que l'amistat cívica o ciutadana ajudaria a una major estabilitat i un clima de cooperació entre els integrants de la comunitat política: com a fraternitat civil, propiciaria una major solidaritat i una millor convivència entre els ciutadans, i com a concòrdia, evitaria la discòrdia o lluita entre les classes socials.
2016
UAB divulga, Abril 2016  
17.
3 p, 151.3 KB "La meva feina és la meva vida" : la intersecció de l'esfera privada i laboral / Valenzuela García, Hugo Departament d'Antropologia Social i Cultural (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Reygadas, Luis ; Cruces, Francisco
Quants cops hem sentit parlar de la dificultat per conciliar la vida familiar i la feina? Una recerca etnogràfica (finançada per l'EOI) realitzada abans i durant la crisi econòmica de 2008 a 20 PIMES espanyoles del sector de la Nova Economia va analitzar, entre d'altres, aquesta qüestió. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
18.
4 p, 215.7 KB Grup de Recerca Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana / Kirchner, Helena 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
El Grup de Recerca Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana estudia els assentaments humans medievals, tant rurals com urbans, tenint en compte no tan sols els llocs habitats i el seu registre arqueològic sinó també els espais agraris, les seves formes de gestió social i les seleccions tècniques que impliquen. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  
19.
3 p, 158.2 KB L'escletxa salarial entre homes i dones al mercat de treball / Torns, Teresa (Institut d'Estudis del Treball) ; Recio, Carolina (Institut d'Estudis del Treball) ; Sánchez, Núria (Institut d'Estudis del Treball) ; Trinidad, Albert (Institut d'Estudis del Treball)
El Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB ha participat en una recerca que ha analitzat els factors que incideixen en l'escletxa salarial entre homes i dones, així com les percepcions dels agents socials sobre la qüestió. [...]
2016
UAB divulga, Abril 2016  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.