Results overview: Found 30 records in 0.01 seconds.
Articles, 1 records found
Course materials, 28 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Articles 1 records found  
1.
16 p, 310.8 KB Análisis del viaje como uno de los ejes transformadores del proceso educativo / Abril-Sellarés, María (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Azpelicueta Criado, María del Carmen (Universitat de les Illes Balears) ; Sánchez-Fernández, María Dolores (Universidade da Coruña)
La asociación del término "viaje" a vocablos como divertimento, erudición, periplo, ocio, vacación…, siendo añadido en estos últimos años a la entrada de conceptos tan importantes como interculturalidad o responsabilidad social y a nuevas formas de compartir aficiones, ideas y sensaciones, provocan que dicha locución de un salto cualitativo y amplié su significado, incluyéndola en el ámbito educativo (Aguerrondo, 2008). [...]
The association of the term "trip" to words such as amusement, erudition, journey, leisure, vacation. . . , being added in recent years to the entry of concepts as important as interculturality or social responsibility and new ways of sharing hobbies, ideas and sensations, provoke that this locution of a qualitative leap and broadened its meaning, including in the educational field (Aguerrondo, 2008). [...]

2019 - 10.17163/uni.n30.2019.03
Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas, Núm. 30 (març-agost 2019) , p. 63-78  

Course materials 28 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
4 p, 101.5 KB Treball de Final de Màster [44176] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'objectiu d'aquest mòdul es demostrar que l'alumne domina els conceptes i instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una recerca pròpia i en profunditat sobre el tema escollit relacionat amb el sector turístic cultural i demostrar que pot investigar en un futur i/o ser capaç d'atendre a les necessitats que el sector cultural turístic pugui tenir en la gestió i creació dels seus continguts.
El objetivo de este módulo es demostrar que el alumno domina los conceptos e instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para realizar una investigación propia y en profundidad sobre el tema elegido relacionado con el sector turístico cultural y demostrar que puede investigar en un futuro y/o ser capaz de atender a las necesidades que el sector cultural turístico pueda tener en la gestión y creación de sus contenidos.

2020-21
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
2.
3 p, 99.7 KB Pràctiques Externes [44175] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de dur a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, habilitats i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb el Patrimoni Cultural. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
3.
4 p, 102.0 KB Metodologies i Tècniques de Recerca [44174] / Abril-Sellarés, María ; Massanés Vilaplana, Joan ; Rialp Criado, Josep ; Dot Jutglà, Esteve ; Molina Hoyo, Monica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne pugui adquirir les competències necessàries per gestionar de forma adequada el coneixement científic dins del camp de les arts i les humanitats i del turisme, i, més concretament de les activitats turístiques relacionades amb el patrimoni. [...]
El objetivo de este módulo es que el alumno pueda adquirir las competencias necesarias para manejar de forma adecuada el conocimiento científico dentro del campo de las artes y las humanidades y del turismo, y más concretamente de las actividades turísticas relacionadas con el patrimonio. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
4.
4 p, 101.9 KB Instruments de Gestió Turística Patrimonial del Territori [44169] / Romagosa Casals, Francesc ; Abril-Sellarés, María ; Dot Jutglà, Esteve ; Blanco-Romero, Asunción ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'objectiu d'aquest mòdul és aprofundir en el marc conceptual que relaciona el turisme, el patrimoni i el territori, on aquesta relació es desenvolupa per poder adquirir destreses necessàries per a la seva correcta gestió. [...]
El objetivo de este módulo es profundizar en el marco conceptual que relaciona el turismo, el patrimonio y el territorio, donde dicha relación se desarrolla para poder adquirir destrezas necesarias para su correcta gestión. [...]

2020-21
Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural [1426]
3 documents
5.
4 p, 106.3 KB Turisme i Patrimoni [104966] / Abril-Sellarés, María ; Carmaniu Mainadé, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Els objectius que a final de curs l'alumne/a haurà de/d'assolir son: Poder definir la noció de patrimoni cultural material i immaterial. Sospesar el valor que té el patrimoni cultural en relació amb el present. [...]
Al final del curso los objetivos que el alumno/a tendrá que alcanzar son: Poder definir la noción de patrimonio cultural material e inmaterial. Sopesar el valor que tiene el patrimonio cultural en relación con el presente. [...]

2020-21
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
6.
3 p, 99.3 KB Gestió d'oficines de turisme [101225] / Abril-Sellarés, María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç d'assolir els següents objectius: Comprendre la missió, l'entorn, l'evolució de les oficines de turisme, així com les seves diferents funcions o tasques. [...]
Al finalizar la asignatura el alumno tiene que alcanzar los siguientes objetivos: Comprender la misión, el entorno, la evolución de las oficinas de turismo, así como sus funciones y tareas. Conocer y saber diseñar los servicios de las oficinas de turismo y el público y/o usuarios a los que van dirigidos. [...]

2020-21
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
7.
3 p, 98.2 KB Guia turístic [101218] / Abril-Sellarés, María ; Ortiz García, José Antonio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
L'assignatura té: Com a objectiu general conèixer les característiques i el funcionament de l'activitat de guiatge i assessorament de grups de visitants en destinació, des de la vessant de les diferents tipologies de guies i informadors existents. [...]
La asignatura tiene: Como objectivo general conocer las características y el funcionamiento de la actividad de guiaje y el asesoramiento de grupos de visitantes en el destino, desde las diferentes tipologías de guías e informadores existentes. [...]

2020-21
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
8.
4 p, 103.4 KB Fonaments del turisme [101193] / Abril-Sellarés, María ; Yáñez Gago, Arena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Situar a l'estudiant en el món del turisme. Fer una descripció general de les activitats econòmiques turístiques. Adquirir els fonaments bàsics de la indústria i dels seus components: productes i serveis bàsics i complementaris, clients - destinataris, empreses institucions i activitats i els factors socials, mediambientals, d'entorn, infraestructura.
Situar al estudiante en el mundo del turismo. Hacer una descripción general de la importancia del turismo en la economía y en la sociedad. Adquirir los fundamentos básicos de concebirse como industria y de sus componentes: productos y servicios básicos y complementarios, clientes - destinatarios, empresas, instituciones y actividades y los factores sociales, medioambientales, del entorno, infraestructura.

2020-21
Grau en Turisme [1345]
Grau en Turisme [820]
3 documents
9.
3 p, 100.1 KB Treball de Final de Màster [44176] / Abril-Sellarés, María
L'objectiu d'aquest mòdul es demostrar que l'alumne domina els conceptes i instruments teòrics i metodològics apropiats per realitzar una recerca pròpia i en profunditat sobre el tema escollit relacionat amb el sector turístic cultural i demostrar que pot investigar en un futur i/o ser capaç d'atendre a les necessitats que el sector cultural turístic pugui tenir en la gestió i creació dels seus continguts.
El objetivo de este módulo es demostrar que el alumno domina los conceptos e instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para realizar una investigación propia y en profundidad sobre el tema elegido relacionado con el sector turístico cultural y demostrar que puede investigar en un futuro y/o ser capaz de atender a las necesidades que el sector cultural turístico pueda tener en la gestión y creación de sus contenidos.

2019-20
3 documents
10.
3 p, 99.6 KB Pràctiques Externes [44175] / Abril-Sellarés, María
Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de dur a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, habilitats i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb el Patrimoni Cultural. [...]
Este módulo ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica real los conocimientos adquiridos en el máster. Permite, por tanto, la integración operativa de los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas y su aplicación en las actividades profesionales relacionadas con el Patrimonio Cultural. [...]

2019-20
3 documents

Course materials : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
Patrimoni Cultural i Guiatge turístic, indissolublement unides / Abril-Sellarés, María (Escola Universitària de Turisme i de Direcció Hotelera) ; Universitat Autònoma de Barcelona. CORE en Patrimoni Cultural
2014  

See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.