UAB Divulga

UAB Divulga 17 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
2 p, 185.4 KB La construcció naval a la Catalunya baix medieval / Pujol i Hamelink, Marcel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
A partir de fuentes iconográficas y arqueológicas y de documentación de archivo, esta tesis doctoral ha estudiado la construcción naval realizada en Cataluña durante los siglos XIII-XVI. Galeras, naves y barcas, los tres tipos de embarcaciones de aquella época, se diferenciaban por la forma, que a su vez venía determinada por la función. [...]
With the help of archaeological and iconographic sources and archival documentation, this thesis studies shipbuilding in Catalonia from the thirteenth to sixteenth centuries. Galleys, ships and boats, the three types of vessels from that time, were different in form, which in turn was determined by their function. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
2.
2 p, 71.1 KB Els matollars de Doñana, afectats per anomalies climàtiques extremes / Lloret Maya, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Naya Díaz, Albert (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
L'investigador del CREAF i la UAB Francisco Lloret ha liderat un estudi sobre els efectes d'episodis climàtics extrems en matollars de Doñana. A partir de l'anàlisi d'alguns trets funcionals dels arbustos es podrà fer una millor conservació, gestió i manteniment de les espècies. [...]
El investigador del CREAF y la UAB Francisco Lloret ha liderado un estudio sobre los efectos de episodios climáticos extremos en matorrales de Doñana. A partir del análisis de algunos rasgos funcionales de los arbustos se podrá hacer una mejor conservación, gestión y mantenimiento de las especies. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
3.
2 p, 47.9 KB Poden parlar les màquines? : Comparació d'ELIZA amb els sistemes de conversa moderns / Vallverdú, Jordi, 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Creat el 1966, ELIZA era un programa informàtic que simulava mantenir una conversa amb la persona usuària. Des de llavors, s'han creat altres bots de conversa, més avançats. Aquest treball ha analitzat comparativament cinc bots de conversa molt ben valorats en els Tests de Turing i ha arribat a la conclusió que els sistemes conversacionals en llenguatge natural o col·loquial han millorat, atès que aprenen literalment en cada conversa que mantenen, però encara estan lluny de ser bots ideals.
Creado en 1966, ELIZA era un programa informático que simulaba mantener una conversación con la persona usuaria. Desde entonces, se han creado otros bots de conversación, más avanzados. Este trabajo ha analizado comparativamente cinco bots de conversación muy bien valorados en los Tests de Turing y ha llegado a la conclusión de que los sistemas conversacionales en lenguaje natural o coloquial han mejorado, dado que aprenden literalmente en cada conversación que mantienen, pero todavía están lejos de ser bots ideales.
Created in 1966, ELIZA was a computer programme which simulated conversations with users. Since then, other chat bots have been created, and are more advanced. This study comparatively analyses five chat bots highly valued in the Turing Test and concludes that these natural language conversational agents have had their skills improved in comparison to ELIZA. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
4.
2 p, 35.1 KB La tecnologia a les classes de ciències de secundària : anàlisi dels processos de canvi en el professorat / Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
A través d'enquestes, observacions a l'aula i entrevistes a docents, aquesta tesi doctoral ha estudiat detalladament la utilització de diversos dispositius en l'ensenyament de les ciències a secundària i la influència de les creences del professorat sobre aquesta tecnologia en el seu ús. [...]
A través de encuestas, observaciones en el aula y entrevistas a docentes, esta tesis doctoral ha estudiado detalladamente la utilización de varios dispositivos en la enseñanza de las ciencias en secundaria y la influencia de las creencias del profesorado sobre esta tecnología en su uso. [...]
Through questionnaires, classroom observations and interviews with teachers, this thesis has studied in detail the use of multiple devices in science education at the secondary level and the influence that teachers' opinions about this technology had in their use. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
5.
2 p, 69.2 KB Cuina, teatre i modernitat. Barcelona, 1888-1919 / Saumell i Olivella, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
D'entre les novetats que la Barcelona del tombant del segle XIX al XX va absorbir del continent europeu i d'ultramar, aquesta tesi doctoral estudia la cuina, i ho fa, sobretot, a través de l'anàlisi de la literatura dramàtica de Santiago Rusiñol. [...]
De entre las novedades que la Barcelona del cambio del siglo XIX al XX absorbió del continente europeo y de ultramar, esta tesis doctoral estudia la cocina, y lo hace, sobre todo, a través del análisis de la literatura dramática de Santiago Rusiñol. [...]
Of the innovations Barcelona absorbed from the European continent and overseas at the turn of the twentieth century, this thesis studies the kitchen, and does so mainly through the analysis of dramatic literature of Santiago Rusiñol. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
6.
2 p, 49.8 KB Transport públic i mobilitat urbana: contradiccions entre polítiques públiques i demandes per mobilitat a la regió metropolitana de Florianópolis, Brasil / Cocco, Rodrigo Giraldi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Aquesta tesi doctoral analitza els factors que afecten el transport i la mobilitat de la regió metropolitana de Florianópolis, Brasil, la ciutat central de la qual, situada en una illa, es comunica amb el continent mitjançant dos ponts. [...]
Esta tesis doctoral analiza los factores que afectan al transporte y la movilidad de la región metropolitana de Florianópolis, Brasil, cuya ciudad central, situada en una isla, se comunica con el continente mediante dos puentes. [...]
This thesis analyses the factors affecting transport and mobility in the metropolitan area of Florianópolis, Brazil, whose central city, located on an island, is connected to the mainland by two bridges. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
7.
3 p, 157.4 KB Descobreixen com afecta a la respiració del sòl la substitució de pinedes per alzinars que provoca el canvi climàtic / Barba, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Naya Díaz, Albert (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
El pi roig és l'espècie arbòria amb un rang latitudinal de distribució més gran que abasta des de Sibèria a la península Ibèrica. Un estudi realitzat per investigadors del Museu Nacional de Ciències Naturals i del CREAF descobreixque la mortalitat dels pins per sequera no repercuteix en les emissions de CO2 del sòl forestal. [...]
El pino silvestre es la especie arbórea con un rango latitudinal de distribución mayor que abarca desde Siberia a la península ibérica. Un estudio realizado por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del CREAF descubre que la mortalidad de los pinos por sequía no repercute en las emisiones de CO2 del suelo forestal. [...]
Scots pine is the tree species with the greatest latitudinal distribution between Siberia and the Iberian Peninsula. A study carried out by researchers from the National Museum of Natural Sciences and CREAF has discovered that the death of these pines due to drought does not affect CO2 emissions from forest soil. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
8.
2 p, 55.2 KB Nou llibre: "Science in the Public Sphere. A history of lay knowledge and expertise" / Nieto-Galan, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Agustí Nieto-Galan, membre del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB, ha publicat aquest llibre, Science in the Public Sphere. A history of lay knowledge and expertise, una traducció a l'anglès, revisada i actualitzada, del seu llibre Los públicos de la ciencia (2011). [...]
Agustí Nieto-Galan, miembro del Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB, ha publicado este libro, Science in the Public Sphere. A history of lay knowledge and expertise, una traducción al inglés, revisada y actualizada, de su libro Los públicos de la ciencia (2011). [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
9.
2 p, 61.9 KB Caminar més d'una hora al dia redueix a la meitat el risc de patir arteriopatia perifèrica / Ruiz Comellas, Anna (Centre d'Atenció Primària Sant Joan de Vilatorrada) ; Alzamora Sas, Maria Teresa (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Forés Raurell, Rosa (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Pera, Guillem (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Heras, Antonio (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Torán Monserrat, Pere (Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) ; Baena Díez, José Miguel (Institut Català de la Salut. Centre d'Atenció Primària La Marina) ; Mundet-Tudurí, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Departament de Medicina
L'arteriopatia perifèrica és el conjunt de signes i símptomes que es manifesten quan es produeix una disminució del flux sanguini a una extremitat, i és un potent predictor d'episodis cardiovasculars i cerebrovasculars. [...]
La arteriopatía periférica es el conjunto de signos y síntomas que se manifiestan cuando se produce una disminución del flujo sanguíneo en una extremidad, y es un potente predictor de episodios cardiovasculares y cerebrovasculares. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
10.
3 p, 56.0 KB Contribucions al coneixement dels patrons espacials multitemporals de les sequeres a la península Ibèrica des de la perspectiva de la Ciència de la Informació Geogràfica / Domingo-Marimon, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La sequera és una amenaça natural que afecta especialment la conca mediterrània, on les projeccions de futur preveuen més episodis de sequera i la reducció de la disponibilitat d'aigua. Tanmateix, aquest fenomen no està prou ben caracteritzat, fet que en dificulta la gestió. [...]
La sequía es una amenaza natural que afecta especialmente a la cuenca mediterránea, donde las proyecciones de futuro prevén más episodios de sequía y la reducción de la disponibilidad de agua. Sin embargo, este fenómeno no está suficientemente bien caracterizado, lo que dificulta su gestión. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
11.
3 p, 44.1 KB Avança la neurociència cap al control de la ment humana? / Morgado-Bernal, Ignacio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia
L'optogenètica, una tecnologia desenvolupada en els últims deu anys, permet activar o desactivar voluntàriament en temps molt precisos les neurones que fan possible estats mentals particulars. Els seus resultats en la investigació amb rosegadors estan sorprenent als propis científics i el seu desenvolupament en un futur potser no llunyà pot constituir una manera revolucionària de penetració i control del cervell i la ment humana, fet que comporta associat tot un seguit de qüestions ètiques.
La optogenética, una tecnología desarrollada en los últimos diez años, permite activar o desactivar voluntariamente en tiempos muy precisos las neuronas que hacen posible estados mentales particulares. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
12.
2 p, 56.3 KB Nanopartícules d'or solubles en aigua com a catalitzadors per a la reducció selectiva de certs compostos orgànics en aigua / Guo, Wusheng (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Pleixats, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Shafir, Alexandr (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Les nanopartícules d'or han suscitat molt d'interès per les seves propietats relacionades amb la mida nanomètrica i per les seves aplicacions en biomedicina, com a sensors i en catàlisi. La possibilitat de disposar de nanopartícules solubles en medis aquosos és molt atractiva, atès que l'aigua és un medi de baix cost, ambientalment benigne, no tòxic i segur. [...]
Las nanopartículas de oro han suscitado mucho interés debido a sus propiedades relacionadas con el tamaño nanométrico y a sus aplicaciones en biomedicina, como sensores y en catálisis. La posibilidad de disponer de nanopartículas solubles en medios acuosos es muy atractiva, dado que el agua es un medio de bajo costo, ambientalmente benigno, no tóxico y seguro. [...]
Gold nanoparticles have attracted much interest because of their size- related properties and applications in the fields of biomedicine, as sensors and catalysts. The potential for nanoparticle solubility in aqueous media is highly attractive, given that water is a low-cost, environmentally benign, non-toxic and safe medium. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
13.
3 p, 45.7 KB Espècies hiperacumuladores de metalls presents al Pirineu català oriental / Martos, Soledad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Gallego Páramo, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; López-Alvarado, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Cabot, Catalina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Hi ha espècies vegetals que toleren altes concentracions de metalls pesants, les absorbeixen i les acumulen a les tiges i les fulles, fet que les converteix en potencials netejadores de sòls contaminats. [...]
pesados, las absorben y acumulan en los tallos y las hojas, lo que las convierte en potenciales limpiadoras de suelos contaminados. Un estudio ha cultivado plantas de una de estas especies procedentes de semillas recogidas en diferentes localidades del Pirineo catalán oriental. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
14.
3 p, 37.7 KB Característiques dels zircons del granit de San Ciprián, Lugo / Martínez Fernández, Francisco José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
El zircó és el mineral més important per datar successos de la història de la Terra. A partir de la relació entre el contingut en tori i urani es pot establir si va cristal·litzar a partir d'un magma, o bé si ha estat reescalfat, i la seva composició modificada, per un episodi metamòrfic posterior a la seva cristal·lització. [...]
El circón es el mineral más importante para datar episodios de la historia de la Tierra. A partir de la relación entre el contenido en torio y uranio se puede establecer si cristalizó a partir de un magma, o bien ha sido recalentado, y su composición modificada, por un episodio metamórfico posterior a su cristalización. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
2 documents
15.
2 p, 63.8 KB El reingrés dels estudiants al sistema universitari públic català / Rodríguez Gómez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Meneses, Julio (Universitat Oberta de Catalunya)
Aquest estudi, desenvolupat a partir d'informació d'estudiants universitaris catalans, ha detectat diversos perfils d'alumnes que abandonen els estudis i hi tornen més endavant. Els resultats apunten, entre altres, a la necessitat d'establir plans per a la transició a la universitat, l'acollida i l'acompanyament dels estudiants universitaris per evitar l'abandonament i el posterior canvi d'estudis. [...]
Este estudio, desarrollado a partir de información de estudiantes universitarios catalanes, ha detectado diversos perfiles de alumnos que abandonan los estudios y más adelante vuelven a matricularse. [...]
This study based on information from Catalan university students has found several profiles of students who drop out of university and later return. The results suggest, among other things, the need to establish plans for the transition to college, and the reception and support of university students to avoid the abandonment and subsequent change of studies. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
16.
3 p, 63.9 KB Evidència de forçament climàtic natural i antròpic durant l'últim mil·lenni / Nieto-Moreno, Vanesa (Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F)) ; Garcia-Orellana, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Masqué Barri, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un equip d'investigació multidisciplinar ha aconseguit un avanç important en el coneixement de les respostes terrestres i oceàniques a la variabilitat climàtica durant l'últim mil·lenni, incloent l'era industrial. [...]
A multidisciplinary international team has advanced in the understanding of the terrestrial and ocean responses to climate variability in the western Mediterranean during the past millennium including the industrial era. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents
17.
3 p, 59.1 KB Manteniment de la plasticitat fenotípica / Fragata, Inês (Universidade de Lisboa. Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes) ; Simões, Pedro (Universidade de Lisboa. Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes) ; Matos, Margarida (Universidade de Lisboa. Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes) ; Santos, Mauro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
La plasticitat fenotípica és la capacitat dels organismes per alterar el seu fenotip d'acord amb les condicions ambientals. Tot i que és important per fer front a les pertorbacions ambientals, el seu manteniment sol resultar costós per als organismes i es pot perdre durant l'evolució sota condicions constants i no estressants. [...]
La plasticidad fenotípica es la capacidad de los organismos para alterar su fenotipo de acuerdo con las condiciones ambientales. Aunque es importante para hacer frente a las perturbaciones ambientales, su mantenimiento suele resultar costoso para los organismos y puede perderse durante la evolución bajo condiciones constantes y no estresantes. [...]
Phenotypic plasticity is the ability of organisms to change their phenotype according to the environment. While plasticity is important to cope with environmental changes, it may also be costly and be lost during evolution in a constant, non-challenging environment. [...]

2016
UAB divulga, Maig 2016
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.