Articles

Articles 26 records found  beginprevious17 - 26  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
17.
15 p, 573.0 KB Les regions : una qüestió pendent en la política àudio-visual europea / Moragas Spà, Miquel de, 1943- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; López López, Bernat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
1994
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, N. 17 (1994) p. 161-175  
18.
20 p, 3.7 MB Imágenes de la salud pública : la institucionalización del Instituto Oswaldo Cruz en Brasil / Villela Bandeira de Mello, Maria Teresa ; Lopes de Lacerda, Aline
En este artículo se desarrolla el importante rol que desempeñó la fotografía en el proceso de institucionalización y legitimación del Instituto Oswaldo Cruz (IOC) durante la primera mitad del siglo XX. [...]
2005
Dynamis : Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam, V. 25 (2005) p. 179-198  
19.
22 p, 489.8 KB La sociedad vasca y la conciencia de Nosotros / Gurrutxaga Abad, Ander ; Unceta, Alfonso
El artículo defiende la hipótesis de que la conciencia del Nosotros en el País Vasco depende, para su afirmación, de las instituciones y de los mecanismos que funcionan en el proceso de institucionalización de la vida inmediata. [...]
The article defends the hypothesis that the conscience of the basque society dependsfor its affirmation on the institutions and the mechanisms that work in the process of institutionalization of the immediate life. [...]

2007 - 10.5565/rev/papers/v86n0.810
Papers : revista de sociologia, N. 86 (2007) p. 33-54  
20.
27 p, 542.8 KB El projecte disciplinar : la versió de 1974 del Pla General Metropolità / Pié, Ricard
El context teòric del procés de redacció del Pla General Metropolità es planteja, en primer lloc, analitzant els antecedents de la revisió. D'una banda, l'anomenat Pla Comarcal del 1953, més antecedent formal que no pas referència tècnica, per la seva feblesa conceptual. [...]
El contexto teórico del proceso de redacción del Plan General Metropolitano se plantea, en primer lugar, analizando los antecedentes de la revisión. Por una parte, el llamado Plan Comarcal del 1953, más antecedente formal que referencia técnica, debido a su debilidad conceptual. [...]
On aborde l'étude du contexte théorique du procés de rédaction du Pla General Metropolità en analysant les antécédents de la Révision de 1974. D'une part, le Pla Comarcal de 1953, qui est davantage un antécédent formel qu'une référence technique, dû à sa débilité conceptuelle. [...]
The theoretical context of the process of drafting the Pla General Metropolità is examined, firstly by analysing the background to this revision, including earlier plans, such as the Pla Comarcal passed in 1953, which was more of a formal predecessor than a technical reference due to its weak conceptual basis, and the Pla Director 1964-1968, which raised the question of the need for decongestion and for a planning model based on the geography of the corridors within the region. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 28 (1997) p. 15-41  
21.
4 p, 119.0 KB The challenge of developing korean studies in Latin America / Di Masi, Jorge Rafael
The author provides a overview on the relevance, difficulties and positive factors of the studies dedicated to Korea elaborated in Latin America. The article was presented on International Forum on Korean Studies on July 14th, 2005 (International Center for Korean Studies, Institute of Korean Culture, Korea University).
L'autor elabora un estat de la cuestió sobre la rellevància, dificultats i factors a favor dels estudis dedicats a Corea elaborats a Amèrica Llatina. Article presentat en el Forum on Korean Studies el 14 de juliol de 2005 (International Center for Korean Studies, Institute of Korean Culture, Korea University).
El autor elabora un estado de la cuestión sobre la relevancia, dificultades y factores a favor de los estudios dedicados a Corea elaborados en America Latina. Artículo presentado en el Forum on Korean Studies el 14 de julio de 2005 (International Center for Korean Studies, Institute of Korean Culture, Korea University).

2006
HMiC : història moderna i contemporània, N. 4 (2006) p. 97-100  
22.
18 p, 108.6 KB Diversificación de las salidas profesionales para los geógrafos y las geógrafas en el Reino Unido / Robson Townsend, Alan
La geografía británica nace con las necesidades del propio imperio y desde los años treinta del siglo XX ha contribuido a la planificación del territorio británico. A partir de los años setenta tiene lugar un aumento del número de geógrafos que trabajan como planificadores territoriales y en los ochenta y noventa, como consultores e investigadores para diversos organismos semigubernamentales. [...]
La geografia britànica neix amb les necessitats del propi imperi i des de la dècada de 1930 ha contribuït a la planificació del territori britànic. A partir de la dècada de 1970 té lloc un augment del nombre de geògrafs que treballen com a planificadors territorials i durant les dècades de 1980 i 1990, com a responsables de la recerca i consultors en diversos organismes semigovernamentals. [...]
La géographie britannique naît avec les besoins de l'empire et après les années 1930 a contribué à l'aménagement du territoire britannique. À la suit des années 70 accroît le nombre de géographes qui travaillent comme aménageurs du territoire et pendant les années 80 et 90 comme chercheurs et consultants dans diverses organisations demi-governamentales. [...]
British Geography was born out of the needs of the imperial state and has contributed to the internal territorial planning of the country since the 1930s. The employment of geographers as professional planners increased in the 1970s, and as employees and research contractors of a wide range of quasi-government bodies and consultants in the 1980s and 1990s. [...]

2001
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 39 (2001) , p. 57-74  
23.
14 p, 62.1 KB La formación ocupacional como instrumento de la integración escolar / Ferrández Arenaz, Adalberto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El artículo hace una reflexión sobre las posibilidades que puede ofrecer la formación ocupacional en materia de integración escolar. En una primera parte se analiza la integración escolar desde el punto de vista de la LOGSE, la cual determina los fundamentos del currículo. [...]
L'article fa una reflexió sobre les possibilitats que pot oferir la formació ocupacional en matèria d'integració escolar. En una primera part s'analitza la integració escolar des del punt de vista de la LOGSE, la qual determina els fonaments del currículum. [...]
The author points out the potential role of the Occupational Formation (FO) within the schools integration. First of all, it analyses schools integration from the point of view of the LOGSE, which specifies the basis of the curriculum. [...]

1998 - 10.5565/rev/educar.361
Educar, N. 22-23 (1998) , p. 269-282  
24.
29 p, 137.1 KB Estrategias organizativas en la atención a la diversidad / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El autor expone estrategias organizativas que las instituciones educativas pueden llevar a cabo para educar en la diversidad, reconociendo las diferencias existentes entre el alumnado escolarizado. En una primera parte presenta un análisis conceptual sobre la diversidad. [...]
L'autor exposa estratègies organitzatives que les institucions educatives poden portar a terme per educar en la diversitat, tot reconeixent les diferències existents entre l'alumnat escolaritzat. En una primera part presenta una anàlisi conceptual sobre la diversitat. [...]
The author proposes some organisational strategies which would allow educational institutions to educate within diversity, taking into account the differences existing among students. First of all, he analyses the concept of diversity and thinks over the functionality of schools organisations, while analysing the different stages of these institutions. [...]

1998 - 10.5565/rev/educar.360
Educar, N. 22-23 (1998) , p. 239-267  
25.
19 p, 94.7 KB La figura del mediador intercultural a les institucions escolars catalanes : perfils real i ideal segons els propis actors / Llevot Calvet, Núria
A Catalunya, en els darrers anys, han anat proliferant una sèrie de «professionals» que realitzen, amb més o menys adequació a la definició teòrica, la funció de mediadors interculturals. Primerament, es tractava de gitanos, però darrerament, fruit de l'increment de la presència d'infants d'origen immigrant a les escoles catalanes, s'ha vist créixer el nombre i el protagonisme dels estrangers pel reconeixement que se'ls ha donat des de l'Administració i des de les institucions. [...]
En Cataluña, en los últimos años, han ido proliferando una serie de «profesionales» que realizan, con más o menos adecuación a la definición teórica, la función de mediadores interculturales. [...]
In recent years in Catalonia, there has been a proliferation of a series of «professionals» who carry out, more or less in accordance with the theoretical definition, the function of intercultural mediators. [...]

2004 - 10.5565/rev/papers/v74n0.1093
Papers : revista de sociologia, N. 74 (2004) , p. 155-173  
26.
13 p, 94.1 KB Mediació intercultural i institucions escolars : l'exemple del Quebec / Llevot i Calvet, Núria
L'increment de la multiplicitat cultural ha comportat que, en diversos països, s'elaborin diferents actuacions per aproximar posicions i millorar la comunicació entre progenitors i professionals de les institucions escolars, així com per facilitar l'adaptació del currículum a la diversitat cultural. [...]
The increase of the cultural diversity has behaved that, in different countries, different performances are elaborated to approach positions and to improve the communication between progenitors and professionals of the school institutions, as well as to facilitate the adaptation of the curriculum to the cultural diversity. [...]

2003 - 10.5565/rev/papers/v70n0.1274
Papers : revista de sociologia, N. 70 (2003) , p. 135-147  

Articles : 26 records found   beginprevious17 - 26  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.