UAB Divulga

UAB Divulga 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.00 segons. 
1.
3 p, 471.1 KB Fons d'identitat : com fer significativa la pràctica escolar en entorns d'exclusió social / Lalueza Sazatornil, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Zhang-Yu, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; García-Díaz, Sarai (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Camps Orfila, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Padrós Castells, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; Marín-Suazo, Carolayn (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)) ; García Romero, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI))
Les estratègies de recerca-acció, basades en els Fons de Coneixement (FdC) i els Fons d'Identitat (FdI), s'orienten a la construcció d'una escola inclusiva mitjançant la connexió de l'esfera familiar i comunitària amb l'escolar, propiciant l'aprenentatge significatiu en entorns on el fracàs i l'abandonament escolar són endèmics. [...]
Las estrategias de investigación-acción, basadas en los Fondos de Conocimiento (FdC) y los Fondos de Identidad (FdI), se orientan a la construcción de una escuela inclusiva mediante la conexión de la esfera familiar y comunitaria con la escolar, propiciando el aprendizaje significativo en entornos donde el fracaso y abandono escolar son endémicos. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
2.
3 p, 698.9 KB Efectes recíprocs entre la ramaderia bovina en extensiu amb finalitats ambientals i la vegetació mediterrània / Serrano Ferron, Emmanuel (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge) ; Calleja, Juan Antonio (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
La biodiversitat està en el punt de mira de les polítiques agroambientals davant l'amenaça d'incendis i l'arbustització que la deterioren. Per tal de preserva-la i controlar aquests dos fenòmens, es va provar l'opció de la ramaderia extensiva i es va exposar bestiar boví a la vegetació llenyosa mediterrània com a única font de menjar. [...]
La biodiversidad está en el punto de mira de las políticas agroambientales ante la amenaza de incendios y la proliferación de arbustos que la deterioran. Para su conservación y control de estos dos fenómenos, se probó la opción de la ganadería extensiva y se expuso ganado vacuno a la vegetación leñosa mediterránea como única fuente de comida. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
3.
3 p, 460.2 KB L'exercici físic pot atenuar els problemes de memòria causats per un traumatisme cranioencefàlic / Coll, Margalida (Coll Andreu) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
L'exercici físic aeròbic podria ajudar a reduir algunes de les deficiències cognitives associades al traumatisme cranioencefàlic (TCE), contribuint d'aquesta manera a millorar la qualitat de vida dels afectats. [...]
El ejercicio físico aeróbico podría ayudar a reducir algunas de las deficiencias cognitivas asociadas al traumatismo craneoencefálico, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de los afectados. [...]
Aerobic physical exercise could help to reduce some of the cognitive deficits associated to traumatic brain injury (TBI), contributing in this way to improve the quality of life of the affected individuals. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
4.
2 p, 410.0 KB La dona en el gènere policíac televisiu espanyol / Tous, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
El rol que desenvolupa la dona en ficcions policíaques televisives construeix els marcs mentals d'una imatge real. La percepció resultant constata el conservadorisme de, especialment, les televisions privades (1990-2010) i es pot analitzar en clau de gènere juntament amb altres capes que hi actuen de manera transversal, relacionant-lo també amb el color polític dels diferents governs en el moment d'emissió de les sèries analitzades.
El rol que desempeña la mujer en ficciones policíacas televisivas construye los marcos mentales de una imagen real. La percepción resultante constata el conservadurismo de, especialmente, las televisiones privadas (1990-2010) y se puede analizar en clave de género junto con otras capas que actúan de manera transversal, relacionádolo también con el color político de los distintos gobiernos en el momento de emisión de las series analizadas.
The role played by women in TV police fictions constructs the mental frameworks of a real image. The resulting perception confirms the conservatism of, especially, the private channels (1990-2010) and can be analysed in terms of gender, together with other layers acting in a transversal way, putting it into relation to the political colour of the several governments when these TV series were broadcasted.

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
5.
3 p, 420.3 KB Nou microsensor per caracteritzar biopel·lícules / Gabriel Buguña, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
Conèixer i analitzar la composició química i biològica de biopel·lícules "beneficioses" trobades a l'interior de bioreactors ofereix l'oportunitat de dissenyar aquests últims adequadament i, en efecte, crear sistemes de tractament d'aigües residuals i corrents gasosos. [...]
Conocer y analizar la composición química y biológica de biopelículas "beneficiosas" encontradas en el interior de biorreactores ofrece la oportunidad de diseñar a estos últimos adecuadamente y, en efecto, crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y corrientes gaseosas. [...]
Understanding and analyzing the chemical and biological composition of "beneficial" biofilms found inside the bioreactors offers the opportunity to design them properly and, consequently, to create sewage treatment systems and gaseous streams. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
6.
3 p, 472.3 KB Cartografiant els impactes de la contaminació als pobles indígenes a tot el món / Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
La contaminació ambiental impacta en la forma de vida dels pobles indígenes, n'amenaça les seves tècniques de recol·lecta alimentària i en vulnera la salut. L'ICTA-UAB ha participat en un estudi internacional que evidencia la necessitat de prendre mesures i d'adoptar alternatives per disminuir-ne l'efecte a escala global, a diferència de l'anàlisi i tractament parcel·lat dut a terme fins ara. [...]
La contaminación ambiental impacta en la manera de vivir de los pueblos indígenas, amenaza sus técnicas de recolecta alimentaria y vulnera su salud. El ICTA-UAB ha participado en un estudio internacional que evidencia la necesidad de tomar medidas y adoptar alternativas para mitigar los efectos a escala global, a diferencia del análisis y tratamiento parcelado llevado a cabo hasta ahora. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
7.
2 p, 404.8 KB Poden els alumnes aprendre i ensenyar-se música entre ells? / Ribosa Martínez, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Duran, David 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
La música s'imparteix a l'escola i a l'institut de manera oposada a com es viu en societat. Revertir aquesta pràctica i millorar-ne l'aprenentatge és l'objectiu del projecte educatiu Ritmos en dos. [...]
La música se imparte en la escuela y en el instituto de manera opuesta a cómo se vive en sociedad. Revertir esta práctica y mejorar su aprendizaje es el objetivo del proyecto educativo Ritmos en dos. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
8.
3 p, 426.2 KB Bons o mals dispersors d'aglans? : cada ratolí dispersa en funció de la seva "personalitat" / Ferrandiz-Rovira, Mariona (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
El comportament i les pautes alimentàries de cada ratolí repercuteixen en la formació dels boscos, sigui per la reacció àvida o no que aquests tenen al menjar, en funció de la percepció de depredadors en l'entorn més pròxim; o bé per la reserva o consum d'aglans i la posterior germinació d'aquests si queden guardats al cau i no es consumeixen. [...]
El comportamiento y las pautas alimenticias de cada ratón repercuten en la formación de los bosques, sea por la reacción ávida o no que estos tienen a la comida, en función de la percepción de depredadores en el entorno más próximo; o bien por la reserva o consumo de bellotas y la posterior germinación de estos si quedan guardados en la madriguera y no se consumen. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
9.
3 p, 466.5 KB Del operaísmo al (post) operaísmo : la importància de la cruïlla amb el post-estructuralisme francès / Gómez Villar, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filosofia)
L'operaisme italià dels anys 60 entra en simbiosi amb el post estructuralisme francès en el post operaisme. Ambdós corrents de pensament conflueixen en un mateix espai de lluita marxista i es relacionen recíprocament per causes polítiques i lligams filosòfics preexistents. [...]
El operaismo Italiano de los años 60 entra en simbiosis con el postestructuralismo francés en el postoperaismo. Ambas corrientes de pensamiento confluyen en un mismo espacio de lucha marxista y se relacionan recíprocamente por causas políticas y lazos filosóficos preexistentes. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
10.
3 p, 401.3 KB Expressió gènica, replicació i reparació del DNA en cromosomes multilaminars / Dabán Balañá, Juan Ramón (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
Estudis previs a aquest i també elaborats pel Laboratori de Cromatina del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB indiquen que el filament de cromatina en els cromosomes es plega de manera que forma plaques amb moltes capes planes i exposen que les propietats dinàmiques d'aquesta estructura permeten proposar mecanismes per a les múltiples funcions de la cromatina. [...]
Estudios previos a este y también elaborados por el Laboratori de Cromatina del Departament de Bioquímica y Biologia Molecular de la UAB indican que el filamento de cromatina en los cromosomas se pliega de tal manera que forma placas con muchas capas planas y exponen que las propiedades dinámicas de esta estructura permiten proponer mecanismos para las múltiples funciones de la cromatina. [...]
Previous studies to this one presented here and also elaborated by the Laboratori de Cromatina del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular from the UAB indicate that the chromatin filament in chromosomes is folded giving rise to plates with many planar layers and that the dynamic properties of this structure allow to propose mechanisms for the multiple functions of chromatin. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents
11.
3 p, 531.0 KB El coneixement agroecològic tradicional com a bé comunal / Calvet Mir, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Benyei, Petra (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En socioecosistemes agraris, el Coneixement Agroecològic Tradicional (CAeT) agrupa el saber sobre el conjunt d'estratègies d'agricultors/es i altres experts/es per tal de produir aliments de manera ambiental i ecològicament sostenible i gestionar de forma compartida els paisatges agrícoles amb normes col·lectives. [...]
En socioecosistemas agrarios, el Conocimiento Agroecológico Tradicional (CAeT) agrupa el saber sobre el conjunto de estrategias de agricultores/as y otros expertos/as para producir alimentos de manera ambiental y ecológicamente sostenible y gestionar de forma compartida los paisajes agrícolas con normas colectivas. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
2 documents
12.
2 p, 437.8 KB L'augment de l'expressió de la Neuregulina 1 en els músculs esquelètics promou la millora funcional dels ratolins model de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica / Navarro, Xavier (Xavier) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
Un equip coordinat pel professor Xavier Navarro, del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia, i de l'Institut de Neurociències, ha observat que incrementar l'expressió de la proteïna Neuregulina 1 tipus I en ratolins utilitzats com a model per a l'estudi de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) alenteix l'evolució de la malaltia. [...]
Un equipo coordinado por el profesor Xavier Navarro, del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología y del Instituto de Neurociencias ha observado que incrementar la expresión de la proteína neuregulina 1 tipo I en ratones utilizados como modelo para el estudio de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ralentiza la evolución de la enfermedad. [...]
A team coordinated by Professor Xavier Navarro, of the Department of Cellular Biology, Physiology and Immunology, and of the Institute of Neurosciences, has observed that increasing the expression of type 1 Neuregulin protein in mice used as a model for the study of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) slows the evolution of the disease. [...]

2020
UAB divulga, Maig 2020
3 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.