UAB Divulga

UAB Divulga 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
3 p, 774.5 KB La contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona : NO2, PM10 i PM2.5 / Gómez, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Biblioteconomia i Documentació) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Aquest article repassa els nivells de concentració de contaminants com el diòxid de nitrogen i partícules en suspensió a la ciutat de Barcelona a partir d'un treball acadèmic que revisa les dades recollides entre el 2008 i el 2016 en les diferents estacions que hi ha repartides per la ciutat per tal d'analitzar l'evolució de la contaminació. [...]
Este artículo repasa los niveles de concentración de contaminantes como el dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión en la ciudad de Barcelona, a partir de un trabajo académico que analiza los datos recogidos entre 2008 y 2016 en las diferentes estaciones que hay repartidas por la ciudad para analizar la evolución de la contaminación. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
2 documents
2.
3 p, 613.7 KB Addiccions conductuals : contribució del sexe, edat d'inici i evolució del trastorn / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
Avui en dia existeixen molts tipus d'addicció. Un dels tipus és l'addicció conductual que s'associa a comportaments compulsius i incontrolables. De fet, cada cop més estudis epidemiològics alerten d'un increment en la prevalença d'aquesta en els dos sexes i diferents edats, en la qual interactuen múltiples factors bio-psico-socials. [...]
Hoy en día existen muchos tipos de adicción. Uno de los tipos es la adicción conductual que se asocia a comportamientos compulsivos e incontrolables. De hecho, cada vez más estudios epidemiológicos alertan de un incremento en la prevalencia de estas en ambos sexos y diferentes edades, en las cuales interactúan múltiples factores bio-psico- sociales. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
2 documents
3.
3 p, 688.9 KB Les pesqueres artesanals cogestionades afavoreixen millores socials i ecològiques / D'Armengol, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Investigadors de l'ICTA-UAB publiquen un estudi on s'afirma que el model de cogestió de les petites agrupacions de pescadors juntament amb el govern contribueix a una major abundància i hàbitats de les espècies, a més d'oferir beneficis socials i econòmics com l'increment de participació social, un major compliment de les normes i un augment dels ingressos de la pesca.
Investigadores del ICTA-UAB publican un estudio donde afirman que el modelo de cogestión de las pequeñas agrupaciones de pescadores juntamente con el gobierno contribuye a una mayor abundancia y hábitats de las especies, además de ofrecer beneficios sociales y económicos como el incremento de participación social, un mayor cumplimiento de las normas y un aumento de los ingresos de la pesca.
A new study published by ICTA-UAB states that the co-management model of small groups of fishermen together with the government contributes to a greater abundance and habitats of species. Moreover, it offers social and economic benefits like the greater social participation, a compliance with standards and an increased income from fishing.

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
3 documents
4.
3 p, 557.4 KB Beneficis de les TIC en l'educació siríaca, un context afectat per conflictes armats / Alfarah, Mirey (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bosco, Alejandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s'han convertit avui en dia en un factor clau de la nostra societat. Però, és així en totes les regions del món? Des de l'inici del conflicte a Síria, més del 45% de la població s'ha hagut de desplaçar i en conseqüència, moltes nenes i nens han deixat de tenir accés a l'educació. [...]
Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido hoy en día en un factor clave de nuestra sociedad. Pero, ¿es así en todas las regiones del mundo? Desde el inicio del conflicto en Siria, más del 45% de la población se ha tenido que desplazar y en consecuencia, muchos niños y niños han dejado de tener acceso a la educación. [...]
Nowadays, information and communication technologies (ICTs) have become a key factor in our society. However, is it this way in every part of the world? Since the beginning of the conflict in Syria, more than 45% of the population has been forced into displacement and consequently, a lot children no longer have access to an education. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
3 documents
5.
3 p, 513.7 KB Efectes dels nanoplàstics en una espècie comercial de peix : dicentrarchus labrax, conegut també com a llobarro / Teles, Mariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Avui en dia, els residus plàstics són un tema molt candent. Cada dia s'alliberen grans quantitats de plàstic als oceans que tenen una impacte en la vida aquàtic i conseqüentment, en medi ambient marí. [...]
Hoy en día, los residuos plásticos son un tema muy candente. Cada día se liberan grandes cantidades en los océanos que tienen un impacto en la vida acuática y por consiguiente, en el medio ambiente marino. [...]
Currently, plastic waste and its consequences are receiving a lot of media attention. Every day, vast ammounts of plastic debris are released into the oceans, having an impact on aquatic life and the marine environment. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
3 documents
6.
3 p, 871.1 KB D'illa en illa : el viatge d'una rata gegant (Mikrotia magna) / Moncunill Solé, Blanca (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han avaluat l'evolució de la mida corporal de Mikrotia magna, una rata gegant que va habitar a l'illa Gargano durant el Miocè tardà. [...]
Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han evaluado la evolución del tamaño corporal de Mikrotia magna, una rata gigante que habitó en la isla de Gargano durante el Mioceno tardío. [...]
Researchers from the Universitat Autònoma de Barcelona and the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont have evaluated the body size evolution of Mikrotia magna, a giant rat which dwelled in the paleoisland of Gargano during Late Miocene. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
3 documents
7.
3 p, 2.3 MB El digestat : de residu a recurs en un paradigma descentralitzat / Sánchez Ferrer, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
El digestat és el material residual que es genera a partir de la digestió anaeròbia, un procés utilitzat per obtenir energia de la matèria orgànica dels residus urbans. Normalment, sol ser utilitzat com a fertilitzant. [...]
El digestato es el material residual que se genera a partir de la digestión anaeróbica, un proceso utilizado para obtener energía de la materia orgánica de los residuos urbanos. Normalmente, suele ser utilitzado como fertilizante. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
2 documents
8.
4 p, 459.5 KB El plom : un problema mediambiental i per la salut / Vallés, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Fuentes i Pujol, Ma. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El plom és l'element de la taula periòdica amb número atòmic 82. Té una abundància de 1,3 ppm en l'escorça terrestre i es troba a la natura en proporció petita i en diferents àmbits. Aquest article presenta els problemes que el plom pot arribar a generar ja que, encara que actualment s'utilitzi molt menys, és molt perillós tant per la salut com per el medi ambient. [...]
El plomo es el elemento de la tabla periódica con número atómico 82. Tiene una abundancia de 1,3 ppm en la corteza terrestre, y se encuentra en la naturaleza en una proporción pequeña y en diferentes ámbitos. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-4
2 documents
9.
3 p, 627.4 KB Gerents com a entrenadors : com avaluar aquestes competències en entorns organitzatius / Munteanu, Andreea ; Raich, Rosa M., , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Mora Giral, Marisol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
El coaching, en entorns organitzatius, es considera un procés de diàleg mitjançant el qual l'entrenador o coach genera unes condicions que afavoreixen les relacions laborals, la creativitat, la responsabilitat i l'eficiència. [...]
Coaching, in organizational environments, is considered to be a process of dialogue through which the coach generates conditions that favour labour relationships, creativity, responsibility and efficiency. [...]
El coaching, en entornos organizativos, se considera un proceso de diálogo mediante el cual el entrenador o coach genera unas condiciones que favorecen las relaciones laborales, la creatividad, la responsabilidad y la eficiencia. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
3 documents
10.
3 p, 213.5 KB "Interruptor magnètic", inducció o supressió del ferromagnetisme mitjançant voltatge elèctric / Quintana Romero, Alberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Menéndez Dalmau, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Pellicer Vilà, Eva Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
La manipulació magnètica a través de camps elèctrics és una de les propostes més prometedores per reduir el consum energètic de la nostra societat. Investigadors del departament de física de la UAB juntament amb altres grups nacionals i internacionals han demostrat per primer cop la manera d'induir ferromagnetisme (alteració de propietats magnètiques) a temperatura ambient en una capa de 100 nm de gruix de Co3O4. [...]
La manipulación magnética a través de campos eléctricos es una de las propuestas más prometedoras para reducir el consumo energético de nuestra sociedad. Investigadores del departamento de física de la UAB junto a otros grupos nacionales e internacionales han demostrado por primera vez la manera de inducir el ferromagnetismo (alteración de propiedades magnéticas) a temperatura ambiente en una capa de 100 nm de grosor de Co3O4. [...]
The magnetic manipulation through electric fields is one of the most promising approaches to reduce energy consumption of our society. Researchers from the department of physics at the UAB jointly with other national and international groups have proved for the first time the induction of ferromagnetism (alteration of magnetic properties) at ambient temperature in a layer of 100 nm thick of Co3O4. [...]

2018
UAB divulga, Novembre 2018, p. 1-3
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.