UAB Divulga

UAB Divulga 9 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 638.7 KB Desigualtats educatives dels estudiants / Torrents Vilà, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Dani Torrens, en la seva tesi doctoral, analitza el sistema d'universitats català, que ha experimentat canvis importants durant les últimes dècades, ja sigui a nivell del nombre i el tipus d'alumnat universitari, com a nivell de la normativa que regula el seu accés i oferta. [...]
Dani Torrens, en su tesis doctoral, analiza el sistema de universidades catalán, que ha experimentado cambios importantes durante las últimas décadas, ya sea a nivel del número y el tipo de alumnado universitario, como a nivel de la normativa que regula su acceso y oferta. [...]
Dani Torrens in his doctoral thesis analyzes the system of catalan universities that has undergone important changes during the last decades, either in terms of number and type of university students, or in terms of the regulations governing their access and supply. [...]

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
3 documents
2.
3 p, 659.0 KB Neurogènesi a l'àrea ventricular-subventricular adulta com a origen del glioblastoma multiforme / Martí-Clúa, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La unitat de Citologia i d'Histologia de la Facultat de Biociències de la UAB ha desenvolupat un estudi examinant la relació entre les cèl·lules mare de l'àrea ventricular-subventricular ("neural stem cells") i el gliobastoma multiforme. [...]
La unidad de Citología e Histología de la Facultad de Biociències de la UAB ha desarrollado un estudio examinando la relación que presentan las células madre en el área ventricular-subventricular ("neural stem cells") y el gliobastoma multiforme. [...]
The unit of Cytology and Histology of the Faculty of Biociencies of the UAB developed a study examining the relationship between "neural stem cells" in the ventricular-subventricular and glioblastoma multiforme. [...]

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
3 documents
3.
2 p, 423.3 KB Els aeroports de Barcelona van ser els de major trànsit internacional a Espanya fins al 1936 / Corominas, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La tesi "Història dels aeroports de Barcelona i de les línies aèries que hi operaren de 1931 a 1936" repassa la història de l'aviació comercial a Espanya fins a l'inici de la Guerra Civil i documenta, per primera vegada, la importància que van tenir els aeròdroms comercials precursors de El Prat en el trànsit aeri internacional fins a l'inici de la Guerra Civil.
La tesis "Historia de los aeropuertos de Barcelona y de las líneas aéreas que operaron de 1931 a 1936" repasa la historia de la aviación comercial en España hasta el inicio de la Guerra Civil y documenta, por primera vez, la importancia que tuvieron los aeródromos comerciales precursores de el Prat en el tráfico aéreo internacional hasta el inicio de la Guerra Civil.
The thesis "History of Barcelona Airports and Airlines Operating from 1931 to 1936" reviews the history of commercial aviation in Spain until the beginning of the civil war and documents for the first time the importance of the commercial airdromes, precursors of the El Prat airport, in international air traffic until the beginning of the Spanish Civil War.

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-2
3 documents
4.
3 p, 956.6 KB La crisi accentua les diferències en l'ús del capital social com a manera d'accedir a l'ocupació entre la població jove / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Les xarxes socials, com a base del projecte REDEMAS desenvolupat pel Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), revelen un nou model de trajectòria professional i acadèmica, on la crisi econòmica remarca que l'origen social i el capital social són factors determinants en l'èxit d'aquesta etapa.
Las redes sociales, como base del proyecto REDEMAS desarrollado por el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT), revelan un nuevo modelo de trayectoria profesional y académica, donde la crisis económica remarca que el origen social y el capital social son factores determinantes en el éxito de esta etapa.
Social networks as a basis REDEMAS project developed by the Sociological Research Centre on Everyday Life and Work (QUIT) reveal a new model of professional and academic trajectory, where the economic crisis reinforces origin and social capital as key factors in the success of this life stage.

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
3 documents
5.
3 p, 566.7 KB Model de control predictiu per un compte d'ingressos d'un sistema de concentració i desemborsament d'efectiu / Herrera Cáceres, Carlos Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
Investigadors de la UAB han desenvolupat un model de control predictiu per a un compte d'ingressos per a empreses i que s'aplica a totes les divisions de la companyia. Utilitzant programació dinàmica generen un model de predicció aconseguint determinar l'import, periodicitat i comptes origen i destinació de les transferències de tal manera que es realitza la presa de decisions financera i el procediment de transferència de diners entre comptes de manera autònoma.
Investigadores de la UAB han desarrollado un modelo de control predictivo para una cuenta de ingresos, para empresas y que se aplica a todas las divisiones de la compañía. Utilizando programación dinámica generan un modelo de predicción logrando determinar el importe, periodicidad y cuentas origen y destino de las transferencias de tal forma que se realizar la toma de decisiones financiera y el procedimiento de transferencia de dinero entre cuentas de manera autónoma.
Researchers at the UAB have developed a predictive control model for an income account, for companies and that applies to all divisions of the company. Using dynamic programming, they generate a prediction model that can determine the amount, periodicity, and source and destination accounts of the transfers in such a way that the financial decision-making process and the transfer of money between accounts are carried out autonomously.

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
3 documents
6.
3 p, 685.7 KB Psicooftalmologia : una nova mirada sobre el glaucoma des de la psicologia de la salut / Méndez Ulrich, Jorge Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Sanz Ruiz, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Investigadors de la UAB, mitjançant un estudi de la literatura científica sobre els aspectes emocionals i cognitius, revelen una nova subdisciplina anomenada Psicooftalmología, que ens permet amb els seus coneixements i els seus mètodes millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que patixen malalties oftalmològiques. [...]
Investigadores de la UAB, mediante un estudio de la literatura científica sobre los aspectos emocionales y cognitivos, revelan una nueva subdisciplina denominada Psicooftalmología, que nos permite con sus conocimientos y sus métodos mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades oftalmológicas. [...]
Researchers from the UAB through a study of the scientific literature on emotional and cognitive aspects reveal a new subdiscipline called Psycho-ophthalmology, which allows us to contribute their knowledge and methods to improve the health and quality of life of people suffering from this ophthalmological disease. [...]

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
3 documents
7.
3 p, 564.1 KB Gestió dels residus urbans generats a les llars / Gabriel, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Un estudi presentat per investigadors del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, ha fet servir índexs respiromètrics -tècniques que ens permeten conèixer el nivell d'estabilització d'un material mitjançant la seva activitat biològica, de manera que comparant els materials d'entrada i sortida d'un Ecoparc es pot saber l'eficiència del mateix- per demostrat que els Ecoparcs analitzats tenien, en general, bones eficiències en el tractament de la matèria orgànica.
Un estudio presentado por investigadores del departamento de Ingenieria Química, Biología y Ambiental de la UAB, empleando índices respirométricos -técnicas que nos permiten conocer el nivel de estabilización de un material mediante su actividad biológica, de forma que comparando los materiales de entrada y salida de un Ecoparque se puede saber la eficiencia del mismo- ha demostrado que los Ecoparques analizados tenían, en general, buenas eficiencias en el tratamiento de la materia orgánica.

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
2 documents
8.
2 p, 841.2 KB Un nou efecte del canvi climàtic : l'enfonsament del terreny / Linares Santiago, Rogelio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Zarroca Bonet, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
Un recent estudi geològic revel·la l'existència de correlacions entre periodes de sequera i subsidència del terreny. Es tracta d'un efecte geomorfològic inexplorat, amb possibles consequències perjudicials en l'actual marc de canvi climàtic antropogènic.
Un reciente estudio geológico revela la existencia de correlaciones entre períodos de sequía y subsidencia del terreno. Se trata de un efecto geomorfológico inexplorado, con posibles consecuencias perjudiciales en el actual contexto de cambio climático antropogénico.
A recent geological study reveals the existence of correlations between periods of drought and ground subsidence. It is an unexplored geomorphological effect, with possible adverse consequences in the current context of anthropogenic climate change.

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-2
3 documents
9.
3 p, 639.7 KB Història evolutiva de la família d'histones H1.1-H1.5 de mamífers / Roque Córdova, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
El Grup de Recerca d'Expressió Gènica i Regulació Cel·lular Eucariòtica del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biociències (UAB), ha elaborat un nou model d'evolució molecular per a una part de la familia multigènica de la histona H1 (H1. [...]
El Grupo de Investigación de Expresión Génica y Regulación Celular Eucariótica del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Biociencias (UAB), ha elaborado un nuevo modelo de evolución molecular para una parte de la familia multigénica de la histona H1 (H1. [...]
The Gene Expression and Eukaryotic Cell Regulation Research Group of the Biochemistry and Molecular Biology Department of Biosciences Faculty (UAB), have proposed a new model for the molecular evolution of a part of the H1 multigenic family (H1. [...]

2017
UAB divulga, Juny 2017, p. 1-3
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.