Artículos

Artículos Encontrados 33 registros  inicioanterior24 - 33  ir al registro: La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
24.
8 p, 67.8 KB Transición a la vida adulta : nuevas y viejas desigualdades en función del género / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
This paper examines the processes of transition experienced by young men and women as a privileged field for identifying elements of permanence and change in relation to schooling processes, professional insertion models and the emergence of new varieties of family emancipation. [...]
Se examinan los procesos de transición de los hombres y mujeres jóvenes como ámbito privilegiado para identificar los elementos de permanencia y cambio con relación a los procesos de escolarización, los modelos de inserción profesional y la emergencia de nuevas modalidades de emancipación familiar. [...]

2006
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 113 (2006) , p. 155-162  
25.
26 p, 142.4 KB Més enllà de les teories de la reproducció i de l'acció racional en sociologia de l'educació : Un model d'explicació de l'ensenyament secundari segregat o integrat / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Les teories de la reproducció han estat dominants en la sociologia de l'educació des de la dècada dels anys seixanta, en les seves diferents vessants, més estructuralistes o més culturalistes. En contraposició a aquestes teories, s'ha introduït des de l'economia de l'educació l'acció calculadora de l'individu, o des de sociòlegs, com ara Boudon, la teoria de l'acció racional per explicar la construcció dels sistemes educatius a partir de l'elecció dels individus. [...]
Las teorías de la reproducción han sido dominantes en la sociología de la educación desde la década de los años sesenta, en sus diferentes corrientes, más estructuralistas o más culturalistas. [...]
Reproduction theories have been dominants in sociology of education since 60's, in structuralism or culturalism side. Against these theories, economy of education introduced the concept of calculating individual and the sociologist Boudon introduced the theory of rational action to explain the role of individual choice in the construction of educational systems. [...]

2006
Revista Catalana de Sociologia, Num. 21 (Desembre 2006) , p. 141-166  
26.
14 p, 5.0 MB Les transicions dels adolescents després de l'escola obligatòria : canvis socials i respostes socioeducatives en el territori / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'article presenta una síntesi de les pri ncipals característiques dels processos de transició deis joves en I'actual context de capitalisme informacional, de transformacions en els sistemes educatius i en el mercat de treball, i aporta elements de re flexió pel que fa a algunes experiencies d' acompanyament a les transicions adolescents des del territori . [...]
El artículo presenta una síntesis de las principales características de los procesos de transición de los jóvenes en el actual contexto de capitalismo informacional, de transformaciones en los sistemas educativos y en el mercado de trabajo y aporta elementos de reflexión respecto a algunas experiencias de acompañamiento a las transiciones adolescentes desde el territorio. [...]
The article presents a sinopsis of the main features in the process of transition for Young people in the current context of informaton capitalism, and changes in educational systems and the labour market, and contributes thoughts from the fiel don some experiences of providing support for adolescent transitions. [...]

2009
Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa, Núm. 42 (2009) , p. 46-59  
27.
24 p, 625.6 KB Pasado y futuro del estudio sobre la transición de los jóvenes / Casal, Joaquim (Casal Bataller) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El artículo muestra el estado de la cuestión acerca de los enfoques teóricos en sociología de la juventud. Los autores presentan la sociología de la juventud bajo tres paradigmas o enfoques (el ciclo vital, la generación y la biografía) y toman opción por el tercer enfoque. [...]
This paper presents the state of the art concerning theoretical approaches in the sociology of youth. In this paper, the authors outline three paradigms or approaches in the sociology of youth – the lifecycle approach, the generational approach, and the biographical approach – and argue in favour of the third approach. [...]

2011 - 10.5565/rev/papers/v96n4.167
Papers : revista de sociologia, Vol. 96, Núm. 4 (2011) , p. 1139-1162  
28.
20 p, 119.6 KB Reforma i contrareforma de la formació professional a la LGE i a la LOGSE : alguna lliçó de la història recent per a la situació actual? / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'objectiu de l'article és fer un breu resum de la història recent de la formació professional reglada a Catalunya i a Espanya, per entendre millor els canvis recents i donar llum a les discussions actuals sobre l'ensenyament secundari en general i la formació professional en particular. [...]
This article is a short summary of vocational educational training (inside the educational system) in Catalonia and Spain over the last few decades. The objectives are to understand the recent changes and to shed some light on the current discussion on the secondary school, particularly the vocational training track. [...]

2005
Educació i història: revista d'història de l'educació, Núm. 8 (2005) , p. 263-282  
29.
29 p, 323.2 KB Changes in forms of transition in contexts of informational capitalism / Casal, Joaquim (Casal Bataller) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguel Quesada, Francisco J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
This article identifies the forms of transition of young people towards emancipation from the family based on earlier research, applying this theoretical approach to a survey of young people in an advanced capitalist region, with the aim of obtaining a picture of their educational, employment and emancipation profiles. [...]
L'article identifica les modalitats de transició dels joves vers l'emancipació familiar a partir de recerques anteriors i aplica aquest enfocament teòric a una enquesta a joves d'una zona de capitalisme avançat, amb la finalitat d'obtenir una distribució de trajectòries escolars, laborals i d'emancipació. [...]

2006 - 10.5565/rev/papers/v79n0.832
Papers : revista de sociologia, N. 79 (2006) p. 195-223  
30.
28 p, 376.1 KB Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología de la juventud desde la perspectiva de la transición / Casal Bataller, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguel Quesada, Francisco J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El artículo presenta y defiende un enfoque biográfico acerca de la sociología de la juventud, y define la juventud como proceso social de emancipación que atañe a aspectos económicos (posición social y enclasamiento) y familiares (emancipación de la familia). [...]
The paper presents and defends the biographical approach in Sociology of Youth. Therefore, youth is defined as a social process of emancipation that involves economical issues (social position and classification in social structure), family issues (family emancipation). [...]

2006 - 10.5565/rev/papers/v79n0.798
Papers : revista de sociologia, N. 79 (2006) p. 21-48  
31.
10 p, 165.7 KB Presentació / Casal, Joaquim (Casal Bataller) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Garcia, Maribel ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
2006 - 10.5565/rev/papers/v79n0.797
Papers : revista de sociologia, N. 79 (2006) p. 9-18  
32.
28 p, 352.2 KB Els fluxos d'alumnat a l'ensenyament secundari : inèrcies i canvis malgrat les reformes educatives / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El present article és una anàlisi dels fluxos educatius o la circulació de l'alumnat per l'ensenyament secundari des d'una perspectiva històrica. És a dir, s'han calculat aquests fluxos per a l'última etapa de la Llei general d'educació i per als primers anys d'aplicació de la LOGSE, a partir de les dades del Departament d'Ensenyament. [...]
El presente artículo es un análisis de los flujos educativos o la circulación del alumnado por la enseñanza secundaria desde una perspectiva histórica. Éstos se han calculado en el periodo que va de la última etapa de la Ley general de educación hasta los primeros años de implantación de la LOGSE, todo ello a partir de los datos del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. [...]
This article makes a flow analysis of student's circulation in secondary school, in an historical point of view. We are calculated the students flow during the last period of LGE (General Education Act) and during the first step of LOGSE (Educational System Act). [...]

2003 - 10.5565/rev/educar.289
Educar, N. 32 (2003) , p. 85-112  
33.
18 p, 101.1 KB L'ensenyament secundari comprensiu. Contradiccions i possibilitats de les reformes educatives / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Aquest article pretén analitzar els elements principals que configuren l'evolució dels sistemes educatius dels països desenvolupats, fent un èmfasi especial en l'ensenyament secundari. S'hi fa un repàs al paper de les reformes educatives en aquesta evolució, especialment de les anomenades «reformes comprensives», les que tenen com a objectiu unificar el currículum i integrar la formació acadèmica i la formació professional. [...]
The aim of this article is to analyse the principal features of educational systems evolution in developed countries, emphasising the secondary schooling. There is an overview of educational reforms, specially the reforms called comprehensives», that they want to unify the curricula and integrate academic and vocational education. [...]

2004 - 10.5565/rev/papers/v74n0.1089
Papers : revista de sociologia, N. 74 (2004) , p. 111-128  

Artículos : Encontrados 33 registros   inicioanterior24 - 33  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.