Papers : Regió Metropolitana de Barcelona

Papers : Regió Metropolitana de Barcelona 7 registres trobats  La cerca s'ha fet en 0.01 segons. 
1.
588x827, 65.7 KB Coberta 29. L'habitatge a les àrees centrals
1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 0-0  
2.
6 p, 31.6 KB Mesures per al foment de l'habitatge a les grans ciutats / Carreras-Moysi, Borja
L’autor planteja com l’esgotament del sòl edificable i un parc d’habitatges caracteritzat per l’antiguitat fan que les actuacions sobre el parc existent siguin l’única via de la política d’habitatge a la ciutat de Barcelona i la resta de municipis de la comarca del Barcelonès. [...]
El autor plantea como el agotamiento del suelo edificable y un parque de viviendas caracterizado por la antigüedad hacen que las actuaciones sobre el parque existente sean la única vía de la política de vivienda en la ciudad de Barcelona y el resto de municipios en la comarca del Barcelonès. [...]
L’auteur expose comment l’épuisement du sol à bâtir et un parc de logement caractérisé par son ancienneté font que les actions sur le parc existant soient l’unique voie de la politique de logement de la Ville de Barcelona et du reste des municipalités de la comarque du Barcelonès. [...]
The author points out that, owing to the exhaustion of land available for development and an aging housing stock, the only way forward in housing policy in the City of Barcelona and the other municipalities of the Barcelonès comarca is to implement programs affecting the existing stock. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 63-68  
3.
8 p, 39.5 KB Evolució del parc d'habitatges a la Regió Metropolitana de Barcelona (o la problemàtica de la dispersió periurbana) / Vergés, Ricard
Les pèrdues de població dels municipis centrals i els guanys que experimenten els perifèrics a escala metropolitana confirmen un fort moviment de dispersió des del centre cap a la primera corona i, probablement, d’aquesta cap a la segona. [...]
Las pérdidas de población de los municipios centrales y los incrementos que experimentan los periféricos a escala metropolitana confirman un fuerte movimiento de dispersión desde el centro hacia la primera corona y, probablemente, de ésta hacia la segunda. [...]
Les pertes de la population des municipalités centrales et les gains qu’expérimentent les banlieues à échelle métropolitaine confirment un fort mouvement de dispersion du centre vers la première couronne et, problament, de celle-ci vers la seconde. [...]
The decline in the population of the central municipalities, and the current increases in that of the peripheral areas of metropolitan Barcelona confirm a strong shift out from the centre towards the first metropolitan belt and, probably, from this area to the second belt. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 55-62  
4.
8 p, 40.2 KB L'oferta de lloguer a la ciutat de Barcelona / Jover, Agustí
L’article caracteritza el parc d’habitatges i el mercat de lloguer a la ciutat de Barcelona, analitzant variables com els lloguers mitjans o les superfícies dels habitatges als diferents districtes. [...]
El artículo caracteriza el parque de viviendas y el mercado de alquiler en la ciudad de Barcelona analizando variables como los alquileres medios o las superficies de las viviendas en los diferentes distritos. [...]
L’article caractérise le parc de logement et le marché du loyer à la ville de Barcelona en analysant les variables comme les loyers moyens ou les surfaces des grands logements des différent districts. [...]
This article discusses the housing stock and rental market in the city of Barcelona, analysing variables such as mean rental and the size of homes in different districts. Rented accommodation accounts for 37% of the property market in the city, and the sector is characterised by the age of the homes, with some 85% over 25 years old. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 47-54  
5.
9 p, 42.9 KB El potencial de rehabilitació del parc d'habitatges de Barcelona / Ferrer, Amador
L’article presenta una valoració dels potencials i els costos globals de la rehabilitació d’habitatges a Barcelona, en un context caracteritzat pel nombre creixent d’habitatges antics o que han envellit prematurament. [...]
El artículo presenta una valoración de los potenciales y los costos globales de la rehabilitación de viviendas en Barcelona, en un contexto caracterizado por el número creciente de viviendas antiguas, o que han envejecido de forma prematura. [...]
L’article présente une valorisation des potentiels et des coûts globaux de la réhabilitation des logements à Barcelona, dans un contexte caractérisé par le nombre croissant des vieux logements ou de ceux qui ont vieilli prématurément. [...]
This article evaluates the potential and the global cost of rehabilitating the housing stock in Barcelona, a city characterised by a growing percentage of old and prematurely aged housing. This evaluation takes the form of a review of the rehabilitation needs of certain areas of the city. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 37-45  
6.
14 p, 64.6 KB Evolució de la demanda en un teixit madur : escenaris de demografia i habitatge a la ciutat de Barcelona / Carrera, Josep M.
La problemàtica configurada a partir del procés de pèrdua de població jove a la ciutat de Barcelona i l’acceleració de l’envelliment de l’estructura per edats planteja la necessitat d’instruments d’anàlisi capaços de determinar la natura de la relació entre dinàmica demogràfica i polítiques d’habitatge. [...]
La problemática configurada a partir del proceso de pérdida de población joven en la ciudad de Barcelona y la aceleración del envejecimiento de la estructura por edades plantea la necesidad de instrumentos de análisis capaces de determinar la naturaleza de la relación entre dinámica demográfica y políticas de vivienda. [...]
La problématique configurée à partir du procés de perte de population jeune à la ville de Barcelona et l’accélération du vieillessement de la population évidencie la nécessité des instruments de diagnose capables de déterminer la nature de la relation entre la dynamique démographique et les politiques de logement. [...]
The problems caused by a progressive drain of the young population from the city of Barcelona and an acceleration in the aging of the population pose the need for analytical instruments capable of determining the nature of the relationship between the demographic dynamic and housing policies. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 23-36  
7.
14 p, 60.7 KB L'habitatge a Barcelona : estat de la qüestió i alternatives / Esteban, Juli
L’article planteja, primer, una diagnosi de la problemàtica de l’habitatge a Barcelona a partir d’una caracterització del teixit residencial i de l’evolució dels estocs tant de població com d’habitatge. [...]
El artículo plantea, primero, una diagnosis de la problemática de la vivienda en Barcelona a partir de una caracterización del tejido residencial y de la evolución de las cifras tanto de población como de vivienda. [...]
L’article nous propose, tout d’abord, une diagnose de la problématique du logement à Barcelona partant d’une caractérisation du tissu résidentiel et de l’évolution des stocks tant de la population comme du logement. [...]
This article opens with a diagnosis of the problems affecting housing in Barcelona which takes the form of a description of the city’s residential fabric and a review of the evolution of its demographics and housing stock. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 9-22  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.