Results overview: Found 53 records in 0.02 seconds.
Research literature, 6 records found
Course materials, 42 records found
Graphic and multimedia documents, 5 records found
Research literature 6 records found  
1.
71 p, 24.4 MB Guió literari "La feliç i violenta vida d'Isabel i Carmen" / Balaguer Pérez, Laia ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte de guió literari pel curtmetratge titulat "La feliç i violenta vida d'Isabel i Carmen", dues professores d'una escola de poble als anys 70 que mantenen en secret la seva relació, fins que una de les alumnes ho descobreix i Carmen es presenta voluntàriament a un centre psiquiàtric. [...]
Proyecto de guión literario para el cortometraje titulado "La feliz y violenta vida de Isabel y Carmen", dos profesoras de una escuela de pueblo en los años 70 que mantienen en secreto su relación, hasta que una de las alumnas lo descubre y Carmen se presenta voluntariamente en un centro psiquiátrico. [...]
Screenplay project for the short film entitled "The happy and violent life of Isabel and Carmen", two teachers from a village school in the 70s who keep their relationship a secret, until one of the students discovers it and Carmen presents voluntarily to a psychiatric center. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
2.
71 p, 19.7 MB The Crown : anàlisi comparativa entre la realitat i la ficció en una sèrie basada en fets reals / Hernández Cabanillas, Andrea ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El tractament de la realitat a la sèrie anglesa The Crown ha estat, des del seu llançament, al punt de mira de la crítica i els historiadors. La ficció parteix de la biografia de la Reina Elizabeth II i repassa la història anglesa, incloent-hi esdeveniments que la van marcar. [...]
El trato de la realidad en la serie inglesa de The Crown ha estado, desde su lanzamiento, en el punto de mira de la crítica y los historiadores. La ficción parte de la biografía de la Reina Elizabeth II y repasa la historia inglesa, incluyendo eventos que la marcaron. [...]
Since the beginning the treatment of reality in the series The Crown has been put under the spotlight by the critics and historians. This fiction series start from Queen Elizabeth II's biography and go over the english history, drawing especial attention to its most important events. [...]

2021
Grau en Periodisme [971]  
3.
68 p, 66.4 MB El camí de les lluernes / Armero García, Iris ; Fortuny Belles, Clara ; Tarrés Ruzicska, Andreu ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El camí de les lluernes és el plantejament d'un projecte documental de tipologia observacional que pretén mostrar la realitat del despoblament a les zones rurals de Catalunya i la importància dels treballs vinculats amb la terra, consta d'un dossier i un teaser. [...]
El camino de las luciérnagas es el planteamiento de un proyecto documental de tipología observacional que pretende mostrar la realidad del despoblamiento en las zonas rurales de Cataluña y la importancia de los trabajos vinculados con la tierra, consta de un dosier y un teaser. [...]
The fireflies path is the approach of a observational documentary project that pretends to show the reality of the depopulation at the rural zones of Catalonia and the importance of the earth works, includes a dossier and a teaser. [...]

2020
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
4.
84 p, 2.3 MB ¿Están los influencers perdiendo su credibilidad? : Estudio sobre la credibilidad que el consumidor otorga al mensaje emitido por el influencer en la plataforma Instagram dentro del sector cosmético / Garcia Fortuny, Helena ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Los influencers forman parte de nuestro día a día. Han pasado de ser personas que compartían sus experiencias, gustos y opiniones en sus redes sociales a ser personas capaces de emitir un mensaje que llegue a millones de personas en pocos segundos. [...]
Els influencers formen part del nostre dia a dia. Han passat de ser persones que compartien les seves experiències, gustos i opinions en les seves xarxes socials a ser persones capaces d'emetre un missatge que arribi a milions de persones en pocs segons. [...]
Nowadays influencers are part of our daily life. At the beginning they were people who shared their experiences and opinions in their social networks but now they are able to deliver a message that reaches millions of people within a few seconds. [...]

2018  
5.
177 p, 18.1 MB MOM : producción de un cortometraje / Huguet Guerrero, Patricia ; Martínez Gómez, Eric ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El nostre treball consisteix en la producció d'un curtmetratge des de l'escriptura del guió fins a la postproducció (s'entrega un work in progress). Sinopsis: En Lucas, igual que la gran majoria de la societat, té tots els aspectes de la seva vida administrats per MOM (Multipurpose Organization Manager), una intel·ligència artificial que pensa per les persones fins al punt de prendre decisions per elles. [...]
Nuestro trabajo consiste en la producción de un cortometraje desde la escritura del guión hasta la postproducción (se entrega un work in progress). Sinopsis: Lucas, al igual que la gran mayoría de la sociedad, tiene todos los aspectos de su vida administrados por MOM (Multipurpose Organization Manager), una inteligencia artificial que piensa por las personas hasta el punto de tomar decisiones por ellas. [...]
Our final project consists on the production of a shortfilm from screenwriting to postproduction (a work in progress is delivered). Synopsis: Like the vast majority of society, Lucas has all the aspects of his life administred by MOM (Multipurpose Organization Manager), an artificial intelligence which is able to think and take decisions for people. [...]

2018
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
91 p, 7.3 MB Canvi de paradigma / Guerrero Bach-Esteve, Àngel ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
He creat un guió original en el qual es posen de manifest les següents qüestions al voltant del món universitari i he realitzat un teaser audiovisual del curtmetratge. El sector científic oficialista intenta reprimir tots aquells avenços que beneficien a la societat per mantenir l'actual 'statu quo', i se centren en aquelles investigacions que els hi donen més benefici. [...]
He creado un guion original en el que se ponen de manifiesto las siguientes cuestiones alrededor del mundo universitario y he realizado un teaser audiovisual del cortometraje. El sector científico oficialista intenta reprimir todos aquellos avances que benefician a la sociedad para mantener el actual 'statu quo ', y se centran en aquellas investigaciones que les dan más beneficio. [...]
I have created an original script in which these issues are revealed around the university world and I have made an audiovisual teaser of the short film. The official scientific sector attempts to suppress all advances which benefit society in order to maintain the current 'status quo', and focus on research which provides them with the most benefit. [...]

2018
Grau en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents

Course materials 42 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 106.6 KB Tendències en Continguts Audiovisuals i Publicitaris [42432] / Monclus Blanco, Ana Belen ; Delgado Reina, Matilde ; Martin Pascual, Miguel Angel ; Ávalos Del Pino, Maria Carmen ; Marca Francès, Guillem ; Gifreu, Arnau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul profunditza en la recerca de les principals tendències en formats i programació audiovisuals i publicitaris que afectes als continguts en diferents suports.
This module delves into the research of the main tendencies in audiovisual and advertising formats and programming that affect the contents in different media and devices.
Este módulo profundiza en la investigación de las principales tendencias en formatos y programación audiovisuales y publicitarios que afectan a los contenidos en diferentes soportes.

2023-24
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
2.
6 p, 108.3 KB Llenguatges Audiovisuals [104983] / Ávalos Del Pino, Maria Carmen ; Santamarina Blanco, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura aporta els conceptes generals i les bases teòriques del llenguatge audiovisual com a eina eficaç de producció de missatges i de continguts periodístics. És la primera aproximació en el grau de l'alumnat vers el llenguatge sonor i audiovisual, les seves característiques, el seu potencial i les seves limitacions, etc. [...]
This course provides the general concepts and theoretical bases of audiovisual language as an effective tool for the production of journalist messages and contents. It is the first approximation in the degree of the students towards the sound and audiovisual language, its characteristics, its potential and its limitations, etc. [...]
Esta asignatura aporta los conceptos generales y las bases teóricas del lenguaje audiovisual como herramienta eficaz de producción de mensajes y de contenidos periodísticos. Es la primera aproximación en el grado del alumnado hacia el lenguaje sonoro y audiovisual, sus características, su potencial y sus limitaciones, etc. [...]

2023-24
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
3.
7 p, 117.5 KB Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic [103066] / Ávalos Del Pino, Maria Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Aprofundir en els conceptes teòrics fonamentals i avançats per a la creació de guions cinematogràfics - Analitzar críticament productes audiovisuals, especialment cinematogràfics, des de la seva perspectiva narrativa i de gènere - Relacionar i aplicar els conceptes teòrics i tècnics en la creació de guions cinematogràfics de ficció - Crear un guió original amb la qualitat suficient per a ser presentat a la indústria.
- To deepen the knowledge on theoretical concepts for the creation of screenplays - To analyse audio-visual products, especially cinematographic ones, from their narrative and gender perspective - To apply the theoretical and technical concepts in the creation of screenplays - To create an original screenplay, good enough to be presented to the industry.
- Profundizar en los conceptos teóricos fundamentales y avanzados para la creación de guiones cinematográficos - Analizar críticamente productos audiovisuales, especialmente cinematográficos, desde su perspectiva narrativa y de género - Relacionar y aplicar los conceptos teóricos y técnicos en la creación de guiones cinematográficos de ficción - Crear un guion original con calidad suficiente para que pueda ser presentado a la industria.

2023-24
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
4.
6 p, 113.4 KB Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual [100065] / Ávalos Del Pino, Maria Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Tenim una àmplia experiència com a espectadors de productes audiovisuals que ens arriben des de diferents mitjans i plataformes de comunicació: cinema, televisió, pantalles mòbils. A partir del visionat de múltiples fragments de sèries, films, documentals i anuncis publicitaris, el primer objectiu d'aquesta assignatura serà que l'alumnat conegui els llenguatges i tècniques que s'utilitzen a fi que aquests productes audiovisuals arribin, informen i emocionin les audiències. [...]
We all have an extensive experience as spectators of audio-visual products that reach us through different media and communication platforms: cinema, television, mobile screens. Using multiple audio-visual sequences, the first objective will be to know the languages and techniques used in films, television series, documentaries or commercials, in order to reach, inform and thrill the audience. [...]
Tenemos una amplia experiencia como espectadores de productos audiovisuales que nos llegan por diferentes medios y plataformas de comunicación: cine, televisión, pantallas móviles. A partir del visionado de múltiples fragmentos de series, films, documentales o anuncios, el primer objetivo de esta asignatura será que el alumnado conozca los lenguajes y técnicas por los cuales estos productos audiovisuales alcanzan, informan y emocionan a la audiencia. [...]

2023-24
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
5.
4 p, 106.3 KB Tendències en Continguts Audiovisuals i Publicitaris [42432] / Monclus Blanco, Belen ; Català Domènech, Josep M ; Delgado, Matilde ; Gutierrez Garcia, María ; Martin Pascual, Miguel Angel ; Ávalos del Pino, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest mòdul profunditza en la recerca de les principals tendències en formats i programació audiovisuals i publicitaris que afectes als continguts en diferents suports.
This module delves into the research of the main tendencies in audiovisual and advertising formats and programming that affect the contents in different media and devices.
Este módulo profundiza en la investigación de las principales tendencias en formatos y programación audiovisuales y publicitarios que afectan a los contenidos en diferentes soportes.

2022-23
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]
3 documents
6.
6 p, 112.3 KB Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual [100065] / Ávalos del Pino, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Tenim una àmplia experiència com a espectadors de productes audiovisuals que ens arriben des de diferents mitjans i plataformes de comunicació: cinema, televisió, pantalles mòbils. A partir del visionat de múltiples fragments de sèries, films, documentals i anuncis publicitaris, el primer objectiu d'aquesta assignatura serà que l'alumnat conegui els llenguatges i tècniques que s'utilitzen perquè aquests productes audiovisuals arribin, informen i emocionin les audiències. [...]
We all have an extensive experience as spectators of audio-visual products that reach us through different media and communication platforms: cinema, television, mobile screens. Using multiple audio-visual fragments, the first objective will be to know the languages and techniques by which films, television series, documentaries or commercials, reach, inform and thrill the audience The second objective will be for students to work creatively and be able to create their own projects, putting into practice the knowledge acquired in ideation, writing skills, planning and realization.
Tenemos una amplia experiencia como espectadores de productos audiovisuales que nos llegan por diferentes medios y plataformas de comunicación: cine, televisión, pantallas móviles. A partir del visionado de múltiples fragmentos de series, films, documentales o anuncios, el primer objetivo de esta asignatura será que los alumnos conozcan los lenguajes y técnicas por los cuales estos productos audiovisuales alcanzan, informan y emocionan a la audiencia. [...]

2022-23
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
7.
7 p, 118.1 KB Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic [103066] / Ávalos del Pino, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
- Aprofundir en els conceptes teòrics fonamentals i avançats per a la creació de guions cinematogràfics - Analitzar críticament productes audiovisuals, especialment cinematogràfics, des de la seva perspectiva narrativa i de gènere - Relacionar i aplicar els conceptes teòrics i tècnics en la creació de guions cinematogràfics de ficció - Crear un guió original amb la qualitat suficient per a ser presentat a la indústria.
- To deepen the knowledge on theoretical concepts for the creation of screenplays - To analyse audio-visual products, especially cinematographic ones, from their narrative and gender perspective - To apply the theoretical and technical concepts in the creation of screenplays - To create an original screenplay, good enough to be presented to the industry.
- Profundizar en los conceptos teóricos fundamentales y avanzados para la creación de guiones cinematográficos - Analizar críticamente productos audiovisuales, especialmente cinematográficos, desde su perspectiva narrativa y de género - Relacionar y aplicar los conceptos teóricos y técnicos en la creación de guiones cinematográficos de ficción - Crear un guión original con calidad suficiente para que pueda ser presentado a la industria.

2022-23
Grau en Comunicació Audiovisual [1196]
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]
3 documents
8.
6 p, 107.8 KB Llenguatges Audiovisuals [104983] / Ávalos del Pino, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta assignatura aporta els conceptes generals i les bases teòriques del llenguatge audiovisual com a eina eficaç de producció de missatges i de continguts periodístics. És la primera aproximació en el grau de l'alumnat vers el llenguatge sonor i audiovisual, les seves característiques, el seu potencial i les seves limitacions, etc. [...]
This course provides the general concepts and theoretical bases of audiovisual language as an effective tool for the production of journalist messages and contents. It is the first approximation in the degree of the students towards the sound and audiovisual language, its characteristics, its potential and its limitations, etc. [...]
Esta asignatura aporta los conceptos generales y las bases teóricas del lenguaje audiovisual como herramienta eficaz de prod lenguaje sonoro y audiovisual, sus características, su potencial y sus limitaciones, etc. [...]

2022-23
Grau en Periodisme [1432]
3 documents
9.
6 p, 113.5 KB Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual [100065] / Ávalos del Pino, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Tenim una àmplia experiència com a espectadors de productes audiovisuals que ens arriben des de diferents mitjans i plataformes de comunicació: cinema, televisió, pantalles mòbils. A partir del visionat de múltiples fragments de sèries, films, documentals i anuncis publicitaris, el primer objectiu d'aquesta assignatura serà que l'alumnat conegui els llenguatges i tècniques que s'utilitzen perquè aquests productes audiovisuals arribin, informen i emocionin les audiències. [...]
We all have an extensive experience as spectators of audio-visual products that reach us through different media and communication platforms: cinema, television, mobile screens. Using multiple audio-visual fragments, the first objective will be to know the languages and techniques by which films, television series, documentaries or commercials, reach, inform and thrill the audience The second objective will be for students to work creatively and be able to create their own projects, putting into practice the knowledge acquired in ideation, writing skills, planning and realization.
Tenemos una amplia experiencia como espectadores de productos audiovisuales que nos llegan por diferentes medios y plataformas de comunicación: cine, televisión, pantallas móviles. A partir del visionado de múltiples fragmentos de series, films, documentales o anuncios, el primer objetivo de esta asignatura será que los alumnos conozcan los lenguajes y técnicas por los cuales estos productos audiovisuales alcanzan, informan y emocionan a la audiencia. [...]

2021-22
Grau en Humanitats [1139]
3 documents
10.
7 p, 114.2 KB Documental Periodístic [103120] / Ávalos del Pino, Carmen ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Que l'alumnat: - Sigui capaç de visionar i produir un documental periodístic de manera reflexiva i crítica, argumentant les seves posicions a partir del coneixement del llenguatge audiovisual específic utilitzat - Sigui capaç de convertir una idea en un bon projecte professional de documental periodístic - Adquireixi destresa en l'exposició individual d'un projecte de documental periodístic ben argumentat - Valori, en un projecte comú, els punts de vista i visions dels altres - Utilitzi els sistemes de comunicació i informació d'Internet Finalment, tot aquest procés teòric i pràctic es materialitzarà en l'adquisició, per part de l'alumnat, de les competències bàsiques necessàries per a produir i dirigir documentals de caràcter periodístic.
- Students will approach visualization and production of journalistic documentaries in a reflexive and critical way, arguing their positions from the knowledge of the specific audio-visual language used. [...]
Que los y las alumnas: - Sean capaces de visualizar y producir documental periodístico de manera reflexiva y crítica, argumentando sus posiciones a partir del conocimiento del lenguaje audiovisual específico utilizado - Sean capaces de convertir una idea en un buen proyecto profesional de documental periodístico - Adquieran destreza en la exposición individual de un proyecto de documental periodístico bien argumentado - Valoren en un proyecto común los puntos de vista y visiones de los demás - Utilicen los sistemas de comunicación e información de Internet Finalmente, todo este proceso teórico y práctico se materializará en la adquisición de las competencias básicas necesarias para producir y dirigir documentales de carácter periodístico.

2021-22
Grau en Periodisme [971]
3 documents

Course materials : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 5 records found  
1.
Hado / Rodriguez Sanchez, Claudia ; Massegué, Mireia ; Ávalos del Pino, Carmen ; Longhi, Ludovico ; Sánchez, Laia ; Hernandez Velarde, Jessica ; Suárez Favretto, Manuela ; Palau Sindreu, Josep ; Marti Tulla, Claudia ; Mendo Gonzalez, Eric ; Botello Tarifa, Annabel ; Soria Carro, Marta ; Bois Brillant Andreu, Eliane Louise de ; Orpella Perez, Manuel ; Bricolle Nadal, Ginebra ; Jorba Marti, Claudia ; Rodriguez Sanchez, Claudia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Teoría y Técnica de la Producción y Dirección Cinematográfica
[2012]  
2.
Sotaterra / Puig Gamez, Jose Luis ; Ávalos del Pino, Carmen ; Longhi, Ludovico ; Sánchez, Laia ; Aloy Figueras, Maria ; Blanco Gil, Esther ; Prunes Eixarch, Marta ; Rosas Codina, Claudia ; Muñiz Mairal, Estel·la ; Masip Compte, Blai ; Agustiño Batet, Shelly ; Bolet Secall, Pere Anton ; Sanges Grau, Maria ; Jimenez Martin, Cristina ; Muns Ulla, Laia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Teoría y Técnica de la Producción y Dirección Cinematográfica
[2012]  
3.
Tied / Cascales Martín, Cristina ; Orozco Garcia, José ; Ponce Correas, Elena ; Mora Paqué, Noemi ; Parera Argerich, Jordi ; Ávalos del Pino, Carmen ; Longhi, Ludovico ; Sánchez, Laia ; Domènech Morro, Sònia ; Magre Loren, Elisabet ; Agullo Prieto, Anna ; Cuso Perez, Oscar ; Hernandez Casasola, Joaquim ; Garcia Vela, Sara ; Gaya Bayo, Ariadna ; Von Ahn Scheel, Marjorie ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Teoría y Técnica de la Producción y Dirección Cinematográfica
2012  
4.
Proyecto PEVEV / Mañas Pellejero, Miguel, dir. ; Galan Gracia, Juan Diego, dir. ; Ávalos del Pino, Carmen ; Longhi, Ludovico ; Sánchez, Laia ; Malagon Mañas, Marta ; Arus Blanch, Daniel ; Larraza Martin, Pol ; Carrión Domínguez, Angel ; Marcobal Cortiella, Aina ; Rodriguez Gomez, Gabriel ; Valero Garrido, Adria ; Ramones Vicario, Carla Andrea ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Teoría y Técnica de la Producción y Dirección Cinematográfica
[2012]  
5.
Todo lo que se aprovecha del cerdo / Curto Martinez, Lara ; Ávalos del Pino, Carmen ; Longhi, Ludovico ; Sánchez, Laia ; Aguilera García, Natalia ; Andres Martínez, Victoria ; Alzina Alemany, Àngela ; Piñol Piñol, Nuria ; Pastor Jiménez, Laura ; Benito Ayuso, Maria ; Ferrer Alberti, Anna ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Teoría y Técnica de la Producción y Dirección Cinematográfica
2012  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.