UAB Divulga

UAB Divulga 11 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
3 p, 687.0 KB Un estudi bibliomètric de la coautoria en els Estudis de Traducció i d'Interpretació / Rovira-Esteva, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Franco Aixelá, Javier (Universitat d'Alacant) ; Olalla-Soler, Christian (Università di Bologna)
Investigadors del Departament de Traducció, d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB, en col·laboració amb altres institucions, han dut a terme un estudi bibliomètric sobre la coautoria en els Estudis de Traducció i Interpretació (ETI). [...]
Investigadores del Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental de la UAB, en colaboración con otras instituciones, han llevado a cabo un estudio bibliométrico sobre la coautoría en los Estudios de Traducción e Interpretación (ETI). [...]
Researchers from the UAB Department of Translation, Interpreting and East Asian Studies, in collaboration with other institutions, have carried out a bibliometric study on co-authorship in Translation and Interpretation Studies (TIS). [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
3 documents
2.
2 p, 582.9 KB La medició de les xarxes socials de la emigració / Lubbers, Miranda J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Verdery, Ashton (Pennsylvania State University) ; Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Les migracions creen complexes xarxes de relacions socials entre migrants en el seu lloc de residència i els seus familiars, amics i coneguts tant en el país de origen com en altres països. A través d'aquestes xarxes transnacionals circulen idees, informació, serveis, diners i béns, que tenen un fort impacte en futurs migracions, el benestar dels individus així com en les economies i polítiques de les comunitats implicades. [...]
Las migraciones crean complejas redes de relaciones sociales entre migrantes en su lugar de residencia y sus familiares, amigos y conocidos en el país de origen y en otros países. A través de estas redes transnacionales circulan ideas, información, servicios, dinero y bienes, que tienen un fuerte impacto en futuras migraciones, el bienestar de los individuos, así como en las economías y políticas de las comunidades implicadas. [...]
Migration creates complex webs of relationships between migrants in their place of residence and their relatives, friends and acquaintances living in their communities of origin and other places. Through these networks, ideas, information, services, money and goods circulate, which have a strong impact on future migrations, individual wellbeing, and the economies and politics of the involved communities. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
3 documents
3.
2 p, 536.5 KB Morfologia urbana i procés d'urbanització a l'Equador per mitjà d'imatges nocturnes per satèl·lit / Mejía, Verónica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'expansió del sòl urbà pot resultar eficient des del punt de vista econòmic? Sustentable des del punt de vista ambiental? Un estudi dut a terme per l'investigadora Verónica Mejía, del Departament de Geografia, tracta de respondre a aquestes preguntes. [...]
¿La expansión del suelo urbano puede resultar eficiente desde el punto de vista económico?, ¿sustentable desde el punto de vista ambiental? Un estudio llevado a cabo por la investigadora Verónica Mejía, del Departamento de Geografía, trata de responder a estas preguntas. [...]
Can the expansion of urban land be efficient from an economic point of view? Is it sustainable from an environmental point of view? A study carried out by researcher Verónica Mejía from the Department of Geography tries to answer these questions. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
3 documents
4.
2 p, 621.8 KB Els pronoms febles en el català d'Eivissa / Bonet i Alsina, M. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Torres-Tamarit, Francesc (Université Paris 8)
Si bé s'ha estudiat com canvia l'accentuació dels verbs en companyia de pronoms febles en mallorquí, menorquí i en la varietat de Formentera, el Centre de Lingüística Teòrica i la Universitat de París han investigat el cas de l'eivissenc. [...]
Si bien se ha estudiado cómo cambia la acentuación de los verbos en compañía de pronombres débiles en mallorquín, menorquín y en la variedad de Formentera, el Centre de Lingüística Teòrica i la Universidad de París han investigado el caso del ibicenco. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents
5.
2 p, 601.6 KB Complicacions quirúrgiques i responsabilitat mèdica : una anàlisi per a aprendre dels errors / Martin Fumadó, Carles (Col·legi oficial de Metges de Barcelona. Servei de Responsabilitat Professional) ; Arimany-Manso, Josep, , 1959- (Col·legi oficial de Metges de Barcelona. Servei de Responsabilitat Professional)
La detecció precoç de complicacions quirúrgiques és vital per a millorar la seguretat clínica i reduir les reclamacions que s'associen amb els tractaments quirúrgics per a la pèrdua d'obesitat. [...]
La detección precoz de complicaciones quirúrgicas es vital para mejorar la seguridad clínica y reducir las reclamaciones que se asocian con los tratamientos quirúrgicos para la pérdida de obesidad. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents
6.
2 p, 567.2 KB Bones pràctiques i vacunació universal, propostes per minimitzar els antibiòtics contra un bacteri que afecta els garrins / Aragon, Virginia (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Centre de Recerca en Sanitat Animal)
Glaesserella parasuis causa la malaltia de Glässer en els porcs recentment deslletats. Enfront del problema de resistència i efectes secundaris que ocasionen els antibiòtics, el grup de recerca de la doctora Virginia Aragó en el IRTA conclou que la millor prevenció són les bones pràctiques en el maneig dels garrins, la vacunació. [...]
Glaesserella parasuis causa la enfermedad de Glässer en los cerdos recién destetados. Frente al problema de resistencia y efectos secundarios que ocasionan los antibióticos, el grupo de investigación de la doctora Virginia Aragón en el IRTA concluye que la mejor prevención son las buenas prácticas en el manejo de los lechones y la vacunación. [...]
Glaesserella parasuis causes Glässer's disease in recently weaned pigs. Faced with the problems of resistance and other secondary effects caused by antibiotics that impede an efficient immune response, the research group of Dr. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
3 documents
7.
2 p, 584.8 KB La importància de les xarxes personals en la negociació col·lectiva / Godino, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Molina Romo, Óscar 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Com es coordinen els diferents sectors per establir acords laborals entre empresaris i treballadors i què és important tenir en compte en el procés de negociació col·lectiva? Aquestes són les preguntes a les que el projecte "Networked coordination of Industrial Relations" (NetwIR), del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB dóna resposta. [...]
¿Cómo se coordinan los diferentes sectores para establecer acuerdos laborales entre empresarios y trabajadores y qué es importante tener en cuenta en el proceso de negociación colectiva? Estas son las preguntas a las que el proyecto "Networked coordination of Industrial Relations" (NetwIR), coordinado por el Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB, da respuesta. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents
8.
2 p, 518.8 KB Rol del residu Gln596 en el funcionament d'ALOX15, un enzim crucial per a la salut / Cruz Sáez, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química) ; González Lafont, Àngels (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Lluch López, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí")
Actualment se sap que malalties com l'arterioesclerosi o l'osteoporosi estan directament relacionades amb l'activitat de l'enzim ALOX15. Un estudi realitzat pel grup de recerca de l'àrea de Física-Química del Departament de Química de la UAB ha observat en diversos experiments l'important paper del residu Gln596 per a l'estabilitat d'aquest enzim, molt important per a controlar el desenvolupament d'aquesta mena d'afeccions.
Actualmente se sabe que enfermedades como la arterioesclerosis o la osteoporosis están relacionadas con la actividad de la enzima ALOX15. Un estudio realizado por el grupo de investigación del área de Física-Química del Departamento de Química de la UAB ha observado en varios experimentos el papel del residuo Gln596 para la estabilidad de dicha enzima, muy importante para controlar el desarrollo de este tipo de afecciones.

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents
9.
2 p, 429.9 KB Noves evidències que meteorits hidratats haurien aportat grans quantitats d'aigua a la Terra primitiva / Rimola, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
Un equip liderat per investigadors del Departament de Química de la UAB i l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC) i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) han aportat noves proves que una classe de meteorits coneguts com condrites carbonàcies contenen minerals capaços de retenir aigua (i també matèria orgànica), que podrien haver tingut un paper important en l'enriquiment d'aquests components en la Terra primitiva. [...]
Un equipo liderado por investigadores del Departamento de Química de la UAB, el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC) han aportado nuevas pruebas que una clase de meteoritos conocidos como 'condritas carbonáceas' contienen minerales capaces de retener agua (y también materia orgánica), que podrían haber tenido un papel importante en el enriquecimiento de estos componentes en la Tierra primitiva. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents
10.
2 p, 530.6 KB Comunicació i llenguatge en menors maltractats i institucionalitzats : Scoping review / Palazón Carrión, Esperanza (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Sala Roca, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
L'etapa per al correcte desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives se centra sobretot en els primers anys de vida. El maltractament infantil i situacions de guàrdia i custòdia per una institució poden influir de manera negativa en el desenvolupament general, així com en l'aprenentatge del llenguatge i de la capacitat de comunicació dels menors. [...]
La etapa para el correcto desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas se centra sobre todo en los primeros años de vida. El maltrato infantil y situaciones de guardia y custodia por una institución pueden influir de forma negativa en el desarrollo general, así como en el aprendizaje del lenguaje y de la capacidad de comunicación de los menores. [...]
The correct development stage of language and communication skills focuses especially on the first years of life. Child abuse and situations of guardianship and custody by an institution can negatively influence the general development, as well as the language learning and communication skills of minors. [...]

2020
UAB divulga, Desembre 2020
3 documents
11.
2 p, 88.4 KB La neurociència de l'embaràs : Com canvia el cervell de la mare? / Vilarroya Oliver, Óscar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
Després de diverses investigacions en el camp de la neurociència, el projecte BeMother neix de la mà d'Òscar Vilarroya, investigador del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, junt amb altres investigadors i investigadores, per posar llum a algunes qüestions encara desconegudes sobre els efectes de l'embaràs en el cervell de les dones.
Tras varias investigaciones en el campo de la neurociencia, el proyecto BeMother nace de la mano de Òscar Vilarroya, investigador del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB, junto con otros investigadores e investigadoras, para poner luz a algunas cuestiones todavía desconocidas sobre los efectos del embarazo en el cerebro de las mujeres.

2020
UAB divulga, Desembre 2020
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.