UAB Divulga

UAB Divulga 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 1.4 MB Nous agents de contrast en IRM per al diagnòstic de tumors cerebrals / Lorenzo Rivera, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Novio Vázquez, Fernando (Institut Català de Nanotecnologia)
Investigadores de la UAB y del Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) han desarrollado una partícula a base de polímeros de coordinación a nanoescala (NCP) construida con iones metálicos de hierro(III) paramagnético capaces de mostrar un alto contraste en T1 y T2 para la Imagen por Resonancia magnética (IRM) in vivo, permitiendo la obtención simultánea de imágenes de contraste positivo y negativo en un período de tiempo muy corto. [...]
Investigadors de la UAB i de l'Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) han desenvolupat una partícula a base de polímers de coordinació a nanoescala (NCP) construïda amb ions metàl·lics de ferro(III) paramagnètic capaços de mostrar un alt contrast en T1 i T2 per a la Imatge per Ressonància magnètica (IRM) in vivo, permetent l'obtenció simultània d'imatges de contrast positiu i negatiu en un període de temps molt curt. [...]
Researchers from the UAB and the Institut Català de Nanociència I Nanotecnologia (ICN2) have developed a nanoscale coordination polymer particle (NCP) built using paramagnetic iron(III) metal ions able to exhibit T1 and T2 high contrast potential for the magnetic resonance image (MRI) in vivo, allowing simultaneous recording of positive and negative contrast images in a very short period of time. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
3 documents
2.
3 p, 753.5 KB Sedentarisme, pes i insatisfacció personal en l'adolescència, com es relacionen amb l'activitat física? / Añez, Elizabeth (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut)
Aquesta tesi té com objectiu investigar la interrelació de l'activitat física amb la insatisfacció corporal, el temps de pantalla i l'estat de pes en una mostra d'adolescents espanyols. Per això, es van fer dos estudis on es va demostrar que la prevalença de l'activitat física és baixa i que la insatisfacció corporal pot actuar com una barrera per participar en l'activitat física i no com un motivador. [...]
En esta tesis se tiene como objetivo investigar la interrelación de la actividad física con la insatisfacción corporal, el tiempo de pantalla y el estado de peso en una muestra de adolescentes españoles. [...]
This thesis aims to investigate the interrelationship of physical activity in early adolescence with body dissatisfaction, screen-time and weight status in a sample of Spanish adolescents. In order to do this, two studies were conducted. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
3 documents
3.
3 p, 416.7 KB Detecció simptomàtica vs detecció asimptomàtica de la recaiguda en el limfoma fol·licular / Sorigue, Marc (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)
El limfoma fol·licular és un subtipus de limfoma sense cura però l'esperança de vida és llarga. De fet, és habitual fer proves d'imatge de seguiment en pacients que es troben en remissió després d'haver rebut tractament. [...]
El linfoma folicular es un subtipo de linfoma sin cura pero la esperanza de vida es larga. De hecho, es habitual hacer pruebas de imagen de seguimiento en pacientes que se encuentran en remisión después de haber recibido tratamiento. [...]
Follicular lymphoma (FL) is a common subtype of indolent (generally incurable) lymphoma but patients have a long life expectancy. In fact, it is standard practice to offer routine surveillance imaging to patents in remission after therapy. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
3 documents
4.
2 p, 425.2 KB El muntatge audiovisual afecta el processament del contingut narratiu / Andreu Sánchez, Celia (Neuro-Com Research Group) ; Martín-Pascual, Miguel Ángel (Neuro-Com Research Group)
El consum d'audiovisuals ha augmentat molt durant aquestes últimes dècades i amb això, la inserció de talls de pla en diferents muntatges davant l'arribada de narratives dinàmiques com escenes d'acció, videoclips. [...]
El consumo de audiovisuales ha aumentado mucho durante estas últimas décadas y con ello, la inserción de cortes de plano en diferentes montajes ante la llegada de narrativas dinámicas como escenas de acción, videoclips. [...]
Watching media contents have become part of our daily lives. Over time and with the arrival of new dynamic narratives such as action scenes, musical videoclips. . . the number of cuts increased. However, several investigations prove that viewers tend not to consciously perceive them. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-2
3 documents
5.
3 p, 711.4 KB Circovirus porcí 3 : un nou virus que infecta al porc / Segalés Coma, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
Els circovirus porcins (PCV) són agents vírics que infecten tan porcs domèstics com salvatges i fins el 2015 se'n coneixien 2 tipus: PCV-1 i PCV-2, sent l'últim el patogènic i per tant, el de major rellevància econòmica. [...]
Los circovirus porcinos (PCV) son agentes víricos que infectan cerdos domésticos y salvajes. Hasta 2015 solo se conocían dos tipos: PCV-1 y PCV-2, siendo el último el patogénico y por tanto, el de mayor relevancia económica. [...]
Porcine circoviruses (PCVs) are small viral agents which infect members of the family Suidade. Until 2015, two species of PCVs were known: PCV-1 and PCV-2, being the last the pathogenic one, hence the most economically relevant. [...]

2019
UAB divulga, Febrero 2019, p. 1-3
3 documents
6.
3 p, 749.8 KB Severitat i impulsivitat, predictors de resposta terapèutica en trastorn de joc / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
El fàcil accés a noves i múltiples plataformes (com Internet) ha contribuït a un increment de la freqüència de joves adolescents amb addició al joc, la qual pot associar-se amb altres condicions clíniques a mesura que va evolucionant. [...]
El fácil acceso a nuevas y múltiples plataformas (como Internet) ha contribuido a un incremento de la frecuencia de jóvenes adolescentes con adicción al juego, que puede asociarse con otras condiciones clínicas a medida que va evolucionando. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
2 documents
7.
5 p, 1.7 MB Bacteris per descontaminar aqüífers : metodologia per avaluar el seu potencial / Marco Urrea, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Molts compostos tòxics utilitzats a la indústria, com els hidrocarburs clorats, s'aboquen als aqüífers de forma accidental o per males pràctiques, provocant una gran contaminació. Els mètodes utilitzats per eliminar-los són poc eficients i és per això que en aquest estudi, del BioremUAB, s'ha aplicat una metodologia per avaluar el potencial de bacteris autòctons de l'aqüífer per autodepurar aquests compostos.
Muchos compuestos tóxicos utilizados en la indústria, como los hidrocarburos, son vertidos a acuíferos de forma accidental o por malas prácitcas, provocando una gran contaminación. Los métodos utilizados para eliminarlos son poco eficientes y es por esto que en este estudio, del grupo de investigación BioremUAB, se ha aplicado una metodología para avaluar el potencial de las bacterias autóctonas del acuífero para autodepurar estos compuestos.

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-5
2 documents
8.
2 p, 627.8 KB Identifiquen l'origen genètic de l'esterilitat en un subtipus de pacients azoospèrmics / Surrallés i Calonge, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau identifiquen l'origen genètic de l'esterilitat en un subtipus de pacients azoospèrmics. Gràcies a seqüenciacions massives i anàlisis hematològiques, s'ha pogut veure que entre un 5 i un 10% de pacients azoospèrmics amb síndrome de Sertoli són en realitat afectats per Anèmia de Fanconi.
Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau identifican el origen genético de la esterilidad en un subtipo de pacientes azoospérmicos. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-2
2 documents
9.
3 p, 175.5 KB Nanopartícules d'osmi i iridi estabilitzades amb fluor en reaccions d'oxidació / Vallribera Massó, Adelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Granados Toda, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Fa uns anys, l'ús d'estabilitzadors altament fluorats per la preparació de nanopartícules metàl·liques no semblava gaire adequat. Tanmateix, des del Departament de Química de la UAB, s'ha demostrat la possibilitat de preparar i estabilitzar nanopartícules metàl·liques, en concret d'iridi i d'osmi, utilitzant un estabilitzant altament fluorat. [...]
Hace unos años, el uso de estabilizadores altamente fluorados para la preparación de nanopartículas metálicas no parecía muy adecuado. Sin embargo, desde el Departamento de Química de la UAB, se ha demostrado la posibilidad de preparar y estabilizar nanopartículas metálicas, en concreto de iridio y de osmio, utilizando un estabilizador altamente fluorado. [...]
A few years ago, the use of highly fluorinated stabilizers for the preparation of metal nanoparticles did not seem appropriate. However, researchers from the UAB Chemistry Department showed the possibility of preparing and stabilizing metallic nanoparticles, in particular iridium and osmium, using a highly fluorinated stabilizer compound. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
3 documents
10.
3 p, 1.3 MB Díode orgànic low-cost per impressió electrònica / Martínez Domingo, Carme (Institut de Microelectrònica de Barcelona)
Inkjet Printing es una tecnología de impresión electrónica por eyección. Es u comparada con las técnicas convencionales, puede fabricar de manera muy e gran resolución diferentes dispositivos electrónicos orgánicos con muchas ventajas. [...]
L'Inkjet Printing és la tecnologia d'impressió electrònica per ejecció. És una tècnica que, comparada amb les tècniques convencionals, pot fabricar de manera econòmica i amb molta resolució diferents dispositius elèctrics orgànics amb moltes aplicacions i avantatges. [...]
Inkjet Printing is an electronic ejection printing technology. It is a technique that, compared to others, is able to produce, in a very economical and in a high resolution way, different organic electronic devices which have many applications and advantages. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
3 documents
11.
2 p, 531.7 KB Detallen el mecanisme protector de la interleuquina IL-37 / Amo Aparicio, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Les interleuquines (IL) són proteïnes que regulen la resposta immunitària. En concret, la IL-37, amb activitat antiinflamatòria, exerceix un paper protector en nombroses malalties, entre elles les lesions de medul·la espinal. [...]
Las interleuquinas (IL) son proteínas que regulan la respuesta inmunitaria. En concreto, la IL-37, con actividad antiinflamatoria, desempeña un papel protector en numerosas enfermedades, entre ellas las lesiones de médula espinal. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-2
2 documents
12.
3 p, 829.3 KB Nou mètode de detecció de patògens de Mastitis contagiosa en vaques / Mahmmod, Yasser (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
La mastitis contagiosa és una infecció de les glàndules mamàries (mamelles) de les vaques i és causada pels patògens Streptococcus agalactiae i Staphylococcus aureus. Aquesta malaltia suposa un greu problema econòmic i de salut pública en la nostra societat. [...]
La mastitis contagiosa es una infección de las glándulas mamarias (ubres) de la vacas y es causada por los patógenos Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus. Esta enfermedad supone un grave problema económico y de salud pública en nuestra sociedad. [...]
Contagious mastitis is an infection of the mammary glands (udders) of cows and it is caused by the Streptococcus agalactiae and Staphylococcus aureus pathogens. This disease is a major problem in our society from an economic and public-health point of view. [...]

2019
UAB divulga, Febrer 2019, p. 1-3
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.