UAB Divulga

UAB Divulga Encontrados 17 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
2 p, 577.9 KB Una nova variant de risc per a l'Esclerosi Múltiple està associada a l'expansió de les cèl·lules T reguladores circulatòries CXCR5 + / Comabella, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
Conèixer més variants genètiques lligades a l'expressió de l'Esclerosi Múltiple (EM) permetria identificar els efectes que aquestes desencadenen i precisar el focus d'anàlisi per desemmascarar les causes que provoquen la malaltia. [...]
Conocer más variantes genéticas ligadas a la expresión de la Esclerosis Múltiple (EM) permitiría identificar los efectos que estas desencadenan y precisar el foco de análisis para desenmascarar las causas que provocan la enfermedad. [...]
Knowing more genetic variants linked to the expression of Multiple Sclerosis (MS) would help to identify the effects that these trigger and to define the focus of analysis in order to unmask the causes that provoke the disease. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
2.
2 p, 655.5 KB Una dieta saludable i l'esport per contrarestar l'aparició de malalties associades amb l'edat / Martí Nicolovius, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut)
Una dieta nutritiva baixa en calories i la pràctica esportiva allarguen l'esperança de vida de les persones i redueixen la possibilitat de desenvolupar malalties neurodegeneratives associades a l'envelliment. [...]
Una dieta nutritiva baja en calorías y la práctica deportiva alargan la esperanza de vida de las personas y reducen la posibilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. [...]
A low-calorie nutritious diet and the sport practice prolong people's life expectancy and reduce the chance of developing neurodegenerative diseases associated with aging. The Laboratory of Psychobiology of the Faculty of Psychology and the Institute of Neurosciences of the UAB have realized an experiment in order to study the effect of a diet with reduced calorie intake and another with excess on the optimal performance of the cognitive and memory faculties in elderly rats, as well as the consequent brain mechanisms, compared with young rats.

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
3.
3 p, 740.6 KB Els nanoplàstics com a potencial factor de risc per a la salut humana / Domenech, Josefa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Els plàstics són a tot arreu i, fins i tot, els microplàstics han envaït el nostre cos: de la cadena alimentària dels animals han traspassat la barrera intestinal humana. El repte actual, doncs, és ambiental i mèdic. [...]
Los plásticos están en todas partes y, incluso, los microplásticos han invadido nuestro cuerpo: de la cadena alimentaria de los animales han traspasado la barrera intestinal humana. El reto actual, pues, es ambiental y médico. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
4.
2 p, 500.2 KB Transmissió de la dermatitis digital pel bacteri Treponema en vaques lleteres / Mahmmod, Yasser (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CreSA))
La investigació següent se centra a estudiar la presència del bacteri Treponema spp. i la seva transmissió entre el bestiar per controlar-lo i reduir els casos de dermatitis digital que provoca. [...]
La investigación siguiente se centra en estudiar la presencia de la bacteria Treponema spp. y su transmisión entre el ganado para controlarlo y reducir los casos de dermatitis digital que provoca. [...]
The following research focuses on studying the presence of the bacterium Treponema spp. and its transmission among cattle in order to control it and reduce the cases of digital dermatitis it causes. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
5.
3 p, 665.7 KB Dímers i cadenes polimèriques : efectes de la posició dels grups funcionals en un lligand heterocíclic / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Sintetitzar materials més eficients i amb propietats diverses és una realitat gràcies a la possibilitat de manipular la geometria i estructura molecular dels compostos. En aquest article, el grup Design of metalorganic materials de la UAB presenta 6 compostos a partir dels cations metàl·lics Zn(II), el Cd(II) i el Hg(II) i de dos lligands flexibles. [...]
Sintetizar materiales más eficientes y con propiedades diversas es una realidad gracias a la posibilidad de manipular la geometría y estructura molecular de los compuestos. En este artículo, el grupo Design of metalorganic materials de la UAB presenta 6 compuestos a partir de los cationes metálicos Zn (II), el Cd (II) y el Hg (II) y de dos ligandos flexibles. [...]
Synthesizing more efficient materials with a diversity of properties is a reality thanks to the possibility of manipulating the molecular geometry and structure of compounds. In this article, the Design of Metal Organic Materials group at the UAB presents six compounds using metallic cations Zn(II), Cd(II) and Hg(II), and two flexible ligands. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
6.
3 p, 887.1 KB Un fòssil excepcional revela quan els esquirols van conquerir el cel / Casanovas i Vilar, Isaac (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont)
La troballa d'un nou fòssil de rosegador que en un primer moment es va confondre amb un petit primat, va superar totes les expectatives: és l'esquelet més antic d'un esquirol volador. Aquest exemplar aporta noves pistes al debat sobre els seus orígens i indica que els esquirols voladors van evolucionar a partir de formes arborícoles fa entre 25 i 31 milions d'anys. [...]
El hallazgo de un fósil del roedor que en un primer momento se confundió con un pequeño primate, superó todas las expectativas: es el esqueleto más antiguo de una ardilla voladora. Este ejemplar aporta nuevas pistas al debate sobre sus orígenes e indica que las ardillas voladoras evolucionaron a partir de formas arborícolas hace entre 25 y 31 millones de años. [...]
The discovery of a rodent fossil that was initially mistaken for a small primate, exceeded all expectations: it is the oldest skeleton of a flying squirrel. This specimen provides new clues to the debate about its origins and indicates that flying squirrels evolved from arboreal forms between 25 and 31 million years ago. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
7.
2 p, 588.3 KB Nou llibre : "The Politics of Chemistry. Science and Power in Twentieth-Century Spain" / Nieto-Galan, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Història de la Ciència)
Agustí Nieto-Galan, professor i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha publicat el llibre "The Politics of Chemistry. Science and Power in Twentieth-Century Spain". [...]
Agustí Nieto-Galan, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha publicado el libro The Politics of Chemistry. Science and Power in Twentieth-Century Spain. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
8.
2 p, 588.5 KB Preparació in situ de nous reactius de iode hipervalent per a la síntesi de cloroarens / Vallribera Massó, Adelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Granados Toda, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
El grup Catalysis and New synthetic Methodologies with Application to Nanotechnology and Materials Science de la UAB ha dissenyat dos procediments sintètics en els quals combina iode hipervalent (PIFA) i una font senzilla de clor per tal d'obtenir cloroarens. [...]
El grupo Catalysis and New synthetic Methodologies with Application to Nanotechnology and Materials Science de la UAB ha diseñado dos procedimientos sintéticos en los que combina yodo hipervalente (PIFA) y una fuente sencilla de cloro para obtener cloroarenos. [...]
The Catalysis and New Synthetic Methodologies with Application to Nanotechnology and Materials Science research's group from UAB has designed two synthetic methodologies that combine hypervalent iodine reagent (PIFA) and a simple chlorine source to synthesize chloroarenes. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
9.
3 p, 667.7 KB Tractament de residus avícoles aprofitats per a fertilitzar els sòls / Sánchez Ferrer, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Els residus avícoles generats, per exemple, a partir de la producció d'ous, produeixen una gran quantitat de material com adob per a fertilitzar els sòls. El treball present, però, proposa una millor gestió d'aquests residus, especialment via compostatge, arran la presència de microorganismes patògens i paràsits al material, és a dir, agents que suposen un risc a l'hora d'emprar-lo. [...]
Los residuos avícolas generados, por ejemplo, a partir de la producción de huevos, producen una gran cantidad de material como abono para fertilizar los suelos. El trabajo presente, sin embargo, propone una mejor gestión de estos residuos, especialmente vía compostaje, a raíz de la presencia de microorganismos patógenos y parásitos en el material, es decir, agentes que suponen un riesgo a la hora de utilizarlo. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
10.
3 p, 409.1 KB Les polítiques d'esquerres fan que els espanyols es tornin de dretes / Bosch, Agustí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
El descontentament popular per la inadequada gestió política dels governs espanyols entre els mandats 1978-2016 ha produït canvis ideològics en l'electorat espanyol, mai satisfet amb l'actuació de les dretes ni amb la de les esquerres. [...]
El descontentamiento popular por la inadecuada gestión política de los gobiernos españoles entre los mandatos 1978-2016 ha producido cambios ideológicos en el electorado español, nunca satisfecho con la actuación de las derechas ni con la de las izquierdas. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
11.
2 p, 391.5 KB Catalitzadors bidimensionals per convertir el CO2 en un producte de major valor afegit / Comas-Vives, Aleix (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Un equip de recerca internacional on ha participat l'investigador Aleix Comas Vives ha aconseguit accelerar la transformació de diòxid de carboni i metà, dos gasos que contribueixen a l'escalfament global, en monòxid de carboni i hidrogen, una barreja amb valor afegit, mitjançant làmines de Mxens, un innovador catalitzador bidimensional.
Un equipo internacional de científicos en el que ha participado el investigador Aleix Comas Vives ha conseguido acelerar la transformación de dióxido de carbono y metano, dos gases que contribuyen al calentamiento global, en monóxido de carbono e hidrógeno, una mezcla con valor añadido, mediante láminas de Mxens, un innovador catalizador bidimensional.

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
12.
2 p, 377.8 KB Un nou mètode per sintetitzar compostos de tecneci i fabricar radiofàrmacs / Suades Ortuño, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; Barnadas Rodríguez, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
La ràpida semidesintegració de l'isòtop de tecneci emprat per elaborar radiofàrmarcs ha portat al grup Síntesi i aplicacions bioorgàniques i bioinorgàniques de la UAB a dissenyar un nou mètode de preparació de compostos de tecneci radioactius mitjançant el bescanvi amb un element no radioactiu (zinc). [...]
La rápida semidesintegración del isótopo de tecnecio empleado para elaborar radiofármarcos ha llevado al grupo Síntesis y aplicaciones bioorgánicas y bioinorgánicas de la UAB a diseñar un nuevo método de preparación de compuestos de tecnecio radiactivos mediante el intercambio con un elemento no radiactivo (zinc). [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
13.
2 p, 421.6 KB L'impacte de la forma i l'estructura espacial urbana dels Estats Units sobre la petjada de carboni / Muñiz, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Alts nivells de CO2 a l'atmosfera terrestre qüestionen els models de les grans ciutats actuals pel que fa a la concentració dels habitatges i a la distribució de la mobilitat. L'estudi següent explora el cas estatunidenc, caracteritzat per una major dispersió i contaminació, i aconsella fomentar la densitat i el policentrisme o monocentrisme donats els seus efectes positius en el camí per reduir l'índex d'emissions.
Altos niveles de CO2 en la atmósfera terrestre cuestionan los modelos de las grandes ciudades actuales en cuanto a la concentración de las viviendas y la distribución de la movilidad. El estudio siguiente explora el caso estadounidense, caracterizado por una mayor dispersión y contaminación, y aconseja fomentar la densidad y el policentrismo o monocentrismo dados sus efectos positivos en el camino para reducir el índice de emisiones.
High levels of CO2 in the atmosphere of Earth question the models of the actual larger metropolitan cities in terms of housing concentration and mobility distribution. The following study explores the U. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
14.
3 p, 411.3 KB Flexibilitat d'abastiment amb costos incerts / Gutiérrez Arnaiz, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
L'estudi presenta un model d'opcions reals per a l'anàlisi d'aprovisionament òptim, en el qual l'empresa pot elegir entre externalitzar (outsourcing) o fabricar (in-house production). En el model proposat, l'empresa sempre té l'opció real de canviar el mode d'aprovisionament, fet que representa una extensió d'altres models en els quals la flexibilitat d'aprovisionament és parcial (el nombre de canvis es redueix a un o dos). [...]
El presente estudio aplica un modelo de opciones-reales al análisis de aprovisionamiento óptimo, en el cual la empresa se enfrenta al dilema de externalizar (outsourcing) o fabricar (in-house production). [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
2 documentos
15.
2 p, 410.3 KB Formulacions precises i més eficaces per administrar proteïnes / Ferrer Miralles, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Carratalá, José Vicente (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
Les proteïnes recombinants, molècules biològiques amb potencial terapèutic, representen un avenç en la salut humana i animal com és el cas de la insulina. Aquestes, però, un cop administrades són degradades ràpidament. [...]
Las proteínas recombinantes, moléculas biológicas con potencial terapéutico, representan un avance en la salud humana y animal como es el caso de la insulina. Estas, sin embargo, una vez administradas son degradadas rápidamente. [...]
Recombinant proteins, biological molecules with therapeutic potential, represent an advance in human and animal health as is the case of insulin. These, however, once administered are quickly degraded. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
16.
3 p, 442.9 KB Inducció d'una proteïna d'estrès per fred en cèl·lules del cúmulus : un nou pas per a la millora de la vitrificació d'oòcits? / Gardela Santacruz, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
La vitrificació preserva les funcions de cèl·lules, com els oòcits, a temperatures properes a -196ºC, però la tolerància a aquestes temperatures extremes es encara reduïda. Per enfortir-los i que puguin resistir, el grup ERPAW/GRI-BCN de la UAB ha estudiat si el tractament previ amb fred (estrès cel·lular) pot servir com a preparació. [...]
La vitrificación preserva las funciones de células, como los oocitos, a temperaturas cercanas a -196ºC, pero la tolerancia a estas temperaturas extremas es todavía reducida. Para fortalecerlos y que puedan resistir, el grupo ERPAW/GRI-BCN de la UAB ha estudiado si el tratamiento previo con frío (estrés celular) puede servir como preparación. [...]
Vitrification preserves the functions of cells at -196ºC, but the tolerance of these extreme temperatures is still insufficient for the oocytes. To increase the vitrification tolerance, the group ERPAW/GRI-BCN of the UAB has studied if the pre-treatment with cold (cellular stress) could induce and increase the oocyte resistance to the process. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos
17.
3 p, 440.2 KB L'administració d'hidroxiurea provoca apoptosi i autofàgia als neuroblasts de la capa granular externa del còrtex cerebel·lós / Martí Clúa, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
La capa granular externa del còrtex cerebel·lós és una estructura temporal responsable de la generació de les neurones granulars. Aquesta matriu germinal presenta neuroblasts amb una marcada capacitat proliferativa. [...]
La capa granular externa del córtex cerebeloso es una estructura temporal responsable de la generación de las neuronas granulares. Esta matriz germinal presenta neuroblastos con una elevada capacidad proliferativa. [...]
The cerebellar external granular layer is a temporary structure involved in the generation of granular neurons. This germinal matrix presents neuroblast with a high proliferative activity. This current study analyzes, in rats, the effect of hydroxyurea exposition on the neuronal progenitors of the aforementioned structure. [...]

2020
UAB divulga, Octubre 2020
3 documentos

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.