UAB Divulga

UAB Divulga 15 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
3 p, 530.5 KB Problemes de memòria i atenció en la Depressió Major : és el dèficit major del que perceben els pacients? / Serra Blasco, Maria (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Torres, Ivan (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Cardoner, Narcís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
La malaltia mental Depressió Major es caracteritza per forts sentiments de tristesa, apatia i un seguit de dèficits cognitius, com problemes de memòria o lentitud. A més, s'ha vist que la percepció pròpia que poden tenir el pacients sobre aquests dèficits afecta també la seva productivitat laboral i qualitat de vida. [...]
La enfermedad mental Depresión Mayor se caracteriza por fuertes sentimientos de tristeza, apatía y de problemas cognitivos, como fallos en la memoria o lentitud. Además, se ha visto que la percepción propia que puedan tener los pacientes sobre estos problemas afecta también su productividad laboral y calidad de vida. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
2 documents
2.
3 p, 422.1 KB La qualitat de l'ocupació externalitzada / Godino, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Alejandro Godino Pons ha estudiat en la seva tesi doctoral l'impacte que les dinàmiques d'externalització tenen sobre la qualitat de l'ocupació. En particular, desenvolupa una anàlisi multiestratégic enfocant-se en sectors, empreses i vida quotidiana dels individus vinculats a serveis externalitzats (concretament neteja, contact-center i càtering de col·lectivitats) recorrent a una articulació de diferents fonts estadístiques i d'informació. [...]
Alejandro Godino Pons ha estudiado en su tesis doctoral el impacto que las dinámicas de externalización tienen sobre la calidad del empleo. En particular, desarrolla un análisis multiestratégico enfocándose en sectores, empresas y vida cotidiana de los individuos vinculados a servicios externalizados (concretamente limpieza, contact-center y catering de colectividades) así como recurriendo a una articulación de diferentes fuentes estadísticas y de información. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
2 documents
3.
3 p, 448.0 KB La desprotecció dels treballadors externalitzats a Europa / Godino, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Un consorci integrat per cinc equips investigadors d'Europa i coordinats pel Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha finalitzat el projecte Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services (RECOVER), finançat per la Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea. [...]
Un consorcio integrado por cinco equipos investigadores de Europa y coordinados por el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT) de la Universidad Autónoma de Barcelona ha finalizado el proyecto "Relaunching Collective Bargaining Coverage in Outsourced Services" (RECOVER), financiado por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
2 documents
4.
2 p, 331.0 KB Més enllà del biogàs com a energia renovable / Moral Vico, Antonio Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Davant de la gran demanda anual d'energia i la seva consegüent emissió de grans quantitats de diòxid de carboni contribuint al canvi climàtic, cada vegada més és necessari l'ús d'energies renovables per solucionar aquests problemes. [...]
Ante la gran demanda anual de energía y su consiguiente emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono contribuyendo al cambio climático, cada vez más es necesario el uso de energías renovables para solucionar estos problemas. [...]
Given the high annual demand for energy and its consequent emission of large amounts of carbon dioxide contributing to climate change, it is increasingly necessary to use renewable energy to solve these problems. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-2
3 documents
5.
2 p, 342.3 KB Els sobreutilitzadors en la medicina general / Gomà Freixanet, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Calvo Rojas, Valentín (Centre d'Atenció Primària Montnegre) ; Portell Vidal, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
En medicina general, els sobreutilitzadors, com bé indica el nom, són usuaris que sobreutilitzen o abusen dels serveis públics sanitaris saturant així les llistes d'espera i incrementant les despeses sanitàries. [...]
En medicina general, los sobreutilizadores, como bien indica su nombre, son usuarios que sobreutilizan o abusan de los servicios públicos sanitarios saturando así las listas de espera e incrementando los gastos sanitarios. [...]
In general practice, overusers, as the name indicates, are patients who overuse or abuse public health services thus generating burnout in professionals and increasing healthcare costs. In this article, the differential personality characteristics of overusers have been analyzed and results have shown they share common personality traits. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-2
3 documents
6.
3 p, 823.0 KB Làmines primes, el passat al servei del futur / Casas Duocastella, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Rius Palleiro, Jordi (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Di Febo, Roberta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
Recentment, investigadors de dos departaments de la UAB i de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC), en col·laboració amb altres investigadors, han publicat dos articles en l'àmbit de l'arqueologia que contradiuen la percepció que de vegades es té de les làmines primes com una preparació de laboratori anticuada i mostren com aquest format de mostra ideada al segle XIX continua vigent i pot adaptar-se a la recerca i les noves eines del segle XXI, com ara el sincrotró.
Recientemente, investigadores de dos departamentos de la UAB y del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC), en colaboración con otros investigadores, han publicado dos artículos en el ámbito de la arqueología que contradicen la percepción que a veces se tiene de las láminas delgadas como una preparación de laboratorio anticuada y muestran como este formato de muestra ideado en el siglo XIX sigue vigente y puede adaptarse a la investigación y las nuevas herramientas del siglo XXI, como el sincrotrón.
Recently, researchers from two different departments of the UAB and the Materials Science Institute of Barcelona (CSIC), in collaboration with researchers from other institutions, have published two articles in the field of archeology that refute the common perception of thin-sections as an old-fashioned laboratory preparation and they have shown how this sample format conceived in the 19th century is still in force and can be adapted to the research and the new tools of the 21st century, such as the synchrotron facilities.

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
3 documents
7.
2 p, 334.5 KB Un nou fenotip del trastorn de joc? / Granero, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de Ciències de la Salut)
L'addicció al joc és un trastorn clínic que es manifesta en diferents formes i per tant, com el diagnòstic i el tractament seran diferents segons les seves característiques, és important identificar bé quins són els diferents fenotips del trastorn. [...]
2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-2
2 documents
8.
3 p, 394.9 KB La comunicació de l'error mèdic : conseqüències ètiques i medicolegals / Arimany-Manso, Josep, , 1959- (Col·legi oficial de Metges de Barcelona. Servei de Responsabilitat Professional) ; Martin Fumadó, Carles (Col·legi oficial de Metges de Barcelona. Servei de Responsabilitat Professional)
L'error mèdic és inevitable. Avui en dia, la seva comunicació al pacient forma part de la pràctica mèdica correcta. En aquest context, en l'article s'hi exposa l'estratègia a seguir i les condicions òptimes per comunicar l'error al pacient així com les seves conseqüències ètiques i medicolegals.
El error médico es inevitable. Hoy en día, su comunicación al paciente forma parte de la práctica médica correcta. En este contexto, el artículo expone la estrategia a seguir y las condiciones óptimas para comunicar el error al paciente así como sus consecuencias éticas y medicolegales.

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
2 documents
9.
3 p, 441.0 KB Administració de fàrmacs dirigits i teràpia oncològica / Serna Romero, Naroa (Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Vázquez Gómez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'ús de vehicles dirigits que inclouen conjugat el fàrmac actiu (nanoconjugados) permet una major eficàcia del tractament en la teràpia oncològica. A causa de la naturalesa xenobiótica i la toxicitat potencial de la majoria dels nanomaterials estudiats, les nanobiotecnologies emergents estan impulsant fortament el desenvolupament de nanoestructures basades en proteïnes autoassemblants que es caracteritzen per ser materials totalment biocompatibles. [...]
El uso de vehículos dirigidos que incluyen conjugado el fármaco activo (nanoconjugados) permite una mayor eficacia del tratamiento en la terapia oncológica. Debido a la naturaleza xenobiótica y la toxicidad potencial de la mayoría de los nanomateriales estudiados, las nanobiotecnologías emergentes están impulsando fuertemente el desarrollo de nanoestructuras basadas en proteínas autoensamblables que se caracterizan por ser materiales totalmente biocompatibles. [...]
Selective drug delivery (nanoconjugates generated by the cell-targeted drug and a nanoscale vehicle) could be a great asset in cancer treatment. Due to biosafety problems of the nanomaterials studied so far, emerging nanobiotechnologies are pushing the development of fully biocompatible nanosized protein materials based on the engineering of proteins that confer self-assembling at the nanoscale. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
3 documents
10.
5 p, 461.0 KB La causa més freqüent de vertigen pot ser fàcilment diagnosticada i tractada a les consultes d'atenció primària / Azagra Ledesma, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) ; Ballve Moreno, José Luis (Institut Català de la Salut. Centre d'Atenció Primària Florida Nord)
El vertigen, definit sovint com una sensació de mareig, és un motiu de consulta freqüent a urgències dels hospitals i sobretot en les consultes d'atenció primària. No obstant això, el seu diagnòstic i tractament se sol fer en unitats especialitzades, i això fa que trigui molt de temps i en dificulti la generalització rutinària. [...]
El vértigo, definido a menudo como una sensación de mareo, es un motivo de consulta frecuente en urgencias de los hospitales y sobre todo en las consultas de atención primaria. Sin embargo, su diagnóstico y tratamiento se suele hacer en unidades especializadas, tardando así mucho más tiempo y dificultando su generalización rutinaria. [...]
Vertigo, often referred to as a feeling of dizziness, is one of most frequent causes patients seek hospital emergency consultation and especially in primary healthcare centers. However, its diagnosis and treatment are usually done in specialized units, which means that it takes a long time and hinders routine generalization. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-5
3 documents
11.
3 p, 517.6 KB Xarxes trencades : estigma i vulnerabilitat de les xarxes de suport de treballadores sexuals a Tijuana (Mèxic) / Wagner, Karla D. (University of Nevada. School of Community Health Sciences) ; Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Un estudi amb mètodes mixtos (qualitatius i quantitatius) de 19 treballadores sexuals i les seves parelles estables a Tijuana (Mèxic, N = 38) mostra com el consum de drogues, la prostitució i l'estigma associat redueixen les seves xarxes de suport, evitant a fills i famílies, sovint ignorants de la situació de vulnerabilitat en la qual es troben. [...]
Un estudio con métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) de 19 trabajadoras sexuales y sus parejas estables en Tijuana (México, N=38) muestra cómo el consumo de drogas, la prostitución y el estigma asociado reducen sus redes de apoyo, evitando a hijos y familias, a menudo ignorantes de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. [...]

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
2 documents
12.
3 p, 467.4 KB "Cusen per vendre" : el treball de les dones del S.XVIII i el canvi estructural / Sarasúa, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
¿A què es dedicaven les dones a Espanya en el segle XVIII, abans que hi haguessin censos de població? Gràcies a aquesta investigació, s'ha descobert que un gran percentatge de dones treballaven en les manufactures (sobretot en les tèxtils) i en el servei domèstic, el que ha transformat la visió que es tenia fins ara de l'economia del passat i de l'estructura ocupacional a l'Espanya del segle XVIII.
¿A qué se dedicaban las mujeres en España en siglo XVIII, antes que hub población? Gracias a esta investigación, se ha descubierto que un gran porcen trabajaban en las manufacturas (sobre todo en textiles) y en el servicio domé transformado la visión que se tenía hasta ahora de la economía del pasado y ocupacional a España del siglo XVIII.
Were women working in the 18th century Spain, before censuses of the population existed? Thanks to this research, it has been discovered that a large percentage of women worked in manufacturing (especially in textiles) and in domestic service, which has changed the existing narrative of the economy of the past and the occupational structure of 18th century Spain.

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
3 documents
13.
3 p, 479.0 KB Per què els ambientalistes mengen carn? / Kallis, Giorgos (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Lopera, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi de l'ICTA-UAB analitza els motius pels quals científics conscienciats amb el medi ambient no renuncien al consum de carn, causant d'importants impactes ambientals al planeta. Els científics no creuen en les accions individuals sinó en les que procedeixin de la política i la tecnologia.
Un estudio del ICTA-UAB analiza los motivos por los que científicos concienciados con el medio ambiente no renuncian al consumo de carne, causante de importantes impactos ambientales en el planeta. Los científicos no creen en las acciones individuales sino en las que procedan de la política y la tecnología.
A study by researchers at the ICTA-UAB analyses the reasons why environmentally-minded scientists find it difficult to give up meat consumption, one of the world's greatest environmental problems. Scientists do not believe in individual actions and prefer to rely on politics and technology.

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
3 documents
14.
3 p, 319.2 KB Agressions contra els professionals de la salut : és possible una altra resposta? / Teixidó Prevosti, Araceli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
Com pot ser que el metge, abans tan respectat, sigui objecte de desconfiança, inclús d'agressions? Com haurien de reaccionar els professionals de salut davant d'aquestes agressions? En la Tesi d'Araceli Teixidó s'hi plantegen aquestes preguntes i reflexiona sobre conceptes com autonomia, cos i paternalisme, tot presentant una crítica del principi d'autonomia des de la perspectiva de la psicoanàlisis a partir del problema de la violència contra els professionals sanitaris.
¿Cómo puede ser que el médico, antes tan respetado, sea objeto de desconfianza, incluso de agresiones? ¿Cómo deberían reaccionar los profesionales de salud ante estas agresiones? En la Tesis de Araceli Teixidó se plantean estas preguntas y reflexiona sobre conceptos como autonomía, cuerpo y paternalismo, presentando una crítica del principio de autonomía desde la perspectiva del psicoanálisis a partir del problema de la violencia contra los profesionales sanitarios.

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-3
2 documents
15.
2 p, 474.6 KB La UAB participa en la trobada International organitzada per la Birkbeck University of London per establir una xarxa internacional en Resistència Antimicrobiana / Boix i Borràs, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
La resistencia a los antibióticos es actualmente uno de los principales retos de la Investigación a nivel mundial, una emergencia que puede incluso equipararse a la llamada para detener el Cambio Climático. [...]
La resistència als antibiòtics és actualment un dels principals reptes de la Recerca a nivell mundial, una emergència que pot fins i tot equiparar-se a la crida per aturar el Canvi Climàtic. Es calcula que les malalties infeccioses causades per microorganismes resistents als antibiòtics pot representar al 2050 la primera causa de mort si no es prenen mesures correctores a temps.
Antibiotic resistance is nowadays one of the most serious threats to global health; a challenge considered to even rival Climate Change. It is estimated that infection diseases caused by antibiotic resistant microorganisms can represent by 2050 the first death cause if no action is promptly taken.

2019
UAB divulga, Juliol 2019, p. 1-2
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.