UAB Divulga

UAB Divulga 11 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
3 p, 563.0 KB Activació d'iPads amb un patró cerebral cognitiu / Martín-Pascual, Miguel Ángel (Neuro-Com Research Group) ; Hernández-González, Samuel (Universidad Pablo de Olavide) ; Gruart i Massó, Agnès (Universidad Pablo de Olavide) ; Delgado-García, José María (Universidad Pablo de Olavide) ; Andreu Sánchez, Celia (Neuro-Com Research Group)
Una investigació realitzada per la Divisió de Neurociències de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla i el grup Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona ha identificat en rates un patró funcional cerebral associat a comportaments cognitius i l'ha utilitzat per activar la pantalla tàctil d'un iPad. [...]
Una investigación realizada por la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el grupo Neuro-Com de la Universitat Autònoma de Barcelona ha identificado en ratas un patrón funcional cerebral asociado a comportamientos cognitivos y lo ha utilizado para activar la pantalla táctil de un iPad. [...]
A study conducted by the universities Pablo de Olavide and the UAB's group Neuro-Com has identified, in rats, a functional brain pattern linked to cognitive behavior able to activate an iPad's touchscreen. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
3 documents
2.
2 p, 3.8 MB Un desdejuni calòric disminueix la satisfacció después d'esmorzar a mig matí / Azpiroz Vidaur, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Un estudi del Departament de Medicina de la UAB i l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha analitzat l'efecte de la quantitat de calories ingerides durant el desdejuni, a primera hora del matí, a la satisfacció i sensació de benestar en prendre un petit esmorzar dues hores després. [...]
Un estudio del Departamento de Medicina de la UAB y el Hospital Universitario Vall d'Hebron ha analizado el efecto de la cantidad de calorías ingeridas durante el desayuno en la satisfacción y sensación de bienestar al tomar un pequeño almuerzo dos horas después. [...]
A study conducted by the UAB Department of Medicine and the Vall d'Hebron University Hospital analyses the effects a high-calorie breakfast early in the morning has on the satifaction and sense of well-being after eating a mid-morning snack two hours later. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-2
3 documents
3.
3 p, 443.7 KB De què moren les plantes quan hi ha sequera? / Martínez Vilalta, Jordi, 1975-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Garcia-Forner, Núria (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Tot i que la causa de la mort de les plantes per sequera és evident a primera vista, el mecanisme pel qual moren no està tan clar. En algunes espècies es pot produir tant per una fallida del sistema de transport d'aigua de les fulles a les arrels com per una reducció de les reserves de carboni, que no pot captar de l'atmosfera a través de les fulles quan li manca l'aigua. [...]
A pesar de que la causa de la muerte de las plantas por sequía es evidente a primera vista, el mecanismo por el cual mueren no está tan claro. En algunas especies se puede producir tanto por una quiebra del sistema de transporte de agua de las hojas a las raíces como por una reducción de las reservas de carbono, que la planta necesita para sobrevivir y no puede captarcuando le falta el agua. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
2 documents
4.
3 p, 937.1 KB Determinació del nivell crític de contaminació per amoni en una zona ramadera de Catalunya / Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
El nitrogen que conté l'amoni és un nutrient essencial per a la vida, però quan la deposició depassa la capacitat de processament dels ecosistemes esdevé una amenaça ambiental. Investigadors de la UAB han determinat quin és el nivell crític de concentració d'amoni a l'aire a partir de l'efecte en els líquens, molt sensibles a la contaminació atmosfèrica.
El nitrógeno que contiene el amonio es un nutriente esencial para la vida, pero cuando la deposición rebasa la capacidad de procesamiento de los ecosistemas se convierte en una amenaza ambiental. Investigadores de la UAB han determinado cuál es el nivel crítico de concentración de amonio en el aire a partir del efecto en los líquenes, muy sensibles a la contaminación atmosférica.
The nitrogen contained in ammonia is an essential nutrient for life, but when deposition exceeds the processing capacity of ecosystems it becomes an environmental threat. Researchers at the UAB have determined the critical level for ammonia atmospheric concentration by studying its effects on lichens, which are very sensitive to air pollution.

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
3 documents
5.
3 p, 611.0 KB Dinàmiques no-lineals per al processament quàntic de la informació / Winter, Andreas (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Investigadors del Departament de Física exploren una classe de transformacions d'estats quàntics fora del món lineal, que només requereix d'una font d'estats no gaussians i operacions lineals senzilles. [...]
Investigadores del Departamento de Física exploran una clase de transformaciones de estados cuánticos fuera del mundo lineal, que sólo requiere una fuente de estados no gausianos y operaciones lineales sencillas. [...]
Researchers from the Department of Physics explore a series of transformations in quantum states occurring outside the linear world which only need a source of non-Gaussian states and simple linear operations. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
3 documents
6.
3 p, 871.3 KB Pols africana a Tenerife i al Montseny / Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Investigadors del CREAF han comparat la deposició atmosfèrica de pols, per via seca i humida, en dues regions de contrastada influència africana: l'illa de Tenerife i el massís del Montseny. Les dades mostren que els elements procedents de la pols africana es dipositen majorment en forma de deposició humida al Montseny, mentre que a les Canàries predomina la deposició seca. [...]
Investigadores del CREAF han comparado la deposición atmosférica de polvo, por vía seca y húmeda, en dos regiones de contrastada influencia africana: la isla de Tenerife y el macizo del Montseny. [...]
Researchers at CREAF have compared the amounts of dust deposited through the wet and dry pathways in two regions of contrasted African influence: the Tenerife Island and the Montseny massif. Data show that elements from African dust were mostly delivered as wet deposition in Montseny, while in the Canary Islands dry deposition predominated. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
3 documents
7.
3 p, 369.6 KB Confirmen la idoneïtat de la citologia per al cribratge de càncer anal en població d'alt risc / Alameda, Francesc (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Lloveras Rubio, Belén (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Iglesias, Mar (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya)) ; Lloret, A. (Hospital del Mar (Barcelona, Catalunya))
Investigadors de l'Hospital del Mar i de la UAB han realitzat un estudi que constata l'eficàcia d'usar la tècnica de la citologia per detectar i diagnosticar lesions cancerígenes anals en persones d'alt risc. [...]
investigadores del Hospital del Mar y de la UAB han realizado un estudio que constata la eficacia de usar la técnica de la citología para detectar y diagnosticar lesiones cancerígenas anales en personas de alto riesgo. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
2 documents
8.
2 p, 440.8 KB Generació ràpida de pseudo-atzar quàntic i les seves aplicacions en les ciències quàntiques / Winter, Andreas (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
Utilitzar computadors quàntics per generar dades aleatòries seria costosíssim i lent. No obstant això, els físics consideren una alternativa, l'ús de pseudo-atzar quàntic. Andreas Winter, del Departament de Física, al costat de investigadors de Tòquio i altres col·laboradors, han publicat una sèrie d'articles on proposen un nou mètode, senzill i ràpid, per generar pseudo-atzar quàntic. [...]
Utilizar computadores cuánticos para generar datos aleatorios sería costosísimo y lento. Sin embargo, los físicos consideran una alternativa, el uso de pseudo-azar cuántico. Andreas Winter, del Departamento de Física, junto a investigadors de Tokyo y otros colaboradores, han publicado una serie de artículos donde proponen un nuevo método, sencillo y rápido, para generar pseudo-azar cuántico. [...]
Even with quantum computers, it takes an unrealistically long time for quantum randomness to be generated, and it is too expensive. However, physicists can instead use an approximate version of it known as quantum pseudo-randomness. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-2
3 documents
9.
2 p, 238.7 KB Una llengua electrònica per identificar explosius difícils de detectar / González-Calabuig, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Valle Zafra, Manuel del (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Els explosius químics es fan servir en les indústries mineres i en les construccions civils; també en atacs terroristes. Un dels compostos que més es fan servir per a aquesta última finalitat es el triperòxid de triacetona, perquè és pot fabricar domèsticament i és un dels més difícils de detectar amb els mètodes convencionals. [...]
Los explosivos químicos se usan en las industrias mineras y en las construcciones civiles; también en ataques terroristas. Uno de los compuestos que más se usan para esta última finalidad es el triperóxido de triacetona, porque se puede fabricar domésticamente y es uno de los más difíciles de detectar con los métodos convencionales. [...]
Chemicals explosives are used in mining industries and civil constructions¸ unfortunately also in terrorist attacks. One of these compounds which is often used in this last objective is triperoxid of triacetone, because it can be produced domestically and is one of the most difficult to detect with conventional methods. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-2
3 documents
10.
3 p, 1005.3 KB Les nanopartícules d'or poden alterar el sistema immunitari dels peixos / Teles, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Balasch Alemany, Joan Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Soares, A. M. V. M. ; Guimarães, L. ; Oliveira, M. ; Tort Bardolet, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Les nanopartícules d'or (AuNP) s'utilitzen habitualment en aplicacions d'alta tecnologia, però encara en sabem poc dels seus efectes en el medi ambient, i, especialment, en els organismes aquàtics. [...]
Las nanopartículas de oro (AuNP) se utilizan habitualmente en aplicaciones de alta tecnología, pero la información sobre sus efectos en el medio ambiente y en particular en los organismos acuáticos es escasa. [...]
Gold nanoparticles (AuNP) are among the most used nanoparticles in high technology applications. However, there is still little information about their effect on the environment and, particularly, on aquatic organisms. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3
3 documents
11.
3 p, 619.8 KB "Volem injectar nanorobots, guiar-los dins del cos i fer que electroestimulin texits cel·lulars o alliberin fàrmacs" / Pané i Vidal, Salvador (ETH Zürich. Institute of Robotics and Intelligent Systems)
Salvador Pané, investigador de l'Institut de Robòtica i Sistemes Intel·ligents a l'ETH de Zurich, presideix l'acció europea COST E-MINDS. Ha participat en el workshop internacional e-Minds, organitzat a la UAB per la vicepresidenta de l'acció, la professora del Departament de Física Eva Pellicer. [...]
Salvador Pané, investigador del Instituto de Robótica y Sistemas Inteligentes en la ETH de Zurich, preside la acción europea COST E-MINDS. Ha participado en el workshop internacional e-Minds, organizado en la UAB por la vicepresidenta de la acción, la profesora del Departamento de Física Eva Pellicer. [...]
Researcher at the Institute of Robotics and Intelligent Systems of the ETH Zurich. His main tasks focus on micro and nanorobotics for biomedical applications and he specialises in electrodepositions, one of the methods used to manufacture micro and nanorobots. [...]

2017
UAB divulga, Novembre 2017, p. 1-3 (Entrevistes)
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.