UAB Divulga

UAB Divulga 12 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.02 segons. 
1.
2 p, 166.1 KB "Innovació sense creixement" : alternatives al determinisme tecnològic / Pansera, Mario (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Fressoli, Mariano (Centro de Investigaciones para la Transformación-CENIT (Argentina))
La sostenibilitat i el benestar de les nostres societats es basen en un model erigit en el paradigma del determinisme tecnològic; creença segons la qual, la tecnologia, per si mateixa, incideix en el desenvolupament socioeconòmic positiu. [...]
La sostenibilidad y el bienestar de nuestras sociedades se basan en un modelo erigido en el paradigma del determinismo tecnológico; creencia según la cual, la tecnología, por sí misma, incide en el desarrollo socioeconómico positivo. [...]
The sustainability and well-being of our societies are based on a model built on the paradigm of technological determinism; belief that technology in itself affects positive socioeconomic development. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
2.
3 p, 794.1 KB Vulnerabilitat relacional i impacte emocional : les cicatrius invisibles de la pobresa contemporània / Valenzuela García, Hugo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lubbers, Miranda J.. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural)
Les conseqüències socials i psicològiques de la crisi financera del 2008 van ampliar el risc d'exclusió social a persones de capes socials que semblaven estar sota la salvaguarda del mercat laboral i de l'estat de benestar. [...]
Las consecuencias sociales y psicológicas de la crisis financiera del 2008 ampliaron el riesgo de exclusión social a personas de capas sociales que parecían estar bajo la salvaguarda del mercado laboral y del estado de bienestar. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
2 documents
3.
3 p, 439.1 KB Materials nanoestructurats mitjançant electrodeposició / Eiler, Konrad (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pellicer Vilà, Eva Maria (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'electrodeposició -a deposició de metalls i aliatges mitjançant corrent elèctric- obre la porta a la creació de nous materials metàl·lics que s'utilitzen en la producció de biomaterials, en electrònica, joieria, etc. [...]
La electrodeposición -la deposición de metales y aleaciones mediante corriente eléctrica- abre la puerta a la creación de nuevos materiales metálicos que se utilizan en la producción de biomateriales, electrónica, joyería, etc. [...]
Electrodeposition - the deposition of metals and alloys by electric current - opens the door to the creation of new metallic materials that are used in the production of biomaterials, electronics, jewellery, etc. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
4.
2 p, 1.0 MB L'observació de la Terra com a eina pel seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible / Maso, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS)) ; Serral Montoro, Ivette (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Domingo-Marimon, Cristina (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Zabala Torres, Alaitz (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS))
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) han de guiar la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015. Els 17 ODS es concreten en 169 fites a assolir i en 244 indicadors per seguir-ne l'evolució. [...]
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen que guiar la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre del 2015. Los 17 ODS se concretan en 169 hitos a lograr y en 244 indicadores para seguir la evolución. [...]
The Sustainable Development Goals (SDGs) must guide the implementation of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted on 25th September 2015. The 17 SDGs are deployed in 169 targets to be achieved and 244 indicators to monitor their evolution. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
5.
2 p, 564.3 KB Factors de risc i tècniques de prevenció de prematuritat en embarassos tractats amb cirurgia fetal / Arévalo, Silvia (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Tur-Torres, Maria Helena (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Rodó, Carlota (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Mendoza, Manel (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Garcia-Manau, Pablo (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Maiz, Nerea (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca) ; Carreras Moratonas, Elena (Hospital Universitari Vall d'Hebron. Institut de Recerca)
El part prematur pot sobrevenir per riscos del mateix embaràs o bé per la necessitat de realitzar algun tipus de cirurgia fetal. La probabilitat de donar a llum abans de la data estimada se situa entre 8% i el 12% als països desenvolupats. [...]
El parto prematuro puede sobrevenir por riesgos del propio embarazo o bien por la necesidad de realizar algún tipo de cirugía fetal. La probabilidad de dar a luz antes de la fecha estimada se sitúa entre 8% y el 12% en los países desarrollados, y aumenta 5-6 veces cuando se trata de embarazos múltiples. [...]
Preterm delivery can occur either due to the risks of pregnancy itself, or due to the need to perform some type of fetal surgery. There is an 8% to 12% chance of a baby being born prematurely in developed countries. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
6.
2 p, 599.4 KB Reclamacions de responsabilitat professional a l'Espanya post-Covid19 / Martin Fumadó, Carles (Col·legi oficial de Metges de Barcelona. Servei de Responsabilitat Professional) ; Arimany-Manso, Josep,, 1959- (Col·legi oficial de Metges de Barcelona. Servei de Responsabilitat Professional)
Investigadors de la Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal de la UAB han publicat una carta a l'editor en la revista Legal Medicine sobre la responsabilitat professional mèdica (RPM) relacionada amb la gestió sanitària i el tractament dels pacients afectats per Covid-19. [...]
Investigadores de la Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal de la UAB han publicado una carta al editor en la revista Legal Medicine sobre la responsabilidad profesional médica (RPM) relacionada con la gestión sanitaria y el tratamiento de los pacientes afectados por Covid-19. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
2 documents
7.
2 p, 515.2 KB Els canvis en la composició de les plantes alteren les comunitats de pol·linitzadors i la pol·linització / Hernández-Castellano, Carlos (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Els canvis en la composició de les plantes són cada vegada més freqüents en l'escenari actual de canvi climàtic, on algunes espècies de planta estant canviant el seu rang de distribució. Investigadors de la UAB i el CREAF han realitzat un experiment on demostren que l'arribada d'una planta a una comunitat natural té efectes profunds sobre la comunitat de pol·linitzadors i sobre la xarxa d'interaccions entre plantes i pol·linitzadors. [...]
Los cambios en la composición de las plantas son cada vez más frecuentes en el escenario actual de cambio climático, donde algunas especies de planta están cambiando su rango de distribución. Investigadores de la UAB y el CREAF han realizado un experimento donde demuestran que la llegada de una planta a una comunidad natural tiene efectos profundos sobre la comunidad de polinizadores y sobre la red de interacciones entre plantas y polinizadores. [...]
Changes in plant composition are becoming more frequent in the current climate change scenario, as some plant species are changing their distribution ranges. UAB and CREAF researchers have conducted an experiment showing that the arrival of a plant into a natural community has profound effects on pollinator communities and on plant-pollinator networks. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
8.
3 p, 706.0 KB Intel·ligència artificial a les xarxes socials : aliades per a la detecció de tendències suïcides / Ramírez-Cifuentes, Diana (Universitat Pompeu Fabra) ; Puntí Vidal, Joaquim (Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)) ; Medina-Bravo, Pilar (Universitat Pompeu Fabra) ; Velazquez Dorta, Diego Alejandro (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Gonfaus Sitjes, Josep Maria (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Gonzàlez, Jordi (Centre de Visió per Computador (Bellaterra, Catalunya)) ; Freire, Ana ; Baeza-Yates, Ricardo
A Espanya, el tabú associat als problemes mentals i, en ocasions, el difícil accés a consultes psicològiques, dificulten l'ajuda a persones que pateixen depressió o que tenen trastorns alimentaris. [...]
En España, el tabú asociado a los problemas mentales y, en ocasiones, el difícil acceso a consultas psicológicas, dificultan la ayuda a personas que sufren depresión o que tienen trastornos alimentarios. [...]
In Spain, the taboo associated with mental problems and the difficult access to psychological consultations make it very difficult to help people who suffer from depression or who have eating disorders. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
9.
3 p, 606.1 KB La repetició d'eleccions augmenta la polarització social / Anduiza Perea, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
La celebració d'eleccions intensifica i visibilitza els conflictes polítics que travessa tota societat. Com afecta això a la distància emocional que sentim cap a aquells que no pensen com nosaltres? En aquest article, investigadors del grup Democràcia, Eleccions i Ciutadania presenten un estudi en el qual han analitzat l'impacte de la prominència electoral sobre la polarització afectiva. [...]
La celebración de elecciones intensifica y visibiliza los conflictos políticos que atraviesa toda sociedad. ¿Cómo afecta esto a la distancia emocional que sentimos hacia los que no piensan como nosotros? En este artículo, investigadores del grupo Democracia, Elecciones y Ciudadanía presentan un estudio en el que han analizado el impacto de la prominencia electoral sobre la polarización afectiva. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
2 documents
10.
2 p, 527.7 KB Ocupabilitat i qualitat de vida en persones amb discapacitat intel·lectual / González Fernández, Henar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Un dels passos més importants en el desenvolupament de qualsevol persona és l'accés a un treball remunerat que garanteixi unes condicions de vida digna. En aquest article, el grup de recerca del qual és membre d'Henar González ha avaluat la situació i les possibilitats de desenvolupament professional de persones amb discapacitat intel·lectual que assisteixen als Centres Especials de Treball (CET). [...]
Uno de los pasos más importantes en el desarrollo de cualquier persona es el acceso a un trabajo remunerado que garantice unas condiciones de vida digna. En este artículo, el grupo de investigación del cual es miembro Henar González ha evaluado la situación y las posibilidades de desarrollo profesional de personas con discapacidad intelectual que asisten a los Centros Especiales de Trabajo (CET). [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
2 documents
11.
3 p, 550.8 KB El rol de la beneficència en temps de crisi, un enfocament etnogràfic / Grau Rebollo, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Escribano, Paula ; Valenzuela García, Hugo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Lubbers, Miranda J.. (Universitat Autònoma de Barcelona)
En el context mediterrani la família és el pilar sobre el qual se sostenen els membres que la componen. No obstant això, en situacions com la crisi econòmica esdevinguda entre 2008-2014 la capacitat de suport es desborda. [...]
En el contexto mediterráneo la familia es el pilar sobre el que se sostienen los miembros que la componen. Sin embargo, en situaciones como la crisis económica acaecida entre 2008-2014 la capacidad de apoyo se desborda. [...]
In the Mediterranean context, the family is the mainstay on which the members composing it are sustained. However, in situations such as the economic crisis that occurred between 2008-2014, the support capacity can become overwhelmed. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
3 documents
12.
2 p, 551.8 KB Propostes innovadores per a combatre l'escassetat de l'aigua / Prado Rubianes, Óscar Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Bartoli, Albert ; Montes Martínez, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
L'aigua és vida, i la seva escassetat representa una seriosa amenaça per a la supervivència de l'ésser humà. L'economia circular d'aquest element es presenta com una solució a partir de la qual, el reciclatge és la prioritat. [...]
El agua es vida, y su escasez representa una seria amenaza para la supervivencia del ser humano. La economía circular de este elemento se presenta como una solución a partir de la cual, el reciclaje es la prioridad. [...]

2021
UAB divulga, Febrer 2021
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.