UAB Divulga

UAB Divulga 13 records found  Search took 0.00 seconds. 
1.
3 p, 417.2 KB Conèixer les variants genètiques individuals per personalitzar el tractament contra la Leucèmia Infantil / Armengol Rosell, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Cabezas Somalo, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Caballín, M. R. (María Rosa) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La individualització del tractament de la Leucèmia Limfoblàstica Aguda és clau per millorar la supervivència dels pacients amb aquesta malaltia, la qual representa un terç de tots els càncers infantils. [...]
La individualización del tratamiento de la Leucemia Linfoblástica Aguda es clave para mejorar la supervivencia de los pacientes con esta enfermedad, la cual representa un tercio de todos los cánceres infantiles. [...]
Individualization of treatment for Acute Lymphoblastic Leukemia is key to improving survival for patients with this disease, which accounts for one third of all childhood cancers. This study analyzed genes involved in the death of cancer cells, and found an association between the presence of genetic variants in these genes and the survival of patients. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
3 documents
2.
3 p, 481.8 KB Cistomatosis Apocrina : primera descripción en la especie porcina / Segalés Coma, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals)
El estudio del Servicio de Diagnóstico de Patología Veterinaria (SDPV) de la UAB y el Servicio de Soporte a Mataderos (SESC) de IRTA-CReSA describe por primera vez la cistomatosi apocrina en la especie porcina, una enfermedad de las glándulas sudoríparas apocrinas ya estudiada en gatos y perros, entre otros, a partir de tres casos, en Cataluña. [...]
The study by the Veterinary Pathology Diagnostic Service (SDPV) of the UAB and the Slaughterhouse Support Network (SESC) of the IRTA-CReSA for the first time describes apocrine cystomatosis in the porcine species, a disease of the apocrine sweat glands already studied in other animal species such as cats and dogs. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
2 documents
3.
2 p, 423.2 KB L'atenció al final de vida a l'hospital / Torres Bonafonte, Olga H. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina)
La atención al final de vida en el hospital.
Els canvis socials i familiars han condicionat que en l'actualitat la major part de morts no violentes es produeixin als hospitals, gran part d'aquests en Serveis de Medicina Interna. En els dies previs a la mort es requereixen cures especials i integrals no només pel que fa a diagnòstic i tractament, sinó també a necessitats físiques, emocionals, sociofamiliars i espirituals. [...]
Los cambios sociales y familiares han condicionado que en la actualidad la mayor parte de fallecimientos no violentos se produzcan en los hospitales, gran parte de estos en Servicios de Medicina Interna. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
2 documents
4.
3 p, 503.4 KB Emmagatzemar i intercanviar el coneixement indígena i local : una revisió de la literatura / Arreola, Guadalupe (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Benyei, Petra (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Reyes-García, Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
En aquest estudi del grup de recerca LASEG de l'ICTA-UAB es reivindica el coneixement indígena i local (CIL) que guarda relació especial amb la natura i la tradició mil·lenària i que és tan vàlid com la ciència. [...]
En este estudio del grupo de investigación LASEG de ICTA-UAB se reivindica el conocimiento indígena y local (CIL) que guarda relación especial con la naturaleza y la tradición milenaria y que es tan válido como la ciencia. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
2 documents
5.
2 p, 399.2 KB Distribució de la població i dependència espacial-local / Nicolini, Rosella (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'assentament de la gent en el territori respon a les seves preferències personals i contextuals i s'efectua en funció de les relacions pròximes que ofereix l'entorn més enllà de la zona residencial. [...]
El asentamiento de la gente en el territorio responde a sus preferencias personales y contextuales y se efectúa en función de las relaciones cercanas que ofrece el entorno más allá de la zona residencial. [...]
The settlement of people in the territory responds to their personal and contextual preferences and it is based on the close relationships offered by the environment beyond the residential area. The study here presented has analyzed this issue through a Massachusetts-centered empirical case study throught which the researchers have established which elements influence the choice of location and how this predisposition impacts society.

2020
UAB divulga, Juny 2020
3 documents
6.
3 p, 380.1 KB Segregació i estructura espacial urbana a Barcelona / García-López, Miquel-Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Nicolini, Rosella (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Roig Sabaté, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
La convivència a Barcelona entre habitants de diferents ètnies genera segregació per diferència de renda; no per raons ètniques. Així ho mostra l'anàlisi exhaustiva de l'estructura espacial urbana de la ciutat que han dut a terme investigadors del departament d'Economia Aplicada de la UAB. [...]
La convivencia en Barcelona entre habitantes de diferentes etnias genera segregación por diferencia de renta; no por razones étnicas. Así lo muestra el análisis exhaustivo de la estructura espacial urbana de la ciudad que han llevado a cabo investigadores del departamento de Economia Aplicada de la UAB. [...]
The coexistence in Barcelona between inhabitants of different ethnic groups generates segregation by difference of income; not for ethnic reasons. This is evidenced by the analysis of the urban spatial structure of the city carried out by researchers from the department of Applied Economics of the UAB. [...]

2020 - 10.1111/pirs.12484
UAB divulga, Juny 2020
3 documents
7.
2 p, 551.6 KB Quins elements i característiques han de tenir els boscos per influenciar la salut humana? / Bach, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Malgrat el creixent interès de la comunitat científica i de la societat envers el potencial dels boscos com a font de salut humana, la literatura científica existent no permet establir relacions coherents entre el tipus de bosc i diferents variables de salut. [...]
A pesar del creciente interés de la comunidad científica y de la sociedad hacia el potencial de los bosques como fuente de salud humana, la literatura científica existente no permite establecer relaciones coherentes entre el tipo de bosque y diferentes variables de salud. [...]
Despite the increasing interest of the scientific community and society towards the potential of forests as a source of human health, the existing scientific literature does not allow for a coherent relationship between the forest type and different health variables. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
3 documents
8.
3 p, 561.6 KB PeriCord, un nou bioimplant per reparar el cor després d'un infart / Prat Vidal, Cristina (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) ; Bayés Genís, Antoni (Institut Germans Trias i Pujol)
Un estudi dut a terme a Can Ruti, dirigit pel doctor Antoni Bayés Genís i encapçalat per la investigadora Cristina Prat-Vidal, descriu com s'ha desenvolupat i implantat per primer cop en un pacient un nou bioimplant anomenat PeriCord. [...]
Un estudio llevado a cabo en Can Ruti, dirigido por el doctor Antoni Bayés Genís y encabezado por la investigadora Cristina Prat-Vidal, describe cómo se ha desarrollado e implantado por primera vez en un paciente un nuevo bioimplante llamado PeriCord. [...]
A study at Can Ruti, led by Prof Antoni Bayés Genís and conducted by the researcher Cristina Prat-Vidal, describes the development and first-in-human surgical implantation of a new bioimplant named PeriCord. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
3 documents
9.
2 p, 403.3 KB Vacunes per a peixos per administració oral / Roher Armentia, Nerea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Actualment la major part del consum de peixos prové de l'aqüicultura. En aquest sentit, per millorar la condició de les espècies cultivades, el grup d'Immunologia evolutiva de la Unitat de Mecanismes de resposta a l'estrès i la malaltia de l'institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB- UAB) liderat per la Dra. [...]
Actualmente la mayor parte del consumo de peces proviene de la acuicultura. En este sentido, para mejorar la condición de las especies cultivadas, el grupo de Inmunología evolutiva de la Unidad de Mecanismos de respuesta al estrés y la enfermedad del Instituto de Biotecnologia y Biomedicina (IBB-UAB) liderado por la Dra. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
2 documents
10.
3 p, 561.6 KB El bioassecatge com a opció per al tractament dels fangs de depuradora / Sánchez Ferrer, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
En els últims anys s'ha produït un considerable augment de la instal·lació de plantes depuradores per al tractament d'aigües residuals, beneficiós pels nostres rius i mars. Però els investigadors estan treballant per reduir encara més el baix impacte ambiental d'aquest procés i valorant alternatives per al tractament dels fangs que es generen, més enllà de la seva conversió en compostatge. [...]
En los últimos años se ha producido un considerable aumento de la instalación de plantas depuradoras para el tratamiento de aguas residuales, beneficioso para nuestros ríos y mares. Pero los investigadores están trabajando para reducir aún más el bajo impacto ambiental de este proceso y valorando alternativas para el tratamiento de los lodos que se generan, más allá de su conversión en compostaje. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
2 documents
11.
3 p, 574.7 KB El fum de tabac i els cigarrets electrònics alteren la immunitat enfront de les infeccions respiratòries / Rodríguez Fernández, Pablo (Institut Germans Trias i Pujol. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) ; Domínguez, José (Institut Germans Trias i Pujol) ; Prat i Aymerich, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
L'exposició continuada al fum present en l'ambient i derivat del consum individual de tabac comporta l'aparició de nombroses malalties no només respiratòries que afecten el sistema immunològic. Aquest, sota aquestes circumstàncies, queda inhabilitat i és incapaç de combatre els agents perjudicials que s'introdueixen al cos. [...]
La exposición continuada al humo presente en el ambiente y derivado del consumo individual de tabaco conlleva la aparición de numerosas enfermedades no solo respiratorias que relacionan al sistema inmunológico. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
2 documents
12.
3 p, 478.2 KB Producció de biopesticides a partir de clofolla d'arròs i els fongs Beauveria bassiana i Trichoderma harzianum / Sala Martí, Arnau (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació en Compostatge (GICOM)) ; Barrena Gómez, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació en Compostatge (GICOM)) ; Sánchez Ferrer, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació en Compostatge (GICOM)) ; Artola Casacuberta, Adriana (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup d'Investigació en Compostatge (GICOM))
El conjunt de problemes ambientals i de salut associats als pesticides químics comuns porta a desenvolupar alternatives per tractar els conreus, una de les quals són els biopesticides derivats de bacteris i fongs. [...]
El conjunto de problemas ambientales y de salud asociados a los pesticidas químicos comunes lleva a desarrollar alternativas para tratar los cultivos, una de las cuales son los biopesticidas derivados de bacterias y hongos. [...]
The set of environmental and health problems associated to chemical pesticides lead to the development of alternatives to treat crops. One of the options are the biopesticides derived from bacteria and fungi. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
3 documents
13.
4 p, 402.2 KB Dia Internacional de la Llum a Espanya el 2019 / Yzuel Giménez, María Josefa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Calvo Padilla, María Luisa (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Óptica) ; Moreno, Ignacio (Universidad Miguel Hernández. Departamento de Ciencia de Materiales, Optica y Tecnología Electrónica)
Un seguit d'activitats realitzades el 2019 amb motiu del Dia Internacional de la Llum (DIL), aquest any organitzat per la Universidade de Santiago de Compostela (USC), focalitzen l'interès en la llum i les seves propietats aplicables a diversos àmbits científics i culturals i que contribueixen a la millora de la vida ciutadana. [...]
Una serie de actividades realizadas en 2019 con motivo del Día Internacional de la Luz (DIL), este año organizado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), focalizan el interés en la luz y sus propiedades aplicables en diversos ámbitos científicos y culturales y que contribuyen a la mejora de la vida ciudadana. [...]
A series of activities carried out in 2019 on the occasion of the International Day of Light (DIL), this year organized by the Universidade de Santiago de Compostela (USC), focus on the interest in light and its properties applicable to various scientific and cultural fields that contribute to the improvement of the citizen life. [...]

2020
UAB divulga, Juny 2020
3 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.