UAB Divulga

UAB Divulga 12 records found  Search took 0.02 seconds. 
1.
2 p, 405.6 KB Què pensen els mestres en formació sobre l'ensenyament de la psicologia? / Álvarez Valdivia, Ibis Marlene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; González Parera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Vall, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Weise, Crista (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Morodo, Andy (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Un estudi dut a terme per l'equip docent de l'assignatura del grau de Magisteri en Educació primària de la UAB "Aprenentatge i Desenvolupament" ha analitzat la importància que els estudiants del grau donen a aquesta assignatura, així com les dificultats amb les quals es van trobar durant el seu ensenyament. [...]
Un estudio llevado a cabo por el equipo docente de la asignatura del grado de Magisterio en Educación primaria de la UAB "Aprendizaje y Desarrollo" ha analizado la importancia que los estudiantes del grado dan a esta asignatura, así como las dificultades con las que se encontraron durante su enseñanza. [...]
A study carried out by the teaching team of the Bachelor on Primary Education course "Learning and Development" has analysed the importance the students give to this subject, as well as the difficulties that those students perceived in the teaching process. [...]

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
3 documents
2.
2 p, 346.2 KB El problema difícil de la consciència : una solució impossible? / Morgado-Bernal, Ignacio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
Ignacio Morgado-Bernal, director de l'institut de Neurociències de la UAB, planteja en el següent text una aproximació al problema difícil de la consciència, sobre el procés mitjançant el qual el nostre cervell és capaç de convertir els mecanismes neurals en interpretacions subjectives, i sobre la possibilitat de la resolució d'aquest problema.
Ignacio Morgado-Bernal, director del instituto de Neurociencias de la UAB, plantea en el siguiente texto una aproximación al problema difícil de la consciencia, sobre el proceso mediante el cual nuestro cerebro es capaz de convertir los mecanismos neurales en interpretaciones subjetivas, y sobre la posibilidad de la resolución de este problema.
Ignacio Morgado-Bernal, director of the Institute of Neurosciences of the UAB, proposes in the following text an approach to the hard problem of consciousness, about the process by which our brain is able to convert neural mechanisms into subjective interpretations, and about the possibility of solving this problem.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
3 documents
3.
2 p, 357.3 KB Transformació reversible d'estructures 3D nano-poroses a noves 2D no poroses mitjançant lligands esfèrics / Tan, Fangchang (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Giner Planas, José (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
Com els Transformers, els robots que tenen la capacitat de canviar els seus cossos a voluntat, reordenant les seves peces des d'un robot humanoide a una altra forma alternativa, generalment un cotxe, un camió o una arma; els científics han desenvolupat nous materials nano-porosos 3D que, a causa d'estímuls externs, passen a través de diferents conformacions fins a transformar-se en una estructura no-porosa 2D de manera reversible.
Como los Transformers, los robots que tienen la capacidad de cambiar sus cuerpos a voluntad, reordenando sus piezas desde un robot humanoide a otra forma alternativa, generalmente un coche, un camión o un arma; los científicos han desarrollado nuevos materiales nano- porosos 3D que, debido a estímulos externos, pasan a través de diferentes conformaciones hasta transformarse en una estructura no- porosa 2D de manera reversible. [...]
Such as Transformers, the living robotic beings that have the ability to change their bodies at will, rearranging their parts from a humanoid robotic mode into an alternate form, generally a car, truck or a weapon; scientists have now developed novel 3D nano-porous materials that go through conformational changes and transform into a 2D non-porous structure as a result of an external stimuli, and then can shift to the original 3D nano-porous structure when the stimuli is reversed.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
3 documents
4.
2 p, 392.8 KB Com reduir les desigualdats en salut a zones urbanes desfavorides? / Blancafort Alias, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Salut i Envelliment) ; Monteserín Nadal, Rosa (Centre d'Atenció Primària Sardenya (Barcelona, Catalunya)) ; Coll-Planas, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Salut i Envelliment)
Un equip format per membres de la Fundació Salut i Envelliment (UAB) i el CAP Sardenya ha dut a terme l'estudi AEQUALIS, en el qual han desenvolupat i avaluat l'eficàcia d'una sèrie d'intervencions locals per reduir les desigualtats en salut, adaptada a les necessitats i contextos locals de persones majors en situacions vulnerables.
2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
2 documents
5.
2 p, 340.2 KB Els serveis d'accessibilitat a les televisions en català : una assignatura pendent / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Tor Carroggio, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El grup de recerca TransMedia Catalonia de la UAB ha dut a terme durant aquest darrer curs el projecte anomenat "Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions catalanes: situació actual, necessitats i propostes de futur", finançat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya en la convocatòria de 2017.
El grupo de investigación TransMedia Catalonia de la UAB ha llevado a cabo durante el último curso el proyecto denominado "Servicios de accesibilidad sensorial en las televisiones catalanas: situación actual, necesidades y propuestas de futuro", financiado por el Consell de l'Audiovisual de Catalunya en la convocatoria de 2017.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
2 documents
6.
2 p, 282.3 KB El cadmi altera la tolerància salina de la planta halófita Sesuvium portulacastrum / Martos Arias, Soledad (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Un equip de la unitat de fisiologia vegetal de la UAB, en col·laboració amb el Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria (Tunísia) ha estudiat la interferència del cadmi en els mecanismes de tolerància a la sal en Sesuvium portucalastrum, una planta halòfita molt útil per la fitoremediació.
Un equipo de la unidad de fisiología vegetal de la UAB, en colaboración con Biotechnologie de Borj-Cédria (Túnez) ha estudiado la interferencia del ca mecanismos de tolerancia a la sal en Sesuvium portucalastrum, una planta hal para la fitorremediación.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
2 documents
7.
2 p, 325.4 KB Química computacional fàcilment reproduïble gràcies a ESIgen / Rodríguez-Guerra Pedregal, Jaime (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
ESIgen és una aplicació web que permet generar resums de càlculs en química computacional de forma totalment automàtica. A través de les seves múltiples plantilles es poden aconseguir documents de suport a la publicació científica (Supporting Information) o informes tècnics adequats per a comunicacions internes durant el procés de recerca.
ESIgen es una aplicación web que permite generar resúmenes de cálculos en química computacional de forma totalmente automática. A través de sus múltiples plantillas se pueden conseguir documentos de apoyo a la publicación científica (Supporting Information) o informes técnicos adecuados para comunicaciones internas durante el proceso de investigación.
ESIgen is a web application that allows to create computational chemistry job reports in an fully automated way. Through its multiple templates, Supporting Information documents can be automagically generated, as well as technical reports suitable for internal communication during the research process.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
3 documents
8.
3 p, 400.9 KB Arbres de decisió per a análisis de dades sobre qualitat de vida / Dellunde i Clavé, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia) ; García-Cerdaña, Àngel (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)) ; Armengol, Eva (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC))
Investigadors de l'IIIA i la UAB han utilitzat l'anàlisi d'arbres de decisió sobre dues bases de dades de naturalesa pràctica: una amb descripcions de pigues que poden ser o no melanomes; i una altra referent a la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual.
Researchers at the IIIA and the UAB have used decision trees analysis on two databases of practical nature: one with descriptions of pigs that may or may not be melanomas; and another referring to the quality of life of people with intellectual disabilities.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-3
3 documents
9.
3 p, 466.9 KB Els senglars de Barcelona són portadors de variants zoonòtiques de Streptococcus suis / Fernández-Aguilar, Xavier (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal) ; Cabezón Ponsoda, Óscar (Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Un estudi fruit de la col·laboració entre el CRESA-IRTA (UAB), la Universitat de Montreal, l'Hospital de Bellvitge i el Servei de Ecopatologia de Fauna Salvatge (UAB) ha avaluat el risc per a la salut de les persones de la transmissió del bacteri Streptococcus suis per part de senglars urbans a la ciutat de Barcelona.
Un estudio fruto de la colaboración entre el CRESA-IRTA (UAB), la Universiad de Monreal, el Hospital de Bellvitge y el Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (UAB) ha evaluado el riesgo para la salud de las personas de la transmisión de la bacteria Streptococcus suis por parte de jabalíes urbanos en la ciudad de Barcelona.
An study fruit of collaboration between CRESA-IRTA (UAB), the Montreal University, the Hospital de Bellvitge and the Servei d'Ecopatologia de Fanuna Salvatge (UAB) has assessed the public health risk in relation to the transmission of Streptococcus suis from urban wild boars in the city of Barcelona.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-3
3 documents
10.
2 p, 357.1 KB Proteomica per entendre la resistència de Urochloa decumbens al Alumini / Tolrà Pérez, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Poschenrieder, Charlotte (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Un equip de la unitat de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia de la UAB ha estudiat mitjançant anàlisi proteòmics els mecanismes pels quals l'espècie Urochloa decumbens té una resistència extrema a la toxicitat per Alumini, mostrant que existeixen 11 proteïnes implicades en aquests mecanismes de les quals han identificat 6.
Un equipo de la unidad de Fisiología Vegetal del Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología de la UAB ha estudiado mediante análisis proteómicos los mecanismos por los cuales la especie Urochloa decumbens tiene una resistencia extrema a la toxicidad por Aluminio, desvelando que existen 11 proteínas implicadas en estos mecanismos de las cuales han identificado 6.
A team from the Plant Physiology Laboratory from the UAB Ecology and Animal & Vegetal Biology and Ecology has studied through proteomic analysis the mechanisms by which the species Urochloa decumbens has an extreme resistance to Aluminium toxicity, revealing that there are 11 proteins involved in this mechanisms of which 6 have been identified.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
3 documents
11.
4 p, 702.4 KB La vida quotidiana de les poblacions andines davant el sorgiment dels primers estats / Bellmunt, Cinta S. (Fundación Palarq) ; Castro Martínez, Pedro V. (Pedro Vicente) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
Des de fa una dècada, un equip coordinat pel professor del departament de Prehistòria de la UAB Pedro V. Castro-Martínez, analitza la vida quotidiana de les poblacions andines davant el sorgiment dels primers estats, des de l'òptica de l'arqueologia social.
Desde hace una década, un equipo coordinado por el profesor del departamento de Prehistoria de la UAB Pedro V. Castro-Martínez, analiza la vida cotidiana de las poblaciones andinas ante el surgimiento de los primeros estados desde la óptica de la arqueología social.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-4
2 documents
12.
2 p, 522.9 KB Un Nou indicador de Desenvolupament Humà a Escala Subnacional / Permanyer, Iñaki (Centre d'Estudis Demogràfics)
El Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB, en col·laboració amb el Globarl Data Lab de la Universitat de Radboud, ha presentat l'Índex de Desenvolupament Humà Subnacional (IDHS), el qual mostra, a través d'informació sociodemogràfica, els nivells de desenvolupament socioeconòmic de les diferents regions dins d'un país, augmentant la capacitat per identificar problemes en la distribució del desenvolupament.
El Centro de Estudios Demográficos de la UAB, en colaboración con el Globarl Data Lab de la Universidad de Radboud, ha presentado el Índice de Desarrollo Humano Subnacional (IDHS), el cual muestra, a través de información sociodemográfica, los niveles de desarrollo socioeconómico de las distintas regiones dentro de un país, aumentando la capacidad para identificar problemas en la distribución del desarrollo.
The Centre for Demographic Studies (UAB), in collaboration with the Global Data Lab from the University of Radboud has presented the Subnational Human Development Index (SHDI), which shows, through sociodemographical information, the socio-economic development among regions within countries, increasing the capacity to identify issues in the development distribution.

2018
UAB divulga, Juny 2018, p. 1-2
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.