UAB Divulga

UAB Divulga 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
1.
4 p, 485.1 KB Mancances en la interpretació judicial a Barcelona : qüestions de precisió i imparcialitat / Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
El paper de la interpretació en un judici és essencial per garantir el dret a la informació de la persona acusada quan aquesta té una competència limitada en la llengua vehicular del judici. Tanmateix, el projecte TIPp del grup MIRAS de la UAB, a partir d'un corpus de 55 judicis celebrats a Barcelona, constata que aquest dret a la informació no sempre és respectat als judicis amb interpretació. [...]
El papel de la interpretación en un juicio es esencial para garantizar el derecho a la información de la persona acusada cuando ésta tiene una competencia limitada de la lengua vehicular del juicio. [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
2 documents
2.
3 p, 455.7 KB Un genoll infectat : el registre patològic més antic documentat en un lagomorf / Moncunill Solé, Blanca (Università Roma Tre. Dipartimento di Scienze) ; Blanco Calvo, Alejandro (Universidade da Coruña. Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA)) ; Jordana Comín, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Llegir les històries de vida dels organismes en els seus ossos o dents és la tasca primordial dels paleontòlegs de vertebrats. Les restes òssies d'espècies passades no únicament ens informen sobre qui eren (taxonomia) o com eren (morfometria), sinó també sobre quines malalties els afectaven (paleopatologia). [...]
Leer la historia de vida de los organismos en sus huesos o dientes es la tarea fundamental de los paleontólogos de vertebrados. Los restos óseos de especies extintas no nos informan únicamente sobre quiénes eran (taxonomía) o cómo eran (morfometría), sino también sobre qué enfermedades les afectaban (paleopatología). [...]
Reading the life-history of organisms in their bones and teeth is the main task of vertebrate palaeontologists. Bone remains of extinct species do not only evidence about who (taxonomy) or how (morphometry) they were, but also about the diseases they underwent (palaeopathology). [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
3 documents
3.
3 p, 443.7 KB Aplicació d'una xarxa neuronal artificial per donar suport a l'operació de plantes en la indústria de les aigües residuals / Pisa, Ivan ; Vilanova i Arbós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Santín López, Ignacio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; López Vicario, José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Morell Pérez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
En els últims anys, l'aparició del paradigma Indústria 4. 0, així com l'ús de la intel·ligència artificial i especialment de les xarxes neuronals, està impulsant un canvi en la forma d'entendre i d'actuar amb diferents processos industrials. [...]
En los últimos años, la aparición del paradigma Industria 4. 0, así como el uso de la inteligencia artificial y especialmente de las redes neuronales, está impulsando un cambio en la forma de entender y de actuar con diferentes procesos industriales. [...]
In the last decade, the incursion of the Industry 4. 0 paradigm, as well as the adoption of artificial intelligence and specially the artificial neural network, has arisen a change in the the vision and management of the industrial processes. [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
3 documents
4.
4 p, 504.5 KB No tots els parcs urbans creen benestar relacional en els nens i nenes / Pérez del Pulgar, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Anguelovski, Isabelle (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Connolly, James J. T. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Un estudi de dos parcs de Barcelona que han tingut diferents impactes en les habilitats socials dels nens mostra la importància de considerar les estructures socials en la planificació de nous parcs i espais urbans de joc. [...]
Un estudio de dos parques de Barcelona que han tenido diferentes impactos en las habilidades sociales de los niños muestra la importancia de considerar las estructuras sociales en la planificación de nuevos parques y espacios urbanos de juego. [...]
A study of two parks in Barcelona that have had very different impacts on children's social skills shows the importance of considering social structures in the planning of new parks and urban play spaces. [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
3 documents
5.
2 p, 412.2 KB El (altre) cos i l' (altra) escriptura : l'últim Pasolini a la llum de Lacan, Derrida i Nancy / González, Claudia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
En la tesi doctoral objecte d'aquest article, el cos i l'escriptura prenen dos significats nous (no lligats, del tot, al sentit) i s'analitzen des de diferents vessants de la mà de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy i Pier Paolo Pasolini. [...]
En la tesis doctoral objeto de este artículo, el cuerpo y la escritura toman dos significados nuevos (no ligados al sentido) y se analizan des de distintas vertientes de la mano de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy y Pier Paolo Pasolini. [...]
The doctoral dissertation subject of this article takes body and writing on two new meanings (not completely linked to meaning) and are analyzed from different perspectives, those by Jacques Lacan, Jacques Derrida, Jean- Luc Nancy and Pier Paolo Pasolini. [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
3 documents
6.
3 p, 425.0 KB Noves teories al voltant dels caps tallats ibers : les víctimes també eren dones / Subirà, M. Eulàlia (Maria Eulàlia) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Rovira Hortalà, M. Carme (Museu d'Arqueologia de Catalunya)
Els pobles ibers (segles VI-II a. C. ) cremaven els seus difunts. Per això, els estudis d'antropologia física de les seves restes són escassos i, com a tal, d'un gran valor. En aquest estudi dues investigadores de la UAB i del MAC han fet una anàlisi exhaustiva de les restes de cranis enclavats del jaciment del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, conservats al Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). [...]
Los pueblos íberos (siglos VI-II a. C. ) quemaban a sus difuntos. Por ello, los estudios de antropología física de sus restos son escasos y, como tal, de un gran valor. En este estudio dos investigadoras de la UAB y del MAC han realizado un análisis exhaustivo de los restos de cráneos clavados del yacimiento del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, conservados en el Museo de Arqueología de Cataluña (MAC). [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
2 documents
7.
2 p, 571.1 KB La sociopsicohermenèutica dels tipus sociolibidinals / Barbeta Viñas, Marc (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Es proposa la sistematització i actualització del model d'interpretació psicosociològica, els tipus sociolibidinals, d'Alfonso Ortí, que permet analitzar la conducta social ateses les diferents estructures afectives i contextos, acompanyat d'un mètode d'anàlisi empíric. [...]
Se propone la sistematización y actualización del modelo de interpretación psicosociológica, los tipos sociolibidinals, de Alfonso Ortí, que permite analizar la conducta social dadas las diferentes estructuras afectivas y contextos, acompañado de un método de análisis empírico. [...]

2020
UAB divulga, Març 2020
2 documents
8.
3 p, 438.7 KB Síntesi i caracterització de co-cristall, monòmer de Cu(II) i polímer de Cu(II) / Pons Picart, Josefina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
En la ciència de materials són rellevants els enllaços d'hidrogens, atesa la seva força intermolecular, i les estructures de co-cristalls, arran de la seva versatilitat i poder de transformació física. [...]
En la ciencia de materiales son relevantes los enlaces de hidrógenos, dada su fuerza intermolecular, y las estructuras de co-cristales, a raíz de su versatilidad y poder de transformación física. [...]
Hydrogen bonds, due to their intermolecular strength, and co-crystalline structures, due to their versatility and power of physical transformation, are relevant in materials science. The latter are formed with the former through compounds such as amine, but during the formation process the presence of metals such as Cu(II) metal ions sets off the fight to obtain co-crystals, or compounds such as monomers and polymers, or both.

2020
UAB divulga, Març 2020
3 documents
9.
2 p, 461.2 KB La situació actual de la nova pagesia a Catalunya / Escribano, Paula (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Segons la literatura, la neopagesa o el neopagès fa referència a la nova forma de pagesia d'aquella persona que comença una explotació agrària i/o ramadera guiada per una ideologia influenciada pel moviment de tornada a camp. [...]
Según la literatura, la neocampesina o el neocampesino hace referencia a la nueva forma de campesinado de aquella persona que comienza una explotación agraria y/o ganadera guiada por una ideología influenciada por el movimiento de vuelta al campo. [...]

2020
UAB divulga, Març 2020, p. 1-2
2 documents
10.
2 p, 418.7 KB Com aprenem una llengua : importa la freqüència en l'input? / Zhu, Jingtao ; Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
How do we acquire language :.
Tendim a donar per descomptat el llenguatge fins que un dia ens toca aprendre'n un de nou. Aleshores, tot canvia radicalment. Tot i això, les coses semblen funcionar diferent per a la nena de la fotografia. [...]
Tendemos a dar por hecho el lenguaje hasta que un día nos toca aprender uno de nuevo. Entonces, todo cambia radicalmente. Sin embargo, las cosas parecen funcionar diferente para la niña de la fotografia. [...]
Most of the time we adults take language for granted, unless one day we have to learn a new one. Then, things change radically. However, things seem to work differently for her (here a picture of a baby). [...]

2020
UAB divulga, Març 2020, p. 1-2
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.