Resultats globals: 52 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 1 registres trobats
Materials acadèmics, 50 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
16 p, 310.8 KB Análisis del viaje como uno de los ejes transformadores del proceso educativo / Abril-Sellarés, María (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Azpelicueta Criado, María del Carmen (Universitat de les Illes Balears) ; Sánchez-Fernández, María Dolores (Universidade da Coruña)
La asociación del término "viaje" a vocablos como divertimento, erudición, periplo, ocio, vacación…, siendo añadido en estos últimos años a la entrada de conceptos tan importantes como interculturalidad o responsabilidad social y a nuevas formas de compartir aficiones, ideas y sensaciones, provocan que dicha locución de un salto cualitativo y amplié su significado, incluyéndola en el ámbito educativo (Aguerrondo, 2008). [...]
The association of the term "trip" to words such as amusement, erudition, journey, leisure, vacation. . . , being added in recent years to the entry of concepts as important as interculturality or social responsibility and new ways of sharing hobbies, ideas and sensations, provoke that this locution of a qualitative leap and broadened its meaning, including in the educational field (Aguerrondo, 2008). [...]

2019 - 10.17163/uni.n30.2019.03
Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, Núm. 30 (març-agost 2019) , p. 63-78  

Materials acadèmics 50 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 101.4 KB Treball de Final de Màster [44176] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul es demostrar que l'alumne domina els conceptes i instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una recerca pròpia i en profunditat sobre el tema escollit relacionat amb el sector turístic cultural i demostrar que pot investigar en un futur i/o ser capaç d'atendre a les necessitats que el sector cultural turístic pugui tenir en la gestió i creació dels seus continguts.
The objective of this module is to demonstrate that the student masters dominate the appropriate theoretical and methodological concepts and instruments to conduct their own and in-depth research on the chosen topic related to the cultural tourism sector. [...]
El objetivo de este módulo es demostrar que el alumno domina los conceptos e instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para realizar una investigación propia y en profundidad sobre el tema elegido relacionado con el sector turístico cultural y demostrar que puede investigar en un futuro y/o ser capaz de atender a las necesidades que el sector cultural turístico pueda tener en la gestión y creación de sus contenidos.

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
2.
4 p, 101.9 KB Pràctiques Externes [44175] / Abril-Sellarés, María ; i la Borsa de Treball de Fuab Formació, Gestió de Les Pràctiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de dur a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, habilitats i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb el Patrimoni Cultural. [...]
This module offers students the possibility to carry out the knowledge acquired in the master's degree. It therefore allows the operational integration of the knowledge, skills and skills acquired and their application in professional activities related to the Cultural Heritage. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
3.
4 p, 102.6 KB Metodologies i Tècniques de Recerca [44174] / Abril-Sellarés, María ; Rialp Criado, Jose ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne pugui adquirir les competències necessàries per gestionar de forma adequada el coneixement científic dins del camp de les arts i les humanitats i del turisme, i, més concretament de les activitats turístiques relacionades amb el patrimoni. [...]
The objective of this module is that the student can acquire the necessary skills to adequately manage scientific knowledge within the field of arts and humanities and tourism, and more specifically related tourist activities with heritage. [...]
El objetivo de este módulo es que el alumno pueda adquirir las competencias necesarias para manejar de forma adecuada el conocimiento científico dentro del campo de las artes y las humanidades y del turismo, y más concretamente de las actividades turísticas relacionadas con el patrimonio. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
4.
5 p, 105.2 KB Estratègies Socials, Econòmiques i Antropològiques per a la Gestió Turística del Patrimoni Cultural [44173] / Abril-Sellarés, María ; Graupera Gargallo, Isabel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul té un doble objectiu. En primer lloc, dotar als alumnes de referents rigorosos provinents tant de l'antropologia com d'alguns àmbits de les ciències socials, como ara la sociologia, el màrqueting i l'economia per a la incorporació en l'oferta turística. [...]
This module has a dual objective. First, to equip students with rigorous references from both anthropology and some fields of social sciences such as sociology, marketing and economics for incorporation into the tourist offer. [...]
Este módulo tiene un doble objetivo. En primer lugar, dotar a los alumnos de referentes rigurosos provenientes tanto de la antropología como de algunos ámbitos de las ciencias sociales como la sociología, el márqueting y la economía para su incorporación en la oferta turística. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
5.
5 p, 107.3 KB Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic [44172] / Abril-Sellarés, María ; Bassegoda i Hugas, Bonaventura 1954- ; Garganté Llanes, Maria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Aquest mòdul té com objectiu permetre als alumnes adaptar els discursos artístics a les noves propostes del patrimoni cultural turístic i concretament a la relació existent entre els diferents estils i manifestacions artístiques i les noves tendències del turisme cultural. [...]
The objective of this module is to allow students to adapt artistic discourses to the new proposals of cultural tourism heritage and specifically to the relationship between the different styles and artistic manifestations and the new trends cultural tourism. [...]
Este módulo tiene como objetivo permitir a los alumnos adaptar los discursos artísticos a las nuevas propuestas del patrimonio cultural turístico y concretamente a la relación existente entre los diferentes estilos y manifestaciones artísticas y las nuevas tendencias del turismo cultural. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
6.
4 p, 103.1 KB Mediació Didàctica de la Llengua i Creació de Productes Turístics Literaris [44171] / Abril-Sellarés, María ; Carmaniu Mainadé, Xavier ; Pedote, Giuseppe Simone ; Revelles Soriano, David ; Tejedor Calvo, Santiago ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és doble, d'una banda, adaptar els discursos literaris a les noves propostes turístiques, així com a la varietat de recursos (autors, personatges, llocs emblemàtics) que generen atractiu més enllà de la seva pròpia finalitat principal, i d'altra banda, permetre avançar en l'aprenentatge de la comunicació escrita i oral, des de la perspectiva de l'ús correcte de la llengua en la seva aplicació en el turisme. [...]
The objective of this module is twofold, on the one hand, to adapt literary discourses to the new tourist proposals, as well as to the variety of resources (authors, characters, emblematic places) that generate attractiveness beyond their own main purpose, and on the other to advance the learning of written and oral communication, from the perspective of the correct use of the language in its application in tourism. [...]
El objetivo de este módulo es doble, por un lado, adaptar los discursos literarios a las nuevas propuestas turísticas, así como a la variedad de recursos (autores, personajes, lugares emblemáticos) que generan atractivo más allá de su propio fin principal, y por otro permitir avanzar en el aprendizaje de la comunicación escrita y oral, desde la perspectiva del uso correcto de la lengua en su aplicación en el turismo. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
7.
5 p, 106.3 KB Interpretació Històrica dels Recursos Culturals [44170] / Abril-Sellarés, María ; Figuerola Garreta, Jordi ; Cortadella Morral, Jordi ; Batet, Carolina ; Carmaniu Mainadé, Xavier ; Acosta Rizo, Carlos Alberto ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és entendre la història com a eix vertebrador pel desenvolupament dels continguts turístics que afecten al patrimoni, tant tangible com intangible, aportant els conceptes i els elements bàsics que permetin construir un discurs turístic fonamentat en dits elements històrics. [...]
The aim of this module is to understand history as the backbone for the development of tourism content that affects, both tangible and intangible, heritage, providing the basic concepts and elements that enable the construction of a tourism discourse based on these historical elements. [...]
El objetivo de este módulo es entender la historia como eje vertebrador para el desarrollo de los contenidos turísticos que afectan al patrimonio tanto tangible como intangible, aportando los conceptos y elementos básicos que permitan construir un discurso turístico basado en dichos elementos históricos. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
8.
4 p, 102.7 KB Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori [44169] / Abril-Sellarés, María ; Calaf Ferre, Roger ; Romagosa Casals, Francesc ; Dot Jutglà, Esteve ; Blanco Romero, Maria Asuncion ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en el marc conceptual que relaciona el turisme, el patrimoni i el territori, on aquesta relació es desenvolupa per poder adquirir destreses necessàries per a la seva correcta gestió. [...]
The aim of this module is to deepen the conceptual framework that relates tourism, heritage and territory, where this relationship develops in order to acquire the necessary skills for its proper management. [...]
El objetivo de este módulo es profundizar en el marco conceptual que relaciona el turismo, el patrimonio y el territorio, donde dicha relación se desarrolla para poder adquirir destrezas necesarias para su correcta gestión. [...]

2023-24
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
9.
5 p, 108.0 KB Turisme i Patrimoni [104966] / Carmaniu Mainadé, Xavier ; Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Els objectius que a final de curs l'alumne/a haurà de/d'assolir son: Poder definir la noció de patrimoni cultural material i immaterial. Sospesar el valor que té el patrimoni cultural en relació amb el present. [...]
On completing this subject, students should be able to: Define the notion of tangible and intangible cultural heritage. Understand the value of cultural heritage in relation to the present. List the principal organs that work to support its effective conservation and management. [...]
Al final del curso los objetivos que el alumno/a tendrá que alcanzar son: Poder definir la noción de patrimonio cultural material e inmaterial. Sopesar el valor que tiene el patrimonio cultural en relación con el presente. [...]

2023-24
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
10.
4 p, 104.0 KB Gestió del patrimoni cultural [101219] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf)
Reconèixer les diferents tipologies i usos del patrimoni Apropar-se al Patrimoni Cultural de manera directa a través de llur interpretació Posar en valor el Patrimoni Cultural a partir de la perspectiva de les diferents institucions que el tracten Conèixer, analitzar i aplicar, els mètodes i tècniques relatius a la interpretació, difusió i dinamització relacionat amb el patrimoni Comprendre el paper que té el patrimoni com element d'estratègies socials: inclusió, gestió de la immigració, col·lectius en risc d'exclusió entre d'altres Valorar el paper de les tecnologies de la informació i comunicació i els dispositius mòbils i xarxes socials en la conservació, gestió i difusió del patrimoni.
To recognize the different typologies and uses of Cultural Heritage To approach Cultural Heritage in a direct way through Interpretation To enhance the value of the Cultural Heritage from the perspective of the different institutions that deal with it. [...]
Reconocer las diferentes tipologias y usos del patrimonio Acercarse al Patrimonio Cultural de manera directa a través de la interpretación Poner en valor el Patrimonio Cultural a partir de la perspectiva de las diferentes instituciones que lo tratan Conocer, analizar y aplicar, los métodos y técnica relativos a la interpretación, difusión y dinamización relacionado con el patrimonio Entender el papel que tiene el patrimonio como elemento de estrategias sociales: inclusión, gestión de la inmigración, colectivos en riesgo de exclusión entre otros Valorar el papel de las tecnologias de la información y comunicación y los dispositivos móviles y las redes sociales en la conservación, gestión y difusión del patrimonio.

2023-24
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents

Materials acadèmics : 50 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
Patrimoni Cultural i Guiatge turístic, indissolublement unides / Abril-Sellarés, María (Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera) ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
2014  

Vegeu també: autors amb noms similars
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.